Дійсність

Дійсність (проізв. від слова "дія") - здійснена реальність у всій своїй сукупності - реальність не тільки речей, але і уречевлених ідей, цілей, ідеалів, суспільних інститутів, загальноприйнятого знання. На відміну від реальності, дійсність включає в себе також всі ідеальне, яке прийняло речовинний, матеріальний характер у вигляді різних продуктів людської діяльності - миру техніки, загальноприйнятого знання, моралі, держави, права. Поняття "дійсності" протилежності не понятіям "ілюзія", "фантазія", які також можуть бути здійснені, а поняттю " можливість ". Все можливе може стати дійсним.

Термін "дійсність" носить гносеологічний відтінок, на відміну від терміна " матерія ". Протилежністю дійсності в актуальній реальності є видимість (кажимость).

В. І. Жуковський з цього приводу зауважує, що "якщо під реальністю розуміти світ речей ( лат. realis - "Речовинний"), то дійсність - це світ речей, з якими діють ( лат. dei - "Діяч") " [1]


Примітки

Література