Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Датська моваПлан:


Введення

Данська мова (дат. dansk ) - мову датчан, один з скандинавських мов. Поширений в основному в Данії та північної Німеччині. Загальне число мовців - близько 5,7 млн ​​осіб.


1. Лінгвогеографія

1.1. Офіційний статус

Офіційна мова Королівства Данія; в XV - початку XIX ст. був офіційною мовою Норвегії, до середини XIX ст. - Шлезвіг-Гольштейн.

1.2. Ареал і чисельність

Данська мова поширена в наступних країнах:

 • Данія - всього 5425420 чол., з них 461 614 іммігрантів, частина з яких не може говорити по-датському (2005 [1])
 • Гренландія - поширений серед 6,8 тис. (2005, оцінка) етнічних данців і є другою мовою багатьох гренландців
 • Фарерські острови - використовується в офіційній сфері поряд з Фарерських мовою (майже всі фарерців добре володіють датським, як іноземним), однак кількість проживаючих тут етнічних данців (споконвічних носіїв) дуже невелика.
 • Німеччина - є рідною приблизно для 50 тис. датчан, що живуть в землі Шлезвіг-Гольштейн [2]; плюс ще стільки ж датчан переселилося до Німеччини в недавній час
Серед емігрантів
 • Швеція - 42602 данця згідно статистичному офісу (2005 [3]); Раніше до складу датського мови входили діалекти півдня сучасної Швеції ( Сконе, Халланд, Блекинге), постепенно сблизившиеся с шведским языком после перехода этих областей к Швеции в 1658 году.
 • США - 33 395 чел. говорило дома по-датски по переписи 2000 из 1 430 897 чел. датского происхождения [4]
 • Канада - 5295 чел. говорило дома по-датски по переписи 2001 из 170 780 чел. датского происхождения
 • Австралія
 • Аргентина

1.3. Діалекти

На "стандартном" датском (Rigsdansk) говорят в Копенгагене и близлежащих территориях, и практически у каждого острова есть свой диалект. Диалекты делятся на 3 группы:

 • западные (ютландские, ютские) - п-ов Ютландия, делятся на южно-, западно- и восточно-ютландские;
 • островные - острова Зеландия, Фюн и южнодатские острова;
 • восточные - диалект о. Борнхольм; ранее юг современной Швеции, диалекты которого стали впоследствии южношведскими.

Литературный датский язык возник в XVIII в. на основе зеландских диалектов.


1.4. Соціолінгвістичне положення

Датский язык труден для понимания на слух другими скандинавами - несмотря на то, что лексические расхождения между их языками невелики. Все же знание хотя бы одного из германских языков серьёзно облегчает изучение датского. Датский язык лучше всего понимают отдельно изучающие его в школе фарерцы (почти 100 %), норвежцы (80 %), за ними вплотную следуют исландцы (74 %), в то время как шведы понимают его на 1/2, а финны на 5 %. В качестве лингва франка датский язык используется исландцами, фарерцами и гренландскими эскимосами. Как пишут скандинавские исследователи, для фарерцев и гренландских эскимосов использование датского языка является мощным защитным фактором, препятствующим вытеснению их родного языка английским, как это произошло с западноскандинавскими диалектами на Оркнейских и Шетландских островах в 1750-1850 гг.


2. Історія

Как и шведский, норвежский, фарерский и исландский, датский язык произошёл от общескандинавского языка, рунические надписи на котором относятся к III в. н. е.. В эпоху викингов (ок. 800-1050 гг.) в языке-предке произошли значительные изменения. Они привели к появлению различий между восточноскандинавскими, от которых произошли датский, шведский, и западноскандинавскими диалектами, от которых произошли норвежский нюнорск, фарерский и исландский языки.

В истории датского языка выделяют три периода: общескандинавский язык-основа (III-IX вв.), древнедатский язык (IX-XVI вв.) и новодатский язык (с XVI в.), включающий современный датский язык (XX в.).

Шведська мовознавець Еліас Вессен писав, що "з історичної точки зору все скандинавські говірки представляли собою одну мову, видозмінюються географічно". У IX ст. з общескандінавского мови-основи виділилися три гілки, одна з яких і утворила власне данську мову, але до початку XIII ст. всі скандинавські говірки називалися їх носіями "нашу мову" або позначалися назвою dnsk tunga, яке було дано контактуючими з південним краєм Скандинавії саксами або англосаксами. Лише з початку XIII в. стосовно западноскандінавскім норвезькому і ісландському стало вживатися назва norrn tunga або norrnt ml, а шведська мова вперше зустрічається як самоназва лише в XIV ст.

У IX-X ст. почали з'являтися особливості, які відрізняють древнедатскій мову від інших скандинавських мов: частина дифтонгів перейшла в монофтонги (X ст.); інтервокального глухі смичние p, t, k перейшли в дзвінкі спіранти (b, d, g), фрікатівние або півголосних (т. зв. "данський перебій приголосних", XII-XIII ст.); зникла довгота приголосних; з'явився поштовх, який замінив музичне наголос (XII-XIII ст.); четирехпадежная система відмінювання замінилася двухпадежной (загальний і родовий), причому пізніше майже зник і родовий; трехродовая система поступилася місцем двухродовой; зникло відмінювання дієслова по особам; словниковий склад поповнився запозиченими словами, особливо з нижньонімецький мови (XIII-XIV ст.). У результаті Реформації розширилася сфера застосування данської мови, і це мало великий вплив на його розвиток. Зникає зміна дієслова за числами, закріплюється сучасний порядок слів, розвивається синтаксис складного речення, поповнюється словниковий склад, в тому числі за рахунок запозичень з німецького, англійської і французького мов. Як у норвезькому ріксмол і в среднеанглийском, в данському сталося збіг всіх кінцевих голосних в одному-е, в результаті чого сучасна датська морфологія спростилася майже до рівня англійської. Як і інші споріднені йому мови (за винятком ісландського), особливе сильний вплив датський мова зазнала з боку ніжнемецкого діалекту німецької мови. З усіх скандинавських мов датський найбільшою мірою схильний до інновацій: всі зміни відбувалися в ньому раніше і глибше, ніж в інших мовах.

Найдавніші пам'ятки данської мови, написані молодшими рунами, відносяться до IX ст. Найстарішими пам'ятками на латиниці є обласні закони: "Sknske Lov" (1203-22 рр..) "Sknsk Kirkelov", "Valdemars sjaellandske Lov", "Absalons sjaellandske Kirkelov", "Jyske Lov" (1241 р.), "Samling af gamle danske Love ". В 1495 р. вийшла перша друкована книга датською мовою. Деякий оновлення данської мови повела за собою Реформація. Видатним пам'ятником мови цієї епохи є переклад Біблії ("Christian III's Bibel"), зроблений на зеландські говіркою, яке з цього часу і стає панівним в країні як для звичайної розмовної, так і для літературної мови. Інший видатний пам'ятник данського мови середини XVI століття - переклад "Historia Danica" Саксона Граматика. XVI століття було епохою нового занепаду данської мови, так як мовою вчених та літераторів була латина, а вищих сфер суспільства - німецький і частково французька мови. З небагатьох літературних діячів цієї епохи, які працювали над розробкою і вдосконаленням рідної мови, видаються Андерс Арребо, К. бординг, Томас Кінг (померлий в 1703 р.) і Педер Сюв (дат. Peder Syv ). На початку XVIII століття наступив підйом, ключову місце в якому належить Людвігу Гольберга (1684-1704), який створив літературний данську мову. Важливу роль у розвитку літературної мови відіграли філософ Ейльшоу, редактор журналу "Spectator" Єнсена Шнедорф, поети І. Г. Вессель (1742-85), І. Евальд (1743-81), І. Баггесен (1764-1826), А. Еленшлегер (1779-1850).

Протягом всього XVIII і XIX століть розвивалося рух за очищення данської мови від варваризмів, які замінялися рівнозначним словом, взятими із загального древнескандинавского мови, з родинних мов і датських народних говірок.


3. Писемність

Данська алфавіт, який використовує латинський шрифт, налічує 29 букв (тих же самих, як і норвезький алфавіт). Особливістю датського алфавіту є букви , , . Букви Qq, Ww, Zz зустрічаються лише в іноземних словах.

Букви алфавіту Назва букв
Аа а '
Bb be '
Cc se '
Dd de '
Ee e '
Ff εf
Gg ge '
Hh hɔ '
Ii i '
Jj
Kk k ʰ ɔ '
Ll εl
Mm εm
Nn εn
Oo o '
Pp p ʰ e '
Qq k ʰ u '
Rr εɹ
Ss εs
Tt t ʰ e '
Uu u '
Vv ve '
Ww dɔbəldve '
Xx εgs
Yy y '
Zz sεd
ε '
'
ɔ '

Буква була введена в датський алфавіт орфографічної реформою 1948 р. до цієї реформи замість використовувався літерний диграф Аа, аа. В даний час деякі датські газети, а також деякі книжкові видавництва продовжують використовувати даний диграф. Він також зберігається у власних назвах (наприклад, Aage, Aase). У датських географічних назвах колишнє написання зберігалося до останнього часу (наприклад, Aarhus, Aalborg, Faaborg).

Реформа 1948 скасувала написання іменників з великої літери. З великої літери пишуться тепер тільки імена власні і загальні іменники, які виступають в ролі власних назв, а також такі особисті та присвійні займенники: I, De, Dem, Deres, Eder, Eders.


4. Лінгвістична характеристика

4.1. Фонетика і фонологія

Датська мова не користується репутацією благозвучне. У багатьох людей, вперше чують данську мову, складається враження, що мова монотонний і повільний. Є навіть жарт про те, що данці говорять з гарячою картоплею у роті, хоча останні вважають свою мову красивим і лаконічним.

Датська мова - мова вокального типу.

4.1.1. Голосні

У данській мові 26 голосних звуків. Суттєвою особливістю датських голосних звуків є розходження в довготі і стислості. Кожен голосний представлений в датському мовою двома фонемами. Більшість довгих і коротких звуків різняться також і за якістю. Довгота і стислість мають у датському мовою смислоразлічітельную функцію. Існує ряд слів, у яких різниця у значенні виражено розходженням по тривалості кореневих голосних: kile [k ʰ i: lə] (клин) - kilde [k ʰ ilə] (джерело), ​​hyle [hy: lə] (вити) - hylde [hylə] (полку ).

Класифікація голосних звуків.

Голосні переднього ряду Голосні середнього ряду Голосні заднього ряду
нелабіалізованние лабіалізований нелабіалізованние лабіалізований
Голосні верхнього підйому
ii: yy: uu:
Голосні верхньо-середнього піднесення ee: : oo:
Голосні середнього піднесення ə
Голосні середньо-нижнього підйому ɛ ɛ: : : ɔ ɔ:
Голосні нижнього підйому
a ɑ ɑ: ɒ ɒ:
Danskvok.gif

Крім того, в датському мовою є 11 дифтонгів: у трьох з них другим елементом є неслоговое [i], у восьми - неслоговой [u]. У дифтонги ударним є перший елемент.4.1.2. Приголосні

У данській мові 20 приголосних звуків.

Система приголосних данської мови має такі особливості:

 • Приголосні не пом'якшуються перед голосними переднього ряду i, e, y, і т. д.
 • Всі дзвінкі приголосні є менш дзвінкими, ніж у російській (тобто в їхню освіту голос бере участь набагато менше), крім того, вони вимовляються з меншою напругою органів мови і при меншій силі видиху.
 • Смично-вибухові приголосні b, d, g і p, t, k протиставляються не по дзвінкості і глухість, а по силі і слабкості вибуху і також наявності або відсутності придиху.
 • У данській мові відсутні довгі приголосні звуки. Подвоєння приголосних букв, що позначають даний приголосний звук, виступає як орфографическое засіб стислості попереднього голосного.

4.1.3. Просодія

4.1.3.1. Наголос у слові

Наголос у датському мовою динамічне. Як правило, в простих і здебільшого похідних словах основний наголос падає на кореневий склад, напр.: Tage - брати, lrer - учитель, fortjene - заслуговувати. Однак у датському мові є ряд похідних слів, де наголос падає на префікс або суфікс.

Наголос падає на наступні префікси: gen-, mis-, sam-, u-, und-, van-, veder-.

Наголос падає на наступні суфікси:-inde,-i, - (e) ri,-at,-ant,-ere,-tion,-isme,-ist,-tet,-tut,-ur.

У складних словах основний наголос, як правило, падає на кореневий склад першого компонента складного слова, інші компоненти мають другорядне наголос, напр.: Skrivebord - письмовий стіл, rstid - пора року.


4.1.3.2. Фразовий наголос

У реченні слова можуть перебувати під головним або другорядним наголосом або бути ненаголошеними.

У простому розповідному реченні:

 • Під наголосом, головним чи другорядним, стоять зазвичай іменники, прикметники або прислівники, прості форми дієслова чи причастя та інфінітиви (у складних формах).
 • Службові слова, модальні дієслова та особисті займенники зазвичай не мають наголосу. Однак прийменники в данській мові часто несуть на собі наголос в поєднаннях з особистими займенниками, напр., P ham, til mig.

Крім фразового наголосу в реченні може бути присутнім і логічний наголос.


4.1.3.3. Мелодика пропозиції

У данській мові є два основних мелодійних типу пропозиції:

 • Мелодичний тип з пониженням тону, починаючи з останнього наголошеного складу. Знижується мелодія завжди пов'язана із закінченою певною мірою думкою. Вона характерна для оповідальних і спонукальних або владним пропозицій і для питальних речень з питальним словом, коли головне наголос падає на присудок, напр.:

Han arbejder. - Він працює.

Skriv bedre! - Пиши краще!

Hvad lser han? - Що він читає?

 • Мелодичний тип з підвищенням тону, починаючи з останнього наголошеного складу. Підвищується мелодія характерна для питальних пропозицій без питального слова або з питальним словом, коли головне наголос падає на нього, напр.:

Arbejder han godt? - Він добре працює?

Taler han dansk? - Він говорить по-датському?

Hvem er det? - Хто це?

Усі пропозиції, що входять до складу складного речення, вимовляються з підвищується мелодією (або підвищується-знижується), за винятком останнього речення, яке вимовляється з понижающейся мелодією.


4.1.4. Поштовх (Std)

Поштовх є однією з найбільш характерних особливостей датського вимови, в інших германських мовах він не зустрічається. Це фонетичне явище полягає в тому, що при проголошенні гласного або приголосного звуку настає миттєве зближення голосових зв'язок, перериває звук, потім голосові зв'язки відразу ж розкриваються сильним поштовхом повітряного струменя, і звук триває, але в сильно ослабленому вигляді. На листі поштовх не позначається, в транскрипції позначається знаком ['], який ставиться після транскрипційного знака, на який припадає поштовх.

Поштовх має місце в словах, що знаходяться в сільноударном положенні; потрапляючи в слабоударное положення, слова, що мають поштовх, як правило, втрачають його. Поштовх зазвичай припадає на ударний голосний звук, якщо він довгий, або на другий елемент дифтонга, якщо наголос падає на дифтонг, якщо ж в ударному складі голосний короткий, то поштовх припадає на наступний за ним дзвінкий приголосний, напр.: Bo [bo '] - жити, land [lan '] - країна.

Поштовх має в датському мовою смислоразлічітельную функцію, напр.:

З поштовхом Без поштовху
hund [hun '] - собака hun [hun] - вона
gul [gu'l] - жовтий guld [gul] - золото
tal! [T ʰ a'l] - говори! tal [t ʰ al] - число
mord [mo'r] - смерть mor [mo: r] - мати
anden [an'ən] - качка anden [anən] - інший

Іноді поштовх вважають особливою гортанний фонем.


4.2. Морфологія

Датська мова - мова аналітичного ладу. У данській мові представлені наступні частини мови: іменник, прикметник, дієслово, займенник, числівник, прислівник, прийменник, союз, частка, модальне слово.

4.2.1. Іменник

Для іменника в сучасному датською мовою характерні рід, число, відмінок і артикль. Є два граматичних роду - загальний і середній, які виявляються за допомогою артикля та узгодження прикметника або займенника з іменником. Іменник має два числа - однина і множина. Для утворення останнього використовуються суфікси (-er,-r,-e) і зміна кореневого голосного. Артикль служить показником роду, числа і визначеності / невизначеності іменника; існує три види артикля: невизначений, визначений суффігірованний і певний вільний. Відмінкову систему складають загальний і родовий відмінок (утворюється шляхом додавання до іменника закінчення-s).


4.2.2. Прикметник

Прикметник в датському мовою може мати дві форми: невизначену і визначену. У невизначеній формі прикметник узгоджується з іменником у роді і числі, певною - отримує закінчення-e і з іменником не узгоджується. Ступені порівняння (позитивну, порівняльну і чудову) мають тільки якісні прикметники.

4.2.3. Дієслово

Глаголу в сучасному датською мовою властиві категорії часу, застави (дійсний і пасивний) і способу (дійсного, наказовий і умовний). Неособисті форми дієслова представлені інфінітивом, дієприкметником I і причастям II. У сучасному датською мовою існує 8 часів: сьогодення, Нині вчинене, що минув, давноминуле, майбутнє I, II майбутнє, майбутнє в минулому I, майбутнє в минулому II. За способом утворення основних форм дієслова поділяються на 4 групи.


4.3. Словотвір

У сучасному датською мовою існує кілька способів словотворення, які зводяться до трьох основних:

 1. Словоскладання, що включає лексико-морфологічний, синтаксико-морфологічний і синтаксико-лексичний способи;
 2. Словопроізводство, що включає аффіксаціі, деаффіксацію і конверсію;
 3. Освіта складноскорочених слів.

Найпоширенішим способом словотворення є словоскладання. Велика частина складних слів припадає на частку складних іменників.

Словотвір здійснюється суфіксація в іменників і прикметників, префіксація у дієслів і іменників, а також словоскладання - іменним та дієслівним. Датська мова легко генерує слова для нових понять.


4.4. Синтаксис

Особливістю типового датського пропозиції є те, що воно найчастіше двоскладного і в ньому присутня дієслово.

Для головних членів речення характерно певне місце в реченні. У данській мові є два основних типи порядку слів: прямий і зворотний. При прямому порядку слів підмет стоїть перед присудком, присудок стоїть на другому місці в реченні. Прямий порядок слів вживається в оповідних пропозиціях, в питальних реченнях з питальним словом у ролі підмета і в додаткових пропозиціях. При зворотному порядку слів присудок стоїть перед підметом на першому або другому місці в реченні. Зворотний порядок слів вживається в оповідальних, питальних і спонукальних реченнях, в безсполучниковому умовному підрядному реченні, в головному реченні, що стоїть після придаткового.

Доповнення зазвичай стоїть після присудка, обставина - в кінці речення (після доповнення). Визначення, виражене іменником в родовому відмінку, прикметником, дієприкметником, займенником і числівником, а також поширене визначення стоять перед визначеним словом. Визначення, виражене іменником з прийменником, і відокремлений визначення слідують після обумовленого слова.


Примітки

 1. Danmarks Statistik - www.dst.dk/asp2xml/external/external.asp?title=Nyt fra Danmarks Statistik: Nr. 478, 8. november 2005 & ancestor = Gratis statistik & file = / asp2xml/PUK/udgivelser/get_file.asp? id = 8062 & show = pdf (Датск.)
 2. National minorities - www.tatsachen-ueber-deutschland.de/805.0.html на сайті МЗС Німеччини
 3. Шведська статистика - www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0101_2005A01_BR_BE0106TAB.pdf (Швед.)
 4. The 2000 American census - www.euroamericans.net / dane.htm #

Література


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Ганна Датська
Датська протока
Маргарита I Датська
Олександра Датська
Датська Індія
Датська крона
Датська література
Датська Естляндія
Датська війна (1864)
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru