Додатковий продукт

Додатковий продукт - поняття відноситься до категорії марксистської економічної теорії.


1. Поняття

Додатковий продукт - це частина суспільного продукту, створювана безпосередніми виробниками понад необхідного продукту.

2. Походження

Додатковий продукт з'являється в період перетворення первісно-общинного ладу в класове суспільство, коли в результаті підвищення продуктивності праці панівний клас шляхом експлуатації починає привласнювати частину благ, зроблених трудящими.