Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Культура УкраїнаПлан:


Введення

Традиційний український танець у виконанні ансамблю Вірського.

Культура Україна - культура українського народу, інших народів і народностей Україна і держав, що передують сучасної Україні та СРСР.

Для української національної культури основоположною і базовою є народна культура, на основі якої поступово сформувалися професійні наука, література, мистецтво. Своєрідність української культури визначили також впливу географічних умов, особливості історичного шляху, а також взаємодія з іншими етнокультури. Важливим історичним етапом розвитку культури стало прийняття християнства в X столітті.


1. Загальна характеристика

Внаслідок труднощів історичного шляху Україна (монголо-татарське завоювання в XIII столітті, польсько-литовська експансія в XIV-XVI століттях, залежність від Російської та Австрійської імперій в XIX-ХХ століттях) у вітчизняній традиції народна культура зіграла виключну роль. Це сталося, тому що в XVI столітті, коли феодально-боярська знать прийняла католицтво і польську культуру, і до кінця XVIII століття, коли верх козацької старшини був русифікований, українське суспільство розвивалося значною мірою без повноцінної національної культурної еліти.

Щирими творцями і носіями культури продовжували залишатися широкі маси суспільства - селяни, козаки, ремісники. Українська культура протягом тривалих періодів своєї історії розвивалася як народна. У ній велике місце займали фольклор, народні традиції, які надавали їй особливої ​​чарівності і колорит. Особливо яскраво це проявилося в мистецтві - народних думах, піснях, танцях, декоративно-прикладному мистецтві. Саме завдяки збереженню і продовженню традицій, корені яких сходять до культури Київської Русі, став можливим підйом української культури і в XVI-XVII століттях, і культурне відродження в XIX столітті.

У той же час відчутні і негативні наслідки такого характеру розвитку української національної культури. Протягом тривалого часу багато талановитих людей, які народилися і виросли на Україна, потім покидали її, зв'язували своє подальше життя і творчість з російської, польської та іншими культурами. Крім того, прогрес у галузі природничих наук був виражений слабше, ніж у гуманітарній.

Разом з тим, самобутня і старовинна система освіти, яка досягла свого розквіту під час Козацтва і забезпечила практично суцільну грамотність населення, давня традиція книгописання, орієнтованість на провідні центри Європи, зокрема на візантійські культурні традиції, роль України-Руси як центру християнства в східнослов'янському світі, а також як центру наук і вищої освіти завдяки розвинутій мережі колегіумів, Острозької і Києво-Могилянській академії; меценатство та державна підтримка культури рядом визначних державників - Костянтином Острозьким, Петром Конашевичем-Сагайдачним, Іваном Мазепою та ін - все це дозволило підняти українську культуру на світовий рівень, створити ряд класичних шедеврів у галузі друкарства, архітектури, літератури, досягти значних успіхів у науці.

Відомий дослідник української культури Іван Огієнко зазначав, що українській культурі з самого початку були властиві відвертість світу, відсутність ксенофобії та гуманізм. Говорячи про гуманістичної суті української культури, потрібно відзначити і те, що сама система цінностей даної культури в період її активного розвитку (XVII-XIX століття) була досить специфічною. Багатий матеріал для такого висновку дає творча спадщина Григорія Сковороди, Феофана Прокоповича, Пантелеймона Куліша, Тараса Шевченка. У своїх філософських творах вони вирішували питання про сутність та умови людського щастя, про сенс людського існування.

На відміну від суспільної думки інших європейських країн, де проблеми бідності, хвороб і безкультур'я планувалося подолати шляхом технічного прогресу, підвищення продуктивності праці, за допомогою зусиль освічених монархів і соціального експериментування, українські мислителі закликають до іншого. "Родинний праця" і самопізнання, свобода, заради якої не шкода розлучитися з благополуччям, обмеження життєвих потреб, перевагу духовності, ніж матеріальності - ось ті шляхи і рецепти щастя, яких дотримувалися і які пропагували провідні українські мислителі у дусі більш пізнього європейського екзистенціалізму. Сьогодні такі підходи мають особливе значення для всього людства.

Український народ має багату і бурхливу історію. Жити йому довелося на роздоріжжі, через яке проходило багато різних народів і племен. Майже кожен з них робив замах на українську землю. У таких важких, складних умовах доводилося захищати свою свободу від ворогів, доводилось бути й поневоленим. Ця боротьба виховала в українцях яскраву, характерну рису - волелюбність. Саме вона призвела до того, що вже в кінці XVI століття на Україну здійснювалася найперша в той час демократія. Запорізька Січ стала найпотужнішим бастіоном демократії та свободи не тільки у себе, а й для сусідніх народів. Тому і вся творчість народу пронизана волелюбним характером. Не раз втрачаючи волю, незалежність, українці тужили за нею, і цю тугу та боротьбу за свободу відтворювали у всіх проявах своєї творчості - у безмежному морі задушевних пісень, дум, легенд; в живопису, вишивці, гончарстві, ткацтві і т. д.


2. Історичний нарис

2.1. Витоки

На території сучасної України археологами знайдено численна кількість культур, що охоплює весь історичний період розвитку людства - періоди палеоліту, мезоліту і неоліту. Залізний вік на території Україні представлений Черняхівської культурою, а мідний вік - трипільської і ямної культурами.

Що стосується витоків української культури, то на сьогоднішній день існує кілька гіпотез українського етногенезу:

  • Теорія "споконвічності" - існує стільки, скільки взагалі існує людина сучасного типу, тобто від 30-40 тис. до 2-3 млн років;
  • Теорія автохтонності ( М. Грушевський), згідно з якою українську етнічну основу складало населення пізнього палеоліту, яке проживало на території Україні, а росіяни і білоруси мали свою окрему етнічну основу і територію проживання;
  • Теорія "єдиної колиски" (яка була загальноприйнятою в СРСР): зародження і розвиток трьох близьких слов'янських народів з єдиної давньоруської народністю;
  • Теорія "незалежного розвитку окремих східнослов'янських народів", тобто українського, російського, білоруського, що отримала поширення останнім часом.

2.2. Культура Русі

В IX столітті в Східній Європі виникло монархічна держава Русь, центром якого став Київ. Основою культури Русі стала самобутня культура східнослов'янських племен. На момент її виникнення в господарському укладі слов'ян давно вже переважало землеробство, важливими промислами стали скотарство, полювання, рибальство і бортництво. Досить високого рівня досягло до Х століття і ремесло - виготовлялися вироби з заліза і кольорових металів, розвивалися гончарство, ткацтво, вичинка й обробка шкіри, різьблення на каменях і дереві.

Рубіжним подією стало ухвалення християнства, яке приходило на зміну язичницьким віруванням руських племен, і було офіційно прийнято Володимиром Великим у 988 році. Прийняття християнства значно прискорило розвиток писемності (деякий час співіснували кирилиця і глаголиця), а також літератури, стародавні пам'ятки якої написані на церковнослов'янською мовою. Важливими стали впливу Візантійської культури, зокрема поширився візантійський стиль в архітектурі, в духовній музиці поширився знаменний розспів.


2.3. XIII-XV століття

Татаро-монгольське іго середини XIII століття стало причиною затяжного економічного занепаду. У ряді виробництв спостерігалося падіння або забуття складної техніки, спрощувалася реміснича промисловість. На тривалий час було припинено будівництво. Центром духовної культури була православна церква, яка володарями Орди залишалася незайманою.

Із занепадом Київського та Чернігівського князівств головним центром розвитку української культури було Галицько-Волинське князівство, яке знаходилося в більш сприятливому геополітичному становищі. Ситуація стала поступово змінюватися з входженням українських земель до складу Великого князівства Литовського. У культурі стає помітним західноєвропейський вплив, Його поєднання з місцевими традиціями визначило культурний зміст епохи. Значних висот досягли наукові знання в гуманітарних галузях: філософії, історії. Розвивалися світські мотиви в літературі. Архітектура храмів набуває рис готичного стилю, поширеного в міському будівництві Європи. Продовжувалося розвиток різних жанрів народного мистецтва: декоративно-прикладного, музичного, театрального. Народна творчість збагачувалося героїчними, визвольними мотивами.


2.4. XVI-XVIII століття

В XVI столітті триває стабілізація і пожвавлення економічного життя, зростання кількості міст. На Волині і в Галичині все ширше практикувалося будівництво світських споруд не з дерева, а з каменя і цегли, в XV столітті під Львові був побудований водопровід.

З укладенням Люблінської унії в 1569 українські землі опинилися у владі Речі Посполитої. Позиція соціальної еліти в нових умовах була неоднозначною. Своєю меценатської діяльністю прославилися князь Костянтин (Василь) Острозький, князь Юрій Слуцький, Єлизавета (Галшка) Гулечівна. Однак більшість українських феодалів, верхівка духовенства в умовах панування Речі Посполитої віддалялися від національної культури - мови, традицій, православної віри.

У цій історичній ситуації роль духовного лідера народу взяло на себе козацтво - самобутнє суспільне становище, яке сформувалося в XV-XVI століттях. Саме козацтво підхопило традицію національної державності, виступило захисником православної церкви і української мови.


2.5. XIX століття

2.6. ХХ - початок ХХІ століття

Література


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Україна
Україна
Автодорога М-18 (Україна)
Доісторична Україна
Назва Україна
Карпатська Україна
Трудова Україна
Україна (автодорога)
Воронеж (Україна)
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru