Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Валовий внутрішній продуктПлан:


Введення

Номінальний ВВП на душу населення в доларах США (станом на 2008)
ВВП на душу населення 2008 р., перерахований за паритетом купівельної спроможності
* Максимум: Люксембург - 58 600 дол США * Мінімум: Східний Тимор - 400 дол США * Середнє по всьому світу: 8800 дол США

Валовий внутрішній продукт ( англ. Gross Domestic Product ), Загальноприйняте скорочення - ВВП ( англ. GDP ) - ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва. Вперше це поняття було запропоновано в 1934 році Саймоном Ковалем.

 • номінальний ( англ. nominal GDP ) (Абсолютний) - виражений в поточних цінах даного року.
 • реальний ( англ. real GDP ) (З поправкою на інфляцію) - виражений в цінах попереднього або будь-якого іншого базового року. У реальному ВВП враховується, якою мірою зростання ВВП визначається реальним зростанням виробництва, а не зростанням цін [1].
 • відношення номінального ВВП до реального ВВП називається дефлятором ВВП.
 • фактичний ВВП - це ВВП при неповній зайнятості - це ВВП, який відображає реалізовані можливості економіки.
 • потенційний ВВП - це ВВП при повній зайнятості. Це ВВП, який буде відображати потенційні можливості економіки. Потенційні можливості економіки можуть бути набагато вищими за реальні.

ВВП країни може бути виражений як у національній валюті, і при необхідності довідково перерахований по біржового курсу в іноземну валюту, так і може бути представлений по Паритетом купівельної спроможності (ПКС) (для більш точних міжнародних порівнянь). Сьогодні, так звана, "ринкова вартість" не може вважатися певною або стабільною величиною, отже ВВП та інші подібні поняття і категорії є просто якоїсь загальноприйнятої абстракцією.


1. Методи розрахунку

ВВП розраховується 3 методами:

1.1. За доходами

ВВП = Національний дохід + амортизація + непрямі податки - субсидії - чистий факторний дохід з-за кордону (ЧДіФ) (або + чистий факторний дохід іноземців, що працюють на території даної країни (ЧДФ)), де:

Національний дохід = заробітна плата + орендна плата + процентні платежі + прибуток корпорацій

Дана формула характеризує ВВП за доходами в Системі національних рахунків ООН, версія 2008 року.
Операційна різниця вимірює надлишок або дефіцит, отриманий від виробництва до виплати будь-яких відсотків, ренти або схожих платежів, виплачуваних з фінансових чи матеріальних невироблених активів, запозиченим або орендованим підприємством, а також до отримання будь-яких відсотків або ренти, отриманих з фінансових або матеріальних невироблених активів, належить підприємству (для некорпорірованних підприємств, що належать домашнім господарствам, даний показник називається "змішаним доходом").

1.2. По витратах

Y = C + I + G + Xn \, , Де
Xn = Ex - Im \,
ВВП = Кінцеве споживання + Валове накопичення капіталу (інвестиції у фірму (купівля верстатів, устаткування, запасів, місця виробництва)) + Державні витрати + Експорт - Імпорт
Кінцеве споживання включає в себе витрати на задоволення кінцевих потреб індивідів або суспільства, вироблені такими інституційними секторами: сектор домашніх господарств, сектор органів державної влади, сектор приватних некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.
Валове нагромадження капіталу вимірюється загальною вартістю валового накопичення основного капіталу, змінами в запасах матеріальних оборотних коштів і чистим придбанням цінностей одиницею чи сектором.

1.3. За доданої вартості (або виробничий метод)

ВВП = сума доданих вартостей.

Додана вартість фірми = прибуток фірми - проміжна вартість виробництва товару або послуги

Загальна додана вартість = загальний рівень випуску - загальна цінність проміжної продукції [2]

Обсяг ВВП розраховується в даний час відповідно до рекомендацій неокласичної теорії - як сума доданої вартості, створеної на території країни при припущенні, що вона створюється як у сфері виробництва, так і в сфері послуг. При цьому додана вартість оцінюється як різниця між доходом підприємства і матеріальними витратами і не включає непрямих податків, що сплачуються з продукції (послуг). У підсумку загальний обсяг ВВП відрізняється від сумарної доданої вартості, зафіксованої в сферах виробництва і послуг, на величину чистих непрямих податків (непрямих податків за винятком субсидій, наданих державою бізнесу).


2. Історія походження

Роботи з вимірювання об'єму національного виробництва почалися в 30-і роки XX століття економістом Саймоном Ковалем в Департаменті Комерції США.

Перші оцінки національного доходу зроблені Ковалем в 1934. У цій роботі вперше з'явилися рахунки національного доходу і продукту. Коваль перерахував рахунки національного доходу США до 1869. Вперше доповідь про національний дохід і виробництві за період 1929 - 1935 був представлений Конгресу США в 1937. До цього ніхто не мав детальних уявлень про економічну діяльність країни. Термін макроекономіка до 1939 у пресі не вживався. В 1971 Саймон Кузнець отримав Нобелівську премію.

До 1991 базовим показником у макроекономічних дослідженнях був Валовий національний продукт. ВВП став основним індикатором для сумісності з Системою Національних Рахунків Організації Об'єднаних Націй.

На думку вчених ВВП, у тому числі обсяг ВВП на душу населення, не є ідеальним показником розвитку економіки, оскільки даний індикатор враховує тільки обсяг доходів і витрат на поліпшення або стабілізацію якості життя, екологічної обстановки і кількості ресурсів в економіці, проте розподіл доходів або витрат на душу населення неможливо дізнатися за допомогою даного параметра [3].


3. ВВП (за ПКС) лідерів світової економіки

За обсягом ВВП перше місце в світі посідає США, але по ВВП на душу населення лідирує Катар. Росія займає, за різними оцінками, від 6 до 10 місця в світі за обсягом, але лише 53 місце у розрахунку на душу населення . Обсяг ВВП Росії в 2005 склав 766,2 млрд. доларів за ринковим валютним курсом [1] і 1723 млрд. доларів за паритетом купівельної спроможності. ВВП в Росії в розрахунку на душу населення і на одного зайнятого у виробництві в 2007 році склав 14 704,987 доларів [2]

Країни відсортовані в порядку убування ВВП (за ППС):

Список Міжнародного валютного фонду (2008) Список Світового банку (2008) Список ЦРУ (2009)
Місце Країна ВВП
(За ПКС)
млн. $
- Світовий 68996849
- Європейський
союз
15247163
1 США 14264600
2 Китай 7916429
3 Японія 4354368
4 Індія 3288345
5 Німеччина 2910490
6 Росія 2260907
7 Британія 2230549
8 Франція 2130383
9 Бразилія 1981207
10 Італія 1814557
11 Мексика 1548007
12 Іспанія 1396881
13 Республіка Корея 1342338
14 Канада 1303234
15 Туреччина 915184
16 Індонезія 908242
17 Іран 819799
18 Австралія 795305
- Тайвань 711418
19 Нідерланди 675375

Джерело:

Місце Країна ВВП
(За ПКС)
млн. $
- Світовий 69697646
- Європейський
союз
15272395
1 США 14204322
2 Китай 7916429
3 Японія 4354550
4 Індія 3388473
5 Німеччина 2925220
6 Росія 2288446
7 Британія 2176263
8 Франція 2112426
9 Бразилія 1976632
10 Італія 1840902
11 Мексика 1541584
12 Іспанія 1456103
13 Республіка Корея 1358037
14 Канада 1213991
15 Туреччина 1028897
16 Індонезія 907264
17 Іран 839438
18 Австралія 762559
19 Польща 671927
20 Нідерланди 671693

Джерело

Місце Країна ВВП
(За ПКС)
млн. $
Зростання
- Світовий - - - 3,0%
- Європейський
союз
14820000 4,1%
1 США 14660000 2,6%
2 Китай 10090000 9,2%
3 Японія 4310000 6,3%
4 Індія 4060000 6,8%
5 Німеччина 2940000 4.7%
6 Росія 2223000 7,8%
7 Британія 2173000 4,9%
8 Бразилія 2172000 0,6%
9 Франція 2145000 2,5%
10 Італія 1774000 5,2%
11 Мексика 1482000 6,1%
12 Південна Корея 1459000 0,2%
13 Іспанія 1359000 3,7%
14 Канада 1330000 2,5%
15 Індонезія 1030200 4,6%
16 Туреччина 960500 4,7%
17 Австралія 882400 1,3%
18 Тайвань 821800 1,9%
19 Іран 818700 0,1%
20 Польща 721300 1,7%

Джерело


4. ВВП Росії

Обсяг ВВП Росії за 2008 р. склав в поточних цінах 41 256,0 млрд рублів. Темп зростання його реального обсягу відносно 2007 р. склав 108,1%. Індекс-дефлятор ВВП за 2007 р. по відношенню до цін 2008 р. склав 113,5%.

Динаміка зміни реального ВВП Російської Федерації (в цінах 2008 року)

Політик Сергій Глазьєв відзначає [5], що за підсумками економічних реформ в Росії початку 1990-х років ВВП Росії до 1992 склав три чверті, а до 1997 - половину ВВП 1990 [6]. 22 вересня 2006 міністр фінансів Росії Олексій Кудрін в ході засідання Держдуми заявив, що Росія відновить показник номінального ВВП на душу населення 1990 (2456 дол США) до 2007.

Порівнюючи показники ВВП 1990 року (і взагалі радянського періоду) і сучасні (після 1991 року) значення, треба мати на увазі, що в нинішньому ВВП дуже велика спекулятивна складова, що була відсутня в СРСР [джерело не вказано 540 днів], коли цей показник висловлював те, що тепер називають " реальним сектором економіки " [7].

Після фінансової кризи 1998 ВВП Росії почав неухильно зростати, чому значною мірою сприяла сприятлива кон'юнктура міжнародних сировинних ринків. Незважаючи на це, номінальний ВВП Росії в доларах США залишався нижче свого історичного максимуму аж до 2006 року. Реальний ВВП за ПКС досяг значення 1990 лише до кінця 2007 року [8].

Подвоєння ВВП за десять років вважається одним з основних напрямів російської політики. Дане завдання було оголошено в Посланні Президента Росії Володимира Путіна Федеральним Зборам від 16 травня 2003. Для подвоєння ВВП за 10 років цілком достатньо зростання Реального ВВП на 7,2% на рік.

20 квітня 2011 Володимир Путін на виступі перед Держдумою зі звітом про роботу уряду за 2010 рік заявив, що за обсягом ВВП Росія повинна увійти до числа п'яти провідних світових економік світу, а по ВВП на душу населення - на рівень більше $ 35 тисяч на людину [ 9].


4.1. Динаміка зміни

У нижченаведеної таблиці наведено динаміку щорічного зміни ВВП РФ, починаючи з 1995 року по 2007. Таблиця побудована на основі даних по ВВП Росії від 04.02.2009г Федеральної служби державної статистики.

Всі суми вказані в мільярдах деномінованих рублів. [*]
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Номінальний ВВП 1 428,5 2007,8 2 342,5 2 629,6 4 823,2 7 305,6 8 943,6 10 830,5 13 243,2 17 048,1 21 609,8 26 917,2 33 247,5 41 428,6 39100,7
Реальний ВВП
в цінах 1995 1 428,5 1 377,1 1 396,4 1 322,3 1 407,0 1 547,7 1 626,6 1 703,1 1 827,4 1 959,0 2 084,3 2 238,6 2 419,9
в цінах 2000 року 6 748,2 6 505,2 6 596,3 6 246,7 6 646,5 7 305,6 7 677,6 8 041,8 8 632,7 9 249,4 9 846,3 10 574,9 11 431,4
в цінах 2007 року 19 473,7 18 772,7 19 035,5 18 026,6 19 180,3 21 098,3 22 174,4 23 216,6 24 911,4 26 705,0 28 414,1 30 516,7 32 988,6
Реальне зростання
до попереднього року - 96,4% 101,4% 94,7% 106,4% 110,0% 105,1% 104,7% 107,3% 107,2% 106,4% 107,7% 108,1% 105.6%
до 1995 року 100,0% 96,4% 97,7% 92,6% 98,5% 108,3% 113,9% 119,2% 127,9% 137,1% 145,9% 156,7% 169,4%
до 2000 року 92,3% 89,0% 90,2% 85,4% 90,9% 100,0% 105,1% 110,0% 118,1% 126,6% 134,7% 144,6% 156,4%
до 2007 року 59,0% 56,9% 57,7% 54,6% 58,1% 64,0% 67,2% 70,4% 75,5% 81,0% 86,1% 92,5% 100,0%
Індекс-дефлятор
до попереднього року - 145,8% 115,1% 118,5% 172,4% 137,7% 116,5% 115,7% 114,0% 120,1% 119,2% 115,8% 113,5%
до 1995 року 100,0% 145,8% 167,8% 198,9% 342,8% 472,0% 549,8% 635,9% 724,7% 870,3% 1037,5% 1200,9% 1363,2%
до 2000 року 21,2% 30,9% 35,5% 42,1% 72,6% 100,0% 116,4% 134,6% 153,4% 184,2% 219,6% 254,2% 288,6%
до 2007 року 7,3% 10,7% 12,3% 14,6% 25,1% 34,6% 40,3% 46,6% 53,2% 63,8% 76,1% 88,1% 100,0%
Інфляція в 2007 році [**]
щодо року - 1263,2% 835,0% 712,6% 585,5% 297,7% 188,8% 147,9% 114,4% 88,1% 56,6% 31,4% 13,5%

4.2. Примітки до таблиці

Графік річної зміни реального ВВП Росії 1991-2009 (жовта лінія - прогноз)
 • Номінальний ВВП - Внутрішній Валовий Продукт у цінах того року, на який він розрахований. Офіційні дані ФСГС [10].
 • Реальний ВВП - Внутрішній Валовий Продукт, скоригований на щорічну інфляцію. У таблиці наведено в базових середньорічних цінах 1995 [11], 2000 [12], і 2007 років. Розраховано на основі даних ФСГС, рядки в таблиці є довідковими, і можуть містити невелику похибку. [***]
 • Реальне зростання - зростання Реального ВВП, щодо попереднього року, і щодо 1995, 2000, і 2007 років (для довідки). Значення 100% означає відсутність змін; значення нижче 100% - зниження; значення вище 100% - збільшення Реального ВВП. Реальне зростання до попереднього року - офіційні дані ФСГС. [13] [14] Рядки по роках - розраховані на основі даних ФСГС, можуть містити невелику похибку.
 • Індекс-дефлятор - індекс, що коректує Номінальний ВВП на щорічну інфляцію. Слід пам'ятати, що індекс-дефлятор для ВВП відрізняється від офіційної інфляції. З цієї причини інформація з цього рядка може сильно відрізнятися від інформації з офіційної інфляції в Росії. Розраховано на основі даних ФСГС, рядки довідкові, можуть містити невелику похибку.
 • Інфляція в 2007 році - в рядку вказана інфляція на 31 грудня 2007 року щодо 1 січня того року, у клітинці якого прописано значення відсотка. Наприклад, інфляція до кінця 2007 року, починаючи з січня 2000 року склала 297%, тобто відбулося зростання цін в 3,97 рази. Цей рядок дає розуміння того, на скільки змінилися ціни починаючи з кожного року до сьогоднішнього моменту (2008 року). Рядок довідкова, може містити невелику погрішність
 • [*] - Ціни 1995, 1996, 1997 років, а також реальний ВВП в цінах 1995 року, можна розглядати в трильйонах неденомінованих рублів.
 • [**] - На відміну від інших процентних рядків таблиці, цей рядок записана з вирахуванням 100% (для зручності сприйняття, у форматі того, як мовлять про інфляцію ЗМІ);
 • [***] - Розраховані рядки є довідковими, можуть містити похибку в десятих частках, внесені у Вікіпедію лише для зручності загальної оцінки показника в цінах того чи іншого періоду, у зв'язку з відсутністю на сайті Росстата наскрізний інформації по роках за весь період.

5. Списки країн за рівнем ВВП

В останні роки (2000-2007) в Західно-і Східноєвропейських країнах спостерігається тенденція формування ВВП в основному за рахунок підприємств великого та середнього бізнесу. Малі підприємства все ще грають велику роль у формуванні ВВП, але їх частка вже впала з 70-80%% до 50-60%% (по дані CCE NSE Galluap)


Примітки

 1. Номінальний і реальний ВВП - univertv.ru/video/ekonomika/724f5e63/d1ba20e6 /
 2. Матвєєва Т. Ю., "Введення в макроекономіку", Видавничий дім ГУ-ВШЕ, 2008
 3. http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/50464/ - www.warandpeace.ru/ru/news/view/50464/ Успіх сталого розвитку не завжди залежить від ВВП
 4. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/rawdata_2001.text
 5. С. Ю. Глазьєв, С. А. Батчіков. Біла книга. Економічні реформи в Росії 1991-2001. Введення. - www.situation.ru/app/rs/books/whitebook/whitebook1.htm # hdr_2
 6. ВВП і податкові доходи консолідованого бюджету Росії в 1990-1998 - www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/Pp/2000/2000-05balatskiy/2000-05balatskiy010.htm
 7. Кара-Мурза С. Г. Втрачений розум
 8. Макроекономічні та інституціональні передумови успішного розвитку фінансового сектора - www.raexpert.ru/strategy/conception/part1/part2/
 9. Володимир Путін: "Росія повинна увійти до числа п'яти провідних економік світу" - www.rian.ru/economy/20110420/366414586.html. архіві - www.webcitation.org/618q0JdEN з першоджерела 23 серпня 2011.
 10. Валовий внутрішній продукт в поточних цінах, млрд. руб., До 1998 р. - трлн.руб. - www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab1.xls / / Росстат
 11. Динаміка реального обсягу виробленого ВВП в середніх цінах 1995 р. - www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000020r.htm / / Росстат
 12. Динаміка реального обсягу виробленого ВВП в середніх цінах 2000 р. - www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000030r.htm / / Росстат
 13. Динаміка реального обсягу виробленого ВВП, у% до попереднього року - www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000640r.htm / / Росстат
 14. Динаміка реального обсягу елементів використаного ВВП, у% до попереднього року - www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000230r.htm / / Росстат

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Валовий регіональний продукт
Валовий національний продукт
Внутрішній світ
Внутрішній опір
Внутрішній контроль
Валовий національний доход
Продукт (бізнес)
Додатковий продукт
© Усі права захищені
написати до нас