Ключові знаки

Ключові знаки ( дієз) для тональності Сі мажор

Ключові знаки ( англ. key signature ), В сучасної музичної нотації - знаки альтерації, виписані на початку кожного нотоносца праворуч від ключа і мають дію на всі ноти, записані на відповідних лінійках цього нотоносца, до зміни ключових знаків. Всередині такту дію ключових знаків може скасовуватися випадковими знаками. У тональної музики ключові знаки зазвичай відповідають основній тональності музичного матеріалу. В атональної музиці ключові знаки не ставляться.

Порядок проходження ключових знаків відповідає кварто-квінтове коло.


Перегляд цього шаблону Сучасна музична нотація
Нотний стан
Нотні знаки
Штрихи
Ліги

Фразіровочних З'єднувальні Французькі Вокальні Штрихові Пунктирні Петітние

Музика Теорія музики Музична нотація