Дитячий дошкільний заклад

Дитячий дошкільний заклад - тип освітнього закладу в Російської Федерації, що реалізує загальноосвітні програми дошкільної освіти різної спрямованості. Дошкільна освітня установа забезпечує виховання, навчання, догляд, догляд та оздоровлення дітей у віці від двох місяців до семи років.


1. Сучасна система дитячих дошкільних установ у Росії

У числі установ даного типу найбільш поширеним є дитячий садок. Крім цього в Росії існують і такі види дошкільних установ як:

 • дитячий садок загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням одного або декількох напрямків розвитку вихованців (інтелектуального, художньо-естетичного, фізичного та ін);
 • дитячий садок компенсуючого виду з пріоритетним здійсненням кваліфікованої корекції відхилень у фізичному і психічному розвитку вихованців;
 • дитячий сад нагляду та оздоровлення з пріоритетним здійсненням санітарно-гігієнічних, профілактичних та оздоровчих заходів і процедур;
 • дитячий садок комбінованого виду (до складу комбінованого дитячого саду можуть входити загальноосвітні, компенсуючі та оздоровчі групи в різному поєднанні);
 • центр розвитку дитини - дитячий садок із здійсненням фізичного та психічного розвитку, корекції та оздоровлення всіх вихованців.

Основними завданнями дошкільного закладу в Росії є:

 • охорона життя та зміцнення здоров'я дітей;
 • забезпечення інтелектуального, особистісного та фізичного розвитку дитини;
 • здійснення необхідної корекції відхилень у розвитку дитини;
 • прилучення дітей до загальнолюдських цінностей;
 • взаємодія з сім'єю для забезпечення повноцінного розвитку дитини

У Російській Федерації в 2007 році налічувалося понад 45 тис. дитячих дошкільних установ, в яких виховувалося 4800 тис. дітей (61,3% дітей у віці до 7 років, що майже наближається до рівня 1991 року - 63,9%). Разом з тим у ряді регіонів зберігається черга на право отримання місця в дошкільному закладі, що часом змушує батьків подавати заяву про прийом в дошкільний заклад чи не відразу після народження дитини. За даними Росстату, показники черговості у дошкільні освітні установи становили на початок 2007 року близько 1 млн дітей.

Протягом останніх років активно впроваджуються в практику роботи дошкільних освітніх установ групи короткотривалого перебування дітей, різні центри дошкільної освіти: фізкультурно-оздоровчі, ранньої корекції розвитку дитини та ін Слід зазначити, що мережа груп короткочасного перебування розвивається не всупереч і не замість традиційних дошкільних установ повного дня, а разом з ними.

Поряд з традиційними режимами функціонування дошкільних освітніх установ (12-годинним і цілодобовим режимами перебування дітей), починаючи з 2000 року використовуються також 10-годинний і 14-годинний режими (у багатьох випадках 14-годинний режим найбільш кращий для батьків і менш витратний, ніж цілодобовий). Це дозволяє підвищити доступність дошкільної освіти для різних категорій батьків.

Крім того, в даний час паралельно з розвитком традиційних форм дошкільної освіти апробуються нові моделі: дошкільні групи на базі загальноосвітніх установ, дошкільні групи на базі установ додаткової освіти, а також систематичне освіту дітей дошкільного віку в умовах сімейного виховання. [1]

Кількість груп у дошкільному навчальному закладі визначається засновником виходячи з їх граничної наповнюваності, прийнятої при розрахунку нормативу бюджетного фінансування. У групах: від 2 місяців до 1 року - 10 дітей; від 1 року до 3 років - 15 дітей; від 3 років до 7 років - 20 дітей. У різновікових групах: за наявності в групі дітей двох вікових груп (від 2 місяців до 3 років) - 8 дітей; за наявності в групі дітей будь-яких трьох вікових груп (від 3 до 7 років) - 10 дітей; за наявності в групі дітей будь-яких двох віків (від 3 до 7 років) - 20 дітей. [2]


2. Взаємини батьків і дитячого дошкільного закладу

Відповідно до законодавства (Закон про освіту) правовідносини між дошкільною освітньою установою і батьками (законними представниками) регулюються договором між ними, який не може обмежувати встановлені законом права сторін. На основі договору та у відповідності зі своїми статутними цілями і завданнями дошкільна освітня установа має право реалізовувати додаткові освітні програми, а також надавати додаткові платні освітні послуги за межами визначають його статус освітніх програм з урахуванням потреб сім'ї в даних додаткових освітніх послугах. Важливо звернути увагу на те, що платні освітні послуги не можуть бути надані замість освітньої діяльності, що фінансується за рахунок коштів бюджету. Середній розмір батьківської плати в суб'єктах Російської Федерації коливається від 176 рублів на місяць в Орловської області до 2129 рублів на місяць в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Різна і частка, яку становить батьківська плата від загальних витрат дошкільних освітніх установ на утримання дитини: від 7% в Орловській області до 31,9% у Тюменської області. [1] При цьому постановою Конституційного Суду Російської Федерації від 15 травня 2006 р. № 5-П і Федеральним законом від 5 грудня 2006 р. № 207-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації в частині державної підтримки громадян, які мають дітей" установлені обмеження розміру батьківської плати, а саме - батьківська плата має становити не більше 20% від витрат на утримання дитини в дошкільному навчальному закладі. Для окремих категорій громадян (зокрема, для батьків, які мають 3 і більше дітей) розмір батьківської плати не повинен перевищувати 10% від витрат на утримання дитини в дошкільному навчальному закладі.


Джерела

 1. 1 2 www.mon.gov.ru / work / obr / dok / dos / doshkol.doc
 2. Типове положення про дошкільну освітньому закладі, затверджене Постановою Уряду Російської Федерації від 1 липня 1995 р. № 677 (в ред. Постанов Уряду РФ від 14.02.1997 № 179, від 23.12.2002 № 919