Код (значення)

Код ( фр. code , Від лат. codex ):

  • Код - правило (алгоритм) зіставлення кожному конкретному повідомленням строго певної комбінації символів (знаків) (або сигналів).
  • Код (міське орієнтування) - послідовність літер і цифр, що підтверджує виконання завдання.
  • Q-код - трибуквений код, що використовується у радіозв'язку.
  • Штриховий код - послідовність чорних і білих смуг, що представляє деяку інформацію в зручному для зчитування технічними засобами вигляді.
  • Генетичний код - властивий усім живим організмам спосіб кодування амінокислотної послідовності білків за допомогою послідовності нуклеотидів.
Програмування
  • Машинний код - система команд обчислювальної машини, що інтерпретується безпосередньо процесором.
  • Байт-код, псевдокод - машинно-незалежний код низького рівня, що генерується транслятором і виконуваний інтерпретатором.
  • Шелл-код - виконуваний код, який зазвичай передає управління командному процесору ОС. Може бути використаний як навантаження експлойта, що забезпечує зломщикові доступ до командної оболонці.