Видання

Видання (від рус. дати, з-давати - З-дание) - віддієслівний іменник, що позначає момент виходу, випуску зовні чого-л., Пов'язаний з процесом створення, підготовки.


1. Визначення поняття

Тома другого видання Вікіпедія на книжковій полиці.

ВИДАННЯ - 1. Розмноження в к.-л. числі ідентичних екземплярів одним з техн. способів (листуванням, друкуванням, тисненням, електронним записом на к.-л. носії) твір (комплекс творів) писемності, ізоіскусства, музики, картографії, яке призначене для передачі відомостей і (або) образів читачеві (глядачеві) з метою впливу на нього , пройшло редакційно-вид. підготовку та обробку, враховує особливості поводження його в споживчому середовищі.

Отд. І. вважається і кожен том багатотомного І. У літературі як синонім вживається термін "назва".

За ГОСТ 7.76-96 І. - це всі примірники документа, отримані з одного тіпогр. набору або з одного оригіналу одним і тим же видавцем. При такому визначенні І. мало відрізняється від одного з значень тиражу.

2. Процес випуску книги, брошури, журналу, альбому та інших видів І.
Мильчин А. Е. Видавничий словник-довідник. - Вид. 3-е, испр. і доп., Електронне - М.: ОЛМА-Прес, 2006


2. Види, типи видань

3. Тлумачення в побуті

Термін "видання" в російській мові може вживатися в таких значеннях (не обмежуючись наступним):

  1. Процес самого випуску в світ, його підготовки, створення і поширення. Напр. "Видання закону всякий раз відкладалося"; або "на видання книги було взято кредит".
  2. Версію якої інформації (напр. першої або чергової редакції літературного твору, збірника, тощо) разом з соотв. її формою (напр. "паперове видання чого-л.", "електронне видання чого-л." і т. п.; або "видання ін-фоліо", "кишенькове видання" і т. п.; або " репринтне видання "," факсимільне видання ")
  3. Стосовно до періодичній літературі - "паперове видання" або "електронне видання" зазвичай позначає вид продукції, що випускається яким-л. видавництвом або видавцем укупі з видом його виробництва, за допомогою якого здійснюється випуск у світ.
    У переносному значенні, метонімічно, слово "видання" вживається як синонім окремого друкованого ЗМІ (напр. "я працюю в" Правді ", а Ви в якому виданні?") в сенсі організації, установи.

Крім інформаційної продукції (див. вище), термін видання також вживається відносно мультимедійної, коли мова йде про випуск (релізі) в ряду серії (напр. "таке-то видання гри" або "таке-то видання програми", CD-альбому і т. п.). Причому не завжди це означає те ж саме, що редакція, версія; трапляється, що словом "видання" називають просто додатковий тираж (тобто пере-або доізданіе існуючої версії).* Також (в окремих випадках) вживано слово "видання" в конструкції типу "видання крику, зойку, вигуку "(рекурсивно від" видати крик, крик, вигук ").

Примітки