Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Верховна Рада СРСР


Supreme Soviet Hall.jpg

План:


Введення

Верховна Рада СРСР - вищий представницький орган державної влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, що діяв у період з 1938 по 1991 роки. В 1989 - 1991 роки був постійно діючим парламентом Радянського Союзу.

Оскільки радянська політична система відкидала доктрину поділу і незалежності влади, Верховна Рада володів не тільки законодавчої, а й частково виконавчої та контролюючої владою. Видавані Верховною Радою СРСР закони були джерелом права, в той час як сам Верховна Рада формально вважався колективним главою держави (в проміжках між сесіями законодавчі, представницькі та інші функції Верховної Ради здійснювалися його Президією). Починаючи з 1989 року, одноосібним главою держави став Голова Верховної Ради СРСР, [1] а починаючи з 1990 - Президент СРСР.

Будівля Верховної Ради СРСР розташовувалося в Кремлі. Приймальна Голови Президії перебувала в будинку № 4/7 на розі вулиць Мохова і Комінтерну.


1. Історія

Верховна Рада СРСР був заснований Конституцією СРСР 1936 року. В якості вищого представницького органу державної влади Союзу РСР він замінив З'їзд Рад СРСР і Центральний Виконавчий Комітет СРСР. Останній продовжував функціонувати до першої сесії Верховної Ради СРСР, яка була проведена в Москві 12 січня 1938 року.

До 1989 року вибори депутатів у Верховну Раду СРСР проводилися загальним, рівним і прямим голосуванням населення. Починаючи з 1989 року, Верховна Рада СРСР обирався З'їздом народних депутатів СРСР.


1.1. Вибори і скликання


1.2. Припинення діяльності

Останній Верховна Рада СРСР 12-го скликання був обраний на Перший з'їзд народних депутатів СРСР 25 травня 1989. Головою Верховної Ради було обрано Генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Сергійович Горбачов.

15 березня 1990 Горбачов був обраний З'їздом народних депутатів СРСР на пост Президента СРСР. На посту голови Верховної Ради його змінив Анатолій Іванович Лук'янов. Після провалу спроби відсторонення від посади президента Горбачова під керівництвом ГКЧП, А.І. Лук'янов був заарештований 29 серпня і звільнений від посади 4 вересня 1991 року.

8 грудня 1991 були підписано Біловезька угода, ратифікована Верховною Радою РРФСР 12 грудня 1991. Тоді ж їм були відкликані члени Верховного ради СРСР від РРФСР, в результаті чого Рада Союзу (нижня палата Верховної Ради) позбулася кворуму, що було констатовано її головою К. Д. Лубенченко на засіданні 17 грудня 1991 року. На цьому робота Верховної Ради СРСР фактично була припинена.

25 грудня 1991 М. С. Горбачов оголосив про свою відставку з поста Президента СРСР.

26 грудня 1991 сесія зберегла кворум верхньої палати Верховної Ради СРСР - неконституційного Ради Республік (утвореного Законом СРСР від 05.09.1991 № 2392-1, але не передбаченого Конституцією СРСР), з якої на той момент не були відкликані тільки представники Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Таджикистану і Туркменістану, прийняла під головуванням А. Т. Алімжанова декларацію № 142-Н про припинення існування СРСР у зв'язку з утворенням СНД.


2. Пристрій

Складався з двох рівноправних палат - Ради Союзу і Ради Національностей [2]. Термін повноважень Верховної Ради по Конституції 1936 року становив 4 роки, по Конституції 1977 року - 5 років.

2.1. Представництво республік у Верховній Раді

Стаття 110 радянській Конституції 1977 року свідчила:

Рада Союзу і Рада Національностей складаються з рівного числа депутатів. Рада Союзу обирається по виборчих округах з рівною кількістю населення. Рада Національностей обирається по нормі: 32 депутати від кожної союзної республіки, 11 депутатів від кожної автономної республіки, 5 депутатів від кожної автономної області і один депутат від кожного автономного округу.

У відповідності з Конституцією СРСР, союзні республіки з різною чисельністю населення володіли рівним числом представників в Раді Національностей ВР СРСР-по 32 місця з 750. Точно також різні автономні республіки, автономні області та округи делегували до Ради Національностей однакове число депутатів (по 11, 5 і 1 відповідно). Однак великі нації все одно мали більшість завдяки домінуванню в Раді Союзу, склад якого (рівний за чисельністю Раді Національностей) обирався пропорційно чисельності населення.


2.2. Президія

Роботою Верховної Ради керував Президія, який заново обирався на початку роботи Ради кожного скликання на спільному засіданні обох палат з числа депутатів. Склад Президії не був постійним і був визначений Конституцією СРСР.

Спочатку Президія складався з Голови Президії Верховної Ради СРСР, 11 заступників, Секретаря Президії і 24 членів Президії [3].

Законом СРСР від 7 серпня 1940 р. у зв'язку з розширенням СРСР (освіта Молдавської РСР, прийняттям в СРСР Литовської, Латвійської і Естонської РСР перетворенням Карельської АРСР в Карело-Фінську РСР) склад Президії був також розширено - число заступників збільшено до 16 [4].

Законами СРСР від 19 березня 1946 [5] і від 25 лютого 1947 [6] число членів Президії зменшено до 15.

Законом СРСР від 25 грудня 1958 р. число заступників Голови зменшено до п'ятнадцяти (по одному від кожної союзної республіки, кількість яких через перетворення Карело-Фінської РСР в Карельську АРСР у 1956 році зменшилася до 15), а число членів Президії збільшено до 16 [7].

Законом СРСР від 3 серпня 1966 кількість членів Президії збільшено до двадцяти [8].

З прийняттям у 1977 році нової Конституції СРСР Президія став складатися з Голови Президії Верховної Ради, Першого заступника Голови, 15 заступників Голови - по одному від кожної союзної республіки, Секретаря Президії і 21 члена Президії Верховної Ради СРСР [9].

З 1988 року Президія Верховної Ради СРСР очолювався Головою Верховної Ради СРСР. До складу Президії Верховної Ради СРСР входили: Голова Верховної Ради СРСР, Перший заступник Голови Верховної Ради СРСР, 15 заступників Голови Верховної Ради СРСР - Голови Верховних Рад союзних республік, Голови Ради Союзу і Ради Національностей, голова Комітету народного контролю СРСР, голови комітетів і постійних комісій палат і Верховної Ради СРСР, [10].

В останній період існування СРСР до складу Президії, очолюваного Головою Верховної Ради СРСР входили: Голова Верховної Ради СРСР, Голова Ради Союзу і Голова Ради Національностей, їхні заступники, голови постійних комісій палат і комітетів Верховної Ради СРСР, народні депутати СРСР - по одному з кожної союзної республіки, а також 2 представники від автономних республік і 1 - від автономних областей і автономних округів [11].

Президія був уповноважений ратифікувати і денонсувати міжнародні договори, вводити в окремих місцевостях або по всьому СРСР воєнний стан, віддавати наказ про загальну або часткову мобілізації, оголошувати війну, призначати послів СРСР. Крім того, у функції Президії входило: видання указів; тлумачення чинних законів; здійснення права помилування; прийом в радянське громадянство, позбавлення його і затвердження добровільного виходу з радянського громадянства; установа орденів, медалей, почесних звань СРСР і нагородження ними; встановлення військових звань, дипломатичних рангів і т. п.; призначення і зміщення вищого командування Збройних Сил і міністрів (останнє - з наступним затвердженням Верховною Радою); скасування постанов ради міністрів СРСР у разі їх невідповідності законові; уявлення Верховної Ради (у період між її сесіями) у зносинах з парламентами інших країн; прийом вірчих і відкличних грамот акредитованих при ньому дипломатичних представників інших країн; проведення референдумів. Також Президія мав право розпустити Верховну Раду і призначити дострокові вибори.


2.3. Рада старійшин

Рада старійшин - дорадчий робочий орган Верховної Ради, утворювати в кожній з палат. До 1989 існування Ради старійшин не було юридично закріплено, і він функціонував в силу традиції [12], а після прийняття 20 грудня 1989 Регламенту З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР Рада старійшин отримав правовий статус, його роботі була присвячена стаття 62 Регламенту [13].

Рада старійшин створювався в кожній з палат (за квотою: Рада старійшин Ради Союзу - один представник на чотирьох депутатів; Рада старійшин Ради Національностей - по два представники від кожної союзної республіки і по одному від кожних автономної республіки, автономної області й автономного округу); в завдання Ради старійшин входило попереднє рішення організаційних питань роботи сесії Верховної Ради (обговорення порядку денного, встановлення порядку обговорення доповідей і т. п.).


3. Підвідомчі установи

Комітети
 • Комітет з заведованию вченими та навчальними установами при Президії Верховної Ради СРСР (1937-1938)


4. Знак депутата

Знак депутата Верховної Ради СРСР

Депутату вручався Знак депутата Верховної Ради СРСР і посвідчення депутата.

4.1. Правовий статус

У відповідності зі статтею 40 Закону "Про статус народних депутатів в СРСР": Депутат має депутатське посвідчення і нагрудний знак, які видаються йому після визнання Радою повноважень депутата. Депутатським посвідченням і нагрудним знаком депутат користується протягом строку своїх повноважень.

4.2. Видача

Положення про посвідчення та нагрудні знаки народних депутатів, а також зразки посвідчень і нагрудних знаків затверджуються: для народних депутатів СРСР - Президією Верховної Ради СРСР; для народних депутатів союзних і автономних республік, депутатів місцевих Рад народних депутатів - Президіями Верховних Рад відповідних союзних і автономних республік [14].

5. Верховні ради союзних і автономних республік

Крім Верховної Ради СРСР, в Радянському Союзі діяли також Верховні Ради в кожній з союзних і автономних республік, також керовані президіями, проте всі ці Поради були однопалатними.

З колишніх автономних республік СРСР Верховними Радами досі називаються парламенти Хакасії і Криму.

Також Верховною Радою нині називається парламент невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, яка за радянських часів не мала статусу союзної або автономної республіки.


6. Факти

 • У роки Другої світової війни відбулися чотири сесії Верховної Ради СРСР 1-го скликання:
  • 9-та сесія ВР СРСР (18 червня 1942) ратифікувала Договір про союз у війні в Європі та про співробітництво і взаємну допомогу після війни між СРСР і Великобританією;
  • 10-я сесія ВР СРСР (28 січня - 1 лютого 1944);
  • 11-я сесія ВР СРСР (24-27 квітня 1945);
  • 12-я сесія ВР СРСР (22-23 червня 1945) прийняла Закон про демобілізації старших віків особового складу діючої армії.
 • Заперечуючи доктрину поділу влади, радянські законодавці наділили Верховна Рада як законодавчими, так і розпорядчими та контрольними функціями і правом скасовувати акти виконавчої влади.

Примітки

 1. Стаття 120 Конституції СРСР в редакції Закону СРСР від 1 грудня 1988 р. № 9853-XI "Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР" - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/zakony/185466 / # 119
 2. Рада Національностей був скасований Законом СРСР від 05.09.1991 N 2392-1. Замість нього була створена Рада Республік Верховної Ради СРСР, але відповідні поправки в конституцію СРСР внесені не були
 3. Конституція СРСР 1936-го року в початковій редакції - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/3 / # 48
 4. Закон СРСР від 7 серпня 1940 р. "Про зміну і доповнення статей 13, 23 та 48 Конституції (Основного Закону) СРСР" - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/zakony/3946714 /
 5. Закон СРСР від 19 березня 1946 року "Про кількісний склад Президії Верховної Ради СРСР"
 6. Закон СРСР від 25 лютого 1947 р. "Про зміну і доповнення тексту Конституції (Основного Закону) СРСР" - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/zakony/3946678 /
 7. Закон СРСР від 25 грудня 1958 р. "Про внесення змін і доповнень до статті 48 та 83 Конституції (Основного Закону) СРСР" - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/zakony/3946702 /
 8. Закон СРСР від 3 серпня 1966 р. N 12-VII "Про внесення зміни до статті 48 Конституції (Основного Закону) СРСР" - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/zakony/3946516 /
 9. Конституція СРСР 1977-го року в початкової редакції - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/chapter/15 / # 1500
 10. Закон СРСР від 1 грудня 1988 р. N 9853-XI "Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР" - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/zakony/185466 /
 11. Конституція СРСР 1977 року в редакції від 26 грудня 1990 - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/1549448/chapter/15 / # 1500
 12. Рада старійшин - slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00072/49800.htm / / Вікіпедія
 13. Регламент З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. Прийнятий СНР СРСР 20.12.1989 р. - pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr1110.htm
 14. Закон "Про статус народних депутатів в СРСР" від 21 грудня 1989 - www.knukim-edu.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data01/tex11107.htm

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Верховна рада України
Верховна Рада УРСР
Верховна Рада Білорусії
Верховна Рада УРСР
Верховна таємна рада
Верховна Рада Росії
Верховна рада України
Верховна Рада Республіки Хакасія
Верховна рада України 1 скликання
© Усі права захищені
написати до нас