Громадська безпека

Громадська безпека - одна зі складових національної безпеки, виражена в рівні захищеності особистості, суспільства і держави переважно від внутрішніх загроз общеопасного характеру.

Частина вчених юристів визначають поняття ПРО як сукупність нормальних суспільних відносин, встановлених нормативно-правовими актами, звичаями і традиціями, які забезпечують достатній рівень особистої безпеки членів суспільства і самого суспільства в цілому.

У науці Теорії держави і права існує думка, що крім рівня злочинності та правопорушень, одними з критеріїв оцінки громадської безпеки слід вважати рівень захисту особи і суспільства від наслідків стихійних лих і техногенних катастроф.

Стан і рівень громадської безпеки характеризується питомою рівнем злочинів і правопорушень, що впливають на стан безпеки суспільства в цілому і окремих громадян зокрема.

Ототожнення суспільного і національної безпеки, незважаючи на певну близькість і схожість цих понять, необгрунтовано, оскільки перша є лише складовою частиною другою.


Примітки