Діоген з Еноанди

Діоген з Еноанди (1-я пол.2 В.М. е..) - Давньогрецький філософ. Освіту здобув на острові Родос. Послідовник Епікура. Захищав епікурейське вчення від обвинувачення в безбожництві. Піддавав критиці вчення Піфагора і Емпедокла про метемпсіхозе.


Література

  • Антична філософія: Енциклопедичний словник. М., 2008. С. 332-334. ISBN 5-89826-309-0
  • Верлінський А. Л. Утопічний фрагмент Діогена з Еноанди / / Тези наукових доповідей конференції, присвяченої 90-річчю А. І. Доватура (Доватуровскіе читання). Л., ЛО ІРІ АН, 1987, с. 8-9.
  • Мельников С. А. Текст заповіту Діогена з Еноанди як історико-філософський джерело / / V Російський філософський конгрес "Наука. Філософія. Товариство" Матеріали. Том II, Новосибірськ, 2009. С.41-42.