Конференція КПРС

Книжка "Делегату районної партійної конференції", 1967.

Конференція КПРС (Партконференція) - вищий орган обласних, крайових, окружних, міських, районних і великих первинних організацій КПРС. Обласна, крайова конференція скликалися обласним, крайовим комітетом один раз на два-три роки. Позачергові (надзвичайні) конференції скликалися за рішенням обласного, крайового комітету, ЦК компартії союзної республіки або на вимогу однієї третини загального числа членів організацій, що входять до обласної, крайову, республіканську партійну організацію.

Обласна, крайова конференція, з'їзд компартії союзної республіки заслуховували звіти обласного, крайового комітету, ЦК компартії союзної республіки, ревізійної комісії, обговорювали питання партійного, господарського і культурного будівництва, обирали обласної, крайовий комітет, ЦК компартії союзної республіки, ревізійну комісію та делегатів на з'їзд КПРС.

Окружна, міська, районна конференція (збори) заслуховували звіти комітету, ревізійної комісії, обговорювали питання партійного, господарського і культурного будівництва, обирали окружний, міський, районний комітет, ревізійну комісію та делегатів на обласну, крайову конференцію або з'їзд компартії союзної республіки.

Всесоюзна конференція КПРС - нарада представників місцевих партійних організацій та членів центральних партійних органів. За Статуту КПРС могла скликатися в період між з'їздами в міру необхідності для обговорення назрілих питань політики. Порядок скликання та проведення Всесоюзної партійної конференції визначався ЦК КПРС.

XIX з'їзд КПРС (жовтень 1952) визнав, що назрілі питання партійної політики можуть обговорюватися на з'їздах партії і пленумах ЦК і що необхідності у скликанні Всесоюзних конференцій немає. XXIII з'їзд КПРС (березень - квітень 1966) відновив у Статуті партії пункт, що дає ЦК КПРС право скликання Всесоюзній конференції.


1. Минулі конференції

Всього відбулося 19 центральних партійних конференцій:


2. Конференції в філателії


Література