Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Колоїдні системиПлан:


Введення

Колоїдні системи (колоїди, др.-греч. κόλλα - Клей і εἶδος - Вид; "клеевідние") - дисперсні системи, проміжні між істинними розчинами і грубодисперсними системами - суспензіями. Чи це система, в якій дискретні частинки, краплі або бульбашки дисперсної фази, що мають розмір хоча б в одному з вимірів від 1 до 1000 нм, розподілені в іншій фазі, зазвичай безперервної, що відрізняється від першої за складом або агрегатним станом і іменованої дисперсійним середовищем.

Розміри колоїдних частинок варіюються в межах від 0.001 до 0.1 мкм. У вільнодисперсні колоїдних системах (дими, золи) частки не випадають в осад.


1. Основні властивості

 • Колоїдні частинки не перешкоджають проходженню світла.
 • У прозорих колоїдах спостерігається розсіювання світлового променя ( ефект Тиндаля).
 • Дисперсні частинки не випадають в осад за рахунок броунівського руху.

2. Основні види

 • дим - суспензія твердих частинок в газі.
 • туман - суспензія рідких частинок в газі.
 • суспензія - суспензія твердих частинок в рідині.
 • емульсія - завись рідких частинок в рідині.
 • піна - суспензія газу в рідині або твердому тілі.
 • гель - суспензію рідких частинок у твердому тілі.
 • сплав - суспензія твердих частинок у твердому тілі.
 • золь - ультрамікрогетерогенная дисперсна система.
 • аерозоль - складається з дрібних твердих або рідких частинок, зважених в газовому середовищі

2.1. Колоїдні системи, що застосовуються в хімічному аналізі

З колоїдних систем найбільше значення для хімічного аналізу мають гідрозолі - двофазні мікрогетерогенні дисперсні системи, що характеризуються гранично високою дисперсністю, в яких дисперсійним середовищем є вода - найбільш часто вживаний в аналітичній практиці розчинник. Зустрічаються також органозолі, в яких дисперсійним середовищем є неводні (органічні) розчинники. У результаті молекулярного зчеплення частинок дисперсної фази з золів при їх коагуляції утворюються гелі. При цьому не відбувається поділу фаз; іншими словами, перехід золів в гель не є фазовим перетворенням.

При утворенні гелю вся дисперсійне середовище (наприклад, вода в гідрозолі) міцно пов'язується поверхнею частинок дисперсної фази і в осередках просторової структури гелю. Гелі здатні оборотно відновлювати свою просторову структуру в часі, але після висушування настає руйнування їх структури і вони втрачають цю здатність.


2.1.1. Колоїдні властивості галогенідів срібла

У процесі титрування галогенід-іонів розчинами солей срібла виходять галогеніди срібла, дуже схильні до утворення колоїдних розчинів. У присутності надлишку Наl --іонів, тобто до точки еквівалентності при титруванні галогенідів іонами срібла або після точки еквівалентності при титруванні іонів срібла галогенидами, внаслідок адсорбції Hal --іонів зважені частинки AgHal набувають негативний заряд:

mAgHal + nНаl - → [AgHal] m nНаl -

У присутності надлишку Ag іонів (тобто до точки еквівалентності при титруванні іонів срібла галогенидами або після точки еквівалентності при титруванні галогенідів іонами срібла) зважені частки набувають позитивний заряд:

mAgHal + nAg + → [AgHal] m nAg +

Таким чином, заряд зваженої частинки [AgHal] m nHal - або [AgHal] m nAg + визначається зарядом іонів, адсорбованих на поверхні ядра міцели [AgHal] m, і залежить від наявності в системі надлишку Hal - або Ag +, що обумовлюють негативний або позитивний заряд зваженої частинки золю. Крім адсорбційного шару, що знаходиться на поверхні ядра міцели і зумовлює певний електричний заряд, до складу міцели входить також частина іонів протилежного знаку, що утворюють другий (зовнішній) шар іонів.

Наприклад, в процесі титрування иодида калію розчином нітрату срібла

Ag + + NO 3 - + К + + I - → AgI + K + + NO 3 -

утворюються міцели наступного будови:

а) міцели, утворені Ag при надлишку нітрату срібла: {[AgI] m nAg + (nx) NO 3 -} x + xNO 3 -

б) міцели, утворені AgI при надлишку йодиду калію {[AgI] m nI - (nx) K +} x - xK +

Колоїдні частинки, що несуть однойменні електричні заряди, відштовхуються один від одного. Сили взаємного відштовхування заважають частинкам зближуватися настільки, щоб відбулося взаємне притягання. У той же час заряджені частинки володіють високою адсорбційною здатністю, вони притягують до себе частинки, що несуть зворотні за знаком електричні заряди, і утворюють з ними малорозчинні сполуки. У першу чергу на поверхні заряджених колоїдних часток адсорбуються ті іони, які дають найменш розчинні опади з іонами, що входять до складу цих частинок. Крім того, адсорбуються ті іони, концентрація яких найбільша. Наприклад, при осадженні AgI можуть соосаждаться разом з ним Вr -, Cl -, SCN - і інші іони. При титруванні галогенідів, не містять сторонніх домішок, осадом адсорбуються наявні в розчині Наl --іони, повідомляючи частинкам AgHal негативні заряди. І в тому, і в іншому випадках результати титрування спотворюються. Тому потрібно строго дотримуватися умов осадження, рекомендовані в методиках визначення тих чи інших речовин.


2.2. Аналіз колоїдних систем

Існує кілька методів аналізу колоїдних систем, серед них є хімічні і фізико-хімічні методи: аналіз за допомогою адсорбційних індикаторів; методи на основі вимірювання розсіювання світла, що проходить ( нефелометрія і турбідіметрія); методи на основі вимірювання швидкості седиментації ( Седиментаційних аналіз), а також швидкості броунівського руху в колоїдних системах ( аналіз траєкторій наночастинок, динамічне і статичне світлорозсіювання.

Найбільш відома формула з ОТО - закон збереження енергії-маси Це заготовка статті по фізиці. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.
Термодинамічні стану речовини
Тверде тіло Аморфне Кристалічна Аерогель ( температура плавлення сублімація)
Рідина Електроліт Перегріта рідина Переохолоджена рідина Розплави ( критична точка температура кипіння)
Газ Пар
Плазма Електромагнітна Кварк-глюонна Глазма
Див також

Надкритична рідина Вироджені речовина Статистика Фермі - Дірака Конденсат Бозе - Ейнштейна Дивна матерія Рівняння стану Крива охолодження Квантова рідина Термодинамічна фаза Фазовий перехід Теорія катастроф Твердий гелій λ-точка Дисперсні системи ( розчин колоїд грубодисперсна система вільнодисперсні колоїдна система ( дим золи)) Термодинамічні фази квантової рідини ( надплинність надплинний тверде тіло) Нормальні і стандартні умови

Wikitext-ru.svg
Цю статтю варто вікіфіціровать.
Будь ласка, оформіть її згідно правил оформлення статей.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Бездіяльність системи
Відновлення системи
Системи типізації
Ефективність системи
Мікроелектромеханічні системи
Системи органів
Оборонні системи
Соціотехніческіе системи
Стійкість Сонячної системи
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru