Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Забруднення атмосфериПлан:


Введення

Забруднення атмосфери промисловими викидами в Нижньому Новгороді
Забруднення атмосфери тепловозом 2ТЕ10М
Задимленість аеропорту Шереметьєво від лісових пожеж 7 серпня 2010

Забруднення атмосфери - привнесення в атмосферне повітря нових нехарактерних для нього фізичних, хімічних і біологічних речовин або зміна їх природної концентрації.


1. Види забруднення

За джерелами забруднення виділяють два види забруднення атмосфери:

  • природне
  • штучне

За характером забруднювача забруднення атмосфери буває трьох видів:

  • фізичне - механічне (пил, тверді частки), радіоактивне (радіоактивне випромінювання та ізотопи), електромагнітне (різні види електромагнітних хвиль, в т.ч. радіохвилі), шумове (різні гучні звуки і низькочастотні коливання) і теплове забруднення (наприклад, викиди теплого повітря і т.п.)
  • хімічне - забруднення газоподібними речовинами і аерозолями. На сьогоднішній день основні хімічні забруднювачі атмосферного повітря це оксид вуглецю (IV), оксиди азоту, діоксид сірки, вуглеводні, альдегіди, важкі метали (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr), аміак, атмосферна пил і радіоактивні ізотопи
  • біологічне - в основному забруднення мікробної природи. Наприклад, забруднення повітря вегетативними формами і спорами бактерій і грибів, вірусами, а також їх токсинами і продуктами життєдіяльності.

2. Джерела забруднення

3. Основні забруднювачі

Окис вуглецю (СО) - безбарвний газ, який не має запаху, відомий також під назвою "чадний газ". Утворюється в результаті неповного згорання викопного палива (вугілля, газу, нафти) в умовах нестачі кисню і при низькій температурі. При цьому 65% від усіх викидів припадає на транспорт, 21% - на дрібних споживачів і побутовий сектор, а 14% - на промисловість . При вдиханні чадний газ за рахунок наявної в його молекулі подвійного зв'язку утворює міцні комплексні сполуки з гемоглобіном крові людини і тим самим блокує надходження кисню в кров.

Двоокис вуглецю (СО 2) - або вуглекислий газ, - безбарвний газ з кислуватим запахом і смаком, продукт повного окиснення вуглецю. Є одним з парникових газів.

Діоксид сірки (SO 2) (діоксид сірки, сірчистий ангідрид) - безбарвний газ з різким запахом. Утворюється в процесі згоряння сірковмісних викопних видів палива, в основному вугілля, а також при переробці сірчистих руд. Він, в першу чергу, бере участь у формуванні кислотних дощів. Загальносвітовий викид SO 2 оцінюється в 190 млн. тонн на рік. Тривала дія діоксиду сірки на людину призводить спочатку до втрати смакових відчуттів, стесненному диханню, а потім - до запалення або набряку легенів, перебоїв в серцевої діяльності, порушення кровообігу і зупинки дихання.

Оксиди азоту (оксид і діоксид азоту) - газоподібні речовини: монооксид азоту NO і діоксид азоту NO 2 об'єднуються однією загальною формулою NO х. При всіх процесах горіння утворюються оксиди азоту, причому здебільшого у вигляді оксиду. Чим вище температура згоряння, тим інтенсивніше йде утворення оксидів азоту. Іншим джерелом окислів азоту є підприємства, що виробляють азотні добрива, азотну кислоту й нітрати, анілінові барвники, нітросполуки. Кількість окислів азоту, що надходять в атмосферу, становить 65 млн. тонн на рік. Від загальної кількості викидаються в атмосферу оксидів азоту на транспорт припадає 55%, на енергетику - 28%, на промислові підприємства - 14%, на дрібних споживачів і побутовий сектор - 3%.

Озон3) - газ з характерним запахом, більш сильний окислювач, ніж кисень. Його відносять до найбільш токсичним з усіх звичайних забруднюють повітря домішок. У нижньому атмосферному шарі озон утворюється в результаті фотохімічних процесів за участю діоксиду азоту та летючих органічних сполук.

Вуглеводні - хімічні сполуки вуглецю і водню. До них відносять тисячі різних забруднюючих атмосферу речовин, що містяться в незгорілого бензину, рідинах, що застосовуються в хімчистці, прoмишленних розчинниках і т.д.

Свинець (Pb) - сріблясто-сірий метал, токсичний в будь відомій формі. Широко використовується для виробництва фарб, боєприпасів, типографського сплаву і т.п. Близько 60% світового видобутку свинцю щорічно витрачається для виробництва кислотних акумуляторів. Однак основним джерелом (близько 80%) забруднення атмосфери сполуками свинцю є вихлопні гази транспортних засобів, в яких використовується етилований бензин.

Промислові пилу в залежності від механізму їх утворення поділяються на наступні 4 класи:

  • механічна пил - утворюється в результаті подрібнення продукту в ході технологічного процесу;
  • возгонной - утворюються в результаті об'ємної конденсації пари речовин при охолодженні газу, що пропускається через технологічний апарат, установку або агрегат;
  • летюча зола - міститься в димовому газі в підвішеному стані вогнетривкий залишок палива, утворюється з його мінеральних домішок при горінні;
  • промислова сажа - входить до складу промислового викиду твердий високодисперсний вуглець, утворюється при неповному згорянні або термічному розкладанні вуглеводнів.

Основними джерелами антропогенних аерозольних забруднень повітря є теплоелектростанції ( ТЕС), які споживають вугілля. Спалювання кам'яного вугілля, виробництво цементу і виплавка чавуну дають сумарний викид пилу в атмосферу, що дорівнює 170 млн. тонн на рік [2].


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Забруднення атмосфери Землі
Фізика атмосфери
Циркуляція атмосфери
Екологія атмосфери
Загальна циркуляція атмосфери
Модель верхньої атмосфери Землі
Список параметрів атмосфери стандартної
Забруднення
Забруднення грунтів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru