Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

БільшовикПлан:


Введення

Б. М. Кустодиев Більшовик. 1920. ГТГ. 1920

Більшовик - член лівого революційного, за даними багатьох авторів - ліво екстремістського [1] [2] [3] [4] [5] [6] крила РСДРП після розколу партії на більшовиків і меншовиків. Надалі більшовики виділилися в окрему партію РСДРП (б). Слово "більшовик" відображає той факт, що РСДРП розкололася на дві фракції: одну фракцію - прихильників "максимальної" програми (відстоювали повне знищення буржуазного класу і створення робочого руху), ця фракція отримала пізніше назву більшовицької (після 1912 року) та іншу фракцію - прихильників "мінімальної програми" партії (відстоювали права дрібних буржуа, селян), що іменуються надалі "меншовики". Освіта двох фракцій відповідає 1910 році, коли була обрана третя Дума (куди увійшли, між іншим, представники РСДРП, і більшовиків і меншовиків, як однієї партії). Фактичний розкол стався набагато пізніше.


1. II з'їзд РСДРП та освіта більшовиків і меншовиків як фракцій ( 1903)

Розкол РСДРП на більшовиків і меншовиків стався на другому з'їзді партії, який відбувся в 1903 спочатку в Брюсселі, а потім в Лондоні.

На цьому з'їзді виділилися дві головні групи делегатів. Лідером однієї з них був Ленін, інший - Мартов.

Ідейні розбіжності між прихильниками Леніна і прихильниками Мартова стосувалися 4 питань. Першим було питання про включення в програму партії вимоги диктатури пролетаріату. Прихильники Леніна були за включення цієї вимоги, прихильники Мартова - проти. Другим питанням було включення в програму партії вимог з аграрного питання. Прихильники Леніна були за включення цих вимог до програми, прихильники Мартова проти включення. Частина прихильників Мартова (польські соціал-демократи і Бунд), крім того вимагала виключити з програми вимогу права націй на самовизначення. Крім того, меншовики виступали проти того, що кожен член партії повинен бути членом будь-якої з її організацій. Вони бажали створити менш жорстку партію, члени якої могли б самі оголошувати себе такими і брати участь в партійній роботі за власним бажанням. У питаннях, що стосувалися програми партії, перемогу здобули прихильники Леніна, в питанні про членство в організаціях - прихильники Мартова.

На виборах до керівних органів партії (ЦК і редакцію "Іскри") прихильники Леніна отримали більшість, а прихильники Мартова - меншість. Чому перші стали іменуватися більшовиками, а другі меншовиками. Отримати більшість прихильникам Леніна допомогло те, що деякі делегати залишили з'їзд. Це були представники Бунда, які зробили це на знак протесту проти того, що Бунд не був визнаний єдиним представником єврейських робітників у Росії. Ще два делегати пішли зі з'їзду через розбіжності з приводу визнання закордонного союзу "економістів" (течії, який вважав, що робітники повинні обмежитися лише профспілкової, економічною боротьбою з капіталістами) представником партії за кордоном.


2. Після II з'їзду і до остаточного розколу з меншовиками (1903-1912)

Меншовики проте не залишили думки захопити керівництво партією. З цією метою вони створили т. зв. Бюро меншини, що підмінили для них центральний комітет.

Меншовикам вдалося домогтися певних успіхів. Мартов відмовився працювати в редакції "Іскри", з-за розбіжностей з Плехановим покинув редакцію і Ленін, після чого Плеханов відновив редакцію "Іскри" в колишньому, дос'ездовском складі, але вже без Леніна. Потім (через перехід на їхній бік Плеханова, а також і ще двох більшовиків: Красіна і Носкова) вони отримали більшість і в ЦК.

Ленін відреагував на це випуском роботи "Крок вперед, два кроки назад", де піддав критиці погляди меншовиків на пристрій партії і дав вчення про партію як про передовий, найбільш свідомому загоні робочого класу, а фракція більшовиків у цілому підготовкою третього з'їзду РСДРП, на якому вона сподівалася повалити променьшевістскій ЦК, і створенням особливого більшовицького органу - газети "Вперед".

В умовах початку революції 1905-1907 років пройшли в січні 1905 року III з'їзд РСДРП (на якому були присутні тільки більшовики через відхід дев'яти меншовицьких делегатів, які опинившись в меншості оголосили з'їзд фракційним) і Конференція в Женеві (на якій були присутні тільки меншовики) [7].

