Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Конституція БілорусіїПлан:


Введення

Конституція Республіки Білорусь. Назва зазначено білоруською та російською мовами.

Конституція Республіки Білорусь ( Белор. Канституция Республікі Білорусь ) - Основний закон Республіки Білорусь.


1. Попередні Конституції

1.1. Конституція Соціалістичної Радянської Республіки Білорусії 1919

Перша Конституція Соціалістичної Радянської Республіки Білорусії (ССРБ) була прийнята на I Всебілоруських з'їзді Рад 3 лютого 1919 р. Її зміст було пронизане ідеєю диктатури пролетаріату, яка і була безпосередньо закріплена в Конституції. Пізніше вона неодноразово змінювалася. Конституція була практично повністю ідентична російської конституції 1918 року.


1.2. Конституція (Основний Закон) Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки 11 квітня 1927

1.3. Конституція (Основний Закон) Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки 19 лютого 1937

1.4. Конституція (Основний Закон) Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки 1978

14 квітня 1978, слідом за прийняттям нової Конституції СРСР 1977 року була прийнята нова Конституція Білоруської РСР.

27 липня 1990 була прийнята Декларація Верховної Ради "Про державний суверенітет Республіки Білорусь". Декларація проголосила "повний державний суверенітет Республіки Білорусь як верховенство, самостійність і повноту державної влади республіки в межах її території, правомочність її законів, незалежність республіки у зовнішніх відносинах".

25 серпня 1991 р., Декларації про державний суверенітет спеціальним законом було надано статус конституційного закону, на підставі якого були внесені зміни та доповнення до Конституції 1978 р.


2. Конституція Республіки Білорусь 1994 року

Нова Конституція Республіки Білорусь була прийнята 15 березня 1994 р.

Значний вплив на первісну редакцію Конституції 1994 року надав офіційний проект Конституції Російської Федерації 1993 року [1]. Так, значними повноваженнями державної влади наділявся Верховна Рада Республіки Білорусь. Серед інших його прав встановлювалося: прийняття та зміни Конституції, призначення виборів і референдумів, обрання вищих судів республіки, Генпрокурора, Голови та Ради Контрольної палати РБ, Голови та Правління ЦБ РБ, розпуск місцевих Рад, визначення військової доктрини РБ а також оголошення війни і укладення світу. Окремою голови про уряд (Кабінет Міністрів) Конституція не містила, його діяльність регулювалася статтями 106-108, поміщеними в главу про Президента. Повноваження ж самого Президента конституція встановлювала наступним чином:

1) вживає заходів з охорони суверенітету, національної безпеки та територіальної цілісності Республіки Білорусь, забезпеченню політичної та економічної стабільності, дотримання прав і свобод громадян;
2) керує системою органів виконавчої влади і забезпечує їх взаємодію з представницькими органами;
3) створює і ліквідує міністерства, державні комітети та інші центральні органи управління Республіки Білорусь;
4) за згодою Верховної Ради призначає і звільняє з посади Прем'єр-міністра, його заступників, міністрів закордонних справ, фінансів, оборони, внутрішніх справ, Голови Комітету державної безпеки; призначає та звільняє з посади інших членів Кабінету Міністрів; приймає відставку зазначених у цьому пункті осіб;
5) представляє Верховній Раді кандидатури для обрання на посади Голови Конституційного Суду, Голови Верховного Суду, Голови Вищого Господарського Суду, Голову Правління Національного банку;
6) щорічно подає Верховній Раді доповіді про становище держави, за власною ініціативою або за пропозицією Верховної Ради інформує Верховну Раду Республіки Білорусь про реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики Республіки Білорусь;
7) звертається з посланнями до народу Республіки Білорусь і Верховній Раді;
8) повідомляє Верховній Раді про Програму діяльності Кабінету Міністрів;
9) має право брати участь у роботі Верховної Ради та її органів, виступати перед ними в будь-який час з мовою або повідомленням;
10) призначає суддів Республіки Білорусь, окрім тих, обрання яких віднесено до компетенції Верховної Ради;
11) призначає інших посадових осіб, посади яких визначені відповідно до закону, якщо інше не передбачено Конституцією;
12) вирішує питання про прийом в громадянство Республіки Білорусь, його припинення та надання притулку;
13) нагороджує державними нагородами, присвоює класні чини і звання;
14) здійснює помилування засуджених громадян;
15) представляє державу у відносинах з іншими країнами та міжнародними організаціями;
16) веде переговори і підписує міжнародні договори, призначає і відкликає дипломатичних представників Республіки Білорусь в іноземних державах і при міжнародних організаціях;
17) приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників іноземних держав;
18) у разі стихійного лиха, катастрофи, а також заворушень, що супроводжуються насильством або загрозою насильства з боку групи осіб та організацій, внаслідок яких виникає небезпека життю та здоров'ю людей, територіальної цілісності та існуванню держави, вводить на території Республіки Білорусь або в окремих її місцевостях надзвичайний стан з внесенням у триденний термін прийнятого рішення на затвердження Верховної Ради;
19) у випадках, передбачених законом, має право відкласти проведення страйку або призупинити її не більше ніж на двомісячний термін;
20) підписує закони, має право не пізніше ніж у десятиденний строк з дня отримання закону повернути його зі своїми запереченнями до Верховної Ради для повторного обговорення і голосування. Якщо Верховна Рада більшістю не менше двох третин від обраних депутатів підтвердить раніше прийняте рішення, Президент зобов'язаний підписати закон у триденний строк; неповернений в зазначений термін закон вважається підписаним;
21) має право скасовувати акти підвідомчих їй органів виконавчої влади;
22) призупиняє рішення місцевих Рад депутатів у разі невідповідності їх закону;
23) очолює Раду Безпеки Республіки Білорусь;
24) є Головнокомандуючим Збройними Силами Республіки Білорусь;
25) вводить на території Республіки Білорусь в разі військової загрози або нападу військовий стан, оголошує повну або часткову мобілізацію;
26) здійснює інші повноваження, покладені на нього Конституцією і законами.

Окремою главою регулювалася діяльність Конституційного Суду РБ (статті 125-132).


Структура Конституції 15 березня 1994 [2] :

 • Розділ I. Основи конституційного ладу
 • Розділ II. Особистість, суспільство, держава
 • Розділ III. Виборча система. Референдум
  • Глава 1. Виборча система
  • Глава 2. Референдум (народне голосування)
 • Розділ IV. Законодавча, виконавча і судова влада
  • Глава 3. Верховна Рада Республіки Білорусь
  • Глава 4. Президент Республіки Білорусь
  • Глава 5. Суд
 • Розділ V. Місцеве управління і самоврядування
 • Розділ VI. Державний контроль і нагляд
  • Глава 6. Конституційний Суд Республіки Білорусь
  • Глава 7. Прокуратура
  • Глава 8. Контрольна палата Республіки Білорусь
 • Розділ VII. Фінансово-кредитна система Республіки Білорусь
 • Розділ VIII. Дія Конституції Республіки Білорусь і порядок її зміни

24 листопада 1996 Конституція була оновлена ​​і доповнена за результатами референдуму. Істотна частина змін - перерозподіл повноважень на користь виконавчої влади і президента, зокрема.

Сучасна редакція Конституції Республіки Білорусь складається з преамбули, 9 розділів, в яких 8 глав і 146 статей.

17 жовтня 2004 на референдумі з Конституції було вилучено положення, що обмежує право однієї особи обиратися президентом більше ніж на два терміни поспіль.


3. Структура Конституції

Складається з 9 розділів.

 • Розділ I. Основи конституційного ладу.
 • Розділ II. Особистість, суспільство, держава.
 • Розділ III. Виборча система. Референдум.
  • Глава 1 Виборча система
  • Глава 2 Референдум (народне голосування)
 • Розділ IV. Президент, парламент, уряд, суд.
  • Глава 3 Президент Республіки Білорусь
  • Глава 4 Парламент - Національні збори
  • Глава 5 Уряд - Рада Міністрів Республіки Білорусь
  • Глава 6 Суд
 • Розділ V. Місцеве управління і самоврядування.
 • Розділ VI. Прокуратура. Комітет державного контролю.
  • Глава 7 Прокуратура
  • Глава 8 Комітет державного контролю
 • Розділ VII. Фінансово-кредитна система Республіки Білорусь.
 • Розділ VIII. Дія Конституції Республіки Білорусь і порядок її зміни.
 • Розділ IX. Прикінцеві та перехідні положення.

Примітки


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Телеканали Білорусії
Іудаїзм в Білорусії
Православ'я в Білорусії
Кінематограф Білорусії
Телебачення в Білорусії
Релігія в Білорусії
Футбол в Білорусії
Католицизм в Білорусії
Спорт в Білорусії
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru