Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ДемократіяПлан:


Введення

Вічовий дзвін - один із символів народовладдя [1]
Демократія
Цінності
Законність Рівність
Свобода Права людини
Право на самовизначення
Консенсус Плюралізм
Теорія
Теорія демократії
Історія
Історія демократії
Росія США Швеція
Різновиди
Афінська
Буржуазна
Імітаційна
Консоціональная
Ліберальна
Мажоритарна
Парламентська
Плебісцитарна
Представницька
Протективна
Пряма
Розвиваюча
Соціалістична
Соціальна
Суверенна
Християнська
Електронна
Портал: Політика

[ шаблон ]

Демократія ( др.-греч. δημοκρατία - "Влада народу", від δῆμος - "Народ" і κράτος - "Влада") - політичний режим, в основі якого лежить метод колективного прийняття рішень з рівним впливом учасників на результат процесу [2] або на його істотні стадії [3]. Хоча такий метод можна застосовувати до будь-яких суспільним структурам, на сьогоднішній день його найважливішим додатком є держава, так як воно має велику владою. У цьому випадку визначення демократії зазвичай звужують до одного з наступних ознак:

 1. Призначення лідерів керованими ними людьми відбувається шляхом чесних і змагальних виборів [4] [прим. 1]
 2. Народ є єдино легітимним джерелом влади [5] [6]
 3. Товариство здійснює самоврядування заради загального блага і задоволення спільних інтересів [7] [8]

Народне правління вимагає забезпечення ряду прав для кожного члена суспільства. З демократією пов'язаний ряд цінностей: законність, рівність, свобода, право на самовизначення, права людини та ін

Оскільки ідеал народовладдя труднодостіжім і підлягає різним тлумаченням, пропонувалося безліч практичних моделей. До XVIII століття найбільш відомою моделлю була пряма демократія, де громадяни здійснюють своє право прийняття політичних рішень безпосередньо, за рахунок досягнення консенсусу або за допомогою процедур підпорядкування меншості більшості. В представницької демократії громадяни здійснюють те ж право через обраних ними депутатів та інших посадових осіб шляхом делегування їм частини власних прав, при цьому обрані керівники приймають рішення з урахуванням переваг керованих і відповідають перед ними за свої дії [9].

Однією з поширених цілей демократії є обмеження свавілля і зловживань владою. Цій меті часто не вдавалося досягти там, де права людини та інші демократичні цінності не були загальновизнаними або не мали ефективного захисту з боку правової системи. Сьогодні в багатьох країнах народовладдя ототожнюється з ліберальною демократією, яка, поряд з чесними, періодичними і загальними виборами наділених вищою владою осіб, в ході яких кандидати вільно змагаються за голоси виборців, включає в себе верховенство права, поділ влади і конституційні обмеження влади більшості шляхом гарантій певних особистих або групових свобод. З іншого боку, деякі ліві рухи вважають, що реалізація права прийняття політичних рішень вимагає забезпечення соціальних прав і низького рівня соціально-економічної нерівності.

Ряд авторитарних режимів мав зовнішні ознаки демократичного правління, однак у них владою володіла тільки одна партія, а проведена політика не залежала від уподобань виборців. Протягом останньої чверті століття світ характеризувався тенденцією поширення демократії. До числа порівняно нових стоять перед нею проблем відносяться сепаратизм, тероризм, міграція населення. Міжнародні організації, такі як ООН, ОБСЄ і ЄС, припускають, що контроль над внутрішніми справами держави, включаючи питання демократії, частково виявляється в сфері впливу інших країн.


1. Історія демократії

Форми правління, політичні режими і системи
Портал: Політика правити

Демократія має свій початок в Стародавній Греції і Стародавньому Римі, традиції середньовічних міст-держав і розвитку представницьких органів влади в Європі та деяких британських колоніях в новий час [10] [11]. В античних містах-державах верховної законодавчої, виконавчої та судової владою володіло збори, що включає в себе всіх громадян. Це було можливо тому, що населення цих міст рідко перевищувала 10000 чоловік, а жінки і раби не мали політичних прав. Громадяни мали право займати різні виконавчі і судові посади, деякі з яких були виборними, а інші призначалися за жеребом. У середньовічній Європі ключову роль у зародженні принципів демократичного правління зіграли концепції релігійного, природного і звичайного права як обмежень свавілля влади. Велике значення мало поширення практики, коли монархи прагнули отримати схвалення своїх розпоряджень з боку різних станів. З'їзди представників цих станів були прообразами сучасних законодавчих зборів.

Плакат 1917 року, зображає Росію після Лютневої революції і США як союзників

Епоха просвітництва, Американська і Французька революції стимулювали інтелектуальний і суспільний розвиток, особливо розвиток уявлень про цивільних правах і політичному рівність [11] [12]. Починаючи з XIX століття, зборів депутатів, обраних на вільних виборах, стали центральними інститутами демократичного правління. У багатьох країнах демократія також стала включати змагальність виборчого процесу, свободу слова і верховенство права. У країнах з комуністичними режимами проголошувалася ідея народовладдя, в структуру якого входили класове єдність і переважно державна власність на засоби виробництва [прим. 2]. До XX століття демократія припускала, що повноправним громадянством має меншість населення, в той час як інші фактично виключені з процесу прийняття політичних рішень. На початок XXI століття загальність виборів отримала світове визнання як один з найважливіших критеріїв демократії.

На сьогоднішній день число функціонуючих демократичних режимів у світі є найбільшим за всю історію [11]. На думку ряду політологів, на межі XXI століття демократичні інститути в більш третини країн світу були порівнянні з інститутами найстаріших демократій [13] [14].

Незважаючи на тенденцію поширення демократії в світі, вона як і раніше є предметом дискусій [13]. Обговорення ведуться навколо повноправного громадянства, процедур демократичного представництва, необхідних умов для демократії, допустимих меж демократичної політики, захисту етнічних і культурних меншин, поширення демократичних принципів на різні громадські організації і соціальні групи, методології демократизації. До актуальних викликів демократичним режимам ставляться соціальна нерівність, тероризм, міграція населення, сепаратизм. Міжнародні організації (такі як ООН, ОБСЄ, ЄС та ін) припускають часткове обмеження суверенітету країн-учасниць, щоб одні країни могли впливати на проведену іншими державами політику. У той же час у самих цих організацій порівняно мало демократичних інститутів.


2. Ідеальна демократія

Термін "ідеальна демократія" має два значення [10]. Відповідно до першого, ідеал розуміється як найкраща система з можливих. Согласно второму, идеальная система является "очищенным" вариантом реально существующих систем. Второе значение обсуждается в разделе Основные институты либеральной демократии. Чтобы сформулировать идеал народовластия в первом значении, необходимо ответить на ряд принципиальных вопросов:

 • Лучше или хуже демократия других форм правления ?
 • Что из себя представляет объединение или территориальная единица, в которой учреждается демократия?
 • Какие члены этого объединения имеют право участвовать в процессе принятия решений, то есть, являются полноправными гражданами ?
 • Какой политический механизм используют граждане для управления?
 • Если среди граждан нет единодушия по поводу какого-либо вопроса, чьё мнение играет решающую роль?
 • Если это мнение большинства, то как определить это большинство?
 • Что необходимо для стабильности демократической системы?

Все эти вопросы допускают широкий спектр ответов. Например, большинство может рассчитываться на основе полного числа граждан, числа принявших участие в голосовании, числа представителей от более мелких объединений или территориальных единиц и т. д. На протяжении истории стандарты демократии претерпели значительную эволюцию.

Згідно Роберту Далю [10], идея демократии предполагает наличие некоторого общества (демоса), где каждый член одинаково компетентен для участия в управлении этим обществом. Принятие политических решений в соответствии с данным принципом требует, чтобы все члены общества имели равные и эффективные возможности

 • сообщать свои политические взгляды другим;
 • получать сведения об альтернативных предложениях и об их вероятных последствиях;
 • устанавливать, каким образом следует отбирать предложения для окончательного принятия решения;
 • участвовать в окончательном выборе решения путём равного голосования.

Перечисленные критерии описывают не только политический процесс, но и связанные с этим процессом права каждого члена общества [15]. В частности, демократическое государство должно обеспечивать защиту личных свобод хотя бы в той степени, которая необходима для открытости и состязательности избирательного процесса. Наиболее важными являются право участвовать в голосовании, свобода голосования, право выставлять свою кандидатуру на выборах, свобода выражать свои политические взгляды в СМИ, свобода создавать политические группы и право участвовать в их деятельности.

Один из фундаментальных вопросов демократической модели заключается в определении круга лиц, на которых распространяется политическое равенство (то есть, демоса) [16]. Если речь идёт о государстве, где все полноправные граждане обладают равными возможностями в управлении страной, это вопрос о гражданстве. Согласно современным взглядам, все или почти все взрослые жители, на которых распространяется власть демократического государства, должны быть полноправными гражданами.


3. Институты демократии

Сравнение подходов к реализации демократии в разных странах показывает, что каждый из них по-своему уникален. Вместе с тем, возможно провести различные классификации: по доминирующей ветви власти, по региональной иерархии власти, по числу партий и т. д. Дальнейшее обобщение позволяет выявить базовые политические институты, необходимые (хотя, возможно, недостаточные) для достижения идеальной демократии.

Практическая реализация демократии зависит от множества обстоятельств, в особенности от численности населения и размера территории [17]. По сравнению с крупными административными единицами, небольшие единицы более однородны по составу и предоставляют лучшие возможности для непосредственного участия в политической жизни. В компактных сообществах возможно организовать эффективные дискуссии и предоставить широкие возможности для граждан оказывать влияние на проводимую политику. Поэтому меньшим по размеру структурам проще удовлетворить критериям демократии. В то же время с уменьшением размера понижается реальный объём власти и возможностей для решения проблем, в особенности по вопросам обороны и экономики. Один из путей решения данного противоречия лежит в разделении сфер влияния между административными и общественными единицами различных уровней, в частности, путём наделения городов и регионов автономией. Наиболее распространённый метод заключается в использовании в крупных единицах представительных форм правления [15].


3.1. Типология демократических систем

Преференцированное голосование в пропорциональной избирательной системе

Между политическими институтами в разных демократических странах имеются значительные различия [18]. Ниже перечислены основные типы демократических систем.

Доминирующая ветвь власти

Региональная иерархия власти

 • Унитарное государство. Политическая власть сосредоточена в руках центрального правительства, которое определяет объёмы властных полномочий региональных органов власти.
 • Федерация. Згідно конституции, власть поделена между центральным правительством и относительно автономными региональными правительствами.

Структура законодательной власти

 • Однопалатный парламент. Нормативные акты принимаются на заседаниях с участием всех членов парламенту.
 • Двухпалатный парламент. Законодательное собрание состоит из двух палат, которые формируются и функционируют раздельно. Одни нормативные акты могут требовать одобрения только одной палаты, другие - обеих палат.

Система выборов в представительные органы

 • Мажоритарная избирательная система. Территория поделена на округа, каждый из которых имеет право на одного представителя в законодательном собрании. Этим депутатом становится кандидат, набравший большинство голосов.
 • Пропорциональная избирательная система. Политические партии в законодательном собрании получают число мест, пропорциональное числу набранных ими голосов.
 • Групповая избирательная система. Определённые группы населения выдвигают своих депутатов согласно заранее обговоренной квоте.

Число ведущих партий


3.2. Основные институты либеральной демократии

Undpec.jpg

На сегодняшний день для многих либеральных демократий характерно наличие следующих институтов [17] [19] :

 1. Выборные государственные должности. Современные демократии являются представительными: согласно основным законам, непосредственный контроль над принятием нормативных актов и политических решений осуществляют избранные гражданами лица.
 2. Свободные, честные и регулярно проводимые выборы, в которых имеет право участвовать каждый гражданин (как избиратель и как кандидат), в сочетании с непрерывной открытой политической конкуренцией между гражданами и их объединениями.
 3. Отзывчивость правительства. Проводимая политика зависит от результатов выборов и от предпочтений избирателей.
 4. Свобода самовыражения. Граждане обладают правом безнаказанно выражать свои мысли, в том числе, критиковать власть, политическую систему, общественно-экономический порядок и преобладающую идеологию.
 5. Доступ к альтернативным и независимым источникам информации. Граждане вправе искать и получать информацию от других граждан, из книг, СМИ и т. п. Альтернативные источники информации должны существовать, быть доступны и не подконтрольны какой-либо одной политической группе.
 6. Автономия общественных организаций. Граждане вправе учреждать относительно независимые сообщества или организации, в том числе, политические партии.
 7. Всеобщий охват гражданства. Каждый постоянно проживающий в стране и подчиняющийся её законам взрослый житель должен обладать всеми правами гражданина.

Политическая система, включающая приведённые выше семь институтов, называется " полиархией " [17]. Главными особенностями полиархии являются возможность политической конкуренции, обеспечение права на участие в политике и управление на основе коалиции [20]. Такое правление противоположно диктатуре, когда при выборе политического курса доминируют предпочтения одной группы. Важную роль играет потребность конкурирующих элит заручиться поддержкой со стороны широких слоёв населения, что нехарактерно для олигархии.

На протяжении XX века политологи склонялись к мнению, что значительное число стран поддерживали перечисленные выше институты в должной мере и поэтому на практике могут считаться демократическими [20] [21]. В то же время, страна может отвечать стандарту полиархии, даже если в ней отсутствует пропорциональное представительство, референдумы, предварительные выборы партий, социальное равенство или демократия на уровне местного самоуправления [22]. Как отмечает Роберт Даль, идеал демократии предъявляет крайне высокие требования, и вероятно со временем полиархия начнёт считаться недостаточно демократичной системой.


4. Теория демократии

У сучасній теории демократии есть три основных направления: феноменологическое, объяснительное и нормативное [23]. Феноменологическая теория описывает и классифицирует существующие демократические системы. Объяснительная теория пытается установить, чьи предпочтения играют роль при демократии, какими должны быть процедуры принятия решений, как избежать нежелательных последствий. Предметом нормативной теории является этическая сторона народовластия: когда и почему демократия желательна с точки зрения морали, какие принципы должны быть фундаментом демократических институтов, каковы разумные ожидания от граждан в демократическом обществе.

Важный вклад в теорию внесли Аристотель, Джон Локк, Шарль Луи де Монтескьё, Дэвид Юм, Жан-Жак Руссо, Алексис де Токвиль, Джон Стюарт Милль, Джон Дьюи, Юрген Хабермас, Джон Ролз и другие мыслители.

Согласно выводам теории, демократия представляет собой не просто народное правление, но и систему прав граждан. Нарушение этих прав ставит под сомнение демократичность правления. Вопрос о равенстве и эффективном участии в процессе принятия политических решений занимает в демократии центральное место. Демократизация требует наличия устойчивого государства как единственного источника легитимного применения силы [24].

В області сравнительной политологии существуют проекты, которые стремятся измерить уровень демократии в мире: " Freedom House ", "Cross-National Time-Series Data Archive", "Polity IV", индекс демократии журнала " The Economist ", "Democracy Barometer".


4.1. Ценность демократии

Злоупотребления во всех других формах правления
привели к предпочтению республиканского
правления как наилучшего, потому что оно
наименее несовершенно.

Демократия была предметом анализа с точки зрения её воздействия на другие ценности и как самостоятельная ценность. Распространённые аргументы в пользу демократии [3] [10] [26] :

 • Она помогает предотвратить деспотизм
 • Она помогает людям защитить их интересы
 • Она позволяет политическому руководству получать более полную информацию
 • Она предоставляет людям максимальную возможность жить согласно их собственным законам
 • Она гарантирует широкий диапазон личной свободы и прав человека
 • Она наделяет граждан моральной ответственностью за их политические решения
 • Она в принципе способна обеспечить политическое равенство
 • Демократические страны имеют тенденцию быть богаче и обладать более высоким уровнем человеческого развития по сравнению с недемократическими странами
 • Демократические страны сравнительно редко воюют друг с другом

Демократия - наихудшая форма правления,
если не считать всех остальных.

Некоторые из перечисленных доводов являются недостатками демократии с точки зрения её противников. Также широко обсуждался ряд аргументов против демократии [3] [28] :

 • Она позволяет одним кругам продвигать свои интересы за счёт остальных
 • Она может ухудшить взаимодоверие в ситуации, когда принятие любого решения позволит одним лицам извлечь выгоду за счёт других
 • Она открывает возможность для диктатуры большинства над меньшинством
 • Она поощряет разногласия, что может сказываться негативно на авторитете власти
 • Она наделяет правом принятия решений людей, которые недостаточно для этого компетентны или не обладают полной информацией
 • Она затрудняет осуществление непопулярных мер с вероятной отдачей лишь в долгосрочной перспективе
 • Она отвлекает людей от проблем и возможностей их частной жизни
 • В переходный период демократизации, она неэффективна в плане экономики, управления и порядка
 • Она бывает неэффективна по сравнению с рыночным саморегулированием общества

4.2. Диктатура большинства

Даже если принятое решение равным образом учитывает предпочтения всех граждан, для части общества оно может иметь неприемлемые последствия с точки зрения морали или права. Во многих теориях подобные решения считаются нелегитимными. Реализация всеобщего избирательного права и пропорциональная избирательная система способствуют более точному представлению интересов, однако не снимают проблему. Выход лежит в создании некоторой дополнительной системы сдержек и противовесов, которая защищает меньшинство от произвола со стороны большинства и при этом не противоречит демократии. Предлагались следующие подходы [23] :

Следует отметить, что некоторые из перечисленных мер могут также иметь негативные последствия, такие как политический застой или сужение сферы действия институтов демократии.


4.3. Устойчивость демократии

Для стабильности государства необходимо, чтобы граждане исполняли даже те решения власти, против которых они возражают. В случае демократии это означает, что меньшинство подчиняется воле большинства, смена власти протекает мирно, а оппозиция не только вправе выражать публичное несогласие с государственной политикой, но и действует строго в рамках закона. Следовательно, одним из важнейших условий стабильности демократии является её легитимность в глазах граждан. Легитимность реализации демократии может обосновываться её ценностью (см. выше) и равенством всех участников процесса [3]. Важную роль здесь играет наличие общих базовых ценностей, что позволяет прийти к согласию в отношении принципов политического поведения [15] [29]. Это способствует установлению доверия между гражданами, побуждает их соблюдать существующие правила и оправдывает применение силы для защиты этих правил [30].

Ряд авторов полагает, что признание обществом демократических принципов и конституционных прав как культурных ценностей придаёт устойчивость государству во время кризиса [31] [12]. В то же время отсутствие эффективной правовой системы оставляет нормы демократического общества без защиты и создаёт почву для злоупотреблений со стороны власти, политических элит и криминальных группировок.

Приведённые аргументы подтверждаются социологическими исследованиями, согласно которым устойчивость демократии коррелирует с межличностным доверием, терпимостью по отношению к непопулярным группам, поддержкой гражданских свобод и политической активностью населения [32].


5. Авторитаризм и демократия

В авторитарных государствах власть сосредоточена в руках правящей группы, которая в своих действиях не испытывает ограничений, обусловленных ответственностью перед управляемыми [33]. Большинство авторитарных режимов прошлого отличались от представительной демократии по ряду параметров [34] :

 • Выборы в органы власти либо не проводились, либо были безальтернативными, либо не приводили к смене власти даже в случае формальной победы оппозиции
 • Власть выборных лиц часто была ограничена могущественными невыборными организациями (армией, церковью, партией)
 • Оппозиция открыто преследовалась
 • СМИ контролировались государством, подвергались цензуре и системным репрессиям

В то же время политологи отмечают, что на рубеже 1990-х в мире выросло число гибридных режимов (получивших в литературе названия " имитационная демократия ", "авторитарная демократия", "электоральный авторитаризм" и др.), имеющих признаки как авторитаризма, так и демократии [35]. В таких режимах проводятся периодические выборы и существуют элементы политической конкуренции, так что оппозиция способна бросать вызов, ослаблять и иногда даже побеждать правящие силы на выборах, в законодательных органах, в суде и в СМИ [34]. Однако условия конкуренции для правящих сил и оппозиции носят неравный характер из-за системных злоупотреблений административными ресурсами и нарушений прав сторонников оппозиции.

Автократы могут использовать номинально демократические институты с целью собственной легитимации и мобилизации общества в свою поддержку [36]. Лица, согласившиеся на сотрудничество с режимом, получают в обмен вознаграждения и уступки. Связанные с этим переговоры часто проводятся на специальных, контролируемых властью, форумах с ограниченным доступом, в частности, парламентах [36].

Существенным показателем является степень развитости правового государства. Согласно политологу Адаму Пшеворскому, демократия - это прежде всего определённость процедур при неопределённости результатов [37]. По мнению политологов и общественных деятелей [12] [38], в либерально-демократической стране, граждане посредством демократических процедур вырабатывают правила взаимодействия различных субъектов общества и формируют механизмы государственной власти, которая действует согласно этим правилам.

Такая модель принципиально отличается от системы, в которой власть сама устанавливает порядок взаимодействия субъектов общества и формирует необходимые для этого механизмы управления [38]. В неправовом государстве отдельные органы власти могут отменять или обходить законы, которые регулируют полномочия этих органов [39]. Это, в частности, открывает возможности для манипуляций системой правосудия и СМИ, чтобы вознаграждать лояльных режиму и наказывать оппозицию без оглядки на правовые процедуры [40].

По мнению политологов Freedom House и Радио "Свобода" [40], современные авторитарные режимы также намеренно искажают суть демократии, трактуют её как навязывание Западом чуждых ценностей, препятствуют работе занимающихся правозащитной деятельностью международных организаций (ООН, ОБСЕ, ЕСПЧ) и воспитывают в молодёжи враждебное отношение к демократическим ценностям.

Некоторые политилоги выделяют в отдельную категорию делегативную демократию, при которой исполнительная власть отчасти подчиняет себе законодательную и слабо учитывает предпочтения избирателей в проводимой политике, однако смена власти остаётся возможной, а гражданские права под защитой [39].


6. Разновидности демократии

6.1. Політичний режим

Исторически в представлениях о демократии преобладали две базовые модели. При прямой демократии полноправные граждане принимают политические решения непосредственно путём голосования с дальнейшим подчинением меньшинства воле большинства или за счёт достижения полного согласия. В представительной демократии граждане делегируют эту функцию избранным ими представителям, которые отвечают перед избирателями за свои действия. Практические реализации демократии стали развитием этих представлений, причём ранние модели с течением времени подвергались дискредитации и сегодня рассматриваются лишь как этапы к современным формам народовластия [41] :

Олигархическая демократия позволяет только крупным собственникам принимать непосредственное участие в управлении государством и гарантирует им гражданские права. Избирательное право подвергается имущественным ограничениям. Родственной моделью является плутократия, где правящий класс проводит политику преимущественно в интересах крупного капитала.

Эгалитарная демократия имеет своей целью осуществление политики в интересах всей нации и ставит их выше интересов меньшинства или отдельного гражданина. Националистические варианты этой модели трактуют нацию в этническом смысле, а не в гражданском, и наделяют полными правами только лица определённых национальностей [42].

Социалистическая демократия схожа с эгалитарной, однако сфокусирована на воле простого народа. Она предполагает ликвидацию классового общества и преимущественно государственную собственность на средства производства [прим. 2].

Либеральная (также буржуазная и конституционная) демократия основана на ряде принципов [41] :

 • Правление с согласия народа на основе волеизъявления большинства
 • Мирная смена власти путём периодических выборов
 • Общественный компромисс и поиск консенсуса
 • Информационная открытость процесса принятия политических решений
 • Влияние граждан на принятие решений
 • Система сдержек и противовесов для предотвращения произвола со стороны большинства
 • Верховенство права
 • Гарантии политических, гражданских и социальных прав человека
 • Гарантии прав оппозиции

Имитационная демократия имеет ряд внешних атрибутов народовластия, однако фактически влияние граждан на процесс принятия решений крайне мало. Это может быть связано с тем, что часть граждан лишена избирательного права, либо избранные представители не определяют всю политику правительства, либо исполнительная власть подчиняет себе законодательную и судебную, либо система правосудия не способна обеспечивать соблюдение заложенных в конституции принципов [35]. Разновидностью этой модели является система с доминирующей партией.


6.2. Теорія

В современной литературе по политологии сложилось также несколько теоретических концепций демократии [41] :

Агрегативная модель рассматривает демократию как набор правовых механизмов, обеспечивающих устойчивое равновесие в обществе за счёт достижения компромисса между интересами разных кругов.

Делиберативная ( совещательная) теория фокусируется на роли общественных дискуссий в принятии решений и утверждает, что демократичность системы пропроциональна её информационной открытости.

Институциальная теория видит главную роль демократического государства в реализации и охране общественных представлений о политических и гражданских правах.

Консенсусная демократия стремится к принятию таких решений, которые учитывают как можно более широкий спектр предпочтений, а не только предпочтения большинства.

Минималистская концепция видит демократию как систему управления, в которой граждане делегируют свои права на осуществление политической власти выборным должностным лицам, поскольку у них самих нет достаточного количества времени и знаний. В рамках этой теории, восприимчивость руководства к пожеланиям руководимых обеспечивается главным образом конкурентной борьбой за голоса избирателей [9].

Партисипативная демократия исходит из необходимости широкого участия граждан в разработке правовых норм. Предметом её внимания являются политический активизм и готовность граждан нести ответственность за последствия своих решений.

Плебисцитарная модель сводит участие граждан к периодическому вынесению "вотума доверия" тому или иному кандидату и обычно изучается с точки зрения деградации института выборов.

Экономическая демократия утверждает, что для участия широких масс в принятии политических решений необходимо распределить частную и государственную собственность среди общественных пайщиков, например, в форме кооперативной собственности.


6.3. Общественные движения

Термин "демократия" иногда используется в названии общественных движений :

Социал-демократия выступает за переход к социально справедливому обществу в рамках демократии

Христианская демократия стремится решать социально-экономические проблемы при соблюдении христианских принципов


7. Демократия и республика

До XVIII века термин "демократия" означал прямую демократию в небольших городах, где всё население способно собраться вместе [23]. В том же значении это слово использовал один из идеологов США Джеймс Мэдисон, который систему представительного правления называл " республикой " [43]. Другие лидеры США (Джеймс Уилсон, Джон Маршалл, Томас Джефферсон) начали называть американскую систему "демократией", поскольку источником власти в конечном итоге был народ, и поэтому использовали оба термина взаимозаменяемо. Дестют де Траси и Джеймс Милль отзывались о представительном правлении как о революционном изобретении, открывающем возможности для построения демократии на большой территории. После посещения США в 1831-32 году Алексис де Токвиль также провозгласил её демократией, где в основе правления лежит народный суверенитет.

Иммануил Кант называл "республикой" правовое государство с разделением властей, системой противовесов и сдержек, защитой личных прав и некоторым уровнем представительства в правительстве. Республику он противопоставлял демократии как системе со всеобщим избирательным правом и неограниченной властью большинства, которую он считал предрасположенной к тирании.

Согласно современным словарным определениям республики [44], это понятие выступает как антипод монархии и не совместимо с главой государства, который избирается пожизненно или не выбирается вообще. Напротив, концепция демократии не противоречит парламентарной монархии.

Некоторые современные политологи считают, что понятия "демократия" и "республика" ничем не отличаются [16].


8. Демократия и религия

Перечень основных религий по странам с представительной демократией охватывает все мировые и множество национальных религий. В ряде стран это христианство, в Индонезии - ислам, в Монголии - буддизм. В наиболее населённом на сегодняшний день демократическом государстве - Индии - преобладает индуизм. Многие религии утверждают о способности каждого человека к моральному выбору, что исторически способствовало распространению идей о равенстве и, как следствие, о демократии [14].

Некоторые христиане выражают сомнение в том, что эта религия совместима с демократией, на тех основаниях, что вся власть от Бога, паства должна повиноваться пастырям, и только монарх подотчётен Богу как помазанник [45]. З іншого боку, протестантизм учит, что все люди равны перед Богом, а значит и перед властью; что Бог призвал людей быть священниками и царями, а значит и наделил их правом на самоуправление; что Бог дал людям жизнь и веру, а значит и неотчуждаемые права и свободы [46] [47]. Католицизм утверждает, что общество и государство существуют ради создания условий, необходимых для самореализации человека (персонализм), и что власть должна быть как можно ближе к гражданам (принцип субсидиарности). Православный богослов Феофан (Прокопович) полагал, что власть изначально разделена среди народа, который вправе учредить любую форму правления [48]. Філософ Г. П. Федотов видел православную демократию как продолжение традиций Новгородской Руси [49]. В православии также распространена концепция соборности, которая поощряет участие каждого в поиске истины, хотя рассматривает лишь единодушное согласие, основанное на любви и уважении к остальным, в качестве приемлемого метода принятия решений.


9. Критика

Критика демократии находится в соответствующих тематических разделах.


10. Демократия в мире


11. Примітки

 1. Згідно С. Хантінгтоном, щодо сучасних демократичних режимів більшість політологів, істориків і правознавців використовують саме дане процедурне визначення, яке вперше ввів Йозеф Шумпетер.
 2. 1 2 Докладніше про демократію в комуністичних режимах см. Історія демократії і Демократія в Росії.

12. Джерела

 1. Центральна виборча комісія РФ, герб та емблема (2009) - sovet.geraldika.ru/article/22385
 2. Hyland JL Democratic Theory: The Philosophical Foundations. Manchester: Manchester Univ. Press, 1995. ISBN 978-0-7190-4517-2
 3. 1 2 3 4 Christiano T. Democracy - plato.stanford.edu / entries / democracy / (Англ.) / / Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2006.
 4. Хантінгтон С. Третя хвиля: Демократизація в кінці XX століття = The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century - М .: РОССПЕН, 2003. - С. 16 -17. - 368 с. - ISBN 5-8243-391-6.
 5. Приклади документів з подібним формулюванням: частина 1 статті 3 Конституції РФ, частина 2 статті 20 Основного закону ФРН - vivovoco.rsl.ru / VV / LAW / BRD.HTM, стаття 3 Декларації прав людини і громадянина.
 6. Демократичний режим - slovari.yandex.ru / ~ книги / Конституційне право РФ / Демократичний режим / / / Іванець Г. І., Калинський І. В., Червонюк В. І. Конституційне право Росії: енциклопедичний словник - М.: Юрид. лит., 2002.
 7. Народний суверенітет - slovari.yandex.ru / ~ книги / Конституційне право РФ / Народний суверенітет (суверенітет народу) / / / / Іванець Г. І., Калинський І. В., Червонюк В. І. Конституційне право Росії: енциклопедичний словник - М.: Юрид. лит., 2002.
 8. Аристотель. Політика. Книга 3. - grachev62.narod.ru/aristotel/arpol3.html
 9. 1 2 Шумпетер Й. Капіталізм, Соціалізм і Демократія - www.libertarium.ru / libertarium / lib_capsocdem / Пер під ред. В. С. Автономова. - М.: Економіка, 1995. ISBN 5-282-01415-7
 10. 1 2 3 4 Dahl RA Democracy. Енциклопедія Британіка Chicago: Encyclopdia Britannica, 2007. Vol. 17, No. 179. (Англ.)
 11. 1 2 3 Sheehan JJ History of Democracy / / International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences / Ed. NJ Smelser, PB Baltes. Oxford: Elsevier, 2001. ISBN 0-08-043076-7
 12. 1 2 3 Закарія Ф. Майбутнє свободи: неліберальна демократія в США і за їх межами. М.: Ладомир, 2004. ISBN 5-86218-437-6
 13. 1 2 Даль Р. зміщуються межі демократичних правлінь / / Російський журнал. Жовтень 2000. Ч. 1 - old.russ.ru/politics/meta/20001018_dahl.html Ч. 2 - old.russ.ru/politics/meta/20001023_dahl.html
 14. 1 2 Фукуяма Ф. Кінець історії та остання людина - lib.ru / POLITOLOG / FUKUYAMA / konec_istorii.txt / Пер. з англ. М. Б. Левіна. М.: АСТ, 2004.
 15. 1 2 3 Plattner MF Liberalism AND Democracy: Can't Have One Without the Other - (Англ.) / / Foreign Affairs. March-April, 1998.
 16. 1 2 Dahl RA Democracy / / International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences / Ed. NJ Smelser, PB Baltes. Oxford: Elsevier, 2001. ISBN 0-08-043076-7
 17. 1 2 3 Даль Р. Поліархія, плюралізм і простір - www.gumer.info / bibliotek_Buks / Polit / dal / pol_pl.php / Лекція; пер. А. П. Циганкова. Берген, 1984.
 18. Лінц Х. Переваги парламентаризму - old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem31.htm / / Століття XX і світ. Межі влади. № 2-3, 1997.
 19. Карл Т. Л., Шміттер Ф. Що є демократія? - www.gumer.info / bibliotek_Buks / Polit / Article / karl_dem.php
 20. 1 2 Ситников А. У ряді режимних демократій - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=645249 / / Коммерсант. № 16 (№ 3347). 2006-01-31.
 21. Сарторі Дж. Вертикальна демократія - www.legaltheory.org/index.php?rid=41&id=45 / / Полис. 1993 № 2.
 22. Coppedge M., Reinicke WH Measuring Polyarchy / / Studies in Comparative International Development. 1990. Vol. 25, No. 1. P. 51.
 23. 1 2 3 Fishkin JS Democratic Theory / / International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences / Ed. NJ Smelser, PB Baltes. Oxford: Elsevier, 2001. ISBN 0-08-043076-7
 24. Munck GL Democratic Transitions / / International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences / Ed. NJ Smelser, PB Baltes. Oxford: Elsevier, 2001. ISBN 0080430767
 25. Madison J. Letter to an unknown correspondent, 1833 / / The Mind of the Founder: Sources of the Political Thought of James Madison / Ed. Marvin Meyers. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1973. P. 530.
 26. Вересня А. Розвиток як свобода. - М.: Нове видавництво, 2004. - Гол. 6. Значення демократії. - ISBN 5-98379-009-9
 27. Черчілль У. Виступ у Палаті громад. 1947-11-11 - hansard.millbanksystems.com/commons/1947/nov/11/parliament-bill # column_206 (Англ.)
 28. Diamond LJ Three paradoxes of democracy / / Journal of Democracy. 1990. Vol. 1, No. 3. P. 48.
 29. Higley J., Burton M. Elite Foundations of Liberal Democracy. New York: Rowman & Littlefield, 2006. ISBN 978-0-7425-5361-3
 30. Ліпсет С. М. Роздуми про легітимність - www.journal-apologia.ru/rnews.html?id=331&id_issue=81 / / Апологія. 2005. № 5.
 31. Арон Р. Демократія і тоталітаризм / Пер. з фр. Г. І. Семенова. М.: Текст, 1993. Гол. IX. Про розкладання конституційно-демократичних режимів - www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Aron/09.php
 32. Inglehart R. How Sold IS Mass Support For Democracy-and how can we measure it? - www.asianbarometer.org/newenglish/publications/ConferencePapers/2003conference/T_03_no.11.pdf (Англ.) / / East Asia Barometer Conference on "How East Asians View Democracy: The Region in Global Perspective." Taipei, December 8-9, 2003.
 33. Authoritarianism - www.britannica.com/EBchecked/topic/44640/authoritarianism - стаття з Енциклопедії Британіка
 34. 1 2 Levitsky S., Way LA The Rise Of Competitive authoritarianism - www.la.wayne.edu / polisci / kdk / global / sources / levitskyandway.htm (Англ.) / / Journal of Democracy. 2002. Vol. 13, No. 2. P. 51.
 35. 1 2 Merkel W. Embedded and Defective Democracies / / Democratization. 2004. Vol. 11, No. 5. P. 33. DOI : 10.1080/13510340412331304598 - dx.doi.org/10.1080/13510340412331304598
 36. 1 2 Gandhi J., Przeworski A. Authoritarian Institutions AND The Survival Of autocrats - politics.as.nyu.edu/docs/IO/2800/cps_2007.pdf (Англ.) / / Comparative Political Studies. 2007. Vol. 40, No. 11. P. 1279. DOI : 10.1177/0010414007305817 - dx.doi.org/10.1177/0010414007305817
 37. Лукін А. Росія і Китай: Шукаємо нове слово - www.vedomosti.ru/newspaper/article/2007/11/12/135841 / / Ведомости. 2007-11-12. № 213 (1987).
 38. 1 2 Мелянченко Н. Загальні методологічні підходи до стратегії розвитку охорони здоров'я РФ (на період 2008-2017 рр..). Додаток 4. Розвиток системи лікарського самоврядування - необхідна умова побудови цивілізованої страхової моделі - www.medlinks.ru/sections.php?op=viewarticle&artid=1730 М., 2002.
 39. 1 2 О'Доннелл Г. Делегативна демократія - www.gumer.info / bibliotek_Buks / Polit / Article / donn_del.php / Пер. з англ. (Journal of Democracy. 1994. Vol. 5, No. 1. P. 55.)
 40. 1 2 Undermining Democracy. 21st Century Authoritarians. - www.underminingdemocracy.org / files / UnderminingDemocracy_Full.pdf (Англ.) Freedom House, 2009.
 41. 1 2 3 Концепції та визначення демократії - urss.ru / cgi-bin / db.pl? cp = & page = Book & id = 48931 & lang = en & blang = ru & list = 14 / Фененко А. В. - М.: КомКніга, 2006. - ISBN 5-484-00878-6
 42. Маніфест Російської егалітарної партії - zhurnal.lib.ru / editors / editors / j / jacko_w_a / manifest.shtml
 43. Madison J. Federalist Papers. 1833. No. 10. - www.constitution.org/fed/federa10.htm (Англ.)
 44. Республіка - slovari.yandex.ru / республіка / Юридичний словник / Республіка / / / Великий юридичний словник. 3-е изд. / Под ред. А. Я. Сухарєва. - М.: ИНФРА-М, 2007.
  Республіка - slovari.yandex.ru / республіка / Конституція РФ / республіка / / / Енциклопедичний словник "Конституція Російської Федерації". 2-е вид. / Под ред. В. А. Туманова. М.: Велика Російська енциклопедія, 1997.
  Республіка - slovari.yandex.ru / Республіка / Тлумачний словник Ушакова / Республіка / / / Тлумачний словник російської мови / Под ред. Д. Н. Ушакова. - М., 1935-1940.
 45. Див Рим. 13:1, 1Пет. 5:5, 1Цар. 10:1
 46. Berry SR Democracy - www.bookrags.com/tandf/protestant-support-tf/ (Англ.) Encyclopedia of Protestantism. Vol. 2.
 47. Лютер М. Свобода християнина - missioners.narod.ru/bib/book/luter/svohr/02.htm. 1520.
 48. Чи повинен православна людина бути монархістом? - www.foma.ru/article/index.php?news=2702 / / Фома. Березень, 2008. № 3 / 59
 49. Федотов Г. Республіка Святої Софії - www.yabloko.ru/Themes/History/Fedot/fedot-8.html / / Народна правда. Нью-Йорк, 1950. № 11-12.

Література

13.1. Книги


13.2. Статті


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Демократія в США
Демократія в Швеції
Афінська демократія
Консоціональная демократія
Мажоритарна демократія
Протективна демократія
Розвиваюча демократія
Суверенна демократія
Християнська демократія
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru