Колективна власність

Колективна власність - форма власності, при якій всі члени спільності мають рівні права на її володіння і використання, а також на рівноправну участь у розпорядженні результатами праці.

Найбільш поширеними формами колективної власності є кооперативна, партнерська і акціонерна власність. Кооперативна власність - це власність осіб, що об'єднали свої кошти для ведення спільної діяльності. Кооперативна власність виникає в результаті грошових та інших майнових внесків осіб (членів кооперативу), доходів, отриманих від реалізації продукції. Партнерська власність виникає, коли право власності належить двом і більше особам. Вона утворюється в результаті добровільних внесків (грошових чи інших) учасників партнерства. Акціонерна власність утворюється в результаті випуску і реалізації акцій. Власники акцій належать до суб'єктів акціонерної форми власності. Акціонерна власність - найбільш досконала , Гнучка форма власності. Вона створює широкі можливості для залучення капіталу, розширення бази власників, залучення останніх до управління, найбільш ефективної експлуатації робітників і відчуження.