Виборча система 1907

Виборча система 1907 року - система виборів за Положенням про вибори до Державної Думи вiд 03 червня 1907 року, прийнятому після розпуску II Думи (див. Третьочервневої переворот). Виборча система використовувалася при виборах до Державні Думи III і IV скликання. Встановлення цієї виборчої системи збільшило представництво в Думі землевласників і заможних городян, а також російського населення по відношенню до національних меншин, що призвело до формування в III і IV Думах проурядової більшості. У той же час, посилилася непропорційність у виборчій системі.


1. Історія створення виборчого закону 1907 [1]

Ідея про необхідність зміни виборчого законодавства 1906 року, який дав невдалі (з урядовою точки зору) I і II склади депутатів Думи, виникла в урядових колах в самому кінці 1906 року, негайно після того, як пройшли вибори у II Думу, результатом яких виявилося ще більше посилення ролі революційних партій [2].

Першим з міністрів ініціативу виявив державний контролер П. Х. Шванебах, що виклав свою пропозицію Миколі II при доповіді 13 січня 1907. Ідеї ​​Шванебаха полягали в тому, що Дума повинна бути розпущена, виборчий закон змінений у вигідному уряду напрямку, скликання нової Думи - відкладений на рік за умови продовження роботи Державної Ради. Імператор приєднався до ідеї Шванебаха і повідомив, що деякі кроки в даному напрямку вже робляться. Прем'єр-міністр П. А. Столипін відкараскався зауваженням про те, що Шванебах "ломиться у відкриті двері". Мабуть, у цей момент у міністерстві внутрішніх справ вже велася робота по складанню нового закону. Однак, як показали подальші події, Столипін вибрав вичікувальну тактику і не робив активних дій до кінця весни 1907.

Тим часом відносини між урядом і II Думою, що відкрилася 20 лютого 1907, все більш погіршувалися.

До травня 1907 товариш (заступник) міністра внутрішніх справ С. Є. Крижанівський склав три варіанти нового виборчого закону. У першому варіанті передбачалося повністю розділити курії землевласників, городян і селян, не поєднуючи їх у загальному губернському виборчих зборах, а також заснувати особливу курію для євреїв. Другий варіант, як прийнятий, докладно описується в наступних розділах даної статті. Третій варіант передбачав надання вибору членів Думи губернським і повітовим земським зборам. Третій варіант спочатку вважався невдалим і не розглядалося всерйоз [3]. Всі варіанти були розроблені ескізно, для обговорення міністрами призначався не повний текст закону, а спрощені схеми і таблиці.

Другий варіант Крижанівський умовно називав "безсоромним". Так звана "бесстижесть" полягала в тому, що хоча закон передбачав куріальний вибори і гарантував фіксоване мінімальне представництво куріям селян і робітників, остаточний вибір депутатів з вибірників даних курій належав загальному губернському виборчому зборам, більшість в якому завжди мали землевласники і городяни вищого майнового цензу. Таким чином, селяни і робітники посилали в Думу таких представників, які вибиралися з їх числа поміщиками і багатющими городянами.

Засідання уряду, присвячені обговоренню нового виборчого закону, почалися тільки на початку травня 1907 [4], коли повна неможливість налагодити співпрацю з Думою була вже цілком очевидною. Наради міністрів проходили в конспіративній обстановці - із залу засідань були усунені всі чиновники канцелярії, не складалось журналів засідань. Обговорення в Раді міністрів виявили поділ позицій - П. Х. Шванебах і міністр фінансів В. Н. Коковцов трималися думки про зміну виборчого закону і річний відстрочення скликання нової Думи, брати міністр закордонних справ А. П. Ізвольський і обер-прокурор Святішого Синоду П. П. Ізвольський вважали, що Думу треба розпустити, а потім діяти по ситуації, міністр юстиції І. Г. Щегловітов виступав за розпуск Думи і нові вибори за старим законом, П. А. Столипін і інші міністри виступали за розпуск Думи, новий виборчий закон і негайне скликання нової Думи. Так як Рада міністрів не прийшов до єдиного рішення, було запропоновано просити імператора призначити подальші наради у розширеному складі, із залученням авторитетних членів Державної Ради.

