Екологічна група

Екологічна група - сукупність видів, що характеризується подібними потребами у величині якого-небудь екологічного чинника і виниклими в результаті його дії в процесі еволюції подібними анатомо-морфологічними та іншими ознаками, що закріпилися в генотипі.

Екологічні групи виділяються по відношенню організмів до одного фактору середовища (волога, температура, світло, хімічні властивості середовища проживання і т. п.), однак межі між ними умовні, і має місце плавний перехід від однієї екогрупи до іншої, що обумовлено екологічної індивідуальністю кожного виду.

Основні екологічні групи рослин
Екологічний фактор Екологічна група
Волога Ксерофіти рослини посушливих местообитаний
Мезофіти рослини среднеувлажненних місцеперебувань
Гідрофіти водні рослини
Температура Мегатермофіти жаростійкі рослини
Мезотермофіти теплолюбні рослини
Мікротермофіти холодостійкі рослини
Гекістотермофіти дуже холодостійкі рослини
Світло Сціофіти тіньолюбні рослини
Сціогеліофіти тіньовитривалі рослини
Геліофіти світлолюбні рослини
Трофності грунту Оліготрофи рослини бідних грунтів
Мезотрофи рослини помірно родючих грунтів
Еутрофи рослини родючих грунтів
Засолення грунту Глікофіти рослини, які не переносять засолення
Галофіти солеустойчівості рослини
Кислотність грунту Ацідофіти рослини кислих грунтів
Нейтрофіти рослини нейтральних грунтів
Базофіти рослини лужних грунтів