Дифеніл

Дифеніл (або біфеніл) - органічна сполука, вуглеводень, здвоєний фенільного радикал.


1. Зовнішній вигляд і фізичні властивості

Безбарвні або білі кристали, зі специфічним запахом. Не розчинний у воді, розчинний у більшості органічних розчинників.

Температура плавлення 68.93 С, температура кипіння 254-255 С.

2. Хімічні властивості

Слабо реакционноспособен за загальними реакцій ароматичних вуглеводнів ( нітрування, сульфування і т. д.).

3. Стереохімія

Деякі з орто-заміщених аналогів молекули проявляють оптичну активність.

4. Знаходження в природі та біологічна роль

Дифеніл зустрічається в кам'яновугільної смолі і нафти. Інгібує ріст грибів, тому застосовується для запобігання цитрусових і яблук під час транспортування (заборонений в ЄС і США через канцерогенності). Препарат среднетоксічен, але біологічно розкладається до малотоксичних сполук [1].


5. Застосування

Застосовується як прекурсор у синтезі поліхлорованих дифенілів, а також інших сполук, що використовуються як емульгатори, інсектициди й барвники.

Примітки

  1. Biphenyl degradation - Streptomyces coelicolor, at GenomeNet Database - www.genome.jp/dbget-bin/show_pathway?sco00621 SCO6442
Перегляд цього шаблону Вуглеводні
Алкани Метан Етан Пропан Бутан Пентан Гексан Гептан Октан Нона Декан Ундекан Додекан Трідекан Тетрадекан Гексадекан Ейкозан...
Алкени Етилен Пропен Бутен Пента гекса гептилу Октен...
Алкіни Ацетилен Пропін Бутін
Дієни Пропаде Бутадієн Ізопрен
Інші ненасичених Вінілацетилену Діацетілен
Циклоалкани Циклопропан Ціклобутан Циклопентан Циклогексан Декалін Інду
Ароматичні Бензол Толуол Діметілбензоли Етилбензол Пропілбензолу Кумолу Стирол Фенілацетілен Інду Ціклобутадіен Дифеніл Діфенілметана Тріфенілметан Тетрафенілметан
Поліциклічні Нафталін Антрацен Пентацен Фенантрен Пірен Бензпірен Азулен Хризо