Військово-політична академія імені В. І. Леніна

Військово-політична академія імені В. І. Леніна (ВПА ім. В. І. Леніна, ВПА) - вищий військовий навчальний заклад Збройних Сил СРСР, призначене для підготовки військово-політичного складу з вищою військовою освітою для всіх видів Збройних Сил, родів військ, внутрішніх і прикордонних військ, науково-педагогічного складу з вищою педагогічною освітою для військових вузів, а також проведення наукових досліджень у галузі низки гуманітарних наук.

Повна назва: Орденів Леніна Жовтневої революції Червонопрапорна військово-політична академія імені В. І. Леніна

З 20 липня 1994 Військовий університет Міністерства оборони Російської Федерації.


1. Історія

Веде свою історію від Вчительського інституту, створеного в Петрограді в листопаді 1919 (р.). 14 травня 1925 наказом голови РВС СРСР № 516 Військово-політичний інститут Червоної Армії ім. Н. Г. Толмачова був перетворений у Військово-політичну академію ім. Н. Г. Толмачова, яка була підпорядкована безпосередньо Політичному управлінню Червоної Армії. Начальником академії був призначений Л. Д. Покровський. У наступні роки аж до початку Великої вітчизняної війни академію очолювали: Я. Л. Берман (1926-1928 рр..), А. Л. Шіфрес (1928-1932 рр..), армійський комісар 2-го рангу Б. М. Іппо (1932-1937), корпусний комісар І. Ф. Немерзеллі (квітень-листопад 1937 р.), дивізійний комісар Ф. Є. Боков (1937-1941).

Завданням академії була підготовка військово-політичних працівників для Червоної Армії і Флоту з вищою військовою освітою, здатних здійснювати політичне керівництво організаційно-політичної та агітаційно-пропагандистською роботою у військах і на флотах. Разом з тим на академію покладалося завдання підготовки викладачів соціально-економічних дисциплін для військово-навчальних закладів. Вона повинна була стати науковим центром узагальнення досвіду партійно-політичної роботи в частинах і на кораблях.

В академії було два факультету : військово-політичний (створений замість розформованого в 1957 р. Вищого військово-педагогічного інституту імені М. І. Калініна) і суспільно-педагогічний. Термін навчання - 3 роки. Крім навчання на факультетах, в академії здійснювалася курсова, прискорена підготовка та перепідготовка кадрів. У різний час діяли курси удосконалення політскладу, викладачів політроботи, заочні політкурсу та ін

15 березня 1928 р. в академії відбулося загальнопартійне збори всього особового складу. Заслухавши доповідь начальника академії Я. Л. Бермана, збори прийняли резолюцію в якій підтримуючи лінію XV партз'їзду, але зазначило, що в армійського життя набирають силу негативні явища і відзначило ці явища. Резолюція загальнопартійної зборів академії була піддана критиці в прийнятій 27 липня резолюції розширеного засідання РВС СРСР. 18 грудня розпочалася кампанія з перевиборів президій осередків бюро осередку ВКП (б) академії. Вже 5 січня 1929 р. партійне збори колективу академії винесло резолюцію, повністю засуджує резолюцію від 15 березня. 25 лютого постанова ЦК ВКП (б) засудило "внутріармейскіх опозицію 1928" (формулювання начальника Політичного управління РСЧА А. С. Бубнова). У 1938 р. боротьба з "антипартійної внутріармейскіх білорусько-Толмачевська угрупуванням" (формулювання начальника Політичного управління РСЧА Л. З. Мехліса) призвела до масових звільнень з армії і арештам викладачів та колишніх випускників академії.

У 1929-1931 рр.. в академії діяли курси партійно-політичної підготовки командирів -єдиноначальників, які закінчили 120 осіб, в їх числі видні воєначальники Червоної Армії І. Р. Апанасенко, О. І. Городовиков, А. І. Єременко, А. Д. Локтіонов, С. К. Тимошенко, І. В. Тюленєв, Я. Н. Федоренко, М. С. Хозин та ін

Організаційна структура академії була не постійною. Залежно від соціально-політичної ситуації в країні і потреб Червоної Армії в політичних кадрах в неї вносилися зміни. Так, в 1933 р. в академії було вже 4 факультету: загальновійськовий, військово-повітряний, військово-морський та військово-педагогічний. Тривалість навчання збільшилася до 4 років.

У жовтня 1934 за більше заслуги і досягнення у підготовці кадрів політпрацівників і на відзначення 15-ї річниці створення Військово-політична академія нагороджена орденом Леніна. 11 січня 1938 академії було присвоєно ім'я В. І. Леніна. Одночасно було прийнято рішення про переведення академії з Ленінграда до Москви, що свідчило про велику увагу вищого державного і військово-політичного керівництва країни до діяльності академії та про зростання її ролі у підготовці політичних працівників для Червоної Армії в умовах загострення міжнародної політичної обстановки і посилення небезпеки нової війни.

Після переведення до Москви в академії продовжилася робота з удосконалення навчально-виховного процесу. Була збільшена чисельність постійного і змінного складу, з'явилися нові факультети: автомеханізірованний, вечірнього та заочного навчання з філіями в Ленінграді, Києві, Мінську, Хабаровську і Львові. Посилилася увага до польової виучки слухачів. У 1938 р. в Кубинці був організований військовий навчальний табір.

Удосконалювалася науково-дослідна робота. Були створені ад'юнктура, в якій навчався 121 чоловік, і вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій. З 1939 р. став видаватися збірник наукових статей "Праці академії". Збільшився науково-педагогічний потенціал академії. До початку Великої Вітчизняної війни роботу в ній вели 1 доктор наук, 3 професори, 8 кандидатів наук і 13 доцентів, в їх числі: М. В. Базанов, П. А. Бєлов, В. В. Бирюкович, Г. А. Деборін , Г. П. Колсяченко, Г. В. Кузьмін, Д. М. Кукін, Г. Д. Спірін, І. А. Федоров, Ф. Д. Хрускотів та ін

Напружена праця командування, факультетів, кафедр, відділів та інших підрозділів академії сприяв поліпшенню якості підготовки слухачів. У 1939 р. академія випустила 490, а в 1040 р. - 485 політпрацівників. Всього за період з 1920 по червень 1941 академія підготувала і направила до війська і військово-навчальні заклади 5159 політпрацівників і викладачів суспільних дисциплін. Випускники академії брали активну участь у боях з захисту Батьківщини на оз. Хасан і у р. Халхін-Гол, під час радянсько-фінляндської війни, а також у визвольному поході в західні області Білорусі і України.

Неоціненним внесок Військово-політичної академії у перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні. Вже в перші дні війни на фронт вибуло більше 1 000 слухачів і викладачів, в тому числі начальник академії Ф. Е. Боков, начальник кафедри А. І. Пугачовський, І. Г. Єфременков, Г. Д. Спірін та ін У листопаді 1941 начальником академії був призначений бригадний комісар А. Н. Щербаков. У 1943 р. його змінив на цій посаді генерал-майор А. І. Ковалевський. З жовтня 1941 р. по серпень 1943 академія перебувала в евакуації в м. Белебей Башкирської АРСР. У важких умовах, пов'язаних з перебазуванням і розгортанням навчального процесу на новому місці, командування, викладацький склад академії провели велику роботу з перебудови навчального процесу на військовий лад, впровадженню у навчання та виховання слухачів досвіду Великої Вітчизняної війни.

У липні 1943 р. у зв'язку із збільшеною потребою діючої армії в кадрах політпрацівників і в цілях скорочення термінів їх підготовки рішенням ДКО СРСР Військово-політична академія була перетворена в Вищі всеармійські військово-політичні курси з річним терміном навчання. Курси в основному комплектувалися політпрацівниками діючої армії - заступниками командирів полків і батальйонів з політичної частини, парторгами і агітаторами полків, працівниками політичних відділів сполук, багато з яких були нагороджені орденами і медалями.

Науково-педагогічну роботу на факультетах і кафедрах вели біля 100 викладачів, серед яких було 3 доктори наук, 5 професорів, 22 кандидати наук і 24 доцента. Військово-політична академія і створені на її основі Вищі всеармійські військово-політичні курси в роки Великої Вітчизняної війни успішно вирішували покладені на них завдання. Вони підготували і направили в діючу армію більше 13 000 політпрацівників, які величезною політичною і організаторською роботою в масах воїнів, особистим прикладом і активної бойової діяльністю сприяли досягненню перемоги над агресором.

Тисячі випускників академії та курсів за героїчні подвиги на фронтах Великої Вітчизняної війни були нагороджені орденами і медалями. 14 випускників академії та курсів були удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу.

13 грудня 1944 за видатні заслуги у підготовці кадрів політпрацівників і на відзначення 25-ї річниці утворення академії Вищі всеармійські військово-політичні курси були нагороджені орденом Червоного Прапора. Тоді ж були удостоєні високих урядових нагород 67 працівників курсів, в їх числі начальники курсів генерал-майори А. І. Ковалевський, І. І. Зубков, полковники А. І. Беднягін, Б. А. Богданов, І. В. Воронков, І. Г. Єфременков, Г. Н. Малкін, Г. В. Спірін, підполковники Б. К. Беляніков, Л. К. Касьяненко, А. Т. Кутоманов, П. Н. Попков, А. І. Червонія, завідуюча кафедрою Є. І. Йорданська та ін

Після закінчення Великої Вітчизняної війни основні зусилля командування, професорсько-викладацького і всього особового складу курсів були направлені від сформованої у воєнний час курсової, прискореної підготовки політпрацівників до стаціонарної вузівської системі підготовки, що відповідає вимогам мирного часу і запитам Збройних Сил.

7 травня 1947 на основі постанови ЦК КПРС була відновлена ​​Військово-політична академія ім. Леніна. Її очолювали: генерал-майор А. І. Ковалевський (1947-1948 рр..), Генерал-полковник К. В. Крайнюков (1948-1949 рр..), Генерал-полковник І. В. Шикін (1949-1950 рр..), генерал-лейтенант М. А. Козлов (1950-1957 рр..), генерал-полковник Ф. Ф. Кузнєцов (1957-1959).

У мирних умовах академія стала готувати політпрацівників - заступників командирів полків (кораблів) з політичної частини та працівників политорганов для всіх видів Збройних Сил, родів військ, вести перепідготовку старшого і вищого політскладу, узагальнювати досвід і науково розробляти питання партійно-політичної роботи. Термін навчання збільшився до 4 років.

В академії діяло 7 факультетів: загальновійськовий, артилерійський, бронетанковий, військово-повітряний, військово-морський, редакторський, заочного навчання, а також постійні річні курси політскладу. У 1954 р. в академії були створені Вищі академічні курси удосконалення політскладу. Викладання гуманітарних наук велося за програмами Вищої партійної школи при ЦК КПРС. Велика увага приділялася вивченню досвіду партійно-політичної роботи в роки Великої Вітчизняної війни.

Педагогічну роботу в академії вели добре підготовлені викладачі, багато з яких були учасниками війни. Більше 50% педагогів гуманітарних кафедр мали вчені ступені і звання. Особливим методичним майстерністю відрізнялися І. В. Анісімов, Г. А. Деборін, І. Г. Єфременков, В. А. Захаров, Н. М. Кіря, Д. М. Кукін, І. Н. Леваном, А. І. Лепьошкін, А. І. Портянкін, Г. Д. Спірін, Р. І. Сідельскій, М. Я. Фоміченко, Ф. Д. Хрускотів та ін

Організаційна структура академії, її цілі та вимоги до підготовки випускників постійно змінювалися. У 50-ті - на початку 60-х були створені нові факультети: військово-юридичний, військово-педагогічний, РВСП і ППО, а також факультет з підготовки політпрацівників армій соціалістичних і інших дружніх країн. У 1978 р. з'явився факультет прикордонних і внутрішніх військ. У 1959 р. начальником академії був призначений генерал-полковник А. С. Желтов. У наступні році академію очолювали генерал армії Є. Є. Мальцев (1971-1981 рр..), Генерал-полковник Г. В. Средін (1981-1987 рр..), Генерал-полковник М. Ф. Кізюн (1987-1991 рр.. ). Великий внесок у підготовку слухачів у відповідності з новими вимогами в 60-70-і рр.. внесли кафедри суспільних, юридичних і військових наук.

У 1969 р. за видатні заслуги у підготовці кадрів політпрацівників для Збройних Сил, великий внесок у мобілізацію воїнів на захист Вітчизни і у зв'язку з 50-річчям з дня заснування Військово-політична академія ім. В. І. Леніна була нагороджена орденом Жовтневої революції. У 80-ті роки діяльність академії проходила на тлі розгорнувся в країні процесу "перебудови всіх сфер життя суспільства", в тому числі військового будівництва та військової освіти. На факультетах, кафедрах, у відділах і службах розгорталася робота з оновлення змісту і методики навчально-виховного процесу, вдосконалення навчальних планів і програм, створення нових підручників і посібників для слухачів.

У грудні 1989 р. академія відзначала своє 70-річчя. До ювілею вона підійшла бойовим згуртованим колективом. На очному та заочному факультетах і різних курсах академії здійснювалася підготовка політпрацівників з вищою військовою освітою для всіх видів Збройних Сил і родів військ, військових педагогів, соціологів і журналістів. Майже 40 років академія здійснювала підготовку політпрацівників для армій соціалістичних і дружніх держав.

В академії працював досвідчений, висококваліфікований науково-педагогічний склад. В кінці 80-х - початку 90-х рр.. науково-педагогічну роботу на кафедрах і факультетах вели понад 40 докторів наук і професорів. На кафедрах гуманітарних наук більше 89% викладачів мали вчені ступені і звання. Академія була великим науковим центром у Збройних Силах. У ній функціонувало 6 дисертаційних рад з присудження вчених ступенів. Щорічно видавалося близько 200 найменувань навчальної та наукової літератури з актуальних проблем військового будівництва і збройного захисту вітчизни, навчання і виховання військ, організації та проведення партійно-політичної роботи, морально-психологічної підготовки військ.

В кінці 80-х - початку 90-х рр.. всі члени військових рад - начальники політуправління військових округів, флотів, груп військ, майже всі начальники политорганов сполук, більшість замполітів полків (кораблів) та їм рівних були випускниками академії. У різні роки в академії працювало, навчалося більше 150 Героїв Радянського Союзу.

Бойові заслуги Військово-політичної академії ім. В. І. Леніна відзначені трьома вітчизняними нагородами: орденами Леніна, Жовтневої революції, Червоного прапора, а також орденами багатьох іноземних держав.

7 грудня 1991 на підставі розпорядження Президента РРФСР у зв'язку зі скасуванням у Збройних Силах військово-політичних органів і політичного апарату частин і підрозділів Військово-політична академія була перетворена в Гуманітарну академію Збройних Сил РФ, на базі якої в липні 1994 року створено Військовий університет Міністерства оборони Російської Федерації.


2. Структура академії (1957-1960 рр..)

Управління

1. Командування

2. Навчальний відділ

3. Політичний відділ (партком)

4. Науково-дослідний відділ

5. Група науковців з розробки проблем суспільних наук

6. Редакційно-видавничий відділ

7. Відділ кадрів

8. Стройової відділ і секретний відділ

9. Фінансовий відділ

10. Відділ артилерійського, військово-морського і авіаційного озброєння

11. Відділ речового та продовольчого постачання

12. Квартирно-експлуатаційний відділ

Факультети і курси

1. Загальновійськовий

2. Військово-морський

3. Військово-повітряний

4. Військово-педагогічний

5. Військово-юридичний (з 1957 по 1974 рр..)

6. Факультет заочного навчання

7. Факультет з підготовки офіцерів країн народної демократії

8. Вищі академічні курси

9. Факультет № 6

Кафедри

1. Кафедра історії КПРС

2. Кафедра діалектичного та історичного матеріалізму

3. Кафедра політичної економії

4. Кафедра історії СРСР

5. Кафедра військової педагогіки і психології

6. Кафедра історії міжнародного робітничого і національно-визвольного руху

7. Кафедра партійно-політичної роботи та основ військового виховання

8. Кафедра політичної та військової географії

9. Кафедра журналістики

10. Кафедра теорії та історії держави і права та державного права

11. Кафедра кримінального права

12. Кафедра судового права і криміналістики

13. Кафедра військової адміністрації та адміністративного права

15. Кафедра тактики

16. Кафедра артилерії

17. Кафедра Військово-повітряних сил

18. Кафедра Військово-Морського Флоту

19. Кафедра історії воєн і військового мистецтва

20. Кафедра зв'язку та радіолокації

21. Кафедра атомного та хімічної зброї

22. Кафедра інженерних військ

23. Кафедра військової топографії

24. Кафедра фізичної підготовки

Підрозділи забезпечення та обслуговування

1. Клуб академії

2. Рота охорони

3. Військово-духовий оркестр

4. Медична служба і поліклініка

5. Автомобільний відділ

6. Колона вантажних і спеціальних автомобілів

7. Артилерійська ремонтна майстерня

Окремий зведений батальйон, в / ч 21212

Пожежна охорона

Ад'юнкти


3. Назви

Детальніше тут

 • 5.11.1919 - Учительський інститут Червоної Армії ім. Н. Г. Толмачова
 • 14.4.1920 - Петроградський червоноармійський університет ім. Н. Г. Толмачова
 • 23.2.1921 - Петроградський інструкторський інститут ім. Н.Г Толмачова
 • 3.3.1922 - Вищі військово-політичні курси ім. Н.Г Толмачова
 • 14.2.1923 - Військово-політичний інститут ім. Н.Г Толмачова
 • 26.5.1925 - Військово-політична академія ім. Н.Г Толмачова
 • 11.2.1938 - Військово-політична академія ім. В. І. Леніна
 • 1943-5.1947 - Вищі всеармійські військово-політичні курси ім. В. І. Леніна
 • 5.1947-12.1991 - ВПА ім. В. І. Леніна
 • 1.1992-7.1994 - Гуманітарна академія Збройних Сил
 • З 20.7.1994 - Військовий університет

4. Нагороди

5. Начальники академії

1948-1949 - Крайнюков, Костянтин Васильович (1902-1975)
1949-1950 - Шикін, Йосип Васильович (1906-1973) [1] [2]
1959-1971 - Желтов, Олексій Сергійович [3]
1971-1981 - Мальцев, Євдоким Єгорович
1981-1987 - Средін, Геннадій Васильович
1987-1992 - Кізюн, Микола Тадейович [4]


6. Відомі випускники

Література

 • Академія імені В. І. Леніна, 2 видання, М., 1980.