Державний радник РРФСР

Державний радник РРФСР - посада, заснована Президентом РРФСР Б. М. Єльциним 19 липня 1991 Передбачалося, що це будуть вищі посадові особи держави, що працюють під безпосереднім керівництвом Президента, що входять до складу Державної ради РРФСР і відповідають за певні напрямки політики держави (наприклад: Державні радники РРФСР з правової політики; по взаємодії з громадськими об'єднаннями; з екології і охорони здоров'я; з питань економічного співтовариства та міжреспубліканських відносин; у справах науки і вищої школи; у справах конверсії; з питань сім'ї, материнства і дитинства; з питань охорони кордону та ін.)

Практика діяльності Державних радників РРФСР показала, що, по-перше, вони намагалися виступати в якості вищих керівників держави і, по-друге, стали підміняти підрозділи Уряду РРФСР або намагатися давати їм вказівки. В результаті розпорядженням від 30 листопада 1991 р. № 109-рп [1] Президент визначив, що Державні радники РРФСР Управомочена надавати йому консультативну та експертну допомогу з питань доручених їм напрямків діяльності і не має права втручатися в оперативну діяльність органів державної влади і управління, а також видавати розпорядження, обов'язкові для виконання іншими державними і громадськими органами. Указом від 6 травня 1992 № 465 посаду Державного радника Російської Федерації перетворена в посаду радника Президента Російської Федерації (сама посада радника Президента була заснована раніше і мала нижчий ранг).

Кожен Державний радник РРФСР мав свою Службу, що входила до складу Адміністрації Президента РРФСР.


1. Державні радники РРФСР

Всього на посаду Державного радника РРФСР (з 25 грудня 1991 р. - Російської Федерації) призначалися 11 людей, один з них - С. М. Шахрай одночасно з цією посадою з 12 грудня 1991 р. по 20 квітня 1992 обіймав посаду Заступника Голови Уряди РРФСР (Російської Федерації).

 1. Шахрай Сергій Михайлович - Указом Президента РРФСР від 19 липня 1991 р. № 6 призначений Державним радником РРФСР з правової політики; Указом Президента Російської Федерації від 15 червня 1992 р. № 634 звільнено від обов'язку Державного радника Російської Федерації з правової політики
 2. Скоков Юрій Володимирович - Указом Президента РРФСР від 19 липня 1991 р. № 11 призначений Державним радником РРФСР - Секретарем Ради у справах Федерації і територій при Президентові РРФСР; Указом Президента РРФСР від 12 вересня 1991 р. № 116 звільнено з посади Державного радника РРФСР - Секретаря Ради у справах Федерації і територій при Президентові РРФСР і призначений Державним радником РРФСР - Секретарем Комісії при Президентові РРФСР з розробки пропозицій щодо статусу, структурі та порядку діяльності Ради безпеки РРФСР; Указом Президента Російської Федерації від 3 квітня 1992 № 352 звільнений від займаної посади і призначений Секретарем Ради безпеки Російської Федерації
 3. Станкевич Сергій Борисович - Указом Президента РРФСР від 27 липня 1991 р. № 20 призначений Державним радником РРФСР по взаємодії з громадськими об'єднаннями [2]; Указом Президента Російської Федерації від 10 лютого 1992 р. № 136 призначений Державним радником Російської Федерації з політичних питань (Указ Президента РРФСР від 27 липня 1991 р. № 20 визнано таким, що втратив чинність); Указом Президента Російської Федерації від 2 вересня 1992 р. № 1043 у зв'язку з перетворенням посади державного радника Російської Федерації в посаду радника Президента Російської Федерації призначений радником Президента Російської Федерації з політичних питань
 4. Яблоков Олексій Володимирович - Указом Президента РРФСР від 14 серпня 1991 р. № 44 призначений Державним радником РРФСР з екології і охорони здоров'я; Указом Президента Російської Федерації від 24 лютого 1992 р. № 183 призначений Державним радником Російської Федерації з політики в галузі екології та охорони здоров'я ( Указ Президента РРФСР від 14 серпня 1991 р. № 44 визнано таким, що втратив чинність); Указом Президента Російської Федерації від 8 серпня 1992 р. № 841 у зв'язку з перетворенням посади державного радника Російської Федерації в посаду радника Президента Російської Федерації призначений радником Президента Російської Федерації з питань екології та охорони здоров'я
 5. генерал армії Кобець Костянтин Іванович - Указом Президента РРФСР від 10 вересня 1991 р. № 115 призначений Державним радником РРФСР з оборони; Указом Президента Російської Федерації від 25 березня 1992 № 300 у зв'язку з утворенням Міністерства оборони Російської Федерації скасовано посаду Державного радника Російської Федерації з оборони (Указ Президента РРФСР від 10 вересня 1991 р. № 115 визнано таким, що втратив чинність)
 6. Гранберг Олександр Григорович - Указом Президента РРФСР від 22 жовтня 1991 р. № 151 призначений Державним радником РРФСР з питань економічного співтовариства та міжреспубліканських відносин; Указом Президента Російської Федерації від 10 квітня 1992 № 381 призначений Державним радником Російської Федерації з економічних і соціальних питань Співдружності держав (Указ Президента РРФСР від 22 жовтня 1991 р. № 151 визнано таким, що втратив чинність); Указом Президента Російської Федерації від 8 серпня 1992 р. № 839 у зв'язку з перетворенням посади державного радника Російської Федерації в посаду радника Президента Російської Федерації призначений радником Президента Російської Федерації з економічних і соціальних питань Співдружності держав
 7. Малишев Микола Григорович - Указом Президента РРФСР від 12 листопада 1991 р. № 196 призначений Державним радником РРФСР у справах науки і вищої школи; Указом Президента Російської Федерації від 8 серпня 1992 р. № 840 у зв'язку з перетворенням посади державного радника Росиийской Федерації в посаду радника Президента Російської Федерації призначений радником Президента Російської Федерації з питань науки і вищої школи
 8. Малєй Михайло Дмитрович - Указом Президента РРФСР від 20 листопада 1991 р. № 224 призначений Державним радником РРФСР з питань конверсії; Указом Президента Російської Федерації від 8 серпня 1992 р. № 838 у зв'язку з перетворенням посади державного радника Російської Федерації в посаду радника Президента Російської Федерації призначений радником Президента Російської Федерації з питань конверсії
 9. Лахова Катерина Пилипівна - Указом Президента РРФСР від 20 листопада 1991 р. № 225 призначена Державним радником РРФСР з питань сім'ї, материнства і дитинства; Указом Президента Російської Федерації від 28 серпня 1992 р. № 1005 у зв'язку з перетворенням посади державного радника Російської Федерації в посаду радника Президента Російської Федерації призначена радником Президента Російської Федерації з питань сім'ї, материнства і дитинства
 10. генерал-полковник Калініченко Ілля Якович - Указом Президента РРФСР від 16 грудня 1991 р. № 285 призначений Державним радником РРФСР з питань охорони кордону; Указом Президента Російської Федерації від 7 липня 1992 р. № 753 звільнено з посади Державного радника Російської Федерації з питань охорони кордону
 11. Воронцов Юлій Михайлович - Указом Президента Російської Федерації від 22 січня 1992 № 32 призначений Державним радником Російської Федерації з питань зовнішньої політики; Указом Президента Російської Федерації від 8 серпня 1992 р. № 837 у зв'язку з перетворенням посади державного радника Російської Федерації в посаду радника Президента Російської Федерації призначений радником Президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики

2. Положення про Державні радниках

 1. Положення про Державний советнике РРФСР з правової політики і його Службі - затверджено розпорядженням Президента РРФСР від 13 серпня 1991 р. № 16-рп
 2. Положення про Державний советнике РРФСР - секретар Комісії при Президентові РРФСР з розробки пропозицій щодо статусу, структурі та порядку діяльності Ради безпеки РРФСР і його Службі - затверджено розпорядженням Президента РРФСР від 19 вересня 1991 р. № 45-рп
 3. Положення про Державний советнике РРФСР з екології і охорони здоров'я і його Службі - затверджено розпорядженням Президента РРФСР від 7 жовтня 1991 р. № 51-рп
 4. Положення про Державний советнике РРФСР з оборони і його Службі - затверджено розпорядженням Президента РРФСР від 20 жовтня 1991 р. № 61-рп
 5. Положення про Державний советнике РРФСР по взаємодії з громадськими об'єднаннями та його Службі - затверджено розпорядженням Президента РРФСР від 25 жовтня 1991 р. № 65-рп
 6. Положення про Державний радник Російської Федерації з політичних питань і його Службі - затверджено розпорядженням Президента Російської Федерації від 15 лютого 1992 р. № 50-рп
 7. Положення про Державний радник Російської Федерації з політики в галузі екології та охорони здоров'я і його Службі - затверджено розпорядженням Президента Російської Федерації від 24 лютого 1992 р. № 73-рп
 8. Положення про Державний радник Російської Федерації з питань охорони кордону та його Службі - затверджено розпорядженням Президента Російської Федерації від 12 березня 1992 № 109-рп
 9. Положення про Державний радник Російської Федерації з питань конверсії та його Службі - затверджено розпорядженням Президента Російської Федерації від 21 березня 1992 № 120-рп
 10. Положення про Державний радник Російської Федерації з економічних і соціальних питань Співдружності держав і його Службі - затверджено розпорядженням Президента Російської Федерації від 10 квітня 1992 № 168-рп