Основних відмінностей в лініях III з'їзду та конференції було два. Першим відмінністю був погляд на те, хто є рушійною силою революції в Росії. На думку більшовиків такою силою був пролетаріат - єдиний клас, якому вигідно повне повалення самодержавства. Буржуазія ж зацікавлена ​​у збереженні залишків самодержавства для його використання у придушенні робітничого руху. З цього випливали деякі розбіжності в тактиці. По-перше, більшовики стояли за суворе відділення робітничого руху від буржуазного, так як вважали, що їх об'єднання під верховенство ліберальної буржуазії полегшить їй зрада революції. Головною його метою вони вважали підготовку збройного повстання, яке повинно привести до влади тимчасовий революційний уряд, що скликають потім Установчі збори для встановлення республіки. Більше того вони вважали кероване пролетаріатом збройне повстання єдиним способом отримати такий уряд. Меншовики не були з цим згодні. Вони вважали, що Установчі збори можна скликати і мирним шляхом, наприклад, рішенням законодавчого органу (хоча і не відкидали і його скликання після збройного повстання). Збройне повстання вони вважали доцільним тільки у випадку вкрай малоймовірною тоді революції в Європі.

Розрізнялися і бажані крилами партії наслідки революції . Якщо меншовики були готові задовольнитися як найкращим результатом звичайної буржуазної республікою, то більшовики висунули гасло "демократичної диктатури пролетаріату і селянства", особливого найвищого типу парламентарної республіки, в якій не ліквідовані ще капіталістичні відносини, але буржуазія вже відтіснена від політичної влади.

З часів III з'їзду та Конференції в Женеві більшовики і меншовики фактично стають окремими партіями, хоча формально цей розкол буде оформлений багато пізніше [джерело не вказано 682 дні].

У Революції 1905 року їх відмінності проявилися ще неяскраво [джерело не вказано 682 дні], але вже було помітно, що всі основні радикально-революційні дії (зокрема, організація кількох збройних повстань, хоча в них брали участь і меншовики) здійснюються під керівництвом і за ініціативи більшовиків, меншовики ж йдуть як би "в причепі", неохоче погоджуючись на радикальні дії. Зокрема вони були проти бойкоту булигінськоі законодорадчих думи, і вітали думу закоонодательную, виттевской, яку сподівалися революціонізувати і привести до ідеї Установчих зборів [джерело не вказано 682 дні].

Розкол ще не сприймався як щось природне, і IV ("Об'єднавчий") з'їзд в квітні 1906 року формально його ліквідував.

Меншовики становили на цьому з'їзді більшість. Практично з усіх питань з'їзд прийняв резолюції, що відображали їхню лінію, однак більшовики зуміли провести рішення про заміну березневої формулювання першого параграфа статуту партії ленінської.

На цьому ж з'їзді постало питання про аграрну програму. Більшовики виступали за передачу землі у власність держави, яке зраджувало б її селянам у безоплатне користування (націоналізація), меншовики - за передачу землі органам місцевого самоврядування, які б здавали її селянам в оренду (муніципалізація). З'їзд прийняв меншовицький варіант програми.

Нерішучі дії меншовицького ЦК, обраного на IV з'їзді дозволив більшовикам на V з'їзді РСДРП взяти реванш, отримати переважання в ЦК і провалити пропозиції меншовиків про проведення "робочого з'їзду", на якому були присутні б соціал-демократи, есери і анархісти, і про нейтральність профспілок, тобто про те, що профспілки не повинні вести політичну боротьбу.

В роки реакції підпільні структури РСДРП несли важкі втрати в результаті постійних провалів, а також відходу від революційного руху тисяч підпільників; меншовики пропонували перенести роботу в легальні організації - фракцію Державної думи, профспілки, лікарняні каси і т. д. Більшовики назвали це "ліквідаторство" .

Від більшовиків відкололося лівацькі крило (так звані "одзовістів"), яке вимагало застосування тільки нелегальних методів роботи та відкликання соціал-демократичної фракції в Державній Думі (лідером цієї групи був Богданов). До них примикали "ультіматістов", що вимагали пред'явлення фракції ультиматуму і розпуску її в разі невиконання цього ультиматуму (їх лідером був Алексинский). Поступово ці фракції згуртувалися в групу "Вперед". Усередині цієї групи розвинувся ряд антимарксистских за своєю суттю течій, найяскравішим з яких було богобудівництва, тобто обожнювання народних мас і трактування марксизму як нової релігії, що проповідувала Луначарським.

Найбільш сильний удар противники більшовиків завдали їм в 1910 році, на пленумі ЦК РСДРП. Через прімірітельской позиції представляли на пленумі більшовиків Зінов'єва і Каменєва, а також дипломатичних зусиль Троцького, який отримав за них субсидію на видання своєї "нефракційних" газети "Правда" (з легальним органом РСДРП (б) не має нічого загального), пленум прийняв вкрай невигідне для більшовиків рішення. Він постановив, що більшовики повинні розпустити Більшовицький центр, що всі фракційні періодичні видання повинні бути закриті, що більшовики повинні виплатити нібито вкрадену ними у партії суму в кілька сотень тисяч рублів.

Більшовики рішення пленуму в основному виконали. Що ж до ліквідаторів, то їх органи, під різними приводами, продовжували виходити як ні в чому не бувало.

Ленін зрозумів, що повноцінна боротьба з ліквідаторами в рамках однієї партії неможлива і вирішив перевести боротьбу з ними у форму відкритої боротьби між партіями. Він організовує ряд чисто більшовицьких нарад, які прийняли рішення про організацію загальнопартійної конференції.

Така конференція була проведена в січні в 1912 в Празі. Всі делегати на неї, крім двох меншовиків-партійців, були більшовиками. Противники більшовиків згодом стверджували, що це наслідок спеціального відбору делегатів більшовицькими агентами. Конференція виключила з партії меншовиків-ліквідаторів і створила РСДРП (б).)) Меншовики організували на противагу празької конференцію у Відні в серпні того ж року. Віденська конференція засудила празьку і створила досить клаптиків освіта, іменоване в радянських джерелах Серпневого блоком.


3. Роль в революційному терорі в роки першої російської революції

Як і есери, широко практикували терор, ленінці мали свою бойову організацію (відома під назвами "Бойова технічна група", "Технічна група при ЦК", "Військово-технічна група"). [8] В умовах необхідності конкуренції в плані екстремістської революційної діяльності з партією есерів, "славилися" діяльністю своєї Бойовий організації, після деяких коливань лідер більшовиків Ленин выработал свою позицию в отношении террора. Как отмечает исследователь проблемы революционного терроризма историк профессор Анна Гейфман, ленинские протесты против терроризма, сформулированные до 1905 года и направленные против эсеров, находятся в резком противоречии с ленинской же практической политикой, выработанным им после начала русской революции в свете новых задач дня [9]. Ленин призывал к наиболее радикальным средствам и мерам, как к наиболее целесообразным, для чего, цитирует документы Анна Гейфман, лидер большевиков предлагал создавать отряды революционной армии всяких размеров, начиная с двух-трех человек, [которые] должны вооружаться сами, кто чем может (ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога), и делает вывод, что эти отряды большевиков по сути ничем не отличались от террористических боевых бригад воинственных эсеров.

Ленин теперь, в изменившихся условиях, уже был готов идти даже дальше эсеров, и, как отмечает Анна Гейфман, шёл даже на явное противоречие с научным учением Маркса ради террористической деятельности своих сторонников, утверждая, что боевые отряды должны использовать любую возможность для активной работы, не откладывая своих действий до начала всеобщего восстания.

Ленин по существу отдавал приказ о подготовке террористических актов, которые он раньше сам же и осуждал, призывая своих сторонников совершать нападения на городовых и прочих государственных служащих, осенью 1905 года открыто призывал совершать убийства полицейских и жандармов, черносотенцев и казаков, взрывать полицейские участки, обливать солдат кипятком, а полицейских серной кислотой. Последователи лидера большевиков не заставили себя долго ждать, так, в Екатеринбурге террористы под личным руководством Якова Свердлова постоянно убивали сторонников черной сотни, делая это при каждой возможности

[10].

Как свидетельствует одна из ближайших коллег Ленина, Елена Стасова, лидер большевиков, сформулировав свою новую тактику, стал настаивать на немедленном приведении её в жизнь и превратился в ярого сторонника террора [11].

