Динамічна змінна (фізика)

Динамічні змінні описують динаміку системи на відміну від величин, що характеризують систему саму по собі, таких як маса. До динамічних змінним в механіці відносяться координати, імпульси і функції від них. В інших областях фізики можуть використовуватися й інші динамічні змінні, наприклад, функції поля в квантової теорії поля. Важливу роль у фізиці відіграють динамічні інваріанти ( інтеграли руху) - такі динамічні змінні, які зберігають своє значення при еволюції системи.

В квантовій механіці кожної динамічної змінної зіставляється лінійний Ерміта оператор. Власні значення цього оператора визначають можливі значення, які може приймати дана фізична величина. Середнє значення оператора за заданим станом <\ Psi | \ hat {A} | \ Psi> пророкує результат вимірювання фізичної величини. Оператори різних фізичних величин, взагалі кажучи, не коммутіруют один з одним. Наслідком цього є принцип невизначеності : дві некоммутірующіе фізичні величини не можуть бути одночасно виміряні з як завгодно високою точністю.


Література