Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ДифамаціяПлан:


Введення

Дифамаціялат. diffamatio "Розголошення, поширення") - поширення компрометуючих відомостей, які можуть не носити наклепницького характеру, або зганьблений в друку; дію, відоме кримінальним законодавством як злочин, близьке до наклепі, але відмінне від неї двома ознаками:

 1. Дифамація є оприлюднення будь-яких ганьблять фактів у пресі, тоді як наклеп може бути здійснена як у пресі, так і на словах (публічно) або в листі.
 2. У дифамації злочинний момент полягає в самому оголошенні в пресі ганебних відомостей, незалежно від їх правильності, наклеп ж завжди розглядається як повідомлення завідомо неправдивих відомостей.

Одним словом, під дифамацією можна зрозуміти банальну плітку. Тому проти звинувачення в наклепі можна захищатися, доводячи правильність повідомлених даних, а проти дифамації вказівкою на це захищатися не можна. Дифамація була відома законодавству дореволюційній Росії як "оголошення у пресі про приватне або посадову особу, суспільстві або встановленні такої обставини, яка може пошкодити їх честі, гідності або доброму імені". У такому вигляді дифамація була засобом обмеження свободи друку не тільки проти вторгнення останньої в приватне життя громадян, але й проти викриття у пресі неправильних дій посадових осіб. У відношенні посадових осіб допускалася захист проти обвинувачення в наклепі зазначенням на істинність оприлюдненого в пресі ганебного обставини, що стосується службової діяльності зганьбленого особи. Однак обвинувачений міг захищатися тільки шляхом подання письмових доказів, що практично уявлялося майже неможливим. З метою обмеження заперечень з посиланнями на письмові докази коло посадових осіб тлумачився обмежувально; закон рекомендував суду навіть у разі подання письмових доказів, що підтверджують правильність оголошених відомостей про посадову особу, звільнивши обвинуваченого від обвинувачення в наклепі, піддати його все ж стягненню за звинуваченням в образі.

На Заході дифамація історично розглядалася або як злочин проти законодавства про пресу (французька система), або як окремий випадок наклепу (германська система).

У Франції закони 1819 і 1881 років визначили дифамацію як будь-яке друковане вказівка ​​чи приписування факту, шкодить репутації особи чи організації. Схожа система діяла і у Великобританії. Але в даний час в країнах Заходу терміном "diffamation" фактично позначається лише поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають його репутацію, тобто наклеп.


1. Історична довідка

Термін дифамація має латинське походження - "diffamatio", від "fama" - "репутація". Від нього утворилося англійське слово "defame", що в перекладі означає "паплюжити".

На сьогодні термін "дифамація" як і раніше зберігається в більшості країн романо-германського і англо-американського права, але тепер цим терміном позначається наклеп або її різновид.

У російському цивільному праві явище дифамації знайомо ще з дореволюційних часів. Але вважалося, що термін має буржуазне походження, що завадило йому закріпитися в радянському законодавстві в такому вигляді. Сьогодні в Цивільному кодексі теж немає коректних статей, які б регулювали дії дифамації. Цей процес пов'язаний з процесом визначення свободи слова думки.


2. Юридична довідка

Під дифамацією як в російському, так і зарубіжному праві зазвичай розуміється поширення компрометуючих відомостей про будь обличчі - як фізичному, так і юридичному. Але іноді в російській юридичній літературі дифамацією називають тільки поширення компрометуючих інша особа правдивих відомостей. При цьому дифамація протиставляється наклепі як дію, що не волоче кримінальної відповідальності. Таке розуміння дифамації не відповідає змісту цього терміна і невиправдано звужує його застосування.

Залежно від відповідності поширюваних відомостей дійсності і суб'єктивного ставлення розповсюджувача до своїх дій можна виділити наступні її види:

 1. поширення завідомо неправдивих ганебних відомостей - умисна недостовірна дифамація, або наклеп;
 2. ненавмисне поширення неправдивих ганебних відомостей - ненавмисна недостовірна дифамація;
 3. поширення правдивих компрометуючих відомостей - достовірна дифамація.

Тільки недостовірна дифамація у вигляді наклепу тягне кримінальну відповідальність.

Способи цивільно-правового захисту від дифамації будь-якого виду визначені статтею 152 ЦК. Право визнає відомості порочать у випадку, якщо їх поширення тягне применшення репутації особи в очах правильно мислячих членів суспільства або спонукає їх остерігатися або уникати його.

Встановлення правової відповідальності ускладнюється законодавчо закріпленим в нашій країні правом на свободу слова. У випадку сумніву щодо правомірності дифамації слід звертатися до Конституції України, ст. 29, яка визначає свободу слова, думки і т. д. У ній говориться наступне:

 1. Кожному гарантується свобода думки і слова.
 2. Не допускаються пропаганда чи агітація, збуджуючі соціальну, расову, національну чи релігійну ненависть і ворожнечу. Забороняється пропаганда соціальної, расової, національної, релігійної чи мовної вищості.
 3. Ніхто не може бути примушений до вираження своїх думок і переконань або відмови від них.
 4. Кожен має право вільно шукати, одержувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним способом. Перелік відомостей, що становлять державну таємницю, визначається федеральним законом.
 5. Гарантується свобода масової інформації. Цензура забороняється.

Таким чином захист, надана цією нормою, легко анулюється у разі прийняття законодавства, що обмежує її, - без подальших застережень. Частина 3 статті 55 Конституції передбачає подальші обмеження прав тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту:

 1. основ конституційного ладу,
 2. моральності,
 3. здоров'я,
 4. прав і законних інтересів інших осіб,
 5. забезпечення оборони країни,
 6. безпеки держави.

Очевидно, що дані вимоги до обмежень свободи вираження думки поширюються і на дифамаційного висловлювання. В даному випадку мета обмеження - захисту "прав і законних інтересів інших осіб". У статті 55 Конституції закріплюється, що права можуть бути обмежені тільки федеральним законом РФ, і лише в тому випадку, коли це "необхідно" для захисту зазначених раніше цілей.

Обмеження повинно служити однією з перерахованих законних цілей:

 1. захист основ конституційного ладу,
 2. захисту моральності,
 3. захист здоров'я,
 4. захист прав і законних інтересів інших осіб,
 5. забезпечення оборони країни і безпеки держави. Обмеження повинно служити одній із законних цілей:
  1. національної безпеки;
  2. територіальної цілісності;
  3. громадському порядку;
  4. запобігання заворушенням чи злочинам;
  5. охорони здоров'я або моралі,
  6. захисту репутації або прав інших осіб,
  7. запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно,
  8. забезпеченню авторитету і неупередженості правосуддя.

У книзі "Визначаючи дифамацію" позначені допустимі межі обмежень на свободу вираження поглядів для захисту репутації інших осіб; при цьому наголошується, що такі обмеження неправомірні, якщо:

 1. в даних обставинах існують інші менш обмежують свободу вираження думки, доступні засоби, за допомогою яких право на репутацію може бути захищене;
 2. беручи до уваги всі обставини у конкретній ситуації, обмеження права на свободу вираження поглядів виявляються незбалансованими, коли користь від захисту репутації істотно не перевершує збиток, що наноситься свободі вираження думки.

У Кримінальному кодексі РФ п'ять статей присвячені дифамації і захист репутації. Статті 129, 130 передбачають відповідальність за наклеп та образу відповідно. У російському законодавстві наклеп - це поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають його репутацію, а образа - приниження честі та гідності іншої особи, виражене в непристойній формі. Стаття 129 Кримінального кодексу передбачає три склади наклепу: окремими злочинами є наклеп, що міститься в публічному виступі, публічно демонструються творі чи засобах масової інформації (ч. 2 ст. 129 КК РФ), наклеп, поєднана з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (частина 3 статті 129 КК РФ). Образа і наклеп, що містяться в публічному виступі або в засобах масової інформації, є більш серйозним злочином у порівнянні зі звичайним образою (наклепом). Стаття 297 передбачає відповідальність за порочать висловлювання, зроблені на адресу учасників судового процесу, іменовані "неповагою до суду". Стаття 298 передбачає відповідальність за наклеп щодо судді, присяжних засідателів, прокурора, слідчого, дізнавача, судового пристава, судового виконавця, а стаття 319 - відповідальність за публічну образу представника влади. Обвинувачення за цими кримінальними справами має довести прямий умисел на применшення честі і гідності людини, а також хибність поширюваної інформації.


3. Сучасне законодавство

У сучасному російському законодавстві дифамація сама по собі не розглядається як карне діяння. Закон не передбачає дифамацію в якості самостійного складу злочину, однак вона може з'явитися засобом вчинення злочинів (таких як вимагання, доведення до самогубства, порушення недоторканності приватного життя і т. п.).

Норми дифамаційного права існують в країнах як романо-германського, так і англо-американського права (наприклад, Закон про дифамацію 1996 року в Великобританії або ордонанс про дифамації 1960 року в Сінгапурі).

Крім національного законодавства, дану сферу відносин регламентують і акти міжнародного рівня. Одна з основних - стаття 10 "Свобода вираження поглядів" Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод :

 1. Кожен має право вільно висловлювати свою думку. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і поширювати інформацію та ідеї без втручання з боку публічних властей і незалежно від державних кордонів ...
 2. Здійснення цих свобод, оскільки воно обов'язки і відповідальність, може бути предметом таких формальностей, умов, обмежень або санкціями, які передбачені законом і необхідні в демократичному суспільстві в цілях захисту репутації або прав інших осіб.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru