Великий ритор

Великий ритор - посаду в Константинопольському Патріархаті, займає друге місце в ієрархії архонтів, і ця посада передбачає відповідальність за християнське освіту. У цей чин зводилися особи, "які володіють глибокими богословськими знаннями і високим рівнем ораторського мистецтва ". Кожен архонт в момент інвеститури повинен принести клятву "захищати і поширювати грецьку православну віру і традицію" і, зокрема, "захищати святий патріархат і його місію". Статут свідчить, що в гідність архонта зводяться ті, хто випробуваний у "православному християнському поведінці" і "вірно відданий повчань Христовим, вченню, канонам, богослужінню, дисципліні і послань Церкви".

См. Константинопольська православна церква