На счету террористических актов большевиков было и множество спонтанных нападений на государственных чиновников, так, Михаил Фрунзе и Павел Гусев убили урядника Никиту Перлова 21 февраля 1907 года без официальной резолюции. На их счету были и громкие политические убийства: в 1907 году большевиками был убит знаменитый поэт Илья Чавчавадзе - вероятно, одна из самых знаменитых национальных фигур Грузии начала XX века" [12].

В планах большевиков были и громкие убийства: московского генерал-губернатора Дубасова, полковника Римана в Петербурге, а видный большевик А. М. Игнатьев, близкий лично Ленину, предлагал даже план похищения самого Николая II из Петергофа. Отряд большевиков-террористов в Москве планировал взрыв поезда, перевозившего из Петербурга в Москву войска для подавления декабрьского революционного мятежа. В планах большевистских террористов был захват нескольких великих князей для последующего торга с властями, бывшими близко уже в тот момент к подавлению декабрьского восстания в Москве.

Некоторые террористические нападения большевиков были направлены не против чиновников и полиции, а против рабочих с отличными от большевистских политическими взглядами. Так, по поручению Петербургского комитета РСДРП было осуществлено вооружённое нападение на чайную "Тверь", где собирались рабочие Невского судостроительного завода, состоявшие членами Союза русского народа. Сначала большевистскими боевиками были брошены две бомбы, а затем выбегающие из чайной расстреливались из револьверов. Большевиками было убито 2 и ранено 15 рабочих. [13]

Как отмечает Анна Гейфман, многие выступления большевиков, которые вначале ещё могли быть расценены как акты "революционной борьбы пролетариата", в реальности часто превращались в обычные уголовные акты индивидуального насилия. Анализируя террористическую деятельность большевиков в годы первой русской революции, историк и исследователь Анна Гейфман приходит к выводу, что для большевиков террор оказался эффективным и часто используемым на разных уровнях революционной иерархии инструментом" [10].


3.1. Экспроприации

Кроме лиц, специализирующихся на политических убийствах во имя революции, в социал-демократических организациях существовали люди, выполнявшие задачи вооруженных грабежей и конфискации частной и государственной собственности. Следует отметить, что официально лидерами социал-демократических организаций такая позиция никогда не поощрялась, за исключением одной из них - большевиков, - чей лидер Ленин публично объявил грабеж допустимым средством революционной борьбы. Большевики были единственной социал-демократической организацией в России, прибегавшей к экспроприациям (т. н. "эксам") организованно и систематически [14].

Ленин не ограничивался лозунгами или просто признанием участия большевиков в боевой деятельности. Уже в октябре 1905 года он заявил о необходимости конфисковывать государственные средства и скоро стал прибегать к "эксам" на практике [15]. Вместе с двумя своими тогдашними ближайшими соратниками, Леонидом Красиным и Александром Богдановым (Малиновским), он тайно организовал внутри Центрального комитета РСДРП (в котором преобладали меньшевики) небольшую группу, ставшую известной под названием "Большевистский центр", специально для добывания денег для ленинской фракции. Существование этой группы "скрывалось не только от глаз царской полиции, но и от других членов партии" [16]. На практике это означало, что "Большевистский центр" был подпольным органом внутри партии, организующим и контролирующим экспроприации и различные формы вымогательства.

[14]

В феврале 1906 года большевиками и близкими им латышскими социал-демократами было совершено крупное ограбление филиала Государственного банка в Гельсингфорсе [17], а в июле 1907 года большевиками были осуществлены известная Тифлисская экспроприация.

Большевики, близкие к Леониду Красину, в 1905-1907 годах играли важную роль в приобретении взрывчатки и оружия за рубежом для всех террористов из социал-демократов [18].

В период с 1906 по 1910 год Большевистский центр руководил осуществлением большого числа " эксов ", набирая исполнителей для этого из некультурной и необразованной, но рвущейся в бой молодежи. Результатами деятельности Большевистского центра были ограбления почтовых отделений, касс на вокзалах и т. д. Организовывались террористические акты в виде крушения поездов с последующим их ограблением. Постоянный приток денег Большевистский центр получал с Кавказа от Камо, организовавшего с 1905 года серию "эксов" в Баку, Тифлисе и Кутаиси, и бывшего главой боевой "технической" группы большевиков. Главой боевой организации был Сталин, лично не принимавший участия в террористических актах, однако полностью контролировавший деятельность организации, в практической плоскости руководимой Камо.

Известность Камо принес так называемый " тифлисский экс " - экспроприация 12 июне 1907 года, когда на центральной площади столицы Грузии большевиками были брошены бомбы в две почтовые кареты, перевозившие деньги Тифлисского городского банка. В результате боевики похитили 250 000 руб. При этом большевиками были убиты и ранены десятки прохожих.

Кавказская организация Камо не была единственной боевой группой большевиков, несколько боевых отрядов действовало на Урале, где с начала революции 1905 года большевики осуществили более сотни экспроприаций, нападая на почтовые и заводские конторы, общественные и частные фонды, артели и винные лавки [19]. Наиболее крупная акция была предпринята 26 августа 1909 года - налет на почтовый поезд на станции Миасс. В ходе акции большевиками были убиты 7 охранников и полицейских, украдены мешки с суммой около 60 000 руб. и 24 кг золота. При этом работа защищавшего впоследствии нескольких из участников налета боевиков адвоката Керенского была оплачена теми самыми украденными деньгами.

Действия боевиков большевиков не остались незамеченными для руководства РСДРП. Мартов предложил исключить большевиков из партии за совершаемые ими незаконные экспроприации. Плеханов призывал бороться с "большевистским бакунинизмом", многие члены партии считали "Ленина и Ко" обычными жуликами, а Федор Дан называл большевистских членов ЦК РСДРП компанией уголовников.

Раздражение меньшевистских лидеров в отношении "Большевистского центра", и без того готовых нанести по нему удар, многократно усилилось после оказавшегося чрезвычайно неприятным для всей РСДРП грандиозного скандала, когда большевики предприняли попытку поменять в Европе деньги, экспроприированные в Тифлисе Камо. Скандал превратил всю РСДРП в глазах европейцев в уголовную организацию.

Среди радикалов практиковалось присвоение партийных денег, особенно среди большевиков, часто принимавших участие в актах экспроприации. Деньги шли не только в партийные кассы, но и пополняли личные кошельки боевиков. [20]

В 1906-1907 годах экспроприированные большевиками деньги использовались ими для создания и финансирования школы боевых инструкторов в Киеве и школы бомбистов во Львове [21].


3.2. Несовершеннолетние террористы

К террористической деятельности радикалы привлекали несовершеннолетних. Это явление усилилось после взрыва насилия 1905 года. Экстремисты использовали детей для выполнения разнообразных боевых задач. Дети помогали боевикам изготавливать и прятать взрывные устройства, а также принимали участие непосредственно и в самих терактах [22] [23] [24]. Многие боевые дружины, особенно большевики и эсеры, обучали и вербовали несовершеннолетних, объединяя будущих малолетних террористов в специальные молодежные ячейки.

Террористы передавали опыт своим четырнадцатилетним братьям и другим детям, давали им опасные подпольные задания. Самой молодой помощницей террористов была 4-летняя девочка Лиза, дочь Ф. И. Драбкиной, известной как "товарищ Наташа". Эта большевичка брала своего ребенка для прикрытия, когда перевозила гремучую ртуть. [22] [25]


4. Наследство Николая Шмита

Утром 13 февраля 1907 года фабриканта и революционера Николая Шмита нашли мертвым в одиночной камере Бутырской тюрьмы, где он содержался.

По версии властей, Шмит страдал психическим расстройством и совершил самоубийство, вскрыв себе вены припрятанным осколком стекла. Большевики же утверждали, что Шмита убили в тюрьме уголовники по приказу властей.

По третьей версии убийство Шмита организовали большевики, чтобы получить его наследство - Шмит в марте 1906 года завещал большевикам большую часть полученного от деда наследства, оцениваемого в 280 тысяч рублей.

Распорядителями наследства стали сестры и брат Николая. К моменту его гибели младшая из сестер, Екатерина Шмит была любовницей казначея московской организации большевиков Виктора Таратуты. Находившийся в розыске Таратута устроил весной 1907 года фиктивный брак Екатерины с большевиком Александром Игнатьевым. Это замужество позволило Екатерине вступить в права наследства.

Но у младшего наследника капиталов Шмитов, 18-летнего Алексея, имелись опекуны, которые напомнили большевикам о правах Алексея на треть наследства. После угроз со стороны большевиков в июне 1908 года было заключено соглашение, по которому Алексею Шмиту досталось всего 17 тысяч рублей, а обе его сестры отказались от причитавшихся им долей на общую сумму в 130 тысяч рублей в пользу партии большевиков.

На старшей из сестер Николая Шмита, Екатерине Шмит женился большевик Николай Адриканис, но получив право распоряжаться доставшимся жене наследством, Адриканис отказался делиться им с партией. После угроз он, однако, был вынужден передать партии половину наследства. [26]


5. От образования РСДРП(б) и до Октябрьской революции (1912-1917)

После образования РСДРП(б) как отдельной партии большевики продолжают как легальную, так и нелегальную работу, проводившуюся ими раньше и делают это довольно успешно. Им удается создать в России сеть нелегальных организаций, которая, несмотря на огромное количество засылаемых правительством провокаторов (даже в ЦК РСДРП(б) был избран провокатор Роман Малиновский), вела агитационную и пропагандистскую работу и внедряла агентов большевиков в легальные рабочие организации. Им удается наладить выпуск в России легальной рабочей газеты "Правда". Также большевики участвовали в выборах в IV Государственную думу и получили на них 6 из 9 мест от рабочей курии. Всё это показывает, что среди рабочих России большевики были наиболее популярной партией.

Первая мировая война усилила репрессии правительства в отношении проводивших пораженческую политику большевиков: в июле 1914 года закрыта " Правда ", в ноябре того же года закрыта и сослана в Сибирь фракция большевиков в Государственной думе. Закрывались и нелегальные организации.

Запрет легальной деятельности РСДРП(б) в годы Первой мировой войны был вызван её пораженческой позицией, то есть, открытой агитацией за поражение российского правительства [27] [28] в Первой мировой войне, пропагандой приоритета классовой борьбы перед межнациональной (лозунг "превращения войны империалистической в войну гражданскую").

В результате, до весны 1917 г. влияние РСДРП(б) в России было незначительным. В России они вели революционную пропаганду среди солдат и рабочих, выпустили более 2-х миллионов экземпляров антивоенных листовок. За границей большевики приняли участие в Циммервальдской и Кинтальской конференциях, которые в принятых резолюциях призвали к борьбе за мир "без аннексий и контрибуций", признали войну империалистической со стороны всех воюющих стран, осудили социалистов, голосовавших за военные бюджеты и участвовавших в правительствах воюющих стран. На этих конференциях большевики возглавили группу наиболее последовательных интернационалистов - Циммервальдскую левую.

К лету 1917 года стали учащаться случаи захвата крестьянами земель помещиков, большевики в этом всецело поддерживали крестьян и приветствовали распространение анархии [29].

Уже к осени 1917 года, в результате сначала победы над левыми с помощью правых, потом над правыми - с помощью левых, Временное правительство стало настолько слабым, лишившись союзников, что, после недвусмысленного заявления большевиков о их намерении захватить в октябре в свои руки власть, оно уже оказалось совершенно неспособным что-либо противопоставить рвущимся к власти экстремистам левого толка [30].


6. Классовый состав большевиков к моменту революции

З початком Первой мировой войны в России резко возрос процент женщин, занятых в производстве, и в том числе в промышленности. Даже в таких неженских отраслях, как машиностроение и металлообработка, доля женщин в общем числе занятых выросла с 3 % накануне войны до 18 % к 1917 году [31]. Вместе с тем, в составе партии большевиков доля женщин, которые по своему социальному положению принадлежали рабочему классу, практически не изменилась: с 43 % до революции их удельный вес к 1917 году вырос до 45,7 %. Это было ненамного больше, чем доля коммунисток, принадлежавших к среднему классу и даже аристократии: их совокупная доля, составлявшая до революции 40 %, возросла к 1917 году до 52,5 %, при одновременном снижении с 12 % до нуля тех, чья классовая принадлежность до революции была показана как "прочие".

Зимняя мода 1918 года - фасон "большевик"

Джейн МакДермид и Анна Хилльяр приводят следующие данные [31] :

Женщины-большевички по социальному происхождению
До 1917 1917
Аристократия 20% 12,2 %
Інтелігенція 16 % 25,1 %
"Белые воротнички" 4% 15,3 %
Робочий клас 43 % 45,6 %
Крестьянки 5 % 1,8%
Інші 12% -

7. После Октябрьской революции

В ході Гражданской войны все противники большевиков потерпели поражение (кроме Финляндии, Польши и стран Прибалтики). РКП (б) стала единственной легальной партией в стране. Слово "большевиков" в скобках сохранялось в названии коммунистической партии до 1952 года, когда XIX съезд переименовал партию, называвшуюся к тому времени ВКП(б), в Коммунистическую Партию Советского Союза. Троцкий и его сторонники использовали самоназвание "большевики-ленинцы".


8. Расширенное толкование

"Бей большевика!" Польский плакат времен советско-польской войны

В первой половине XX века термин "большевики" иногда трактовался расширенно и использовался в пропаганде для обозначения политического режима в РСФСР и, - позднее, - в СССР (См. пропагандистский плакат времен советско-польской войны).


8.1. В нацистской пропаганде

Пропаганда Третьего рейха утверждала, что большевизм тесно связан с евреями. Был изобретен и широко использовался для описания представителей советской власти дерогативный термин "жидо-большевики" [32]. По воспоминаниям С. А. Олексенко, секретаря Каменец-Подольского подпольного обкома [32] :

В каждом городе [оккупационные власти] издают газету на украинском языке Выпускают много воззваний, листовок и красочных плакатов. Во всех изданиях помешались на жидо-большевизме. Любая тема - всё виноваты жидо-большевики


Примітки

 1. Кенез Питер Красная атака, белое сопротивление. 1917-1918/Пер. з англ. К. А. Никифорова. - М.: ЗАТ Центрполіграф, 2007. - 287 с - (Россия в переломный момент истории). ISBN 978-5-9524-2748-8, стр. 13
 2. Г. К. Ашин. Формы рекрутирования политических элит - www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2004/10/17/0000180606/007Ashin.pdf
 3. Олександр Ципко, політолог, "Російська газета" - Федеральний випуск № 4103 від 28 червня 2006 - www.rg.ru/2006/06/28/cipco-extremizm.html
 4. доц. Рибаков С. В. Друга половина XIX-XX вв. Курс лекцій. Ч. I1. Під ред. академіка Лічман Б. В. Уральський гос. тех. ун - т, Єкатеринбург, 1995 - his95.narod.ru/lec16_22.htm
 5. Р. Г. Ланда. Політичний іслам: попередні підсумки (М., 2005). Гол. II. 3 - irp.ru/page/stream-library/index-2147.html
 6. Гейфман А. Революційний терор в Росії ,1894-1917 / Пер. з англ. Є. Дорман. - М.: КРОН-ПРЕС, 1997-448 с .- (Серія "Експрес") ISBN 5-232-00608-8, глава 3 "Соціал-демократи і терор", розділ "ТЕРОР НА ПРАКТИЦІ: БІЛЬШОВИКИ": "Використовуючи вбивства з метою залякування прихильників самодержавства, більшовики також прагнули посіяти сум'яття і паніку а урядових структурах і таким чином перешкодити владі боротися з розповсюджується революційним насильством. Екстремісти безжально розправлялися зі своїми "мішенями", якими були головним чином місцеві урядові службовці від поліцейських інспекторів фабрик до городових . Коментуючи ці акти, деякі більшовики визнавали руйнівний вплив насильства заради насильства: "У 1907 році, восени ... бойова молодь втратила керівництво і стала відхилятися в анархізм ... влаштувала декілька експропріацій, потім вбивства стражників, городових, жандармів ... Вони були заражені і вважали, що треба просто діяти ". Два таких терориста-більшовика" від нічого робити переслідували козаків, чекаючи зручного моменту, щоб закидати їх бомбами "
 7. С. Тютюкин, В. Шелохаев. Стратегія і тактика більшовиків і меншовиків у революції - www.situation.ru/app/j_art_689.htm
 8. Перша бойова організація більшовиків. 1905-1907 рр.. М., 1934. Стор. 15.
 9. Гейфман А. Революційний терор в Росії, 1894-1917 / Пер. з англ. Є. Дорман. - М.: КРОН-ПРЕС, 1997-448 с .- (Серія "Експересс") ISBN 5-232-00608-8, глава 3 "Соціал-демократи і терор"
 10. 1 2 Гейфман А. Революційний терор в Росії ,1894-1917 / Пер. з англ. Є. Дорман. - М.: КРОН-ПРЕС, 1997-448 с .- (Сері) ISBN 5-232-00608-8, глава 3 "Соціал-демократи ітеррор"
 11. Гейфман А. Революційний терор в Росії ,1894-1917 / Пер. з англ. Є. Дорман. - М.: КРОН-ПРЕС, 1997-448 с .- (Серія "Експрес") ISBN 5-232-00608-8, глава 3 "Соціал-демократи і терор"
 12. Гейфман А. Революційний терор в Росії, 1894-1917 / Пер. з англ. Є. Дорман. - М.: КРОН-ПРЕС, 1997-448 с .- (Сері) ISBN 5-232-00608-8, глава 3 "Соціал-демократи і терор"
 13. Перша бойова організація більшовиків. 1905-1907 рр.. М., 1934. Стор. 221.
 14. 1 2 Гейфман А. Революційний терор в Росії, 1894-1917 / Пер. з англ. Є. Дорман. - М.: КРОН-ПРЕС, 1997-448 с .- (Серія "Експрес") ISBN 5-232-00608-8, розділ "експропріації"
 15. Ленін, ПСС, 11: с.341-342
 16. Спиридонович. Історія більшовизму в Росії, с. 137
 17. Віктор Тополянський. Фартові справу. - magazines.russ.ru/continent/2009/139/to20.html "Континент", 2009, № 139
 18. Гейфман А. Революційний терор в Росії, 1894-1917 / Пер. з англ. Є. Дорман. - М.: КРОН-ПРЕС, 1997-448 с .- (Сері) ISBN 5-232-00608-8, "Співробітництво всередині РСДРП"
 19. Бєлобородов "З історії партизанського руху на Уралі"
 20. Гейфман А. Революційний терор в Росії. 1894-1917. - www.kouzdra.ru/TEXTS/terror-koi.html/ Пер. з англ. Є. Дорман. - М.: КРОН-ПРЕС, 1997-448 с .- (Серія "Експрес") ISBN 5-232-00608-8 Глава 5 "Виворіт революції" Розділ "Злочинність і етика в середовищі терористів"
 21. Сулімов "До історії бойових організацій на Уралі"
 22. 1 2 Гейфман А. Революційний терор в Росії. 1894-1917. - www.kouzdra.ru/TEXTS/terror-koi.html/ Пер. з англ. Є. Дорман. - М.: КРОН-ПРЕС, 1997-448 с .- (Серія "Експрес") ISBN 5-232-00608-8 Глава 5 "Виворіт революції" Розділ "Неповнолітні"
 23. Симанович Спогади пролетаря 1931, с.94
 24. Заварзін Жандарми і революціонери 142-145, 148-149
 25. Заварзін Жандарми і революціонери с. 145-148
 26. Максим ТОКАРЕВ.ТРІ СМЕРТІ МИКОЛИ Шміт - www.m-mos.ru/2007/12/21.htm
 27. Кенез Пітер Червона атака, біле опір. 1917-1918/Пер. з англ. К. А. Никифорова. - М.: ЗАТ Центрполіграф, 2007. - 287 с - (Росія в переломний момент історії). ISBN 978-5-9524-2748-8
 28. Пораженство - www.ozhegov.org/words/25572.shtml
 29. Кенез Пітер Червона атака, біле опір. 1917-1918/Пер. з англ. К. А. Никифорова. - М.: ЗАТ Центрполіграф, 2007. - 287 с - (Росія в переломний момент історії). ISBN 978-5-9524-2748-8, стр. 17
 30. Кенез Пітер Червона атака, біле опір. 1917-1918/Пер. з англ. К. А. Никифорова. - М.: ЗАТ Центрполіграф, 2007. - 287 с - (Росія в переломний момент історії). ISBN 978-5-9524-2748-8, стор 16
 31. 1 2 Jane McDermid, Anna Hillyar. Midwives of the revolution: female Bolsheviks and women workers in 1917 - books.google.com / books? id = KuXBZQOKiXsC & q = percent # v = onepage & q = percentage & f = false - Taylor & Francis, 1999. - С. 6, 80.
 32. 1 2 А. Гогун ЄВРЕЇ В радянського партизанського руху УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ - files.ukraine.ck.ua / Ukrayinika / Документальні фільми/Історія/УПА/Library/oun-upa.org.ua/gogun/pub16.html

10. Джерела та посилання


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Більшовик (острів)
Камо (більшовик)
Виноградов, Василь Петрович (більшовик)
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru