Електростатичне поле

Електростатичне поле - поле, створене нерухомими в просторі і незмінними в часі електричними зарядами (при відсутності електричних струмів).

Електричне поле являє собою особливий вид матерії, пов'язаний з електричними зарядами і передавальний дії зарядів один на одного.

Якщо в просторі є система заряджених тіл, то в кожній точці цього простору існує силове електричне поле. Воно визначається через силу, діючу на пробний заряд, поміщений в це поле. Пробний заряд повинен бути малим, щоб не вплинути на характеристику електростатичного поля.


Основні характеристики

Силові лінії електростатичного поля

Властивості:

  1. Завжди незамкнуті: починаються на позитивних і закінчуються на негативних зарядах
  2. Не перетинаються
  3. Густота ліній тим більше, чим більше напруженість, тобто напруженість поля прямо пропорційна кількості силових ліній, що проходять через одиницю площі поверхні