Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Казахи


18 Kazakh people.png

План:


Введення

Казахи ( каз. қазақтар / Qɑzɑqtɑr / ; Од. русском / Qɑzɑq / ) - етнос і нація, корінне і основне населення Казахстану. Казахи здавна проживають в суміжних з Казахстаном районах Китаю, Росії, Узбекистану і Туркменії, а також на заході Монголії.

Історично складалися з трьох великих об'єднань-жузов: Старшого жуза, Середнього жуза і Молодшого жуза.

Мова - казахський, що входить до кипчакскую підгрупу тюркської групи мов.


1. Походження та історія

У казахської юрти. Фото зроблено в 1911-1914 рр..
Казах на коні з беркутом на тлі юрт.
Фото зроблено в 1911-1914 рр..

Казахи - народ тюркського походження, який має складну етнічну історію. Давнє коріння матеріальної культури і антропологічного типу казахів археологічно простежуються у племен епохи бронзи, що мешкали на території Казахстану. Древніми предками казахів були саки, массагети, гуни, що мешкали на території сучасного Казахстану та Середній Азії. В III - II ст.до н.е.. на території Південного Казахстану виникло племінне об'єднання усуне, а на Південно-Заході жили племена, що входили в племінний союз Кангюй (кангли). В перших століттях н.е.. на Заході від Аральського моря жили алани. В VI - VII ст. племена, що населяли південно-східну частину Казахстану, перебували під владою Західно-Тюркського каганату. В цей же час на території Казахстану оселилися племена, що прийшли зі Сходу (тюргеші, Карлуков та ін.) Надалі в різних районах Казахстану з'явилися короткочасні політичні об'єднання ранньофеодального типу: Тюргешский ( VIII століття) і Карлукской ( VIII - X ст.) каганату, об'єднання Огуз ( IX - XI ст.), кимаки і кипчаків ( VIII - XI ст.). Останні займали великі степові простори сучасного Казахстану, що отримали назву Дешт-і-Кипчак. У X-XI століттях на заході Казахстану існували ханства половців, состоявщіх з племен кипчаків. На початку XII століття територія Казахстану піддалася вторгненню кидання. Вони змішалися згодом з місцевим тюркомовним населенням. У XIII столітті була утворена Золота Орда : територія від Чорного моря до Азовського моря, території Каспійського і Аральського басейнів. Після розпаду Золотої Орди в її східній частині близько середини XV столітті виникло Казахське ханство. Але міжусобні війни, сепаратизм, інтриги зовнішніх і внутрішніх ворогів привели до дроблення і ослаблення Казахського ханства. До XV століття остаточно формується централізоване казахське державу, в яку влилися майже всі казахські роду, об'єднані однією мовою і культурою. За часів Єсимов-Хана в 1625 році приєдналися наймани, що кочували у володіннях Хівінського ханства, а в 18 столітті приєдналися конирати з кочовими Бухари.

Женшина-казашка у весільному вбранні на коні. Фото зроблено в 1911-1914 рр..

Казахський народ історично склався з трьох груп жузов:

В Молодшому Жузе на початку XIX століття царським урядом Росії була створена і підтримувалася Внутрішня, або Букеевская Орда.

За відомостями 1890, опублікованими в "Алфавітному списку народів, що мешкають в Російській Імперії", киргиз-кайсакі (тобто казахи) проживали на території Оренбурзької і Астраханської губерній, Семипалатинської, Семіречинські, Тургайській і Уральської областях загальною чисельністю 3 млн осіб [15].

На початок XX століття казахи ще не склалися в єдину націю [16]. Як пишуть В. І. Бушков і Л. С. Толстова, етнічна консолідація казахської народності ще не була завершена [17]. Серед казахів до початку XX століття налічувалося понад 40 великих племінних груп [18]. Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона, що видавався в кінці XIX - початку XX століть, зазначав, що окремі особи з киргиз-кайсакі (тодішня російська назва казахів) іноді позначають свою національність загальним ім'ям "Хасак", але частіше визначають її пойменовані того роду, до якого вони себе вважають належними [19].

Формальне поділ за жузам фактично зникло до початку XX століття.

Поштова марка із зображенням традиційних казахських костюмів і юрти

1.1. Голод 1932-1933 років

Stamp of Kazakhstan 186.jpg

Масовий голод стався початку 30-х років в результаті репресивної сталінської сільськогосподарської політики, що проводиться в Казахстані першим секретарем Казкрайкома ВКП (б) Філіпом Голощокін і полягала в насильницькому відборі худоби у корінного населення. Залишившись без засобів до існування, загинули близько півтора мільйонів жителів республіки [20], сотні тисяч бігли до Китаю. Частково ця катастрофа визнається і радянськими джерелами. За офіційними даними, згідно Всесоюзного перепису населення СРСР 1926, казахів налічувалося 3968000 осіб, а згідно перепису 1939 року - вже всього 3,1 млн людей. Існує думка, що довіряти даним цього перепису не можна, оскільки, щоб приховати жахливі наслідки голоду, дані неодноразово перероблялися і фальсифікувалися. Згідно всеросійського перепису 1897 року, чисельність громадян Російської імперії, що вказали в якості рідної казахську мову, становить 4,08 мільйона чоловік, що було менше всього лише приблизно на 3 мільйони, ніж всі інші народи Середньої Азії разом узяті (з урахуванням 3 млн жителів російських протекторатів Бухарського емірату і Хівінського ханства, не охоплених переписом), см. Перепис населення Російської імперії (1897). Якби не цей голод, населення сучасного Казахстану могло б бути значно більше ніж насправді.


1.2. Репатріація етнічних казахів у Казахстан

В даний час Казахстан проводить політику репатріації етнічних казахів, вимушено чи добровільно залишили територію країни або опинилися за межами її сучасних кордонів після національно-державного розмежування в Центральній Азії, і їх нащадків, які проживають в інших країнах (вживається термін оралмани). Усього за останні 2 десятиліття в Казахстан переїхало, за офіційними оцінками, до 1 мільйона етнічних казахів [21].

В даний час реалізується програма " Нурли кіш "на 2009-2011 роки, ( каз. Нұрли көш дослівний переклад "світла кочівля", "світлий переїзд"). Програма затверджена постановою Уряду Республіки Казахстан від 2 грудня 2008 № 1126. Дана державна програма Республіки Казахстан для раціонального розселення і сприяння в облаштуванні: етнічним іммігрантам; колишнім громадянам Казахстану, які прибули для здійснення трудової діяльності на території Республіки Казахстан; громадянам Казахстану, які проживають в неблагополучних районах країни.


2. Етнонім "казах"

Етнонім "на русском" з'явився в XV столітті, коли в 1460, незадоволені жорсткою політикою хана Узбецького улусу (основний татарський улус Золотої Орди, не плутати з сучасними узбеками), Абу-л-Хайр, султани Жанибек і Керей зі своїми ауламі відкочувала з берегів Сирдар'ї на схід у Семиріччі, на землі правителя Могулістана Есень-бугі, де утворили Казахське ханство (1465). Ці племена стали іменувати себе вільним людом - "русском" ("Қазақтар"), в російській мові - "казахами". У казахської мови в цьому слові обидві літери "до" вимовляються як тверде Қ, але в сучасній російській граматиці вкоренилося правопис "казах". Після дроблення східній частині Улус Чагатая держави Могулістан, Казахський улус посилиться за рахунок могулійскіх пологів Могулістана.

У царській Росії нинішніх казахів називали киргизами або киргиз-кайсакі, щоб не плутати з російськими козаками [22]. Неправильне вживання до революції етнонімів "казах" і "киргиз" було пов'язане з помилками некомпетентних авторів та адміністрації. Ще в 1827 А. І. Левшин доводив, що "киргиз є назва народу зовсім іншого ... назва козак ... належить киргиз-кайсакскім ордам з початку їх існування, вони себе інакше не називають" [23]. Спочатку етнонім "казах" закріпився у формі "козак" в 1925 році в Радянській Росії після перейменування Киргизької АРСР у Казакскую АРСР, а в формі "казах" після перетворення Казакской АРСР в Казахську РСР [22].

Існуючі версії походження значення слова "казах":

 1. Слово "козак" означає "вільна, незалежна людина, молодець, шукач пригод" [6].

3. Чисельність

Загальна чисельність казахів - св. 14 млн чоловік.


3.1. Казахи в Китаї

В даний час в Китаї казахів проживає в два рази більше ніж у РФ - близько 1,4 млн. осіб. Основна маса казахів проживає в СУАР (близько 1,25 млн чоловік), де для них створено систему національних автономних утворень: більшість казахів КНР проживає в Або-Казахському автономному окрузі (ІКАО); також проживають в Баркелиев-Казахському автономному повіті в складі округу Хамі і Мори-Казахському автономному повіті (у складі Чанцзі-Хуейського автономного округу). Крім зазначених автономних утворень в китайській провінції Ганьсу є Аксай-Казахський автономний повіт. Казахи в Китаї відносяться до нечисленних етносів, що мають державний статус.

У СУАР КНР є школи з викладанням на казахською мовою, видається більше 50-ти газет і журналів на казахською мовою, працює 3 телеканали, які мовлять більше 33 годин на добу 7 днів на тиждень.

На казахів у Китаї не поширюється державне обмеження " Одна сім'я - одна дитина ".


3.2. Казахи в Росії

Чисельність і питома вага казахів у Росії [24]
згідно переписів населення
1939 1959 1970 1979 1989 2002
356646 0,33 382431 0,33 477820 0,37 518060 0,38 635865 0,43 653962 0,45

Чисельність казахів і їх частка в населенні Росії постійно збільшувалася. Незважаючи на те, що в прикордонних регіонах казахи проживають компактно, в РФ не видаються газети та журнали на казахською мовою, відсутній також і середня освіта казахською мовою, але є кілька десятків шкіл, де казахський мова викладається як окремий предмет [25] [26 ] [27], є лише одна школа в Республіці Алтай, де казахською мовою ведеться викладання по програмі казахського відділу народної освіти та з казахстанським підручниками [28].


3.3. Казахи в Узбекистані

4. Релігія

 • Традиційна релігійна приналежність - мусульмани- суніти з впливом суфійського вчення Ходжі Ахмеда Яссаві. Мазхаб (мусульманська правова школа) імама Абу Ханіфа, також є незначні групи шиїтів - імамітов

Проникнення ісламу на територію сучасного Казахстану відбувалося протягом кількох століть, починаючи з південних регіонів. Спочатку іслам утвердився серед осілого населення Семиріччя і на Сирдар'ї в кінці Х століття. Наприклад іслам був уже в Імперії Караханідов в кінці 10 століття. В даний час основна маса казахського населення вважають себе мусульманами і дотримується в тій чи іншій мірі хоча б частину обрядів. Наприклад обряд обрізання (суннет / сундет) здійснює переважна віруюча частина казахів, за мусульманськими обрядами ховаються майже всі казахи. Хоча слід зазначити, що лише певна частина (меншість) регулярно здійснює намаз і дотримується інші релігійні вимоги. В даний час в Казахстані функціонує 2700 мечетей, в радянський же період їх було всього 63. Кількість віруючих зараз зросла, у тому числі мусульман.

Мечеть імені Машхура Жусупа

Поширення ісламу серед кочівників було не таким активним як серед осілого населення тюркських народів, так як традиційною релігією тюрків-кочівників було тенгріанство. Але іслам продовжував поширюватися в наступні століття. Так іслам прийняв хан Золотої Орди Берке (1255-1266) і Хан Узбек (хан Озбек) 1312-1340). У той період серед тюрків був сильний вплив суфійського духовенства. Величезний внесок у пропаганді ісламу серед казахів вніс засновник суфійського ордену Ясава Ходжа Ахмет Ясаві, який помер 1166 в місті Туркестан.

Тенгріанство виникло природним історичним шляхом на підставі народного світогляду, втілила і ранні релігійні і міфологічні уявлення, пов'язані зі ставленням людини до навколишнього середовища і її стихійним силам. Своєрідною і характерною рисою цієї релігії є родинний зв'язок людини з навколишнім світом, природою. Тенгріанство було породжене обожнюванням природи, вічного неба над головою і шануванням духів предків. Тюрки поклонялися предметів і явищ навколишнього світу не зі страху перед незбагненними і грізними стихійними силами, а з почуття вдячності до природи за те, що, незважаючи на раптові спалахи свого неприборканого гніву, вона частіше буває ласкавою і щедрою. Вони вміли дивитися на природу як на істоту істота. Тенгріанскій віра давала тюркам-кочівникам знання і вміння відчувати дух природи, гостріше усвідомлювати себе її частиною, жити в гармонії з нею, підкорятися ритму природи, насолоджуватися її нескінченною мінливістю, радіти її багатоликої красі. Все було взаємопов'язано, і тюрки-кочівники дбайливо ставилися до степів, лугах, горам, річкам, озерам, тобто до природи в цілому, як носить божественний відбиток.


5. Язык и письменность

Казахский язык относится к тюркской группе языков, входит в кыпчакскую подгруппу тюркских языков (татарский, башкирский, карачаево-балкарский, кумыкский, караимский, крымскотатарский, каракалпакский, карагачский, ногайский). Вместе с ногайским, каракалпакским и карагачским языками относится к кыпчакско-ногайской ветви. Ближайшими родственниками казахов являются каракалпаки, ногаи, татары. Представители этих народов могут достаточно легко общаться между собой без переводчика.

Древние тюркские народы, впоследствии ставшие предками в том числе и современных казахов, сыграли заметную роль в истории Евразии. Следует отметить, что в период с V по XV век тюркский язык был языком межнационального общения на большей части Евразии. Ещё при монгольских ханах Батые и Мунке все официальные документы в Золотой Орде, международная переписка, помимо монгольского, велись и на тюркском языке [7]. Становление и развитие языка, близкого к современному казахскому языку, происходило в XIII-XIV веках. Следует отметить, что современный казахский язык в целом очень близок к староказахскому [8]. С XIII и до начала XX века существовал единый литературный тюркский язык - " тюрки ", который положил начало всем локальным тюркским языкам в Средней Азии [9].

Учёные впервые обнаружили памятник древнетюркского рунического письма на территории современной Хакасии. Позднее - на территории Туви, Монголии, Алтая, Казахстана, Таласа (Киргизия) и др. Материалом для письма служили поверхность камня, дерево, кость, монеты, предметы быта и др. Археологические экспонаты с образцами древнетюркского рунического письма хранятся, в том числе, в Казахском государственном музее.

Рунический алфавит состоял из 24 букв и словоразделительного знака, к VIII веку алфавит классического периода в орхонской разновидности состоял из 38 букв и словоразделительного знака. Всего же, с учётом региональных и хронологических вариантов, насчитывается более 50 графем. Языком надписей, выполненных на древнетюркском руническом письме был орхоно-енисейский язык (получивший название по рекам Орхон в Монголии и Енисей в России), который относился к карлукской группе тюркских языков и предшествует узбекскому языку.

По мере распространения и укрепления ислама начала X в. всё большее распространение начинает получать арабский алфавит. Разумеется, он был значительно изменён и приспособлен к нормам тюркской речи. Основными центрами распространения арабской письменности среди тюркских народов были расположенные вне территории расселения казахов города Булгар (в современном Татарстане) и Хорезм (в современном Узбекистане), где ислам закрепился ещё в X-XI вв. Исламизация большинства казахов и восприятие грамотной частью населения арабской графики произошли в XVIII веке.

В 1912 году Ахмет Байтурсынов реформировал казахскую письменность на основе арабской графики, дав возможность пользоваться ею миллионам казахов, живущих за границей. Он исключил все чисто арабские буквы, не используемые в казахском языке, и добавил буквы, специфические для казахского языка. Новый алфавит, получивший название "Жана емле" ("Новая орфография"), до сих пор применяется казахами, живущими в Китае, Афганистане, Иране.

В советский период в Казахстане в политических целях [10] был осуществлён перевод казахского алфавита на латинскую графику (латинизация, 1929), а затем был осуществлён ещё один перевод уже на кириллицу (кириллизация, 1940). В настоящее время казахский язык в Казахстане использует кириллицу, ведётся обсуждение целесообразности возврата на латинскую графику.

"Латинская графика доминирует сегодня в коммуникационном пространстве", заявил президент Н.Назарбаев, выступая перед Ассамблеей народов Казахстана. "Нужно вернуться к вопросу о переходе на латиницу казахского языка", сказал он делегатам, представлявшим различные этнические группы Казахстана. [11]

Для современных казахов характерно двуязычие. Так 75 % казахов Казахстана свободно говорят по-русски [29], в Киргизии свободно говорят по-русски 81 % казахов [30], а в России 98 % казахов свободно владеют русским [31]. Среди казахов Китая и Монголии большинство, наряду с казахским, также владеет соответственно китайским и монгольским языками.

В современном Казахстане развитие казахско-русского и русско-казахского двуязычия является одним из приоритетов национальной политики [32].


6. Быт и культура

6.1. Національна кухня

Казы - деликатесное конское мясо

Основные блюда - мясные. Одно из популярных казахских блюд называется "Ет" (мясо), это блюдо часто называется и известно в русскоязычной литературе и прессе как бешбармак, из варёной свежей баранины с кусочками раскатанного варёного теста (камыр) [12]. Также популярны куырдак (жареные кусочки печени, почек, легких, сердца и т. п.), кеспе или салма (лапша), сорпа (мясной бульон), ак-сорпа (молочный суп с мясом, или просто мясной суп с куртом). К основным блюдам нередко относят также и разнообразные варёные колбасы - казы (колбаса из конины, делится по степени жирности), карта, шужык. Ранее к основным блюдам также относился когда-то популярный у пастухов фаршированный желудок, испекаемый в золе (аналог хаггиса), но сейчас он относится к экзотике даже у казахов.

Популярными блюдами являются: "сiрне" (приготовленная в казане жареная молодая баранина с луком и картофелем) и "палау" (плов по-казахски с большим количеством мяса и моркови)

Из рыбных блюд наиболее известен "коктал" - нанизанная на ветки ивы, жареная на углях, заправленная овощами рыба.

Куырдак - традиционное казахское мясное блюдо

Для приготовления блюд широко используются баранина, говядина, конина, реже верблюжатина. Использование рыбы и морепродуктов традиционно для жителей побережья Каспия и Арала. В связи с кочевым образом жизни, птица не разводилась, и присутствовала лишь в качестве дичи у охотников.

Кроме мясных блюд, существует большое разнообразие молочных блюд и напитков: кумыс (кислое кобылье молоко), шубат (кислое верблюжье молоко), сут (коровье молоко), айран (кефир), каймак (сметана), кiлегей (сливки), сары-май (сливочное масло), сузбе (творог), катык (среднее между простоквашей и творогом), курт (высушенный солёный творог), иримшык (сушеный творог из овечьего молока), шалап или ашмал (жидкий йогурт), коже́ (молочный напиток со злаками) и др. Из напитков основным является чай. Будь дастархан заканчивается чаепитием. Причём, чай по-казахски - это крепкий чай со сливками, также, как чай по-английски. Потребление чая жителями Казахстана одно из самых высоких в мире - 1,2 килограмма в год на человека. Для сравнения, в Индии оно составляет лишь 650 граммов на душу населения.

К известным сладостям относится "шертпек" - это смесь меда и конского жира от "казы". В основном было на дастархане у казахских баев.

Традиционный хлеб трех видов: баурсаки - жареные в кипящем масле в казане круглые или квадратные кусочки теста; лепешки жареные в кипящем масле - шельпек; "таба-нан" - лепешки в глиняных сковородах, испечённые под кизяком; тандырный - лепёшки испечённые в тандыре.. Наиболее распространёнными являются баурсаки и шельпеки, так как они легко готовятся в походных условиях - в казане, и ныне традиционно готовятся для любого праздника, являясь дополнительным украшением праздничного стола, в то время, как тандырный требует тандырных печей и пёкся в основном в оседлых местах (города на Великом шёлковом пути, некоторые зимние стойбища с пастбищами (кыстау - зимовья).

Также: "талкан", "жарма", "жент", "балауыз", "балкаймак"

Основные разновидности традиционного хлеба: таба-нан (таба - сковорода) - хлеб испеченый на углях (тесто печется меж двух сковород), баурсак (маленький колобок или квадратик), шельпек (тонкая лепёшка), шек-шек (чак-чак) и тандыр-нан (хлеб, испечёный в печи-тандыре).


6.2. Национальные виды спорта

Stamp of Kazakhstan 093.jpg
Памятная монета Казахстана "Кыз Куу" из серии "Национальные обряды и игры", 2008

.

 • Байга - скачка на расстояние 10 - 100 шакырым (один "шакырым" - приблизительно равен половине километра. Обычно равнялось дистанции, с которой можно было докричаться до другого человека и позвать его: "шакыру" - "звать").
 • Аламан-байге - скачки на длинные дистанции (40 шакырым).
 • Кунан-байге - скачки молодых лошадей - двухлеток.
 • Жорга-жарыс - скачки иноходцев.
 • Кыз куу (погоня за девушкой) - догонялки на лошадях между девушкой и парнем.
 • Кокпар - козлодрание (борьба конников за тушу козла).
 • Тенге алу - подними монету на скаку и прочая джигитовка.
 • Сайыс - борьба, сидя на лошадях.
 • Казахша курес - национальная казахская борьба.
 • Тогыз-кумалак - девять шариков (настольная игра).
 • Асык [13] - игра бараньими коленными косточками на площадке (аналогичная игре в бабки) [14].
 • Буркут-салу - соколиная охота до первой дичи.
 • Жамбы ату - стрельба по высоко подвешенной мишени "жамбы" верхом на быстро скачущей лошади.
 • Тартыспак - командная верховая игра на стаскивание с лошадей.

6.3. Традиции

Сучасний Казахстан переживает период национального возрождения [33] [34] и возрождение национальной государственности [35].

Ранее имело место сознательное изживание и уничтожение традиций на протяжении всего двадцатого века. За семидесятилетний советский период в Казахстане боролись с традициями как с "пережитками прошлого". [36]

Див також


Примітки

 1. 1 2 Демографический ежегодник Казахстана. 2011
 2. 1 2 3 Согласно переписи 2000 г. численность казахов составила 1 250 458 чел. [1], в последующие годы на численность казахского населения оказывали влияние не только более высокая по сравнению с ханьцами рождаемость, но и наличие определённых ассимиляционные процессы. Приводимые в некоторых источниках оценки, в основном, исходят из более быстрого роста казахского населения по сравнению с ханьским и, соответственно, некоторого увеличения доли казахов в населении КНР (составляла 0,104 % в 2000 г.), но даже при сохранении этой доли численность казахов составит ок.1,4 млн чел.
 3. 1 2 доля казахов в населении Узбекистана по данным переписей 1959-1989 гг. оставалась стабильной ок.4,1 % (существует оценка, приводимая ЦРУ, согласно которой в 1996 г. доля казахов сократилась до 3 %). Имеется официальная оценка Узбекистана (цит. по книге Е. Ю. Садовской "Миграция в Казахстане на рубеже XXI века : основные тенденции и перспективы" ISBN 9965-593-01-9), согласно которой в 1999 г. численность казахов составляла 940,6 тыс. чел. или 3,8 %. Если принять сохранение доли казахов на уровне 4,1 % (без учета репатриации части казахов-оралманов в Казахстан) и численность населения Узбекистана в середине 2008 г. в размере 27,3 млн чел., то численность казахов в Узбекистане составит ок. 1,1 млн чел., если же применить оценку доли казахов в 3 %, их число в середине 2008 составит ок. 0,8 млн чел. По данным Этнического атласа Узбекистана в 2000 г. в стране было 990 022 казахов
 4. 1 2 ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ С.123
 5. Данные на 2008 год. Официальный сайт хокимията г. Ташкент
 6. 1 2 Данные переписи населения РФ 2010 года
 7. 1 2 3 4 5 6 7 Всероссийская перепись населения 2002 года.
 8. 1 2 Перепись населения Монголии 2010 года
 9. 1 2 В 1995 году численность казахов составляла 86 987 чел [2] или 1,94 % населения. Впоследствии наблюдался массовый выезд казахов-оралманов в Казахстан: 22 тыс. до 2001 года и ещё 38-40 тыс. в период 2001-2007 гг. По сообщениям прессы [3], [4], [5] значительная часть казахов уже покинула Туркменистан
 10. 1 2 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Национальный состав населения. Оценка на 1 января 2011 года. По переписи 1999 г. в Киргизии было 42 657 казахов (Демографические тенденции, формирование наций и межэтнические отношения в Киргизии в 1926-2000 г. Демоскоп), численность казахов сокращается в результате выезда за пределы Киргизии, так в только за 2008 год убыль за счёт миграции составила 701 чел. или 2,1 % численности казахов (Распределение внешних мигрантов по национальностям в 2008 г.), в 2009 г. убыль составила 630 чел. или 1,9 % (Распределение внешних мигрантов по национальностям в 2009 г.), в 2010 г. - убыль 759 чел. или 2,3% (Распределение внешних мигрантов по национальностям в 2010 г.). Определённое влияние на численность казахов оказывает и их ассимиляция.
 11. 1 2 http://news.iran.ru/news/32852/ Казахи "ядерного" Ирана
 12. &n_page=5 Всеукраинская перепись населения 2001 года. Распределение населения по национальности и родному языку. Государственный комитет статистики Украины.
 13. Перепись населения Республики Беларусь 2009 года. НАСЕЛЕНИЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ И РОДНОМУ ЯЗЫКУ. belstat.gov.by.
 14. 1 2 Михайло Тульський Підсумки перепису населення Таджикистану 2000 року: національний, віковий, статевий, сімейний і освітній склади. " Демоскоп ".
 15. "Алфавітний список народів, що мешкають в Російській Імперії". " Демоскоп ". Фотогалерея з першоджерела 25 серпня 2011.
 16. В. В. Гінзбург. Антропологічні дані до історії народів Середньої Азії. - Москва: Східна література, 1960. - 12 с.
 17. В.І. Бушков, Л.С. Толстова Населення Середньої Азії і Казахстану (Нарис етнічної істо) (російський): Сб .. - М .: "Наука", 2001. - С. 160 - 161.
 18. Інститут етнографії імені М.М. Миклухо-М Раси і народи: Сучасні етнічні та расові проблеми. Щорічник. - Наука, 1974. - Т. 4. - С. 16. Серед казахів до початку XX ст. налічувалося понад 40 племінних груп, у киргизів - 39, у каракалпаків - 12, у туркмен - більше 20.
 19. Киргиз-кайсакі. Брокгауз-Ефрон.
 20. Lenta.Ru: Прес-конференції: Правда про Голодомор
 21. Виступ Президента Республіки Казахстан на відкритті III сесії Парламенту РК четвертого скликання 1 вересня 2009
 22. 1 2 Чому в дореволюційній Росії казахів називали киргизами
 23. Інститут етнографії імені М.М. Миклухо-М Раси і народи: Сучасні етнічні та расові проблеми. Щорічник. - Наука, 1974. - Т. 4. - С. 23.
 24. Ethnic composition of Russia (national censuses)
 25. Астраханська область залишається суб'єктом Російської Федерації, найбільш активно співпрацюють з Казахстаном | Інформаційний портал ZAKON.KZ
 26. Оренбурзький ІВК
 27. Реферат - Казахські люди: історія і сучасність ...
 28. Волобуєва М. М. Про національні співтовариствах в Алтайському краї
 29. Перепис населення Казахстану 1999
 30. Перепис населення Киргизстану
 31. 2. НАСЕЛЕННЯ ПО НАЦІОНАЛЬНОСТІ і володіння російською мовою
 32. Нурсултан Назарбаєв. "Стратегія незалежності", стр.227-228
 33. unesco
 34. Генеральне консульство Республіки Казахстан у Франкфурті-на-Майні
 35. Офіційний сайт Президента Республіки Казахстан
 36. Відродження традицій в сучасному Казахстані

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Казахи в Китаї
© Усі права захищені
написати до нас