Конституція Чорногорії

Конституція Чорногорії - основний закон Чорногорії, який визначає її державне та економічний устрій. Жоден закон, указ президента або будь-який інший нормативний або адміністративний акт не може суперечити їй. Відповідність Конституції прийнятих законів або рішень перевіряє Конституційний суд.

Діюча конституція прийнята після отримання Чорногорією незалежності 19 жовтня 2007 і офіційно оголошена 22 жовтня. Прийнятий закон замінив конституцію 1992 року.


1. Зміст конституції

Конституція Чорногорії складається з 8 частин і включає 158 статей.

  • Частина І "Основні рішення" - визначає державний устрій, державні символи, столицю і головний місто, мову, ставлення держави з релігією та іншими країнами.
  • Частина ІІ "Права і свободи" - визначає права і свободи громадян, встановлює рівність усіх перед законом, недоторканість особи, право на справедливий суд.
  • Частина ІІІ "Організація влади" - визначає права і обов'язки Скупщини, депутатів, президента та уряду; порядок проведення зборів Скупщини.
  • Частина IV "Економічний устрій" - декларує єдність економічного простору Чорногорії, зобов'язання сплати податків, визначає діяльність Центрального банку та Державна ревізорської інституція.
  • Частина V "Конституційність і законність" - визначає узгодженість правових актів з Конституцією, забороняє (з винятками) зворотну дію законів, порядок вступу законів та інших актів.
  • Частина VI "Конституційний суд Чорногорії" - визначає повноваження Конституційного суду, порядок його роботи.
  • Частина VII "Зміна конституції" - регламентує умови зміни Конституції, визначає статті, які не можуть бути змінені без проведення референдуму.
  • Частина VIII "Перехідні та остаточні рішення" - складається з однієї статті і визначає порядок прийняття Конституційного закону.

2. Історія Конституції Чорногорії

Перша Конституція Чорногорії була представлена князем Ніколою 19 грудня 1905 [1]. Відповідно до цієї конституції засновувався парламент - Народна Скупщина. До Скупщини увійшло 74 представника: 56 - від округів, 6 - від міст та 12 - за посадою. Громадяни, які досягли 21 року, отримували активне виборче право, які досягли 30 років і які платили податок в 15 крон - пасивне.


3. Зміни, закріплені останньої Конституцією

Стаття 13 Конституції 2007 року встановити в якості державної мови - чорногорський. До цього, з 1992 року, державною мовою була іекавская форма сербського, а раніше - сербохорватська мова.

Стаття 13 Офіційною мовою Чорногорії є чорногорська мова. Кирилична та латинська писемність є рівноправними. Офіційно використовуються також сербська, боснійська, албанська і хорватська мови.

Оригінальний текст (Черногор.)

Član 13 Slubeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski jezik. Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni. U slubenoj upotrebi su i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik.

Члан 13 Службені језік у Црној Горі је црногорскі језік. Ћірілічно і латиничний писма су рівноправними. У службеној вжив су і Српски, босанскі, албанською та хрватскі језік.


Примітки

  1. Історія Чорногорії - www.jartour.ru / info / montenegro_history.html. Читальний - www.webcitation.org/692lLP12D з першоджерела 10 липня 2012.