Квантове число

Квантове число в квантовій механіці - чисельне значення якої-небудь квантованими змінної мікроскопічного об'єкта ( елементарної частинки, ядра, атома і т.д.), що характеризує стан частинки. Завдання квантових чисел повністю характеризує стан частинки.

Деякі квантові числа пов'язані з рухом у просторі і характеризують вид хвильової функції частинки. Це, наприклад, радіальне ( головне квантове число) орбітальний квантове число ( l ) І магнітне ( m ) Квантові числа електрона в атомі, які визначаються як число вузлів радіальної хвильової функції, значення орбітального кутового моменту і його проекція на задану вісь, відповідно.

Деякі інші квантові числа ніяк не пов'язані з переміщенням в звичайному просторі, а відображають "внутрішнє" стан частинки. До таких квантових числах відноситься спін ​​і його проекція. В ядерній фізиці вводиться також ізоспін, а в фізиці елементарних частинок з'являється колір, чарівність, принадність (або краса [1]) і істинність.


Примітки

  1. Великий енциклопедичний словник. Фізика / під ред. А. М. Прохорова. - М .: Велика Російська енциклопедія, 1998. - С. 318.