Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Державна таємницяПлан:


Введення

Шифровка, 26 квітня 1938.

Державна таємниця - згідно визначення, прийнятого в російському законодавстві [1], що захищаються державою відомості в області його військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної, оперативно-розшукової та іншої діяльності, поширення яких може завдати шкоди безпеці держави.


1. Захист державної таємниці в Російській Федерації

Законодавство Російської Федерації про державну таємницю грунтується на Конституції Російської Федерації, Законах Російської Федерації "Про безпеку" та "Про державну таємницю".

Перелік відомостей, що становлять державну таємницю, визначається федеральним законом "Про державну таємницю" (Розділ II), на підставі якого міжвідомча комісія із захисту державної таємниці формує перелік відомостей, віднесених до державної таємниці.

На поширення таких відомостей державою встановлюються обмеження з моменту їх створення (розробки) або завчасно; держава з метою впорядкування обігу таких відомостей формує необхідні нормативні акти (перечневая систему засекречування).

Органи державної влади, керівники яких наділені повноваженнями щодо віднесення відомостей до державної таємниці, розробляють в межах своєї компетенції розгорнутих переліків відомостей, що підлягають засекречування. Керуючись даними переліками, виконавці визначають ступінь секретності відомостей, встановлюють грифи секретності розроблювальних ними документів (носіїв) і виконують обмежувальні заходи.

Законом "Про державну таємницю" забороняється відносити до державної таємниці та засекречувати відомості:

 • про надзвичайні події і катастрофи, що загрожують безпеці та здоров'ю громадян, та їх наслідки, а також про стихійні лиха, їх офіційних прогнозах і наслідки;
 • про стан екології, охорони здоров'я, санітарії, демографії, освіти, культури, сільського господарства, а також про стан злочинності;
 • про привілеї, компенсації і соціальні гарантії, що надаються державою громадянам, посадовим особам, підприємствам, установам і організаціям;
 • про факти порушення прав і свобод людини і громадянина;
 • про розміри золотого запасу та державних валютних резервах Російської Федерації;
 • про стан здоров'я вищих посадових осіб Російської Федерації;
 • про факти порушення законності органами державної влади та їх посадовими особами.
Рівні секретності
Рівні секретності документів в СРСР
Максимальный
CC/ОП (Совершенно Секретно. Особая Папка)
ОП (Особая Папка)
ОВ (Особой Важности)
СС (Совершенно Секретно)
С (Секретно)
ДСП (Для служебного пользования)
Минимальный
Связанные понятия
Секретная информация
Гриф секретности
Государственная тайна

1.1. Степени секретности

Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, соответствует степени тяжести ущерба, который может быть нанесён государственной безопасности вследствие распространения указанных сведений. Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности : "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно". Использование перечисленных грифов секретности для засекречивания сведений, не отнесенных к государственной тайне, не допускается.


1.2. Рассекречивание сведений

Основаниями для рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, (снятия ограничений на их распространение) являются:

 • взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств по открытому обмену сведениями, составляющими в Российской Федерации государственную тайну;
 • изменение объективных обстоятельств, вследствие которого дальнейшая защита сведений, составляющих государственную тайну, является нецелесообразной.

Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, не должен превышать 30 лет. В исключительных случаях этот срок может быть продлен по заключению межведомственной комиссии по защите государственной тайны.


1.3. Обмеження

Лица, допущенные к сведениям степени "совершенно секретно" или "особой важности", могут быть ограничены в своих конституционных правах. Такие ограничения могут быть установлены исключительно в индивидуальном порядке органами безопасности на основании заключения об осведомлённости лица в сведениях, составляющих государственную тайну. Источник?

2. Должностные лица, допущенные к гостайне в Российской Федерации

Перечень должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 15 января 2010 г. № 24-рп

 1. Председатель Правительства Российской Федерации
 2. Генеральный прокурор Российской Федерации
 3. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации
 4. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации
 5. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 6. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 7. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации
 8. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
 9. Председатель Следственного Комитета Российской Федерации
 10. Федеральный министр
 11. Голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації
 12. Голова Рахункової палати Російської Федерації
 13. Голова Центрального банку Російської Федерації
 14. Президент Російської академії наук
 15. Керівник (директор) федеральної служби
 16. Керівник (директор) федерального агентства
 17. Вища посадова особа (керівник вищого виконавчого органу державної влади) суб'єкта Російської Федерації
 18. Уповноважений з прав людини в Російській Федерації
 19. Керівник організації, наділеної у відповідності з федеральним законом повноваженнями здійснювати від імені Російської Федерації державне управління у встановленій сфері діяльності

3. Посадові особи, які мають право відносити відомості до держтаємниці в Російській Федерації

3.1. 1994-1997 рр..

Розпорядженням Президента Російської Федерації від 11 лютого 1994 р. № 73-рп затверджено перелік посадових осіб органів державної влади, які наділяються повноваженнями щодо віднесення відомостей до державної таємниці

 1. Міністр Російської Федерації з атомної енергії
 2. Міністр Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих
 3. Міністр зовнішніх економічних зв'язків Російської Федерації
 4. Міністр внутрішніх справ Російської Федерації
 5. Міністр охорони здоров'я і медичної промисловості Російської Федерації
 6. Міністр закордонних справ Російської Федерації
 7. Міністр науки і технічної політики Російської Федерації
 8. Міністр оборони Російської Федерації
 9. Міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Російської Федерації
 10. Міністр шляхів сполучення Російської Федерації
 11. Міністр зв'язку Російської Федерації
 12. Міністр сільського господарства і продовольства Російської Федерації
 13. Міністр палива та енергетики Російської Федерації
 14. Міністр транспорту Російської Федерації
 15. Міністр фінансів Російської Федерації
 16. Міністр економіки Російської Федерації
 17. Голова Госкомвуза Росії
 18. Голова Госкомпрома Росії
 19. Голова Госкомоборонпрома Росії
 20. Голова ГТК Росії
 21. Голова Роскомнедра
 22. Голова Роскомрезерва
 23. Голова Роскомдрагмета
 24. Голова Комітету при Президентові Російської Федерації з політики інформатизації
 25. Голова Роскоммаша
 26. Голова Роскомметаллургіі
 27. Голова Держстандарту Росії
 28. Голова Роскомхімнефтепрома
 29. Керівник Роскартографії
 30. Директор ФСК Росії
 31. Директор СЗР Росії
 32. Генеральний директор ФАПСИ
 33. Директор Департаменту податкової поліції Російської Федерації
 34. Генеральний директор РКА
 35. Голова Держтехкомісії Росії
 36. Начальник ГУО Росії
 37. Начальник Служби безпеки Президента Російської Федерації
 38. Голова Банку Росії
 39. Головнокомандувач Прикордонними військами Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 27 червня 1994 р. № 331-рп)
 40. Керівник Росгідромету (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 27 червня 1994 р. № 331-рп)
 41. Начальник Головного управління спеціальних програм Президента Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 24 жовтня 1994 р. № 537-рп)
 42. Керівник Адміністрації Президента Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 6 червня 1996 р. № 290-рп)
 43. Міністр будівництва Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 21 червня 1996 р. № 333-рп)
 44. Голова ГКВТП Росії (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 21 червня 1996 р. № 333-рп)
 45. Голова Роскомзема (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 21 червня 1996 р. № 333-рп)

3.2. 1997-2000 рр..

Розпорядженням Президента Російської Федерації від 30 травня 1997 р. № 226-рп затверджено перелік посадових осіб органів державної влади, які наділяються повноваженнями щодо віднесення відомостей до державної таємниці

 1. Міністр Російської Федерації з атомної енергії
 2. Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі Російської Федерації (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 липня 1998 р. № 280-рп)
 3. Міністр внутрішніх справ Російської Федерації
 4. Міністр Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих
 5. Міністр охорони здоров'я Російської Федерації
 6. Міністр Російської Федерації по земельної політиці, будівництва і житлово-комунальному господарству (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 липня 1998 р. № 280-рп, виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 січня 1999 р. № 12-рп)
 7. Міністр закордонних справ Російської Федерації
 8. Міністр науки і технологій Російської Федерації
 9. Міністр загальної та професійної освіти Російської Федерації
 10. Міністр оборони Російської Федерації
 11. Міністр природних ресурсів Російської Федерації
 12. Міністр промисловості і торгівлі Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 липня 1998 р. № 280-рп, виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 січня 1999 р. № 12-рп)
 13. Міністр шляхів сполучення Російської Федерації
 14. Міністр сільського господарства і продовольства Російської Федерації
 15. Міністр палива та енергетики Російської Федерації
 16. Міністр торгівлі Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 січня 1999 р. № 12-рп)
 17. Міністр транспорту Російської Федерації
 18. Міністр фінансів Російської Федерації
 19. Міністр економіки Російської Федерації
 20. Міністр юстиції Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 січня 1999 р. № 12-рп)
 21. Голова Держкомзему Росії (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 липня 1998 р. № 280-рп, знов включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 січня 1999 р. № 12-рп)
 22. Голова Держкомрезерву Росії
 23. Голова Держбуду Росії (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 липня 1998 р. № 280-рп, знов включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 січня 1999 р. № 12-рп)
 24. Голова Госкомекологіі Росії
 25. Голова Держкомзв'язку Росії
 26. Голова Держстандарту Росії (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 липня 1998 р. № 280-рп, знов включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 січня 1999 р. № 12-рп)
 27. Голова ГТК Росії
 28. Директор ФПС Росії
 29. Директор ФСБ Росії
 30. Директор СЗР Росії
 31. Керівник Роскартографії (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 липня 1998 р. № 280-рп, знов включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 січня 1999 р. № 12-рп)
 32. Директор ФСНП Росії
 33. Керівник Росгідромету (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 липня 1998 р. № 280-рп, знов включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 23 січня 1999 р. № 12-рп)
 34. Керівник ФСО Росії
 35. Генеральний директор РКА
 36. Генеральний директор ФАПСИ
 37. Керівник Адміністрації Президента Російської Федерації
 38. Начальник Головного управління спеціальних програм Президента Російської Федерації
 39. Голова Держтехкомісії Росії
 40. Голова Банку Росії

3.3. 2000-2005 рр..

Розпорядженням Президента Російської Федерації від 17 січня 2000 р. № 6-рп затверджено перелік посадових осіб органів державної влади, які наділяються повноваженнями щодо віднесення відомостей до державної таємниці

 1. Міністр Російської Федерації з атомної енергії
 2. Міністр внутрішніх справ Російської Федерації
 3. Міністр Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих
 4. Міністр охорони здоров'я Російської Федерації
 5. Міністр закордонних справ Російської Федерації
 6. Міністра науки і технологій Російської Федерації (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 7. Міністр оборони Російської Федерації
 8. Міністр освіти Російської Федерації
 9. Міністр природних ресурсів Російської Федерації
 10. Міністр промисловості, науки і технологій Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 11. Міністр шляхів сполучення Російської Федерації
 12. Міністр Російської Федерації по зв'язку та інформатизації
 13. Міністр сільського господарства Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 14. Міністр сільського господарства і продовольства Російської Федерації (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 15. Міністр палива та енергетики Російської Федерації (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 16. Міністр торгівлі Російської Федерації (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 17. Міністр транспорту Російської Федерації
 18. Міністр фінансів Російської Федерації
 19. Міністр економіки Російської Федерації (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 20. Міністр економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 21. Міністр енергетики Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 22. Міністр юстиції Російської Федерації
 23. Голова Держкомзему Росії (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 24. Голова Госкомекологіі Росії (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 25. Голова Держстандарту Росії
 26. Голова Держбуду Росії
 27. Голова ГТК Росії
 28. Директор СЗР Росії
 29. Керівник Росземкадастра (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 30. Керівник Роскартографії
 31. Керівник Росгідромету
 32. Директор ФСБ Росії
 33. Директор ФСНП Росії (виключений Указом Президента Російської Федерації від 25 листопада 2003 р. № 1389)
 34. Керівник ФСО Росії
 35. Директор ФПС Росії
 36. Генеральний директор РАВ (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 вересня 2000 р. № 419-рп)
 37. Генеральний директор РАСУ
 38. Генеральний директор Росавіакосмосу
 39. Генеральний директор Росбоепріпасов
 40. Генеральний директор Россудостроенія
 41. Генеральний директор Росрезерву
 42. Генеральний директор ФАПСИ
 43. Начальник ГУСП
 44. Голова Держтехкомісії Росії
 45. Керівник Адміністрації Президента Російської Федерації
 46. Голова Банку Росії
 47. Директор ГФС Росії (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 19 червня 2001 р. № 325-рп)
 48. Голова КВТС Росії (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 14 лютого 2002 р. № 64-рп)
 49. Голова Держнаркоконтролю Росії (включений Указом Президента Російської Федерації від 25 листопада 2003 р. № 1389)

3.4. з 2005 р.

Розпорядженням Президента Російської Федерації від 16 квітня 2005 р. № 151-рп затверджено перелік посадових осіб органів державної влади (відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 8 квітня 2008 р. № 460 - органів державної влади та організацій), які наділяються повноваженнями щодо віднесення відомостей до державної таємниці

 1. Керівник Адміністрації Президента Російської Федерації
 2. Заступник Голови Уряду Російської Федерації - Керівник Апарату Уряду Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 1 листопада 2008 р. № 654-рп)
 3. Заступник Голови Уряду Російської Федерації - Міністр фінансів Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 1 листопада 2008 р. № 654-рп)
 4. Міністр внутрішніх справ Російської Федерації
 5. Міністр Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих
 6. Міністр закордонних справ Російської Федерації
 7. Міністр оборони Російської Федерації
 8. Міністр юстиції Російської Федерації
 9. Керівник Апарату Уряду Російської Федерації - Міністр Російської Федерації (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 1 листопада 2008 р. № 654-рп)
 10. Міністр охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації
 11. Міністр освіти і науки Російської Федерації
 12. Міністр природних ресурсів Російської Федерації, відповідно до розпорядження Президента Російської Федерації від 1 листопада 2008 р. № 654-рп - Міністр природних ресурсів і екології Російської Федерації
 13. Міністр промисловості та енергетики Російської Федерації, відповідно до розпорядження Президента Російської Федерації від 1 листопада 2008 р. № 654-рп - Міністр промисловості і торгівлі Російської Федерації
 14. Міністр сільського господарства Російської Федерації
 15. Міністр транспорту Російської Федерації
 16. Міністр інформаційних технологій і зв'язку Російської Федерації, відповідно до розпорядження Президента Російської Федерації від 1 листопада 2008 р. № 654-рп - Міністр зв'язку та масових комунікацій Російської Федерації
 17. Міністр фінансів Російської Федерації (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 1 листопада 2008 р. № 654-рп)
 18. Міністр економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації, відповідно до розпорядження Президента Російської Федерації від 1 листопада 2008 р. № 654-рп - Міністр економічного розвитку Російської Федерації
 19. Міністр енергетики Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 1 листопада 2008 р. № 654-рп)
 20. Міністр регіонального розвитку Російської Федерації (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 26 липня 2008 р. № 436-рп)
 21. Голова Банку Росії
 22. Директор ГФС Росії
 23. Директор СЗР Росії
 24. Директор ФСБ Росії
 25. Директор ФСКН Росії
 26. Директор ФСО Росії
 27. Начальник ГУСП
 28. Керівник Росгідромету (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 1 листопада 2008 р. № 654-рп)
 29. Керівник Росатома (виключений розпорядженням Президента Російської Федерації від 1 листопада 2008 р. № 654-рп)
 30. Керівник Роскосмосу
 31. Директор ФСТЕК Росії
 32. Керівник ФМС Росії (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 12 жовтня 2007 р. № 570-рп)
 33. Генеральний директор Державної корпорації з атомної енергії "Росатом" (включений Указом Президента Російської Федерації від 8 квітня 2008 р. № 460)
 34. Директор ФСВТС Росії (включений розпорядженням Президента Російської Федерації від 28 лютого 2009 р. № 124-рп)

Примітки

 1. Закон про державну таємницю РФ - www.fsb.ru/fsb/npd/more.htm!id=10343056 @ fsbNpa.html

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Таємниця
Адвокатська таємниця
Комерційна таємниця
Таємниця (фільм, 2006)
Таємниця двох океанів
Таємниця Чорних дроздів
Таємниця двох океанів (фільм)
Таємниця покинутого замку (повість)
Останній політ Гагаріна. Нерозгадана таємниця
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru