Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Драма (жанр)План:


Введення

(!) Не слід плутати з Драма (рід літератури).

Драма - літературний ( драматичний), сценічний і кінематографічний жанр. Отримав особливого поширення в літературі XVIII - XXI століть, поступово витіснивши інший жанр драматургії - трагедію [1], протиставивши йому переважно побутову сюжетику і більше наближену до повсякденного реальності стилістику [2]. З виникненням кінематографа перейшов також і в цей вид мистецтва, ставши одним з найпоширеніших його жанрів (див. відповідну категорію).

Драми специфічно зображують, як правило, приватне життя людини і його конфлікт з суспільством . При цьому акцент часто робиться на загальнолюдських протиріччях, втілених у поводженні і вчинках конкретних персонажів.


1. Проблема відокремлення драми як жанру

Поняття "драма як жанр" (відмінне від поняття " драма як рід літератури ") відомо в російській літературознавстві. Так, Б. В. Томашевський пише [3] :

У XVIII в. кількість <драматичних> жанрів збільшується. Поряд зі строгими театральними жанрами висуваються нижчі, "ярмаркові": італійська комедія-буфонада, водевіль, пародія і т. п. Ці жанри є джерелами сучасного фарсу, гротеску, оперетки, мініатюри. Комедія розколюється, виділяючи із себе "драму", т. е. п'єсу з сучасною побутовою тематикою, але без специфічного "комізму" положення ("міщанська трагедія" або "слізна комедія"). <...> Драма рішуче витісняє інші жанри в XIX в., Гармонуючи з еволюцією психологічного та побутового роману.

З іншого боку, драма як жанр в історії літератури розпадається на кілька відокремлених модифікацій. Так, XVIII століття - час міщанської драми ( Дж. Лілло, Д. Дідро, П.-о.Бомарше, Г. Е. Лессінг, ранній Ф. Шиллер). В XIX столітті розвиток отримує реалістична і натуралістична драма ( А. Н. Островський, Г. Ібсен, Г. Гауптман, А. Стріндберг, А. П. Чехов). На рубежі XIX - XX століть розвивається символістська драма ( М. Метерлінк), в XX столітті - сюрреалістськими драма, експресіоністська драма ( Ф. Верфель, В. Газенклевер), драма абсурду ( С. Беккет, Е. Іонеско, Е. Олбі, В. Гомбрович) та ін

Багато драматурги XIX - XX століть використовували слово "драма" як позначення жанру своїх сценічних творів. [4] [5] [6] [7]


2. Історія драми як літературного жанру

Жанр драми, тобто серйозної п'єси, зміст якої пов'язане із зображенням повсякденного життя (на противагу трагедії, в якій герой перебуває у виняткових обставинах) веде свою історію з XVIII століття, коли ряд європейських драматургів ( Дж. Лілло, Д. Дідро, П.-о.Бомарше, Г. Е. Лессінг, ранній Ф. Шиллер) створюють т. н. міщанську драму. Міщанська драма зображала приватне життя людини, конфлікт п'єси часто був тісно пов'язаний з внутрісімейними суперечностями.

В XIX столітті жанр драми отримав потужний розвиток в рамках літератури реалізму. Драми із сучасного життя створювали О. де Бальзак, А. Дюма-син, Л. Н. Толстой, А. Н. Островський, Г. Ібсен.

Першовідкривачем символістської драми став бельгійський франкомовний драматург М. Метерлінк. Слідом за ним символістська поетика і світовідчуття закріплюється в драмах Г. Гауптмана, пізнього Г. Ібсена, Л. Н. Андрєєва, Г. фон Гофмансталя).

В XX столітті жанр драми збагачується прийомами літератури абсурду. У п'єсах пізнього А. Стріндберга, Д. І. Хармса, В. Гомбровича зображується абсурдна реальність, вчинки персонажів найчастіше алогічні. Закінчене вираження абсурдистські мотиви отримали в творчості франкомовних авторів т. н. драми абсурду - Е. Іонеско, С. Беккета, Ж. Жене, А. Адамова. Слідом за ними абсурдистські мотиви розвивали у своїх драмах Ф. Дюрренматт, Т. Стоппард, Г. Пінтер, Е. Олбі, M.Волохов, В. Гавел.


Примітки

  1. Пронін В. А. Теорія літературних жанрів. Алгебра і гармонія жанру - www.hi-edu.ru/e-books/xbook005/01/index.html?part-001.htm # i28: "На зміну трагедії приходить драма вже не як родове, а як видове поняття".
  2. БСЕ. Драма (в літературі) - bse.sci-lib.com/article032926.html: "Один з основних жанрів (видів) драматургії поряд з трагедією і комедією. <...> Подібно трагедії, вона зображує героїв у процесі їх духовного становлення чи моральні зміни , проте її характери позбавлені винятковості, властивої трагічним героям. "
  3. Томашевський Б. В. Теорія літератури. Поетика. Жанри драматичні - reader.boom.ru/tomash/tema10.htm
  4. Островський А. Н. Безприданниця - az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0190.shtml
  5. Островський А. Н. Не так живи, як хочеться - az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0042.shtml
  6. Чехов А. П. Іванов - lib.ru / LITRA / CHEHOW / ivanov.txt
  7. Андрєєв Л. Г. Милі привиди - az.lib.ru/a/andreew_l_n/text_1270.shtml

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Символістська драма
Антична драма
Імпресіоністська драма
Юаньской драма
Драма (рід літератури)
Символ вірменського драма
Жанр
Ню (жанр)
Стендап (жанр)
© Усі права захищені
написати до нас