20 травня ситуація змінилася. Міністр юстиції оголосив уряду про знаходження при обшуку на квартирі члена Думи Озола документів, що свідчать про груповому участю членів Думи - соціал-демократів у протиурядову змові [5]. Подальший розвиток подій був легко передбачуваним. Очікувався запит уряду в Думу про зняття з підозрюваних депутатів недоторканності, відмова Думи і її подальший розпуск (подальші події точно відповідали даним припущеннями). Стало очевидним, що новий закон повинен бути прийнятий у найкоротший термін.

До подальшого обговоренню ситуації були залучені члени Державної Ради, колишні міністри І. Л. Горемикін, А. С. Єрмолов, А. Г. Булигін і М. Г. Акімов. Три наради у розширеному складі пройшли мляво і призвели до малоопределенним висновків.

В результаті, П. А. Столипін змушений був взяти ініціативу в свої руки і, не чекаючи спільного рішення міністрів, запропонувати Миколі II вибір з трьох що були варіантів нового виборчого закону, вважаючи Необговорювані умовою негайне скликання нової Думи. 29 травня Микола II вибрав варіант, який сам автор законопроекту С. Є. Крижанівський називав "безсоромним". Крижанівський розпочав складання повного тексту закону і зумів написати (за ескізним варіантами) обширнейший і складний документ за дві доби.

1 червня Державній Думі було пред'явлено вимогу про відсторонення від засідань 55 депутатів і зняття недоторканності з 16 депутатів соціал-демократичної фракції. В ніч з 1 на 2 червня необхідні документи були віддруковані в обстановці підвищеної секретності та вранці 2го червня відправлені в Петергоф на затвердження Миколі II. Міністри, які зібралися в очікуванні прибуття підписаних указів, обговорювали, як буде доцільніше провести їх у життя - розпустити Думу негайно, або ж дати їй один день для виконання вимог уряду. Укази прибутку від імператора з листом, в якому говорилося: "Я чекав цілий день сповіщень ваших про розпуск проклятої Думи. Але разом з тим серце чуло, що справа вийде нечисто, а піде в затягування. Це неприпустимо. Дума повинна завтра, в неділю вранці , бути розпущена. Рішучість і твердість. "Після цього указ про розпуск Думи і виборчий закон були оприлюднені вранці 3го червня. Ці події часто описуються як Третьочервневої переворот.


2. Загальна характеристика виборчої системи [6]

Вибори за Положенням 1907 були непрямі, які не передбачали рівного представництва і повинні були проходити по куріальних системі : основними куріямі (офіційно курії іменувалися списками виборців) були:

 • волосна (тобто селянська);
 • землевласницька;
 • 1я міська (вищий виборчий ценз);
 • 2я міська (нижчий виборчий ценз);
 • робоча.

Крім цього, в деяких місцевостях були виділені козачі курії, а також розділені курії російських і неросійських виборців. Усередині курій також не існувало норм представництва (стандартної кількості виборців на одного депутата), і кількість депутатів від місцевостей і курій визначалося тільки прикладеним до Положення розкладом.

Вибиралися 442 депутати, з них від Європейської Росії - 403, від Польщі - 10 (у тому числі один від російського населення і один від православного населення), від Кавказького краю - 10 (з них 2 від козаків і 1 від російського населення), від Азіатської Росії (Сибір) - 15 депутатів. Середня Азія не була представлена ​​в Думі взагалі.

Від Фінляндії передбачалося обрати ще 4 депутатів, проте вибори у Фінляндії ні в III, ні в IV Думу так і не відбулися.

Вибори не мали партійного характеру - офіційних партійних списків не існувало, всі кандидати у члени Думи формально були самовисуванцями і не мали зобов'язання приєднатися в Думі до певної фракції.


3. Етапи виборів [6]

Система виборів була багатоступеневою. На першому етапі селяни на волосних сходах обирали уповноважених на повітовий виборчий з'їзд (учасники волосних сходів теж вибиралися по селах, один учасник від десяти дворів; але не спеціально для виборів в Думу, а на всі випадки). Селяни вибирали по два уповноважених від кожного волосного сходу. У той же час робітники обирали уповноважених на губернський виборчий з'їзд, по одному від фабрики з числом працюючих від 50 до 1999, і далі по одному на кожну наступну повну тисячу працюючих. Дрібні землевласники, які не мали майнового цензу, достатнього для участі в повітовому виборчому з'їзді, збиралися на попередній з'їзд, який міг вибрати учасників повітового виборчого з'їзду (стільки, скільки повних земельних цензів становили спільно володіння всіх дрібних землевласників, що з'явилися на попередній з'їзд).

На другому етапі виборів в кожному повіті збиралися роздільні виборчі з'їзди чотирьох курій (всіх, окрім робочої). Від селян у з'їздах брали участь уповноважені; землевласники і городяни за двома списками були на з'їзди особисто, дрібні землевласники були представлені уповноваженими. У губернському місті збирався виборчий з'їзд робочої курії.

Виборчі з'їзди вибирали виборців для участі у губернському виборчих зборах, загальному для всіх курій. Якщо у з'їздах брало участь до 500 осіб, всіх кандидатів обирали по черзі, голосуючи кулями; якщо більше - голосували записками з іменами і вибирали тих, за кого було подано найбільшу кількість голосів. У виборщики могли бути обрані тільки самі учасники виборчих з'їздів.

Так як кількість учасників з'їздів могло бути дуже великим (наприклад, у 2 му міському списку по Москві було 39755 виборців) місцева влада мали право ділити з'їзди по місцевостях, а в містах по виборчих дільницях. Місцева влада також були вільні розділяти виборчі з'їзди на два - для росіян і неросійських виборців; цей довільний прийом дозволяв на національних околицях російській меншині отримувати стільки ж вибірників, скільки і місцевому населенню. Так як Російська імперія вони практикувала формальної реєстрації національності всіх підданих, губернатори визначали, хто російську і хто ні на свій розсуд. Крім того, місцева влада могла розділяти з'їзди цензових курій на різні з'їзди для більш і менш заможних виборців, виділяти особливий з'їзд для церков і монастирів - землевласників. При цьому, у разі поділу з'їздів, з'їзди з різним числом виборців могли вибирати рівне число вибірників. Поділ з'їздів було головним інструментом, за допомогою якого місцева влада могли підсилювати непропорційність представництва і проводити бажаних уряду кандидатів.

Губернське виборчі збори було третім етапом виборів. Учасники зборів - виборщики були одночасно і виборцями, і кандидатами в депутати. Ім'я всякого виборщики, який заявив про бажання бути обраним, ставилося на голосування.

Спочатку учасники зборів голосували записками з іменами кандидатів. Всякий, що отримав більше трьох записок, ставився на балотування кулями. Так як від губернії обиралося від 2 до 13 депутатів, вибраними вважалося відповідну кількість кандидатів, що отримали найбільше число голосів, за умови, що вони отримали більше половини голосів. Якщо таким чином не вдавалося обрати всіх депутатів, вироблялося повторне голосування на решту мандати, так тих пір, поки всі депутати не будуть обрані.

У першу чергу обирали депутатів за Куріального квотами, різним для різних губерній. Цих депутатів обирав всі збори, але тільки з числа вибірників, які представляли свої курії. По всій Росії для селян було зарезервовано 50 мандатів, для землевласників - 50 мандатів, для виборців 1го міського з'їзду - 25 мандатів, 2го - 25 мандатів, 1го та 2го спільно - ще 25 мандатів, для козаків - 3 мандати, для робітників - 6 мандатів . Після вибору квотованих депутатів залишилися депутати обиралися з числа вибірників від усіх курій спільно (це називалося "за загальним списком").

Кількість виборщиків в губернських виборчих зборах визначалося особливим розкладом, не пов'язаним безпосередньо з кількістю виборців, і коливалося по губерніях від 45 в Томській до 158 у Волинській губерніях. У всіх виборчих зборах Європейської Росії, крім однієї, виборщики від землевласників і 1го міського списку спільно становили більшість.


4. Місцевості з особливими умовами виборів [6]

Для багатьох місцевостей порядок виборів відрізнявся від загального.

У Санкт-Петербурзі, Москві, Києві, Одесі і Ризі депутатів безпосередньо обирали окремі від губернського зібрання міські виборчі збори, роздільні для двох розрядів міських виборців. Таким чином, квотованим виявилися ще по 8 мандатів для 1го та 2го міських списків.

Для Кавказу виборча система приймала зовсім заплутаний характер, результатом якої було 2 квотованих мандата для козаків, 1 мандат для російського населення Закавказзя, а для Бакинській, Елізаветпольской і Ериванська губерній спільно - 1 мандат для мусульман і 1 мандат для немусульман.

Особливим був порядок для Сибіру (області Амурська, Приморська і Забайкальська). Система була тут спрощена, існували курії козаків, сільських і міських жителів. Квотованим виявилися 3 мандати для козаків і 1 мандат для НЕ-козаків Забайкальської області. Уральське козаче військо мало в своєму розпорядженні одним мандатом.

Віленська і Ковенська губернії вибирали окремо 3 членів думи від російського населення, місто Варшава - ще одного, Люблінська і Седлецька губернії - ще одного. У Царстві Польському і губерніях Єнісейської і Іркутської городяни не поділялися на два списки, а уповноважені від робочих обиралися не у всіх губерніях. Місто Варшава вибирав по одному депутату від міських виборців і від робітників, а місто Лодзь - одного депутата від всіх городян спільно.


5. Квоти за Курияма і національностей [6]

Квотованим за Курияма і національностей було 218 мандатів з 442.

Там, де існували загальні виборчі збори (більшість губерній) квоти по Курияма забезпечували обов'язковий вибір депутата з числа вибірників даної курії, але сам вибір проводився зборами в цілому. Таким чином, якщо робочі вибирали в губернське зібрання 5 вибірників соціал-демократів і одного націоналіста, то збори з більшістю націоналістів могло вибрати в депутати від робочих саме цього націоналіста. Таким чином було квотувати 131 мандат. Там, де курія утворювала окреме виборчі збори, вибір депутата визначався тільки виборщики курії; так було квотовано 37 мандатів.

Цей порядок був особливо несправедливим. Вибір в III і IV Думи досить численних представників соціал-демократів і трудовиків (на квотувати мандати) був пророблений виборчими з'їздами тільки з тієї причини, що всі виборщики від волосний і робочої курії на з'їзді були поголовно трудовиками або соціал-демократами.


6. Виборче право [6]

Виборче право мали не всі жителі імперії. Для того, щоб мати виборче право необхідно мінімум за рік до виборів відповідати спеціальним критеріям.

Виборче право за волосний курії мали селяни-домохазяїни, які володіли надільної або приватної землею і особисто вели господарство. Эти избиратели не участвовали в избирательном съезде напрямую, а только избирали от каждых десяти дворов одного участника волостного схода, после чего волостной сход избирал двух уполномоченных на уездный избирательный съезд. Если крестьяне имели достаточно имущества для голосования в цензовых куриях, они могли записаться в эти курии взамен волостной.

Для избирательного права (в виде личного права участия в избирательном съезде) в землевладельческой курии требовалось за год до выборов владеть в том же уезде (на выбор):

 • количеством земли (или горнозаводскими дачами), не меньшим, чем указано в особом приложении к Положению; количество варьировалось по губерниям от 800 десятин в глухом Яренском уезде до 125 десятин в самых оживленных зонах; средняя норма в экономически активных губерниях была 200-300 десятин;
 • имуществом, не составляющим торгово-промышленного заведения, стоимостью по земской оценке не менее 15000 рублей (подразумевались сельскохозяйственные предприятия: сады, виноградники, конные заводы и т.п.).

Частные владельцы земель, а также церкви и монастыри, владевшие землей и имуществом ниже указанной нормы, могли объединяться в группы, совместно обладавшие необходимым минимумом, и присылать на избирательный съезд представителя группы.

Для избирательного права (в виде личного права участия в избирательном съезде) в 1й городской курии требовалось не менее года до выборов владеть в том же городе (на выбор):

 • для городов губернских, областных, с градоначальствами и с населением не менее 20 тыс. человек недвижимым имуществом стоимостью не менее 1000 рублей, в прочих местах не менее трехсот рублей (данным требованиям на практике отвечали любые многоквартирные жилые дома и большая часть индивидуальных; собственность на квартиры в Российской империи была практически неизвестна; все, жившие в многоквартирных домах, были арендаторами);
 • требующим выборки свидетельства торговым предприятием первых двух разрядов, промышленным предприятием первых пяти разрядов, пароходным предприятием, с которого уплачивается промыслового налога не менее 55 рублей в год (ко второму разряду относились торговые предприятия с максимальным оборотом свыше 50 тыс. рублей в год, промысловый налог составлял от 50 до 150 рублей; к пятому разряду относились промышленные предприятия с минимальной численностью рабочих от 10 до 200 человек по разным отраслям, промысловый налог составлял 50 рублей).

Для избирательного права (в виде личного права участия в избирательном съезде) в 2й городской курии требовалось не менее года до выборов в том же городе (на выбор):

 • для городов губернских, областных, с градоначальствами и с населением не менее 20 тыс. человек владеть недвижимым имуществом стоимостью менее 1000 рублей, в прочих местах менее трехсот рублей;
 • владеть любым торгово-промышленным предприятием, требующим выборки промыслового свидетельства;
 • уплачивать государственный квартирный налог (уплачивался любым квартиросъемщиком);
 • уплачивать основной промысловый налог на личные занятия (этот налог уплачивали руководители и члены правлений акционерных обществ и иных предприятий, обязанных публичной отчетностью);
 • занимать на свое имя отдельную квартиру (имело значение для лиц, занимавших служебные квартиры);
 • получать содержание или пенсию по службе в государственных, земских, городских, сословных учреждениях или на железных дорогах.

Для избирательного права в рабочей курии требовалось работать более шести месяцев на предприятии с численностью рабочих не менее 50. Рабочие не участвовали в избирательном съезде напрямую, а только избирали уполномоченных на съезд : от каждого предприятия с числом рабочих от 50 до 1000 по одному, свыше 1000 по одному от каждой полной 1000 рабочих. Рабочие могли быть избирателями только в рабочей курии, даже если они удовлетворяли цензовым требованиям других курий.

Кроме того, имелись категории населения, вообще лишённые избирательных прав. К ним относились иностранные подданные, лица моложе 25 лет, женщины, учащиеся, военные, состоящие на действительной службе, бродячие инородцы, все лица, признанные виновными в преступлениях, отрёшенные от должности по суду (в течение 3 лет после отрешения), состоящие под судом и следствием, несостоятельные, состоящие под опекой (под опекой помимо малолетних состояли глухонемые, душевнобольные и признанные расточителями), лишённые духовного сана за пороки, исключенные из сословных обществ по их приговорам, а также губернаторы, вице-губернаторы, градоначальники и их помощники (во вверенных им территориях) и полицейские (работающие в избирательном округе). В цензовых куриях (землевладельческой и городских) женщины, лично обладавшие цензовым имуществом, могли передать право участия в выборах мужьям и сыновьям.

Евреи имели избирательное право, однако к выборам в IV Государственную Думу в 1912 году Сенат в своем решении истолковал избирательный закон таким образом, что все евреи, легально проживавшие за пределами черты оседлости (купцы 1й гильдии, лица с высшим образованием, ремесленники) лишились избирательного права.


7. Представительство различных групп населения [7]

Результатом запутанного избирательного законодательства было непропорциональное представительство. Сложные правила выборов, деливших население по цензовому, религиозному и национальному признаку в различных местностях, не позволяют математически четко выразить данные о пропорции представительства разных классов в парламенте, однако в целом можно утверждать, что:

 • 99 млн.чел. (21.4 млн мужчин избирательного возраста) сельского населения Европейской России имели 50 квотированных мандатов, причем выбор депутата из числа выборщиков крестьян принадлежал общему губернскому собранию, большинство в котором всегда имели две высокоцензовые курии; в списках избирателей было зарегистрировано только 1.494 тыс. крестьян, удовлетворявших цензовым требованиям (каждый из которых был участником волостного схода, выбранным от десяти домохозяйств);
 • 276 тыс. избирателей-землевладельцев (вместе с членами семей около 1.2 млн человек) Европейской России имели 50 квотированных мандатов, и (совместно с 1й городской курией) большинство в губернских собраниях при выборе еще 224 депутатов на неквотированные места;
 • 14.8 млн горожан (3.2 млн мужчин избирательного возраста, в том числе и рабочие) разделялись на три группы. В первую городскую курию вошли 149 тыс. человек, которые имели 25 квотированных мандатов и большинство (совместно с землевладельцами) при выборах на 224 неквотированных места. Во вторую городскую курию вошли 832 тыс. избирателей, которые имели 25 квотированных мандатов. Две городские курии совместно располагали еще 25 мандатами. Около 1.2 млн горожан избирательного возраста цензовым требованиям не удовлетворяли и к выборам допущены не были (многие из них формально принадлежали к сословию крестьян, но не допускались и к участию в волостных выборах, так как от избирателя требовалось вести хозяйство лично).
 • 1067 тыс. рабочих-избирателей (около 5 млн чел. населения с учетом женщин и детей) располагали 6 квотированными мандатами. Участие рабочих выборщиков в губернских избирательных съездах ничего не значило, так как им принадлежало не более 10 % (а в среднем, не более 2 %) голосов.
 • 9.3 млн жителей Средней Азии не были представлены в Думе вообще.

Округленно можно считать, что различные группы населения были представлены со следующей пропорциональностью [8] :

 • сельское население Европейской России выбирало 1 депутата на 2 млн человек;
 • рабочие выбирали 1 депутата на 830 тыс. человек;
 • избиратели всех трех цензовых курий выбирали 1 депутата на 16 тыс. человек.

8. Избирательное законодательство и формирование партийной системы

Виборчий закон не звертав увагу на існування політичних партій. Усі кандидати у депутати формально були незалежними самовисуванцями. Партийные избирательные списки не запрещались, но голосование проводилось по каждой кандидатуре персонально. Важной особенностью системы было то, что избиратели на первом этапе выборов (волостные сходы и рабочие собрания) голосовали за участников уездных избирательных съездов, а на втором этапе (уездные избирательные съезды, губернские рабочие избирательные съезды) - за участников губернского избирательного собрания, еще не зная точно окончательных кандидатов в депутаты (они официально объявлялись только в процессе губернского избирательного собрания). Таким образом, избиратели скорее стремились выбрать для участия в собрании авторитетных и пользующихся доверием лиц, которым предстояло на губернском собрании самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации, решить, за какого кандидата голосовать.

Результатом такой усложненного и малоопределенного избирательного права оказалось появление недоформировавшейся партийной системы. Часть кандидатов (прежде всего, представители Конституционно-демократической партии, Союза 17 октября, РСДРП) представляли сформировавшиеся общероссийские партии с центральным управлением, согласованным с центром выдвижением кандидатов и определенной программой; при этом РСДРП, благодаря формальному отрицанию законом партийного характера выборов, парадоксальным образом могла выставлять кандидатов, будучи нелегальной партией. Правые депутаты не представляли единой партии и были объединены только общей политической ориентацией (многие из них представляли активно враждующие организации и в то же время действовали в Думе единым фронтом). Всероссийский национальный союз был правильно организованной партией, доминировавшей в думской фракции националистов, в которую входили и члены других, более мелких организаций. Часть депутатов избирались как независимые кандидаты, но затем в Думе примыкали к той или иной фракции. Также не представлял ничего незаконного и переход депутатов из одной думской фракции в другую, слияние или ликвидация фракций. Таким образом, за кого бы не голосовали избиратели, принадлежность выбранного ими депутата к той или иной партии или думской фракции была делом его доброй воли.

Политический спектр был достаточно широким, и на губернских избирательных собраниях расклад сил часто оказывался таким, что ни один из кандидатов (или партийных групп кандидатов) не мог набрать необхожимого для избрания простого большинства голосов. В таком случае часто две партии, совместно имевшие большинство голосов, блокировались и договаривались о разделении мандатов, после чего голосовали за кандидатов совместного списка. Благодаря большому количеству партий, возможностей сочетания их для формирования таких блоков было много. Потенциал блокировок при голосовании делал результаты выборов крайне неопределенными и еще более уменьшал связь результатов выборов с реальной волей избирателей.


Примітки

 1. Данный раздел составлен по воспоминаниям П. Х. Шванебаха (опубликованы в сборнике: Выборы в I-IV Государственные Думы Российской империи (Воспоминания современников. Материалы и документы.) - www.rcoit.ru/upload/iblock/0be/vibori_v_1-4_gosudarstvennie_dumi_rossiyskoy_imperii.pdf / ЦИК РФ. Под ред. А. В. Иванченко. - М ., 2008. - 860 с. , стр. 629-638), С. Е. Крыжановского (там же, стр. 608-611), В. Н. Коковцова ( Коковцов В.Н. Из моего прошлого (1903-1919): Воспоминания. Мемуары - www.bookarchive.ru/dok_literatura/istorija/50763-iz-moego-proshlogo.-vospominanija-1911-1919.html. - Минск: Харвест, 2004. - 896 с. - (Воспоминания). - ISBN 985-13-1814-0 , часть третья, глава IV).
 2. Необходимо также отметить и инициативы "Объединенного дворянства". Группа членов этой организации подала соответствующую записку царю еще в июле 1906 года, а 27 февраля 1907 года Совет организации постановил приступить к разработке собственного проекта нового избирательного закона.
 3. Крыжановский даже не упоминает о нем в своих мемуарах, в отличие от Шванебаха.
 4. Однако же, Коковцов в своих мемуарах указывает что обсуждение в Совете Министров началось в конце осени - начале зимы 1906 года.
 5. В дальнейшем выяснилось, что данный эпизод был провокацией (или сочетался с провокацией) со стороны Охранного отделения, а противоправительственные воззвания, легшие основу обвинения, были составлены полицейским агентом Шорниковой, внедренным в социал-демократическую партию. Видимо, в тот момент из всех министров это было известно только Столыпину и Щегловитову. Коковцов, исследовавший данный вопрос уже после убийства Столыпина, пришел к мнению, что хотя полицейская провокация и послужила к обнаружению заговора, но депутаты - социал-демократы в действительности были виновны в инкриминируемом заговоре. Либеральная общественность была изначальна убеждена в том, что все обвинения заведомо фальсифицированы и являются продуктом коллективного заговора министров и царя против Думы.
 6. 1 2 3 4 5 Данный раздел является изложением Положения о выборах 1907 года, см. * Выборы в I-IV Государственные Думы Российской империи (Воспоминания современников. Материалы и документы.) - www.rcoit.ru/upload/iblock/0be/vibori_v_1-4_gosudarstvennie_dumi_rossiyskoy_imperii.pdf / ЦИК РФ. Под ред. А. В. Иванченко. - М ., 2008. - 860 с. , стр. 772-822.
 7. Сведения о численности избирателей в избирательных списках по куриям приведены по книге: Кирьянов И. К., Лукьянов М. Н. Парламент самодержавной России: Государственная Дума и ее депутаты, 1906-1917 - vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/DUMA/INTRO.HTM. - Пермь: Изд-во Пермского университета, 1995. - 168 с. , демографические данные по справочнику: Статистический ежегодник России. 1913 г. - www.book-old.ru/BookLibrary/00100-Statistika-Rossii/Statisticheskiy-ezhegodnik-Rossii-na-1913-god.html / Изд. Центрального Статистического Комитета М. В. Д. - СПб. , 1914. - 650 с. .
 8. Подсчет выполнен исходя из предположения, что выборщики цензовых курий, составлявшие большинство в избирательных съездах, не выбирали в депутаты представителей волостной и рабочей курии сверх установленного обязательного минимума. Поскольку действительная картина выборов была сложней, и выборщики от цензовых курий не во всех случаях были способны действовать единодушно, депутаты от рабочей и крестьянской курии оказывались избранными в количествах, превышавших обязательный минимум.

Література

Перегляд цього шаблону Революція 1905-1907 років в Росії
Основні події ✰ Російсько-японська війна і Портсмутський світ ✰ Кривава неділя Повстання в Лодзі Революція 1905-1907 років в Польщі Маніфест 17 жовтня Грудневе повстання в Москві ✯ Третьеиюньский переворот Избирательная система 1907 года
Дума, політичні партії
та організації

Державна Дума ( I скликання, Виборзьке відозву, II скликання)

Ліберали : Конституційно-демократична партія, Союз 17 октября, Партія демократичних реформ
Ліві : ПСР, ПНР, РСДРП, ПСП, СДКПиЛ, Бунд, СЕРП
Праві : Союз російського народу, Союз Михайла Архангела
Місцеві заворушення
і повстання
Гурійская республіка Горлівське повстання Заглебьевская республіка Красноярська республіка Повстання в Лодзі Люботинська республіка Марковська республіка Новоросійська республіка Островецький республіка Славкувская республіка Сочинська республіка Старобуянская республіка Читинська республіка Шулявська республіка Лісові брати
Повстання в армії і на флоті Владивостоцькі повстання Повстання на броненосці "Потьомкін" Севастопольське повстання Крейсер "Пам'ять Азова" Свеаборгськоє повстання Міноносець "Скорий"
Великі пограбування Пограбування Держбанку в Гельсінгфорсі (1906) Пограбування в ліхтарний провулку (1906) Тіфліська експропріація (1907) Безданское пограбування (1908)
Інше Іваново-Вознесенський загальноміський рада робітничих депутатів Петербурзький рада робітничих депутатів Великий Вільнюський сейм Пароплав "Джон Графтон" Книга російської скорботи Положення посиленою (надзвичайної) охорони Лбовци