Комуністична партія Таджикистану

Комуністична партія Таджикистану, ( тадж. Ҳізбі Коммуністӣі Тоҷікістон ). Виступає за повернення Соціалістичної держави Таджикистан.


1. Історія

Перші соціал-демократичні групи виникли тут у період Першою Російської Революції 1905-1907. В кінці 1917 - початку 1918 створюються більшовицькі організації в Ходженте, Ура-Тюбе, Пенджікенте, Шурабе, на нафтопромислах "Санта" та ін Навесні 1918 в північних районах сучасного Таджикистану налічувалося 7 більшовицьких організацій, що об'єднували 170 чоловік. У створенні та зміцненні організацій брали участь Е. А. Іваницький, Д. Т. Деканів, І. А. Жданов, Н. В. Чащіхін, X. Усманов, Дж. Закіров, А. Мавлянбеков та ін

Після перемоги народної революції в Бухарському ханстві і встановлення Радянської влади (1920) для створення місцевих органів ЦК Бухарської комуністичної партії (створена в листопаді 1918) заснував центральне організаційне бюро, а в червні 1923 - Організаційне бюро ЦК у Східній Бухарі, що проіснувало до освіти Таджицької АРСР. У 1922 Бухарська компартія увійшла до складу РКП (б).

У зв'язку з національно-державним розмежуванням радянських республік Середньої Азії Політбюро ЦК РКП (б) 12 червня 1924 прийняв постанову про реорганізацію Комуністичних партій Туркестану, Бухари і Хорезму. 6 грудня 1924 Средазбюро ЦК ВКП (б) утворило Оргбюро ЦК КП (б) Узбекистану в Таджицькій АРСР. На нього покладалося завдання оформлення партійної організації республіки і керівництво її діяльністю до скликання Таджицької обласної партконференції. 21-27 жовтня 1927 відбулася 1 Таджицька обласна партійна конференція, яка підвела підсумки діяльності партійної організації, обрала Таджицький обком КП (б) У.

У зв'язку з адміністративними перетвореннями у вересні 1929 в Таджицьку обласну влилася ходжентской окружна партійна організація. 25 листопада 1929 рішенням Політбюро ЦК ВКП (б) Таджицька обласна організація КП (б) Узбекистану була перетворена в Комуністичну партію (більшовиків) Таджикистану, що складалася з 7 окружних партійних організацій (Сталінабадская, Гармського, Кулябської, Курган-Тюбінской, Ура-Тюбінской, Пенджікентской , ходжентской) і парторганізації Гірничо-Бадахшанської Автономної Області. 6-15 червня 1930 в Душанбе відбувся 1 Установчий з'їзд КП (б) Т, який оформив її створення й вибрав керівні органи.

Партія очолювала боротьбу з басмачеством, проведення аграрної реформи та індустріалізації, організаційно-тилову роботу в період Великої Вітчизняної війни 1941-45. За роки війни КПТ направила на фронт понад 50% свого складу, в той же час її ряди поповнило 17024 чоловік.

На 1975 в КПТ складалося понад 94 тисяч членів (Вікіпедія). На 1.1.1990 чисельність зросла до 127 тисяч членів.

Викриття "культу особи", освоєння цілини, застій і перебудову в КПТ сприйняли спокійно, без особливих потрясінь. Єдиним шумним справою стало зняття в 1961 голови Радміну Н. Додхудоева і першого секретаря ЦК Т. Ульджабаева, які були звинувачені у масових приписках бавовняних урожаїв і виключені з партії. У 1991 колишній перший секретар ЦК КПТ Р. Набієв був обраний першим президентом Республіки Таджикистан


1.1. Міжнародне співробітництво

2. Вибори

На парламентських виборах 2000 і 2005 рр.. - Посіла друге місце. Лідер - Шоді Шабдолов.

3. Перші секретарі ЦК КПТ як правлячої партії (1930 - 1991)


4. Зовнішні посилання

Примітки

Перегляд цього шаблону Політичні партії Таджикистану Таджикистан
Парламентські партії Народно-демократична партія (55) Партія ісламського відродження Таджикистану (2) Комуністична партія Таджикистану (2) Аграрна партія Таджикистану (2) Партія економічних реформ Таджикистану (2) Герб Таджикистану
Непарламентські партії Соціал-демократична партія Демократична партія Соціалістична партія Таджикистану
Портал: Політика - Політичні партії Таджикистану
Перегляд цього шаблону Країни Азії : Комуністичні партії
Залежні території
Невизнані і частково визнані держави
В основному в Африці Частково в Європі