Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Білорусь


Europe-Belarus.svg

План:


Введення

Білорусь

Цей термін має також інші значення, див Білорусія (значення), також див Білорусь (значення)

Білорусь [8] (белор. Білорусь ), Офіційна назва - Республіка Білорусь (белор. Республіка Білорусь ), Офіц. скор. Білорусь - держава в Східній Європі. Межує з Росією на сході, Україна на півдні, Польщею на заході, Литвою та Латвією на північному заході.

В адміністративному відношенні складається з шести областей, які, в свою чергу, поділяються на райони і можуть включати міста обласного підпорядкування. Столиця Республіки Білорусь - Мінськ.

Є членом-засновником ООН, СНД, ОДКБ, ЄврАзЕС, Союзної держави, а також членом інших міжнародних об'єднань.


1. Державно-політичний устрій

Республіка Білорусь - унітарна держава, форма правління - президентська республіка. Президенту Республіки Білорусь делеговані законодавчі повноваження на видання декретів і указів, які мають силу закону.

Існує двопалатний парламент - Національні збори Республіки Білорусь, що складається з Палати представників і Ради Республіки. У Палаті представників 110 депутатів. Депутати обираються за мажоритарною системою прямим загальним голосуванням. Рада Республіки обирається місцевими Радами - від кожної області і міста Мінська обираються по 8 членів Ради Республіки. 8 членів Ради призначаються президентом - всього 64 людини. Термін повноважень Національних зборів - 4 роки.


1.1. Адміністративний поділ

Республіка Білорусь - унітарна республіка, адміністративна одиниця - область. Республіка Білорусь ділиться на 6 областей, області поділяються на райони і міста обласного підпорядкування. Загальне число районів у всіх областях становить 118, а міст обласного підпорядкування - 12. Місто Мінськ є самостійною адміністративною одиницею, яка не входить ні в одну область.

Область Поштова
індекс
Дата
підстави
Площа
км
(На 1.01.2012 [3])
Населення
(На 1.01.2012 [9])
Адміністративний центр Прапор Карта
Брестська область 224000 18900703 4 грудня 1939 0 32 786,44 0 1391476 Брест Flag of Brest Voblast, Belarus.svg
Минская областьБрестская область Гомельская областьГродненская областьМогилёвская областьВитебская областьМинскАдміністративний поділ Республіки Білорусь (при натисканні на зображену область здійснюється перехід на відповідну статтю)
Вітебська область 210000 18461228 15 січня 1938 0 40 050,32 0 1214041 Вітебськ Flag of Vitsebsk Voblasts.png
Гомельська область 246000 18191214 15 січня 1938 0 40 369,51 0 1429707 Гомель Flag of Homyel Voblast.png
Гродненська область 230000 19590103 20 вересня 1944 00 25 126,98 00 1061248 Гродно Flag of Hrodna Voblasts.png
Мінська область 220000 18360615 15 січня 1938 0 39 894,75 0 1403491 Мінськ Flag of minsk province.jpg
Могилевська область 212000 19120214 15 січня 1938 0 29 068,63 0 1080120 Могильов Flag of Mahilyow Voblast.png

У ряді міст обласного підпорядкування та у місті Мінську є поділ на міські райони.


2. Етимологія назви

Назви держави походять від словосполучення Біла Русь (лат. Ruthenia Alba ), Вперше згадується в джерелах середини XIII століття. Білорусь включає до свого складу (повністю або частково) такі історичні області, як Литва, Чорна Русь, Полісся, Полоцька земля, Вітебська земля, Смоленська земля і Сіверщина.


3. Історія

3.1. Найдавніша історія

Формування перших політичних об'єднань на білоруських землях відносять до VI-IX століть [10]. Цей процес тісно пов'язаний з розселенням слов'ян. В результаті злиття культур прийшлих слов'ян і місцевих балтів виникли союзи племен, серед них кривичі, дреговичі, радимичі, ятвяги, литва і деякі інші стали попередниками перших державних утворень.


3.2. Часів Київської Русі

Софійський собор у Полоцьку

До кінця IX століття відносять появу держави Рюриковичів, відомого як Київська Русь. Важлива роль у формуванні держави належить торговому шляху "із варяг у греки", частина якого проходила і по території сучасної Білорусії. Правителями Київської Русі робилися неодноразові військові походи, укрепившие міжнародне становище держави. Близько 988 року великим князем Володимиром було прийнято християнство, вже в 992 році була заснована єпархія в Полоцьку, а в 1005 - Турові.

В XI столітті із залежності від Києва вийшло Полоцьке князівство, найбільш відомим правителем якого був Всеслав. До середини XII століття Київська Русь вступила в стан роздробленості і фактично розпалася на півтора десятка окремих російських князівств. В результаті монгольської навали 1237-1240 років багато російські землі були повністю розорені. Передбачається, що воно незначно торкнулося сучасні білоруські землі.


3.3. Велике князівство Литовське

У 40-х роках XIII століття в результаті підпорядкування ряду литовських і руських земель князем Міндовгом виникло Велике князівство Литовське. Його утворення відбувалося в складних військово-політичних умовах: зі сходу і півдня була присутня загроза з боку монголів, із заходу - хрестоносців. В 1251 році Міндовг прийняв хрещення, а через два роки королівську корону. Після розгрому хрестоносців в битві при Дурбе в 1260 році Міндовг розірвав стосунки з католицизмом і відновив боротьбу з Тевтонським і Ливонським орденами.

На початку XIV століття Велике князівство Литовське являло собою поліетнічна держава зі столицею в Вільно, що включає в себе Литву, частину Русі і Жемайтію. Великі князі Литовські вели часті війни з хрестоносцями і татарами, найбільш успішними з них були Гедимін, Ольгерд, і Вітовт, значно розширили межі країни. У 1316 в державі була утворена Литовська митрополія.

У 1385 році була укладена Кревська унія, по якій Ягайло ставав також і королем польським. У 1387 році відбулося католицьке хрещення Литви. Тим не менш, Ягайло не зміг втримати владу в Литві, поступившись її своєму двоюрідному братові Вітовту, під час майже сорокарічного правління якого Велике князівство Литовське досягло найвищої могутності.

У 1529 році був виданий Перші статути Великого князівства Литовського.


3.4. У Речі Посполитій

В історії Великого князівства Литовського виділяються два етапи, перший - незалежної держави, коли в якості державної мови в ньому був Старобілоруська мову, а релігією, яку сповідують більшість населення, було православ'я. Після укладення Люблінської унії в 1569 році почався другий етап історії Великого князівства Литовського, що увійшов до складу конфедерації, відомої як Річ Посполита. Як результат унії посилилися процеси полонізації місцевої еліти, поступово переймають польську мову, культуру та економічний устрій. У 1697 році мовою діловодства став польський, що змінив Старобілоруська мову. Державною релігією Речі Посполитої був католицизм, більшість же населення сучасних білоруських територій залишалися православними. За Брестської церковної унії 1596 частина православних ієрархів визнала верховенство Риму, в результаті чого з'явилася нова конфесія - уніатство, що викликало невдоволення багатьох православних, активно чинили опір введенню унії. Тим не менш, в результаті державної політики, до кінця XVIII століття більшість жителів сучасної території Білорусії були уніатами, представники ж вищого стану в більшості своїй були католиками.

В результаті міжконфесійних та міжетнічних конфліктів, численних провалів у політиці та економіці, руйнівних воєн XVII-XVIII століть, Річ Посполита стала слабшати. Поступово вона потрапила в залежність від сильніших сусідів, що врешті-решт призвело до трьох розділах держави, розчленував його між Росією, Прусією та Австрією. Територія сучасної Білорусії повністю увійшла до складу Російської імперії.


3.5. У складі Російської Імперії

Землі Великого князівства Литовського увійшли в Російську імперію в якості декількох губерній неофіційно іменувалися Північно-Західним краєм. Вітебська і Могилевська губернії складали Білоруське генерал-губернаторство, часто зване просто Білорусією. Були введені кріпосне право і рекрутська повинність. Під час війни 1812 року, населення краю воювало у складі обох протиборчих армій.

Фронт на линии Двинск-Поставы-Барановичи-Пинск

В первой половине XIX века край находился в крайне бедственном экономическом положении, вызванном политикой царизма [11], что породило недовольство существенной части населения, ставшее одной из причин так называемых польских восстаний 1830-1831 и 1863 годов.

После восстания 1830 года на территории современной Белоруссии российские власти проводили ряд мероприятий, направленных на русификацию края с целью упразднения социокультурного, религиозного и экономического доминирования польского католического меньшинства над православным крестьянским большинством [12], в 1840 году было отменено действие Статута Великого княжества Литовского.

В результате социально-экономической модернизации, последовавшей после отмены крепостного права, начался подъём культуры, промышленности, наблюдался демографический рост.

В 1914 году началась Первая мировая война, Российская империя вступила в войну на стороне Антанты, вскоре линия фронта стала проходить по белорусской территории.


3.6. Революция 1917 года и Советско-польская война

"Долой позорный Рижский раздел! Пускай живёт свободная неделимая крестьянская Беларусь!",
белорусская карикатура, 1921

В октябре-ноябре 1917 года в результате Октябрьской революции власть на неоккупированных территориях перешла в руки Советов, уже в ноябре в Минске состоялись съезды Советов рабочих и солдатских депутатов Западной области, III съезд крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний и II съезд армий Западного фронта, ими был создан Исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта (Облисполкомзап) и Совет народных комиссаров Западной области. 7 (20) декабря 1917 года, начался Первый Всебелорусский съезд, в котором отказались участвовать большевики, съезд декларировал то, что все властные полномочия передаются Исполнительному Комитету (переименованному позднее в Народный Секретариат), после чего съезд был разогнан большевиками по решению СНК Западной области. 3 марта 1918 года в Брест-Литовске подписан мирный договор, по которому подавляющая часть этнической территории перешла под контроль Германии. 25 марта, на оккупированных Германией землях была провозглашена Белорусская Народная Республика, фактически просуществовавшая до окончания Первой мировой войны. После ухода немцев, Брестский мир был денонсирован.

1 января 1919 года в Смоленске была провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия в составе РСФСР. 8 января Красная Армия заняла Минск и столица ССРБ была перенесена туда. 31 января 1919 года республика вышла из состава РСФСР и была переименована в Белорусскую Социалистическую Советскую Республику, 3 февраля 1919 года была принята Конституция.

27 февраля 1919 года ССРБ была расформирована: Смоленская, Витебская и Могилёвская губернии были включены в состав РСФСР, а остальные территории Советской Белоруссии объединились с Литовской Советской Республикой в Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. В марте 1919 года войска литовской тарибы поддержанноые немецкими оккупационными гарнизонами начали военные действия в Литве. В результате польского контрнаступления весной-летом 1919 года Литбел был оккупирован польскими войсками, и фактически прекратил своё существование. После занятия Красной Армией значительной части территории Белоруссии, 31 июля 1920 года вновь образуется Белорусская Социалистическая Советская Республика, переименованная после создания СССР в 1922 году в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (БССР). В результате Рижского договора, заключённого без участия БССР, Западная Белоруссия отошла к Польше. Действия партизанских отрядов в Западной Белоруссии продолжались до 1925 года.


3.7. Білоруська РСР

В марте 1924 и декабре 1926 годов часть территории Российской СФСР, а именно: части Витебской (с Витебском), Смоленской (с Оршей), Гомельской губернии (с Гомелем) были переданы в состав Белорусской ССР. До 1936 года официальными языками республики наряду с белорусским и русским были польский язык и идиш. Законом СССР от 2 ноября 1939 года к БССР была присоединена Западная Белоруссия.

22 июня 1941 года Германия атаковала Советский Союз. Первой ударам подверглась территория БССР, уже в первые месяцы войны оказавшаяся под оккупацией. Во время оккупации на белорусской территории развернулось крупнейшее в Европе партизанское движение. В 1943-1944 годах, в результате операции "Багратион", территория БССР была освобождена Красной Армией. В 1945 году БССР стала одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций. При этом решения по всем вопросам белорусская делегация согласовывала с всесоюзными представителями.

После окончания войны на территории Белоруссии ещё несколько лет действовали антисоветские партизанские группы [13] [14]. С некоторыми из них пытались установить связь западные спецслужбы. Отряды НКВД устраивали карательные операции против антисоветского подполья [15]. В 1986 году на границе Белорусской и Украинской ССР произошла Чернобыльская катастрофа, в результате которой произошло радиационное заражение значительной части территории БССР. 27 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Белорусской ССР, а 19 сентября следующего года БССР была переименована в Республику Беларусь. В декабре СССР окончательно прекратил существование.


3.8. Республика Беларусь

Дом правительства в Минске, на переднем плане виден памятник Ленину

В 1994 году была принята Конституция Республики Беларусь, а также произошли первые президентские выборы. Президентом был выбран Александр Лукашенко. В 1995 году им был инициирован референдум, в результате которого русский язык получил статус государственного наравне с белорусским, был изменён герб и флаг, президент получил право роспуска парламента в случае систематического или грубого нарушения Конституции, а также проводился президентом курс, направленный на экономическую интеграцию с Россией.

В 1997 году Белоруссия закончила вывоз со своей территории 72 межконтинентальных ракет СС-25 с ядерными боеголовками [16]. Конституцией территория Беларуси объявлена безъядерной зоной.

К 1996 году в Белоруссии обострились противоречия между президентом и парламентом и страна вступила в полосу политического кризиса. По инициативе президента был проведён референдум, по результатам которого в Конституцию были внесены изменения и дополнения, существенно расширившие права президента и превративших республику из парламентско-президентской в президентскую. Некоторые государства и международные органы, такие как ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз, официально не признали результаты референдума, аргументируя тем, что референдум проводился с серьёзными процедурными нарушениями. После референдума отсчёт 5-летнего срока президентства начат заново, так что следующие выборы состоялись только в 2001 году. Победу в первом туре одержал Александр Лукашенко.

В 2004 году был проведён новый референдум, в результате которого из Конституции были убраны ограничения на количество президентских сроков и таким образом Александр Лукашенко получил право участвовать в последующих президентских выборах. 19 марта 2006 года он в третий раз был избран президентом Республики Беларусь. 19 декабря 2010 года состоялись четвёртые выборы президента, в результате которых Александр Лукашенко был переизбран на четвёртый срок. Между тем, эти выборы, как и выборы 2001 и 2006 годов, не были признаны ОБСЕ, Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом.


4. Географія

Космический снимок Белоруссии, спутник MODIS Terra, 29 июня 2010 года

Белоруссия расположена в Восточной Европе, граничит (начиная с северо-востока, по часовой стрелке) с Россией, Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Территория в основном равнинная с редкими возвышенностями, расположенными преимущественно в центральной части Белоруссии, составляющими Белорусскую гряду.

Белоруссия является крупнейшим по территории европейским государством (из целиком расположенных в Европе), не имеющим выхода к морю [17] [18].


4.1. Климат

Климат Белоруссии умеренно-континентальный, переходный от морского к континентальному, формирующийся под влиянием воздушных масс Атлантики. В зимний период нередки оттепели.

Средняя летняя температура колеблется от +17 С на севере (июль), до +18-19 С на юге. Осадки выпадают равномерно, с возрастанием с юга на север - от 500 мм на юге, до 800 мм на северо-западе. Максимальное количество осадков обычно выпадает в осенне-зимний период. В лесных районах толщина снежного покрова может составлять 1-1,2 м.


4.2. Водні ресурси

Река Припять близ Мозыря

Главными реками Белоруссии являются Днепр и его притоки - Припять, Сож и Березина, а также Западная Двина, Неман и Западный Буг. Эти реки объединены рядом каналом, в том числе устаревшими Днепровско-Бугским, Березинским и др. В Белоруссии находятся более 10 000 озер, крупнейшие из которых - Нарочь (площадью 80 кв. км) и Освейское озеро (53 кв. км). Полесье (юг Белоруссии) представляет собой крупнейший в Европе район болот и заболоченных земель одни только Припятские болота занимают площадь ок. 39 тыс. кв. км [19].


4.3. Флора і фауна

Европейский зубр

Леса покрывают около третьей части территории страны. В них произрастают 28 пород деревьев и около 70 видов кустарников. Наиболее распространены береза, сосна, ель, дуб, осина. В лесах, реках и озёрах страны можно встретить около 76 видов млекопитающих, среди которых наиболее распространены лось, олень, дикий кабан, волк, бобр, лисица, заяц, и около 300 видов птиц.

17 видов млекопитающих, 72 вида птиц, 4 вида земноводных, 10 видов рыб, 72 вида насекомых - включены в красную книгу страны. Для их охраны в местах обитания созданы государственные заповедники и заказники.


4.4. Екологія

Белоруссия сильнее других стран пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Направление ветра в первые дни и недели после аварии обусловило то, что из всего объёма цезия-137, выпавшего на Европейском континенте, около 70 % пришлось на территорию Белоруссии [20]. Учитывая тяжесть и масштабность поражения страны в результате аварии, в июле 1991 года территория Белоруссии была объявлена зоной экологического бедствия.


5. Економіка

Большегрузный самосвал БелАЗ

Экономика в Беларуси строится на принципах социально-ориентированной, рыночной, модели.

Структура экономики Белоруссии характеризуется доминированием государственной собственности в производственной, энергетической, транспортной, добывающей, строительной, сельскохозяйственной и банковской сферах, и незначительной долей частного сектора.

Централизованные распределение и планирование, кроме макроэкономических показателей, отсутствует [21]. Государство регулирует цены на социально значимые группы товаров.

В розничной и оптовой торговле, в сфере услуг преобладает частный сектор.

Наличие значительного государственного сектора позволяет правительству поддерживать социальные программы, оплачивать медицину и образование, дотировать сельское хозяйство и ЖКХ, выделять льготные кредиты на строительство жилья.

В стране развиты энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, химическая и лесная промышленность, строительство и производство стройматериалов и добывающая промышленность.

Основные статьи экспорта - нефтепродукты, калийные удобрения, продовольствие, продукция машиностроения и химической промышленности и металлургии.

В марте 2011 года в Белоруссии начался валютно-финансовый кризис. В результате кризиса девальвация белорусского рубля по отношению к доллару с начала года составила 189 % [22], инфляция за январь-октябрь достигла 88,7 % (в том числе цены на продовольственные товары выросли на 103,6 %) [23], заработная плата снизилась с $527 до $220-260 [24] [25].


6. Транспортная система

7. Населення

По данным переписи населения 2009 года, в стране проживало 9 миллионов 504 тысячи человек. Белорусы (83,7 %), русские (8,3 %), поляки (3,1 %), украинцы (1,7 %), евреи (0,1 %). Городское население - 74,3 % [26].

8. Соціальна сфера

8.1. Система образования

Структура национальной системы образования базируется на Конституции Республики Беларусь и других нормативно-правовых актах. Гарантируется равенство всех граждан в получении образования, единство образовательных систем и преемственность всех форм обучения.

Основные ступени образования:

 • дошкольное (ясли, детские сады);
 • общее базовое (на базе 9 классов средней школы). Начинается с 6 лет. Обязательное, бесплатное.
 • общее среднее (на базе 11 классов). Бесплатное.
 • начальное профессиональное (ПТУ). Бесплатное.
 • среднее профессиональное (техникумы). Бесплатное.
 • высшее профессиональное (высшие колледжи, институты, университеты, академии) - около 40 государственных и 20 негосударственных вузов.

После успешного окончания базовой школы имеется возможность продолжить обучение в:

 • колледжах
 • лицеях
 • гимназиях
 • профессионально-технических училищах, где одновременно получают среднее образование и профессиональную подготовку

Желающие могут получить общее среднее образование, продолжив обучение в школе.

Основные документы, дающие право на поступление в высшее учебное заведение, - аттестат об общем среднем или средне-специальном образовании и 3 сертификата ЦТ (централизованного тестирования).

Используются два официальных языка - белорусский и русский; преподавание ведётся на белорусском и русском языках. Вследствие интенсивной русификации системы образования [27] количество городских белорусскоязычных школ практически свелось к нулю. В то время как основная зона преподавания в школах на белорусском сосредоточилась в сельской местности. Так, на начало 2008 года всего в белорусскоязычных школах обучалось 195 592 учащихся (18,4 %), при этом в городах этот показатель составил всего 1,9 %. В 2000 году количество обучающихся на белорусском языке было в 2,36 раза больше и составляло 463 000 школьников. Формальное количественное соотношение школ в августе 2010 года составляло: 44 % школ - с русским языком обучения, 53 % - с белорусским языком и около 3 % - двуязычные школы. То есть значительное количество школ с обучением на белорусском языке - это прежде всего небольшие сельские школы [28].

10-балльная система оценки знаний в средних школах, ССУЗах, СТУЗах и вузах.

В Болонском процессе Белоруссия не участвует. Решение о включении страны в Болонский процесс может быть принято в 2012 году [29].


8.2. Здравоохранение и социальное обеспечение

8.3. Злочинність

В 2010 году в Белоруссии было зарегистрировано 140 920 преступлений [30]. Самый высокий уровень преступности среди регионов Белоруссии наблюдается в Минске (193,5 преступления в пересчёте на 10 000 человек, включая 25 % тяжких и 20 % особо тяжких преступлений от общего их количества в Белоруссии [31], 2/3 краж мобильных телефонов [32], 55 % совокупной суммы взяток [31]), на втором месте - Минская область (153,7) [31] [33]. Самым криминогенным городом по коэффициенту преступности является Бобруйск, лидером по числу убийств "на душу населения" - Лида [34]. По данным Ген прокуратуры и МВД, уровень преступности в стране снижается [30] [35].
При этом выросло число преступлений, совершаемых иностранцами [36] и ранее судимыми [37] (47,2 % [33]).

Средний уровень раскрываемости преступлений - 40,1 % [32], в том числе квартирных краж - 13 % [38], убийств - 92 % (данные по Минску) [39].


9. Наука

Высшая государственная научная организация Республики Беларусь - Национальная академия наук Республики Беларусь (Национальная академия наук Беларуси, НАН Беларуси).

Астрономія

В Белоруссии нет профессиональных астрономических обсерваторий, поэтому единственные обсерватории, которые публикуются в научных изданиях являются любительскими. Две обсерватории зарегистрированы в Центре малых планет. Это обсерватории: "Taurus-1" и Витебская любительская астрономическая обсерватория. Обе находятся в Витебской области.

Космонавтика

Национальная программа исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2008-2012 годы утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.2008 № 1517 [40].

Помимо космического агентства, работы по созданию которого уже начались в Белоруссии [41], планируется создание собственного центра управления полётами (будет открыт в здании Объединённого института проблем информатики в Минске). В него будет поступать информация с командно-измерительного пункта (планируется в Логойском районе) [42].

 • Климук П. И. - советский космонавт, первый из уроженцев Белоруссии, полетевший в космос [43]
 • Ковалёнок В. В. - советский космонавт, родившийся в Белоруссии
 • БелКА - первый спутник независимой Белоруссии.

10. Средства массовой информации и телекоммуникационная система

Информационное общество

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.08.2008 № 1227 утверждена Государственная целевая программа по разработке программно-технического комплекса по автоматизации процесса расчёта подлежащих уплате в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин) и представлению в налоговые органы налоговых деклараций (расчётов) в электронном виде на 2008-2010 годы [44].

Поправки в Кодексе об административных правонарушениях, которые обязывают белорусов использовать только те сайты, которые зарегистрированы в национальном сегменте сети Интернет, вступают в силу с 6 января 2012 года [45].

В 2010 году Совет министров Республики Беларусь утвердил [46] Стратегию развития информационного общества в Белоруссии до 2015 года и план первоочередных мер по её реализации на 2010 год [47].

, Сети стационарной телефонной связи в Республике Беларусь, Сети мобильной телефонной связи в Республике Беларусь, Интернет в Белоруссии.


11. Культура, туризм и спорт

12. Релігія

На 2008 год в Республике зарегистрирована 61 религиозная и 3 монашеские общины. Действуют 25 религиозных конфессий и направлений. Общее число религиозных организаций - 3218, в том числе - 156 религиозных организаций, имеющих общеконфессиональную значимость (религиозные объединения, монастыри, миссии, братства, сестринства и духовные учебные заведения) [48].

Согласно данным на июль 2010 года, предоставленным аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь [49], 58,9 % населения считают себя верующими. Из них 82,5 % принадлежат к Русской православной церкви (Белорусский экзархат), 12 % причисляют себя к Римско-католической церкви, 4 % населения относится к исламу, а также к индуизму (кришнаизм) и бехаизму, 2 % к протестантским деноминациям (пятидесятникам, баптистам, адвентистам седьмого дня, лютеранам, свидетелям иеговы, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней и др.), а также к старообрядцам. Согласно этим же данным, регулярно посещают богослужения около 18 % православных и 50 % католиков. Имеются также греко-католики, кроме того есть группы православных, чьи общины не входят в Белорусский экзархат Русской православной церкви.

По данным самой католической церкви в Белоруссии к ней относятся около 1,4 млн верующих (около 15 % населения страны) [50].

Есть источники, которые дают значительно более высокую оценку количества верующих всех протестантских деноминаций - 515 024 [51], адвентистов седьмого дня - 4 633 [51] человека, по другим данным - 4 828 человека [51], а численность свидетелей Иеговы - 3 872 человека [51].

По информации из еврейских общин, к евреям себя относят от 30 до 50 тысяч белорусов, однако подавляющее большинство евреев не являются активными верующими [49]. Число евреев по данным переписей быстро сокращается, так в 1979 году их было 135 тысяч, в 1989 году 112 тысяч; особенно быстро число евреев сокращалось в период независимости страны: к 1999 году их число сократилось в 4 раза (до 28 тысяч) [52], а в период до 2009 года ещё более чем вдвое - до 13 тысяч [53].

Имеются относительно высокие оценки численности мусульман: от 50 [51] до 100 [54] тысяч; при этом численность этносов, традиционно относимым к мусульманам, по данным переписи 2009 года составляло около 22 тысяч человек [53].


13. Праздники и памятные даты

Почтовая марка Беларуси, 2009 год

Памятные даты:


14. Збройні сили

15. Нагородна система

Стала продовженням нагородної системи СРСР. Для деяких нагород незначно був змінений дизайн, інші повністю змінилися. Були введені нові ордени та медалі з урахуванням історичної спадщини Республіки (наприклад, орден Франциска Скорини, медаль Франциска Скорини).

Офіційна дата створення нагородної системи Республіки Білорусь - 13 квітня 1995 року (підписання Закону Республіки Білорусь "Про державні нагороди Республіки Білорусь" та Постанови Верховної Ради Республіки Білорусь "Про затвердження Положення про звання" Герой Білорусі ", орденах і медалях Республіки Білорусь" [56].


Примітки

 1. 91 рік з дня заснування першого білоруського держави - ​​NewsBY - www.newsby.org/by/2009/03/25/text5990.htm
 2. Лукашенко призначив Мясникович прем'єром (оновлено) - president.gov.by/press106787.html # doc
 3. 1 2 3 Державний земельний кадастр республіки Білорусь (станом на 1 січня 2012 року) - gki.gov.by / upload / new structure / press service/GZK_2011.doc
 4. Белстат. Про демографічної ситуації за січень-лютий 2012 - belstat.gov.by / homep / ru / indicators / pressrel / demographics.php Дані на 1 березня 2012 року.
 5. 1 2 3 4 Міжнародний валютний фонд, Belarus -
 6. Human Development Report 2011 - hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf. United Nations (2011). Читальний - www.webcitation.org/6904yIARd з першоджерела 8 липня 2012.
 7. Білоруси більше не будуть переводити стрілки - naviny.by/rubrics/society/2011/09/16/ic_articles_116_175144 /, Білоруські новини (16.09.2011)
 8. Проблема найменування держави розглянута окремо в статті Найменування білоруської держави.
 9. [ http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/population/2012/Age_Structure_Bulletin2012.rar - belstat.gov.by/homep/ru/publications/population/2012/Age_Structure_Bulletin2012.rar Статистика бюлетень "Статево-вікова структура населення Республіки Білорусь на 1 січня 2012 року і середньорічна чисельність населення за 2011 рік "
 10. Білорусь. Факти 2009 Мн. 2009 - www.mfa.gov.by/upload.old/mag/bf2009r.pdf
 11. Курс лекцій з історії Білорусі - fitr.ucoz.ru/_fr/0/2808114.doc
 12. Бендина А. Білоруси в Російській імперії. До питання про формування етнічної ідентичності (друга половина XIX - початок XX ст.) - zapadrus.su/zaprus/istbl/345--xix-xx-.html.
 13. "Салiдарнасць" Провал спецоперації - www.gazetaby.com/cont/print.php?sn_nid=2776
 14. :: Сяргей Йорж :: Праект "Беларускія Аўтари" :: - www.autary.iig.pl/jorsz/art_rezystans_02.htm
 15. http://www.soldat.ru/forum/index.html?gb=1&page=5&id=29001&referer_query=gb% 3D1% 26page% 3D5 - www.soldat.ru/forum/index.html?gb=1&page=5&id = 29001 & referer_query = gb = 1 & page = 5 (Недоступна посилання)
 16. ІСТОРІЯ БІЛОРУСІ (XX - початок XXI ст.), Республіка Білорусь в міжнародному співтоваристві - slovo.ws/urok/historyofbelarus/20/039.html
 17. По населенню з не мають виходу до моря європейських держав Білорусію (менше 9500000 жит.) Випереджають Чехія (св. 10 млн жит.), Угорщина (св. 10 млн жит.) і Сербія (9,9 млн жит.) .
 18. Казахстан також не має виходу до моря (Каспійське море, яке омиває Західний Казахстан, є внутрішньоматерикових озером), європейська частина Казахстнана (при проведенні кордону Європа-Азія по Мугоджар і річці Ембі) перевищує за площею Білорусію.
 19. БІЛОРУСЬ | Енциклопедія Кругосвет - krugosvet.ru / enc / strany_mira / BELORUSSIYA.html? page = 0,1
 20. Документи ЧАЕС: Забруднення території Білорусі "ЧАЕС Зона відчуження - chernobil.info /? p = 1758
 21. Державний комітет Республіки Білорусь з економіки та планування - pravo.levonevsky.org/bazaby/org146/index.htm
 22. Білоруський рубль - світовий лідер по девальвація - naviny.by/rubrics/finance/2011/10/20/ic_media_infografic_114_4103 /, Білоруські новини (20 жовтня 2011)
 23. Про зміну цін в жовтні 2011 р. - belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/prices_october_11.php Прес-реліз Національного статистичного комітету Республіки Білорусь (9 листопада 2011)
 24. Бідніше білорусів в СНД тільки таджики - naviny.by/rubrics/economic/2011/09/19/ic_articles_113_175159 /, Білоруські новини (19 вересня 2011)
 25. Сяредні заробак у верасні дасягнуў 2,26 мільена рублеў - nn.by /? c = ar & i = 62144, Наша Ніва
 26. Національний статистичний комітет Республіки Білорусь. Перепис населення - 2009. Статистичні публікації - belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/itogi1.php.
 27. Т. АМОСОВА, Мовна політика в Білорусі: минуле і сьогодення. - www.homoliber.org/ru/rp/rp030114.html
 28. Чому білоруси не хочуть вчити своїх дітей рідною мовою? - naviny.by/rubrics/society/2010/08/14/ic_articles_116_170056 / / / Naviny.by, 14.08.2010.
 29. Рішення про включення Білорусі в Болонський процес може бути прийнято в 2012 році - news.tut.by/188359.html / / БелТА, 28.07.2010.
 30. 1 2 У Білорусі скорочується кількість злочинів - naviny.by/rubrics/disaster/2011/01/26/ic_news_124_360133 /, Білоруські новини (26.01.2011)
 31. 1 2 3 Лукашенко незадоволений мінськими владою - news.tut.by/society/175052.html, TUT.BY (29.06.2010).
 32. 1 2 Крадіжки становлять в Мінську близько 70% злочинів - news.tut.by/society/223781.html, TUT.BY (18.04.2011).
 33. 1 2 Рівень злочинності в Мінській області - один з найвищих в країні - news.tut.by/society/212780.html, TUT.BY (25.01.2011).
 34. Генпрокуратура аналізує стан зі злочинністю в Білорусії за коефіцієнтом злочинності - www.interfax.by/news/belarus/46593, interfax.by (02.10.2008).
 35. У Білорусі стабілізувалася криміногенна обстановка, вважає генпрокурор - naviny.by/rubrics/disaster/2007/06/25/ic_news_124_272865 /, Білоруські новини (25.06.2007)
 36. Іноземці стали здійснювати в Білорусі більше злочинів - naviny.by/rubrics/disaster/2011/02/03/ic_news_124_360725 /, Білоруські новини (03.02.2011)
 37. МВС Білорусі турбує зростання рецидивної злочинності - naviny.by/rubrics/disaster/2010/07/30/ic_news_124_349660 /, Білоруські новини (30.07.2010)
 38. Я з ЖЕСа. Дозвольте вас обікрасти! - www.interfax.by/article/36323, interfax.by (20.01.2009).
 39. Рейтинг всіх служб і підрозділів ГУВС Мінміськвиконкому виріс - www.pravo.by/showtext.asp?1139568277743, Національний правової інтернет-портал Республіки Білорусь (10.02.2006).
 40. Про Національну програму дослідження і використання космічного простору в мирних цілях на 2008-2012 роки - www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=C20801517
 41. У космос - разом. - tvroscosmos.ru/frm/zhurnal/2011/1211_1.php Інтерв'ю академіка Національної академії наук Білорусі С. В. Абламейко журналу Російський космос
 42. У сусідньому з Борисівським районі побудують Командно-вимірювальний пункт -
 43. Відомі білоруси. Офіційний сайт РБ - www.belarus.by / ru / about-belarus / famous-belarusians
 44. Про Державній цільовій програмі з розробки програмно-технічного комплексу по автоматизації процесу розрахунку підлягають сплаті до бюджету сум податків, зборів (мит) і поданням до податкових органів податкових декларацій (розрахунків) в електронному вигляді на 2008-2010 роки - www.pravo.by/ webnpa / text.asp? start = 1 & RN = C20801227
 45. Білорусь, інтернет з 6 січня 2012 відключають - www.slavicvoice.org/europe/2012/01/03/belarus-online/
 46. Уряд націлювалося розвивати інформаційне суспільство - www.naviny.by/rubrics/computer/2010/08/17/ic_articles_128_170091/
 47. СТРАТЕГІЯ розвитку інформаційного суспільства в Республіці Білорусь на період до 2015 року - pravo.by / webnpa / text.asp? RN = C21001174 # __1
 48. Колькасць храмаў у Беларусі павялічваецца - news.tut.by/society/131403.html.
 49. 1 2 Державний департамент США. Доповідь про свободу релігії 2010 (складено 17 листопада 2010 року). - www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148914.htm (Англ.)
 50. Статистичні дані про Католицької церкви в Білорусі на порталі Catholic.by - www.catholic.by/2/belarus/dioceses.html
 51. 1 2 3 4 5 Церква Християн Адвентистів Сьомого Дня у Республіці Білорусь - belarussda.narod.ru / churches.htm
 52. Національний статистичний комітет Республіки Білорусь. Перепис населення 1999 року. Національний склад населення. - belstat.gov.by/homep/ru/perepic/p5.php
 53. 1 2 Національний статистичний комітет Республіки Білорусь. Перепис населення 2009 року. Національний склад населення. - belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/publications/national_structure_rb.rar
 54. У Білорусі збільшується число дотримують пост мусульман | У Росії та СНД | Новини | Іслам і мусульмани в Росії і в світі - www.islamnews.ru/news-14102.html
 55. Питання дня. Що таке БНР і День Волі? - news.tut.by/society/132645.html
 56. Державні нагороди Республіки Білорусь - www.belawards.narod.ru / index.html. Belawards.narod.ru. Читальний - www.webcitation.org/6904ymUwB з першоджерела 8 липня 2012.

Література

 • Круталевіч В. А. На шляхах самовизначення: БНР - БРСР - РБ. - Мінськ: Право і економіка, 1995. - 139 с.
 • Круталевіч В. А. Республіка Білорусь: адміністративно-територіальний устрій. - Мінськ: Право і економіка, 2001. - 268 с.
 • Круталевіч В. А. Нариси історії держави і права Білорусі. - 2-ге вид. - Мінськ: Право і економіка, 2009. - 520 с.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Білорусь-2
Доісторична Білорусь
Міс Білорусь
Білорусь (автодорога)
Герб Республіки Білорусь
Прапор Республіки Білорусь
Президент Республіки Білорусь
Білорусь на Олімпійських іграх
Міністерство юстиції Республіки Білорусь
© Усі права захищені
написати до нас