Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Конституція РРФСР 1978 рокуПлан:


Введення

Конституція РРФСР 1978 року - четверта конституція Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки.

Введена в дію Декларацією Верховної Ради РРФСР від 12 квітня 1978 в порядку, встановленому Законом РРФСР від 12 квітня 1978. Прийнята на позачерговій VII сесії Верховної Ради РРФСР дев'ятого скликання 12 квітня 1978 через прийняття Конституції СРСР 1977 року.


1. Структура

За структурою і змістом відповідала новій Конституції СРСР. На відміну від попередньої Конституції нова Конституція РРФСР стала значно більш об'ємною і поглибила систематизацію конституційних норм. Перший і другий розділи в цілому відповідали аналогічним розділам Конституції СРСР. У третьому розділі "Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій РРФСР" було закріплено адміністративний поділ РРФСР: до складу РРФСР входили 16 АРСР, 5 автономних областей і 10 автономних округів.

Конституція містила 11 розділів, 22 глави і 185 статей:

I. Основи суспільного ладу і політики РРФСР (статті 1-30)
Глава 1. Політична система (статті 1-9)
Глава 2. Економічна система (статті 10-18)
Глава 3. Соціальний розвиток і культура (статті 19-27)
Глава 4. Зовнішньополітична діяльність і захист соціалістичної Вітчизни (статті 28-30)
II. Держава та особистість (статті 31-67)
Глава 5. Громадянство РРФСР. Рівноправність громадян (статті 31-36)
Глава 6. Основні права, свободи і обов'язки громадян РРФСР (статті 37-67)
III. Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій РРФСР (статті 68-84)
Глава 7. РРФСР - союзна республіка в складі СРСР (статті 68-77)
Глава 8. Автономна Радянська Соціалістична Республіка (статті 78-81)
Глава 9. Автономна область і автономний округ (статті 82-84)
IV. Ради народних депутатів РРФСР і порядок їх обрання (статті 85-103)
Глава 10. Система і принципи діяльності Рад народних депутатів (статті 85-90)
Глава 11. Виборча система (статті 91-98)
Глава 12. Народний депутат (статті 99-103)
V. Вищі органи державної влади та управління РРФСР (статті 104-130)
Глава 13. Верховна Рада РРФСР (статті 104-121)
Глава 14. Рада Міністрів РРФСР (статті 122-130)
VI. Вищі органи державної влади та управління автономної республіки (статті 131-136)
Глава 15. Верховна Рада автономної республіки (статті 131-132)
Глава 16. Рада Міністрів автономної республіки (статті 133-136)
VII. Місцеві органи державної влади та управління в УРСР (статті 137-151)
Глава 17. Місцеві Ради народних депутатів (статті 137-144)
Глава 18. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів (статті 145-151)
VIII. Державний план економічного і соціального розвитку РРФСР. Державний бюджет РРФСР (статті 152-162)
Глава 19. Державний план економічного і соціального розвитку РРФСР (статті 152-157)
Глава 20. Державний бюджет РРФСР (статті 158-162)
IX. Правосуддя, арбітраж і прокурорський нагляд (статті 163-169)
Глава 21. Суд і арбітраж (статті 163-175)
Глава 22. Прокуратура (статті 176-179)
X. Герб, прапор, гімн і столиця РРФСР (статті 180-183)
XI. Дія конституції РРФСР і порядок її зміни (статті 183-185).

Згодом структура неодноразово змінювалася у зв'язку з поправками. Станом на 10 грудня 1992 Конституція мала наступну структуру:

I. Основи суспільного ладу і політики Російської Федерації (статті 1-30)
Глава 1. Політична система (статті 1-9)
Глава 2. Економічна система (статті 10-15, 17-18)
Глава 3. Соціальний розвиток і культура (статті 19-25, 26-27)
Глава 4. Зовнішньополітична діяльність і захист соціалістичної Вітчизни (статті 28-30)
II. Держава та особистість (статті 31-67 11)
Глава 5. Права і свободи людини і громадянина (статті 31-67 3)
Глава 6. Обов'язки громадян Російської Федерації (статті 67 4 -67 11)
III. Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій Російської Федерації (статті 68-84)
Глава 7. Російська Федерація - суверенна держава (статті 68, 70, 71-72, 75)
Глава 8. Республіка в складі Російської Федерації (статті 78-81 5)
Глава 9. Автономна область і автономний округ (статті 82-84 6)
Глава 9 1. Край, область, місто федерального значення в складі Російської Федерації (статті 84 7 -84 15)
IV. Ради народних депутатів Російської Федерації і порядок їх обрання (статті 85-103)
Глава 10. Система і принципи діяльності Рад народних депутатів (статті 85, 86, 86 1, 87, 90)
Глава 11. Виборча система (статті 91-98)
Глава 12. Народний депутат (статті 99-103)
V. Вищі органи державної влади та управління Російської Федерації (статті 104-130)
Глава 13. З'їзд народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації (статті 104-121)
Глава 13 1. Президент Російської Федерації (статті 121 1 -121 11)
Глава 14. Рада Міністрів Російської Федерації (статті 122-125, 127-130)
VI. Вищі органи державної влади та управління республіки у складі Російської Федерації (статті 131-136)
Глава 15. З'їзд народних депутатів і Верховна Рада республіки в складі Російської Федерації (статті 131-132)
Глава 15 1. Глава виконавчої влади (Президент) республіки в складі Російської Федерації (статті 132 1 -132 2)
Глава 16. Рада Міністрів республіки у складі Російської Федерації (статті 133-136)
VI 1. Органи державної влади та управління краю, області, автономної області, автономного округу та міста федерального значення в складі Російської Федерації (статті 136 1 -136 6)
Глава 16 1. Ради народних депутатів краю, області, автономної області, автономного округу та міста федерального значення в складі Російської Федерації (статті 136 1 -136 2)
Глава 16 2. Крайова, обласна адміністрація, адміністрація автономної області, автономного округу, міста федерального значення (статті 136 3 -136 6)
VII. Місцеве самоврядування в Російській Федерації (статті 137-151)
Глава 17. Місцеві Ради народних депутатів і органи територіального громадського самоврядування (статті 138-145)
Глава 18. Місцева адміністрація (статті 146-150)
VIII. Державний план економічного і соціального розвитку Російської Федерації. Державний бюджет Російської Федерації (статті 152-162)
Глава 19. Державний план економічного і соціального розвитку Російської Федерації (статті 152-157)
Глава 20. Державний бюджет Російської Федерації (статті 158, 160-162)
IX. Правосуддя і прокурорський нагляд (статті 163-169)
Глава 21. Судова система Російської Федерації (статті 163-174)
Глава 22. Прокуратура (статті 176-179)
X. Герб, прапор, гімн і столиця Російської Федерації (статті 180-183)
XI. Дія конституції Російської Федерації та порядок її зміни (статті 183-185).

1.1. Преамбула

У преамбулі Конституції в загальному вигляді був оцінений історичний шлях, пройдений радянським суспільством за 60 років після Жовтневої революції. Також в преамбулі було сказано, що Конституція зберігає принципи попередніх Конституцій.

15 грудня 1990 З'їзд народних депутатів РРФСР ухвалив нову редакцію преамбули. У ній зазначалося, що З'їзд, усвідомлюючи історичну відповідальність за долю Росії, засвідчуючи повагу до прав всіх народів СРСР і висловлюючи волю народів РРФСР, підтверджує державний суверенітет республіки і заявляє про свою рішучість створити демократичну правову державу в складі оновленого СРСР.

9 грудня 1992 з преамбули було виключено згадку про СРСР, додано вказівку про те, що, підтверджуючи суверенітет Росії, З'їзд визнає пріоритет прав людини і громадянина РФ.


1.2. Політична система

Перший розділ Конституції закріплював загальні принципи соціалістичного ладу і основні риси розвинутого соціалістичного суспільства.

Стаття 1 означала, що РРФСР "є соціалістична загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси робітників, селян, інтелігенції, трудящих усіх націй і народностей країни". 15 грудня 1990 це формулювання було скасовано, натомість було встановлено, що РРФСР "є суверенна держава, створена історично об'єдналися в ньому народами".

21 квітня 1992 до цьому формулюванні було додано вказівку про те, що РФ "є суверенна федеративна держава ..."," непорушними основами конституційного ладу "якого є народовладдя, федералізм, республіканська форма правління. Найменування " Російська Федерація "і" Росія "Конституція оголошувала рівнозначними.

Стаття 2 стверджувала, що вся влада в УРСР належить народу, який здійснює її через Поради. Всі інші органи були підзвітні і підконтрольні Радам.

15 грудня 1990 було затверджено, що влада належить "багатонаціональному народу РРФСР", а здійснюється ним як через Ради, так і безпосередньо.

Стаття 3 визначала, що організація і діяльність РРФСР будуються відповідно до принципом демократичного централізму і давала його визначення.

21 квітня 1992 ця стаття була викладена в новій редакції, відповідно до якої система влади заснована на принципах поділу влади і поділу повноважень між Федерацією та її суб'єктами. Але, в той час, як другий принцип був підкріплений практично (включаючи відмову від надцентралізація, підписання Федеративного договору і відповідну зміну статей про федеративному устрої Росії), перший принцип (поділ влади) так і залишився декларованих, оскільки частина друга статті 104 Конституції надавала З'їзду народних депутатів право вирішувати будь-яке питання, віднесене до відання РФ (у кілька усіченому вигляді пункт 26 статті 109 надавав його і Верховній Раді) . Дане протиріччя стало однією з причин кризи влади, яке переросло згодом у збройний конфлікт між двома її гілками.

Стаття 5 передбачала можливість проведення референдумів і всенародних обговорень за "найбільш важливих питань державного життя", однак перелік цих питань не вказувався.

9 грудня 1992 З'їзд народних депутатів РФ визначив, що проведення всенародних обговорень і референдумів проводиться "у порядку, встановленому Конституцією та законами Російської Федерації".

Підстави проведення референдуму були визначені в Конституції ще раніше: законом РРФСР від 15 грудня 1990 року № 423-I було передбачено, що Верховна Рада РРФСР оголошує всеросійський референдум, призначений за рішенням З'їзду народних депутатів РРФСР або на вимогу не менш як одного мільйона громадян РРФСР, або не менше однієї третини від загальної кількості народних депутатів РРФСР; при цьому саме призначення (а не оголошення) референдуму залишилося в числі виняткових повноважень З'їзду.

Стаття 6 законодавчо закріплювала керівну і спрямовуючу роль КПРС, що була ядром політичної системи радянського суспільства. Законодавчо закріплювалася важлива роль в політичній системі профспілок, комсомолу та інших масових громадських організацій, що було значною відмінністю від попередніх Конституцій: в Конституції 1937 року ВКП (б) була "керівним ядром усіх організацій трудящих, як громадських, так і державних" (ст. 130), а в Конституції 1925 року і Конституції 1918 року не згадувалася зовсім.

16 червня 1990 однопартійна система в РРФСР була скасована, при цьому З'їзд не залишив у новій редакції статті жодної згадки про КПРС (на відміну від союзної поправки 15 березня 1990).

Стаття 9 стверджувала, що основним напрямом розвитку політичної системи радянського суспільства є дальше розгортання соціалістичної демократії, під яким малося на увазі: розширення участі громадян в управлінні державою, вдосконалення державного апарату, підвищення активності громадських організацій, посилення народного контролю, зміцнення правової основи державного і суспільного життя, розширення гласності, постійне врахування громадської думки. Дана стаття стала однією з небагатьох "незмінних" статей Конституції за всю історію її дії (1978-1993 рр.)..


1.3. Економічна система

У розділі 3, Стаття 10 зафіксувала, що основу економічної системи РРФСР становить соціалістична власність на засоби виробництва, існуюча в двох формах: державна (загальнонародна) і колгоспно-кооперативна.

15 грудня 1990 було проголошено, що "право власності в РРФСР захищено законом", а 9 грудня 1992 року були перераховані її форми: приватна (юридичних осіб і громадян), колективна (спільна сумісна, спільна часткова), державна, муніципальна і власність громадських об'єднань.

Стаття 16 проголошувала економіку РРФСР складовою частиною економіки СРСР і закріплювала принцип державного планування економіки, разом з тим передбачала поєднання централізованого управління з господарською самостійністю й ініціативою підприємств, використання господарського розрахунку, прибутку, собівартості та інших економічних важелів і стимулів. У зв'язку з розпадом СРСР ця стаття була виключена поправками 21 квітня 1992.


1.4. Органи влади

У новій Конституції був введений новий Розділ IV - " Ради народних депутатів РРФСР і порядок їх обрання ", де була закріплена вся система Рад, збільшений термін повноважень Верховних Рад з 4 до 5 років, місцевих Рад - з 2 до 2,5 років.

Закріплювався також вже існував у колишньої Конституції принцип загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні. При цьому, згідно зі статтею 92, був знижений вік пасивного виборчого права в Ради до 18 років.

Розділ V закріплював положення про вищих державних органах влади - Верховній Раді (глава 13) і Раді Міністрів РРФСР (глава 14). Ключовим положенням цього розділу були норми статті 104 надавали Верховній Раді (а з 27 жовтня 1989 року - З'їзду народних депутатів) РРФСР всю повноту державної влади.

27 жовтня 1989 були введені норми про З'їзді народних депутатів РРФСР (нова редакція глави 13), а 24 травня 1991 року - окрема глава 13 1 про Президентові РРФСР.

У розділі VI були позначені органи влади автономних республік, де вищими державними органами влади були Верховні Ради (а з 27 жовтня 1989 року - і З'їзди народних депутатів) і Ради Міністрів республік.

1 листопада 1991 була введена глава про президентів республік РРФСР (глава 15 1), а 21 квітня 1992 року - окремий розділ VI 1, в якому були встановлені органи виконавчої (адміністрація) і законодавчої ( Рада народних депутатів) влади країв, областей, автономних областей і округів, міст федерального значення (останні стали охоплюватися цією главою з прийняттям відповідних поправок 9 грудня 1992).


2. Поправки

У період з 27 жовтня 1989 по 10 грудня 1992 в текст Конституції вносився ряд значних змін.

27 жовтня 1989 в Конституцію РРФСР були внесені перші поправки. Відповідно до них засновувалися нові органи влади РРФСР - З'їзд народних депутатів РРФСР і Комітет конституційного нагляду УРСР, введені посади голів Верховного і місцевих Рад народних депутатів, змінений термін повноважень суддів, Верховна Рада РРФСР перестав бути виборним органом. Передбачалося і створення З'їздів в автономних республіках, проте, на відміну від союзного закону, дане нововведення було необов'язковим.

31 травня 1990 число обраних З'їздом заступників Голови Верховної Ради УРСР збільшено з одного до трьох.

16 червня 1990 була прийнята поправка, що встановлює багатопартійну систему в УРСР. На відміну від союзного закону нова редакція 6 статті Конституції РРФСР не згадувала про КПРС.

15 грудня 1990 в Конституції була включена преамбула та стаття 1 Декларації про державний суверенітет РРФСР :

"З'їзд народних депутатів РРФСР,

- Усвідомлюючи історичну відповідальність за долю Росії,
- Засвідчуючи повагу до прав всіх народів, що входять в Союз Радянських Соціалістичних Республік,
- Висловлюючи волю народів РРФСР,

підтверджує державний суверенітет Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки на всій її території і заявляє про рішучість створити демократичну правову державу в складі оновленого Союзу РСР ".
Стаття 1. Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка є суверенна держава, створена історично об'єдналися в ньому народами.

- [1]

24 травня 1991 в конституцію включений Закон від 24 квітня 1991 року № 1098-1 "Про Президента РРФСР" і закон від 24 квітня 1991 року № 1096-I "Про вибори Президента РРФСР, Рада Міністрів став підзвітний тільки президентові, автономні радянські соціалістичні республіки були перейменовані в радянські соціалістичні республіки у складі РРФСР [2] (це перейменування не узгоджувалося з 85 статтею конституції СРСР [3]). Міські, сільські та селищні Ради оголошено органами місцевого самоврядування

Ця поправка суперечила 145 статей конституції СРСР, згідно з якою Ради народних депутатів були не "органами місцевого самоврядування ", а" органами державної влади в автономних областях, автономних округах, краях, областях, районах, містах, районах у містах, селищах, сільських населених пунктах та інших адміністративно-територіальних одиницях ". [4] Президент РРФСР замість Верховної Ради був наділений повноваженнями формувати Рада Міністрів [ 2], що суперечило 139 статей конституції СРСР, згідно з якою "Верховна Рада союзної республіки утворює Раду Міністрів союзної республіки - Уряд союзної республіки - найвищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади союзної республіки" [5].

3 липня в конституції були внесена поправка, перетворила Адигейськ, Гірничо-Алтайськ, Карачаєво-Черкеську і Хакаська автономна область в Радянські Соціалістичні Республіки у складі РРФСР Ці поправки не узгоджувалися з 87 статтею конституції СРСР, в якій ці республіки продовжували бути автономними областями РРФСР

1 листопада в конституції були внесені поправки про заснування поста президента в кожній республіці і затвердження в якості державного прапора РРФСР державного прапора, аналогічного [6] прапору Російської імперії

21 квітня 1992, З'їзд народних депутатів РРФСР прийняв закон № 2708-I, виключив з тексту конституції згадка про СРСР і найменування "РРФСР", а також виключити з назви деяких республік слова "радянська соціалістична", Конституція РРФСР стала називатися Конституцією (Основним Законом) Російської Федерації - Росії відповідно до нової редакції [7]

Однак, через відмову ставити на голосування ратифікацію Біловезької угоди про створення СНД, де говорилося "що Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування", З'їзд народних депутатів не став розглядати питання про повне виключення з конституції республіки згадки про конституцію і законах СРСР, так, наприклад, вони продовжували згадуватися в 2 частини 4 статті конституції:

Державні та громадські організації, посадові особи зобов'язані дотримуватися Конституції Російської Федерації (РРФСР), Конституцію СРСР, закони Російської Федерації (РРФСР) і СРСР, конституції і закони республік, що входять до складу Російської Федерації (РРФСР), видані в межах їх повноважень.

- [8]

Була внесена поправка, перейменована ряд регіонів: Ленінград був перейменований в Санкт-Петербург, Горьковская область була перейменована в Нижегородську, Калінінська в Тверську, Куйбишевська в Самарську. Голова Верховної Ради Росії був наділений повноваженнями вести переговори і підписувати угоди між законодавчими органами (парламентами) Російської Федерації і суверенних держав. Також до конституції були включен Федеративний договір від 31 березня 1992 року.

9 грудня 1992 до конституції були внесені чергові поправки. З преамбули було виключено згадку про СРСР. З 7 статті конституції, де йшлося, що політичні партії, громадські організації і масові рухи діють рамках закону, було виключено згадку про Конституцію і закони СРСР. Із 30 статті, де йшлося про забезпечення безпеки та обороноздатності країни, було виключено згадку про Збройні сили СРСР. Міста республіканського підпорядкування (Москва, Санкт-Петербург) були переобразовани в міста федерального значення. Однак, у статті 153 Москва і Санкт-Петербург продовжували упомінатся як міста республіканського підпорядкування [9]. Верховна Рада був наділений правом давати згоди на призначення на посаду міністра закордонних справ, міністра оборони, міністра безпеки, міністра внутрішніх справ; призначати голову Центрального банку; забезпечувати разом з Верховними Радами республік у складі Російської Федерації відповідність Конституцій республік у складі Російської Федерації Конституції Російської Федерації . Президент був наділений полономочіямі Верховного головнокомандувача Збройними Силами Російської Федерації, призначати на посаду та звільняти з посади вищих посадових осіб Збройних Сил Російської Федерації та присвоює вищі військові звання в порядку, визначеному законом. Рада Міністрів став підзвітний не тільки презідену, а й З'їзду народних депутатів і Верховній Раді, як це було до травня 1991 року. Також було встановлено що в разі неможливості виконання повноважень Президента Російської Федерації віце-президентом Російської Федерації вони переходять послідовно до Голови Ради Міністрів Російської Федерації, Голові Верховної Ради Російської Федерації [10].

На наступний день була внесена поправка, що розділяє Чечено-Інгушської АРСР на Інгушську Республіку і Чеченську Республіку [11].


3. Конституційна криза та прийняття нової Конституції

Конституція Російської Федерації, яка встановила нові засади побудови російської державності після розпаду СРСР, була Прийнята 12 грудня 1993 року за результатами всенародного голосування, проведеного відповідно до Указу Президента України від 15 жовтня 1993 року № 1633 "Про проведення всенародного голосування за проектом Конституції Російської Федерації" . Конституція Російської Федерації 1993 року вступила в силу в день її опублікування в "Російській газеті" - 25 грудня 1993 року.


Примітки

 1. Закон РРФСР від 15 грудня 1990 р. "Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) РРФСР" - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/zakony/183128 /
 2. 1 2 Закон РРФСР від 24 травня 1991 р. "Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) РРФСР" - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/zakony/183124 /
 3. Конституція СРСР в редакції від 26 грудня 1990 р. / Глава 10. Автономна Радянська Соціалістична Республіка - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/1549448/chapter/10 / # 1000
 4. Конституція СРСР в редакції від 26 грудня 1990 р. / Глава 19. Місцеві органи державної влади та управління - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/1549448/chapter/21 / # 1900
 5. Конституція СРСР в редакції від 26 грудня 1990 р. / Глава 17. Вищі органи державної влади і управління союзної республіки - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/1549448/chapter/19 /
 6. Веління про прапори для прикраси будівель в урочистих випадках - www.nlr.ru/e-res/law_r/show_page.php?page=213&root=3/3/, 1883 р. Стаття 181 Конституції РРФСР 1978 року (у редакції 1 листопада 1991 року)
  ... В урочистих випадках, коли визнається можливим дозволити прикраса будівель прапорами, був вживаємо виключно російський прапор, що складається з трьох смуг: верхньої - білого, середньої - синього і нижньої - червоного кольорів Державний прапор РРФСР являє собою прямокутне полотнище з рівновеликими горизонтальними смугами: верхня смуга білого кольору, середня - лазоревого кольору і нижня - червоного кольору. Відношення ширини прапора до його довжини - 1:2
 7. Закон Російської Федерації від 21 квітня 1992 № 2708-I "Про зміни і доповнення Конституції (Основного закону) РРФСР" - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/zakony/183094 / / / Відомості З'їзду народних депутатів РСФРР та УСРР Верховної Ради РРФСР. - 1992. - № 20. - Ст. 1084. Даний закон вступив в силу з моменту опублікування в Російській газеті 16 травня 1992.
 8. Конституція Російської Федерації в редакції від 9, 10 грудня 1992 р. (припинила дію) / Глава 1. Політична система - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/183126/chapter/1 / # 1114
 9. Конституція Російської Федерації в редакції від 9, 10 грудня 1992 р. / Глава 19. Державний план економічного і соціального розвитку Російської Федерації - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/183126/chapter/24 / # 8900
 10. Закон РФ від 9 грудня 1992 р. № 4061-I "Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Російської Федерації - Росії" (прийнятий сьомим З'їздом народних депутатів Російської Федерації) - pravo.levonevsky.org/bazazru/texts25/txt25212.htm
 11. Закон Російської Федерації від 10 грудня 1992 р. № 4071-I "Про внесення змін до статті 71 Конституції (Основного Закону) Російської Федерації - Росії" - constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/zakony/183098 /

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Конституція Латвійської РСР 1978 року
Конституція РРФСР 1918 року
Конституція РРФСР 1937
Конституція РРФСР 1925
Цивільний кодекс РРФСР 1922 року
Кримінальний кодекс РРФСР 1922 року
Конституція I року
Конституція III року
Конституція VIII року
© Усі права захищені
написати до нас