Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ЛазерПлан:


Введення

Лазер (лабораторія NASA).

Лазер ( англ. laser , акронім від англ. light amplification by stimulated emission of radiation - Посилення світла за допомогою вимушеного випромінювання), оптичний квантовий генератор - пристрій, що перетворює енергію накачування ( світлову, електричну, теплову, хімічну та ін) в енергію когерентного, монохроматичного, поляризованого і вузькоспрямованого потоку випромінювання.

Фізичної основою роботи лазера служить квантовомеханічної явище вимушеного (індукованого) випромінювання. Випромінювання лазера може бути безперервним, з постійною потужністю, або імпульсним, що досягає гранично великих пікових потужностей. В деяких схемах робочий елемент лазера використовується як оптичного підсилювача для випромінювання від іншого джерела. Існує велика кількість видів лазерів, що використовують як робочого середовища все агрегатні стани речовини. Деякі типи лазерів, наприклад лазери на розчинах барвників або поліхроматичні твердотільні лазери, можуть генерувати цілий набір частот ( мод оптичного резонатора) в широкому спектральному діапазоні. Габарити лазерів різняться від мікроскопічних для ряду напівпровідникових лазерів до розмірів футбольного поля для деяких лазерів на неодимовому склі. Унікальні властивості випромінювання лазерів дозволили використовувати їх в різних галузях науки і техніки, а також в побуті, починаючи з читання та запису компакт-дисків і закінчуючи дослідженнями в області керованого термоядерного синтезу.


1. Основні дати


2. Принцип дії

Фізичної основою роботи лазера служить явище вимушеного (індукованого) випромінювання [8]. Суть явища полягає в тому, що збуджений атом здатний випроменити фотон під дією іншого фотона без його поглинання, якщо енергія останнього дорівнює різниці енергій рівнів атома до і після випромінювання. При цьому випромінений фотон когерентний фотону, який викликав випромінювання (є його "точною копією"). Таким чином відбувається посилення світла. Цим явище відрізняється від спонтанного випромінювання, в якому випромінювані фотони мають випадкові напрямки розповсюдження, поляризацію і фазу [9] [10].

Гелій-неоновий лазер. Світловий промінь в центрі - це не власне лазерний промінь, а електричний розряд, який породжує світіння, подібно тому, як це відбувається в неонових лампах. Луч проектується на екран праворуч у вигляді світної червоної крапки.

Ймовірність того, що випадковий фотон викличе індуковане випромінювання порушеної атома, в точності дорівнює ймовірності поглинання цього фотона атомом, що знаходяться в збудженому стані [11]. Тому для посилення світла необхідно, щоб збуджених атомів в середовищі було більше, ніж збудженому (так звана інверсія населенностей). У стані термодинамічної рівноваги ця умова не виконується, тому використовуються різні системи накачування активного середовища лазера ( оптичні, електричні, хімічні та ін) [12].

Першоджерелом генерації є процес спонтанного випромінювання, тому для забезпечення наступності поколінь фотонів необхідне існування позитивного зворотного зв'язку, за рахунок якої випромінюють фотони викликають наступні акти індукованого випромінювання. Для цього активна середу лазера поміщається в оптичний резонатор. У простому випадку він являє собою два дзеркала, одне з яких напівпрозоре - через нього промінь лазера частково виходить з резонатора. Відбиваючись від дзеркал, пучок випромінювання багаторазово проходить по резонатора, викликаючи в ньому індуковані переходи. Випромінювання може бути як безперервним, так і імпульсним. При цьому, використовуючи різні прилади (обертові призми, осередку Керра та ін) для швидкого виключення і включення зворотнього зв'язку і зменшення тим самим періоду імпульсів, можливо створити умови для генерації випромінювання дуже великої потужності (так звані гігантські імпульси) [9]. Цей режим роботи лазера називають режимом модульованої добротності.

Генерується лазером випромінювання є монохроматичним (однієї або дискретного набору довжин хвиль), оскільки ймовірність випромінювання фотона певної довжини хвилі більше, ніж близько розташованої, пов'язаної з розширенням спектральної лінії, а, відповідно, і ймовірність індукованих переходів на цій частоті теж має максимум. Тому поступово в процесі генерації фотони даної довжини хвилі будуть домінувати над усіма іншими фотонами [12]. Крім цього, через особливого розташування дзеркал у лазерному промені зберігаються лише ті фотони, які розповсюджуються в напрямку, паралельному оптической оси резонатора на небольшом расстоянии от неё, остальные фотоны быстро покидают объём резонатора. Таким образом луч лазера имеет очень малый угол расходимости [13]. Наконец, луч лазера имеет строго определённую поляризацию. Для этого в резонатор вводят различные поляроиды, например, ими могут служить плоские стеклянные пластинки, установленные под углом Брюстера к направлению распространения луча лазера [14].


3. Устройство лазера

На схеме обозначены: 1 - активная среда; 2 - энергия накачки лазера; 3 - непрозрачное зеркало; 4 - полупрозрачное зеркало; 5 - лазерный луч.

Все лазеры состоят из трёх основных частей:

 • активной (рабочей) среды;
 • системы накачки (источник энергии);
 • оптического резонатора (может отсутствовать, если лазер работает в режиме усилителя).

Каждая из них обеспечивает для работы лазера выполнение своих определённых функций.


3.1. Активная среда

В настоящее время в качестве рабочей среды лазера используются различные агрегатные состояния вещества : твёрдое, жидкое, газообразное, плазма [15]. В обычном состоянии число атомов, находящихся на возбуждённых энергетических уровнях, определяется распределением Больцмана [16] :

~N=N_0 \exp (-E/kT),

здесь N - число атомов, находящихся в возбуждённом состоянии с энергией E, N 0 - число атомов, находящихся в основном состоянии, k - постоянная Больцмана, T - температура среды. Иными словами, таких атомов, находящихся в возбужденном состоянии меньше, чем в основном, поэтому вероятность того, что фотон, распространяясь по среде, вызовет вынужденное излучение также мала по сравнению с вероятностью его поглощения. Поэтому электромагнитная волна, проходя по веществу, расходует свою энергию на возбуждение атомов. Интенсивность излучения при этом падает по закону Бугера [1] :

~I_l=I_0 \exp (-a_1l),

здесь I 0 - начальная интенсивность, I l - интенсивность излучения, прошедшего расстояние l в веществе, a 1 - коэффициент поглощения вещества. Поскольку зависимость экспоненциальная, излучение очень быстро поглощается.

В том случае, когда число возбуждённых атомов больше, чем невозбуждённых (то есть в состоянии инверсии населённостей), ситуация прямо противоположна. Акты вынужденного излучения преобладают над поглощением, и излучение усиливается по закону [1] :

~I_l=I_0 \exp (a_2l),

где a 2 - коэффициент квантового усиления. В реальных лазерах усиление происходит до тех пор, пока величина поступающей за счёт вынужденного излучения энергии не станет равной величине энергии, теряемой в резонаторе [17]. Эти потери связаны с насыщением метастабильного уровня рабочего вещества, после чего энергия накачки идёт только на его разогрев, а также с наличием множества других факторов (рассеяние на неоднородностях среды, поглощение примесями, неидеальность отражающих зеркал, полезное и нежелательное излучение в окружающую среду и пр.) [1].


3.2. Система накачки

Для создания инверсной населённости среды лазера используются различные механизмы. В твердотельных лазерах она осуществляется за счёт облучения мощными газоразрядными лампами-вспышками, сфокусированным солнечным излучением (так называемая оптическая накачка) и излучением других лазеров (в частности, полупроводниковых) [9] [18]. При этом возможна работа только в импульсном режиме, поскольку требуются очень большие плотности энергии накачки, вызывающие при длительном воздействии сильный разогрев и разрушение стержня рабочего вещества [19]. В газовых и жидкостных лазерах (см. гелий-неоновый лазер, лазер на красителях) используется накачка электрическим разрядом. Такие лазеры работают в непрерывном режиме. Накачка химических лазеров происходит посредством протекания в их активной среде химических реакций. При этом инверсия населённостей возникает либо непосредственно у продуктов реакции, либо у специально введённых примесей с подходящей структурой энергетических уровней. Накачка полупроводниковых лазеров происходит под действием сильного прямого тока через pn переход, а также пучком электронов. Существуют и другие методы накачки (газодинамические, заключающиеся в резком охлаждении предварительно нагретых газов; фотодиссоциация, частный случай химической накачки и др.) [17].

На рисунке: а - трёхуровневая и б - четырёхуровневая схемы накачки активной среды лазера.

Классическая трёхуровневая система накачки рабочей среды используется, например, в рубиновом лазере. Рубин представляет собой кристалл корунда Al 2 O 3, легированный небольшим количеством ионов хрома Cr 3+, которые и являются источником лазерного излучения. Из-за влияния электрического поля кристаллической решётки корунда внешний энергетический уровень хрома E 2 расщеплён (см. эффект Штарка). Именно это делает возможным использование немонохроматического излучения в качестве накачки [9]. При этом атом переходит из основного состояния с энергией E 0 в возбуждённое с энергией около E 2. В этом состоянии атом может находиться сравнительно недолго (порядка 10 −8 с), почти сразу происходит безызлучательный переход на уровень E 1, на котором атом может находиться значительно дольше (до 10 −3 с), это так называемый метастабильный уровень. Возникает возможность осуществления индуцированного излучения под воздействием других случайных фотонов. Как только атомов, находящихся в метастабильном состоянии становится больше, чем в основном, начинается процесс генерации [17] [20].

Следует отметить, что создать инверсию населённостей атомов хрома Cr с помощью накачки непосредственно с уровня E 0 на уровень E 1 нельзя. Это связано с тем, что если поглощение и вынужденное излучение происходят между двумя уровнями, то оба эти процесса протекают с одинаковой скоростью. Поэтому в данном случае накачка может лишь уравнять населённости двух уровней, чего недостаточно для возникновения генерации [9].

В некоторых лазерах, например в неодимовом, генерация излучения в котором происходит на ионах неодима Nd 3+, используется четырёхуровневая схема накачки. Здесь между метастабильным E 2 и основным уровнем E 0 имеется промежуточный - рабочий уровень E 1. Вынужденное излучение происходит при переходе атома между уровнями E 2 и E 1. Преимущество этой схемы заключается в том, что в данном случае легко выполнить условие инверсной населенности, так как время жизни верхнего рабочего уровня ( E 2) на несколько порядков больше времени жизни нижнего уровня ( E 1). Это значительно снижает требования к источнику накачки [17]. Кроме того, подобная схема позволяет создавать мощные лазеры, работающие в непрерывном режиме, что очень важно для некоторых применений [15]. Однако подобные лазеры обладают существенным недостатком в виде низкого квантового КПД, которое определяется как отношение энергии излученного фотона к энергии поглощенного фотона накачки (η квантовое = hν излучения /hν накачки)


3.3. Оптический резонатор

В ширину спектральной линии, изображённой на рисунке зелёным цветом, укладывается три собственных частоты резонатора. В этом случае генерируемое лазером излучение будет трехмодовым. Для фиолетовой линии излучение будет чисто монохроматическим.

Зеркала лазера не только обеспечивают существование положительной обратной связи, но и работают как резонатор, поддерживая одни генерируемые лазером моды, соответствующие стоячим волнам данного резонатора [21], и подавляя другие [16]. Если на оптической длине L резонатора укладывается целое число полуволн n :

~2L = n \lambda,

то такие волны, проходя по резонатору не меняют своей фазы и вследствие интерференции усиливают друг друга. Все остальные, близко расположенные волны, постепенно гасят друг друга. Таким образом спектр собственных частот оптического резонатора определяется соотношением:

\nu_n = \frac{c}{2L} n,

здесь c - скорость света в вакууме. Интервалы между соседними частотами резонатора одинаковы и равны:

\vartriangle \nu_r = \frac{c}{2L}.

Линии в спектре излучения в силу различных причин (доплеровское уширение, внешние электрические и магнитное поля, квантовомеханическое эффекты и др.) всегда имеют определённую ширину \vartriangle \nu_l . Поэтому могут возникать ситуации, когда на ширину спектральной линии укладывается несколько собственных частот резонатора. В этом случае излучение лазера будет многомодовым [22]. Синхронизация этих мод позволяет добиться того, чтобы излучение представляло собой последовательность коротких и мощных импульсов. Если же \vartriangle \nu_l < \vartriangle \nu_r, то в излучении лазера будет присутствовать только одна частота, в данном случае резонансные свойства системы зеркал слабо выражены на фоне резонансных свойств спектральной линии [12].

При более строгом расчёте необходимо учитывать, что усиливаются волны, распространяющиеся не только параллельно оптической оси резонатора, но и под малым углом \ Varphi к ней. Условие усиления тогда принимает вид [16] :

~2L \cos \varphi = n \lambda.

Это приводит к тому, что интенсивность пучка лучей лазера различна в разных точках плоскости, перпендикулярной этому пучку. Здесь наблюдается система светлых пятен, разделённых тёмными узловыми линиями. Для устранения этих нежелательных эффектов используют различные диафрагмы, рассеивающие нити, а также применяют различные схемы оптических резонаторов [23].


4. Классификация лазеров

 • Твердотельные лазеры на люминесцирующих твёрдых средах (диэлектрические кристаллы и стёкла). В качестве активаторов обычно используются ионы редкоземельных элементов или ионы группы железа Fe. Накачка оптическая и от полупроводниковых лазеров, осуществляется по трёх- или четырёхуровневой схеме. Современные твердотельные лазеры способны работать в импульсном, непрерывным и квазинепрерывном режимах [18].
 • Полупроводниковые лазеры. Формально также являются твердотельными, но традиционно выделяются в отдельную группу, поскольку имеют иной механизм накачки (инжекция избыточных носителей заряда через pn переход или гетеропереход, электрический пробой в сильном поле, бомбардировка быстрыми электронами), а квантовые переходы происходят между разрешёнными энергетическими зонами, а не между дискретными уровнями энергии. Полупроводниковые лазеры - наиболее употребительный в быту вид лазеров [24]. Кроме этого применяются в спектроскопии, в системах накачки других лазеров, а также в медицине (см. фотодинамическая терапия).
 • Лазеры на красителях. Тип лазеров, использующий в качестве активной среды раствор флюоресцирующих с образованием широких спектров органических красителей. Лазерные переходы осуществляются между различными колебательными подуровнями первого возбуждённого и основного синглетных электронных состояний. Накачка оптическая, могут работать в непрерывном и импульсном режимах. Основной особенностью является возможность перестройки длины волны излучения в широком диапазоне. Применяются в спектроскопических исследованиях [25].
 • Газовые лазеры - лазеры, активной средой которых является смесь газов и паров. Отличаются высокой мощностью, монохроматичностью, а также узкой направленностью излучения. Работают в непрерывном и импульсном режимах. В зависимости от системы накачки газовые лазеры разделяют на газоразрядные лазеры, газовые лазеры с оптическим возбуждением и возбуждением заряженными частицами (например, лазеры с ядерной накачкой [26], в начале 80-х проводились испытания систем противоракетной обороны на их основе [27], однако, без особого успеха [28]), газодинамические и химические лазеры. По типу лазерных переходов различают газовые лазеры на атомных переходах, ионные лазеры, молекулярные лазеры на электронных, колебательных и вращательных переходах молекул и эксимерные лазеры [29].
 • Газодинамические лазеры - газовые лазеры с тепловой накачкой, инверсия населённостей в которых создаётся между возбуждёнными колебательно-вращательными уровнями гетероядерных молекул путём адиабатического расширения движущейся с высокой скоростью газовой смеси (чаще N 2 +CO 2 +He или N 2 +CO 22 О, рабочее вещество - CO 2) [30].
 • Эксимерные лазеры - разновидность газовых лазеров, работающих на энергетических переходах эксимерных молекул (димерах благородных газов, а также их моногалогенидов), способных существовать лишь некоторое время в возбуждённом состоянии. Накачка осуществляется пропусканием через газовую смесь пучка электронов, под действием которых атомы переходят в возбуждённое состояние с образованием эксимеров, фактически представляющих собой среду с инверсией населённостей. Эксимерные лазеры отличаются высокими энергетическими характеристикам, малым разбросом длины волны генерации и возможности её плавной перестройки в широком диапазоне [31].
 • Химические лазеры - разновидность лазеров, источником энергии для которых служат химические реакции между компонентами рабочей среды (смеси газов). Лазерные переходы происходят между возбуждёнными колебательно-вращательными и основными уровнями составных молекул продуктов реакции. Для осуществления химических реакций в среде необходимо постоянное присутствие свободных радикалов, для чего используются различные способы воздействия на молекулы для их диссоциации. Отличаются широким спектром генерации в ближней ИК-области, большой мощностью непрерывного и импульсного излучения [32].
 • Лазеры на свободных электронах - лазеры, активной средой которых является поток свободных электронов, колеблющихся во внешнем электромагнитном поле (за счёт чего осуществляется излучение) и распространяющихся с релятивистской скоростью в направлении излучения. Основной особенностью является возможность плавной широкодиапазонной перестройки частоты генерации. Различают убитроны и скаттроны, накачка первых осуществляется в пространственно-периодическом статическом поле ондулятора, вторых - мощным полем электромагнитной волны. Существуют также мазеры на циклотронном резонансе и строфотроны, основанные на тормозном излучении электронов, а также флиматроны, использующие эффект черенковского и переходного излучений. Поскольку каждый электрон излучает до 10 8 фотонов, лазеры на свободных электронах являются, по сути, классическими приборами и описываются законами классической электродинамики [33].
 • Квантовые каскадные лазеры − полупроводниковые лазеры, которые излучают в среднем и дальнем инфракрасном диапазоне [34]. В отличие от обычных полупроводниковых лазеров, которые излучают посредством вынужденных переходов между разрешенными электронными и дырочными уровнями, разделенными запрещенной зоной полупроводника, излучение квантовых каскадных лазеров возникает при переходе электронов между слоями гетероструктуры полупроводника и состоит из двух типов лучей, причем вторичный луч обладает весьма необычными свойствами и не требует больших затрат энергии [35].
 • Волоконный лазер - лазер, резонатор которого построен на базе оптического волокна, внутри которого полностью или частично генерируется излучение. При полностью волоконной реализации такой лазер называется цельноволоконным, при комбинированном использовании волоконных и других элементов в конструкции лазера он называется волоконно-дискретным или гибридным.
 • Вертикально-излучающие лазеры (VCSEL) - "Поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором" - разновидность диодного полупроводникового лазера, излучающего свет в направлении, перпендикулярном поверхности кристалла, в отличие от обычных лазерных диодов, излучающих в плоскости, параллельной поверхности пластин.

5. Использование лазеров

Лазерное сопровождение музыкальных представлений (лазерное шоу)

С момента своего изобретения лазеры зарекомендовали себя как "готовые решения ещё не известных проблем" [38]. В силу уникальных свойств излучения лазеров, они широко применяются во многих отраслях науки и техники, а также в быту (проигрыватели компакт-дисков, лазерные принтеры, считыватели штрих-кодов, лазерные указки и пр.). В промышленности лазеры используются для резки, сварки и пайки деталей из различных материалов. Высокая температура излучения позволяет сваривать материалы, которые невозможно сварить обычными способами (к примеру, керамику и металл). Луч лазера может быть сфокусирован в точку диаметром порядка микрона, что позволяет использовать его в микроэлектронике (так называемое лазерное скрайбирование) [39]. Лазеры используются для получения поверхностных покрытий материалов (лазерное легирование, лазерная наплавка, вакуумно-лазерное напыление) с целью повышения их износостойкости. Широкое применение получила также лазерная маркировка промышленных образцов и гравировка изделий из различных материалов [40]. При лазерной обработке материалов на них не оказывается механическое воздействие, поэтому возникают лишь незначительные деформации. Кроме того, весь технологический процесс может быть полностью автоматизирован. Лазерная обработка потому характеризуется высокой точностью и производительностью.

Полупроводниковый лазер, применяемый в узле генерации изображения принтера Hewlett-Packard

Лазеры применяются в голографии для создания самих голограмм и получения гологафического объёмного изображения. Некоторые лазеры, например лазеры на красителях, способны генерировать монохроматический свет практически любой длины волны, при этом импульсы излучения могут достигать 10 −16 с, а следовательно и огромных мощностей (так называемые гигантские импульсы). Эти свойства используются в спектроскопии, а также при изучении нелинейных оптических эффектов. С использованием лазера удалось измерить расстояние до Луны с точностью до нескольких сантиметров. Лазерная локация космических объектов уточнила значения ряда фундаментальных астрономических постоянных и способствовала уточнению параметров космической навигации, расширила представления о строении атмосферы и поверхности планет Солнечной системы [17]. В астрономических телескопах, снабженных адаптивной оптической системой коррекции атмосферных искажений, лазер применяют для создания искусственных опорных звезд в верхних слоях атмосферы.

Применение лазеров в метрологии и измерительной технике не ограничивается измерением расстояний. Лазеры находят здесь разнообразнейшее применение: для измерения времени, давления, температуры, скорости потоков жидкостей и газов, угловой скорости (лазерный гироскоп), концентрации веществ, оптической плотности, разнообразных оптических параметров и характеристик, в виброметрии и др.

Сверхкороткие импульсы лазерного излучения используются в лазерной химии для запуска и анализа химических реакций. Здесь лазерное излучение позволяет обеспечить точную локализацию, дозированность, абсолютную стерильность и высокую скорость ввода энергии в систему [41]. В настоящее время разрабатываются различные системы лазерного охлаждения [42], рассматриваются возможности осуществления с помощью лазеров управляемого термоядерного синтеза. Лазеры используются и в военных целях, например, в качестве средств наведения и прицеливания. Рассматриваются варианты создания на основе мощных лазеров боевых систем защиты воздушного, морского и наземного базирования [43] [44].

В медицине лазеры применяются как бескровные скальпели, используются при лечении офтальмологических заболеваний (катаракта, отслоение сетчатки, лазерная коррекция зрения и др.). Широкое применение получили также в косметологии (лазерная эпиляция, лечение сосудистых и пигментных дефектов кожи, лазерный пилинг, удаление татуировок и пигментных пятен) [45].

В настоящее время бурно развивается так называемая лазерная связь. Известно, что чем выше несущая частота канала связи, тем больше его пропускная способность [1]. Поэтому радиосвязь стремится переходить на всё более короткие длины волн. Довжина световой волны в среднем на шесть порядков меньше длины волны радиодиапазона, поэтому посредством лазерного излучения возможна передача гораздо большего объёма информации. Лазерная связь осуществляется как по открытым, так и по закрытым световодным структурам, например, по оптическому волокну. Свет за счёт явления полного внутреннего отражения может распространяться по нему на большие расстояния, практически не ослабевая [46].

Лазерные указки мощностью сотни милливатт используются хулиганами для ослепления экипажей самолётов при совершении посадки.

Лазером, обеспечивающим максимальную мощность в импульсе, на данный момент является Техасский петаваттный лазер (1,1 ПВт).


6. Фільми


Примітки

 1. 1 2 3 4 5 С. Транковский ЛАЗЕР (оптический квантовый генератор) - www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost/LAZER.html. Krugosvet.ru. Архивировано - www.webcitation.org/61AmEoXUP из первоисточника 24 августа 2011.
 2. Dirac PAM (1927). "The Quantum Theory of the Emission and Absorption of Radiation". 114 : 243265. (Англ.)
 3. 1 2 3 4 5 6 Олексій Левін Квантовий світоч: Історія одного з найважливіших винаходів XX століття - лазера - www.popmech.ru/article/381-kvantovyiy-svetoch/. Popmech.ru (1 червня 2006). Статичний - www.webcitation.org/61AmFZljR з першоджерела 24 серпня 2011.
 4. Ivar Waller The Nobel Prize In Physics 1966: Presentation Speech - nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1966/press.html (Англ.) . Elsevier Publishing Company (1972). Статичний - www.webcitation.org/61AmJwDO7 з першоджерела 24 серпня 2011.
 5. Nikitas Чудесне винахід XX століття - Лазер - lasers.org.ru / laserhistory.html. Lasers.org.ru (7 вересня 2008). Статичний - www.webcitation.org/61AmKkpy2 з першоджерела 24 серпня 2011.
 6. 1 2 3 Franois Balembois ET Sbastien Forget Laser: Fundamentals / / Some important dates - prn1.univ-lemans.fr/prn1/siteheberge/optique/M1G1_FBalembois_ang/co/Contenu_02.html (Англ.) . Prn1.univ-lemans.fr. (Недоступна посилання)
 7. Maiman, TH (1960). "Stimulated optical radiation in ruby". Nature 187 (4736): 493-494. DOI : 10.1038/187493a0 - dx.doi.org/10.1038/187493a0.
 8. Сивухин Д. В. Загальний курс фізики. Оптика - М .: Наука, 1985. - Т. 4. - С. 704-706. - 735 с.
 9. 1 2 3 4 5 А. Н. Ораевскій Лазер / / під. ред. М. Е. Жаботинського Квантова електроніка. Маленька енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1969. - С. 89-118.
 10. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сендс 3 - випромінювання, хвилі, кванти, 4 - кінетика, теплота, звук / / Фейнмановские лекції з фізики - 3-е изд. - М .: Світ, 1976. - Т. 1. - С. 311-315. - 496 с.
 11. Einstein А. (1916). "Strahlungs-emission und-absorption nach der Quantentheorie". Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 18: 318. (Нім.)
 12. 1 2 3 А. Н. Ораевскій Лазер - www.femto.com.ua/articles/part_1/1892.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 2.
 13. Franois Balembois ET Sbastien Forget Laser: Fundamentals / / Spatial characteristics of the emitted laser beam - prn1.univ-lemans.fr/prn1/siteheberge/optique/M1G1_FBalembois_ang/co/Contenu_09.html (Англ.) . Prn1.univ-lemans.fr. (Недоступна посилання)
 14. Редкін Ю. Н. Частина 5. Фізика атома, твердого тіла і атомного ядра / / Курс загальної фізики - Кіров: ВятГГУ, 2006. - С. 57. - 152 с.
 15. 1 2 Сивухин Д. В. Загальний курс фізики - Видання 2-е. - М .: Наука, 1985. - Т. IV. Оптика. - С. 714-721. - 735 с.
 16. 1 2 3 Сивухин Д. В. Загальний курс фізики - Видання 2-е. - М .: Наука, 1985. - Т. IV. Оптика. - С. 703-714. - 735 с.
 17. 1 2 3 4 5 М. Е. Жаботинський Лазер (оптичний квантовий генератор) / / под. ред. А. М. Прохорова Фізичний енциклопедичний словник. - М .: "Радянська енциклопедія", 1984. - С. 337-340.
 18. 1 2 І. А. Щербаков Твердотільний лазер - www.femto.com.ua/articles/part_2/3985.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 5.
 19. А. В. Францессон Накачування - www.femto.com.ua/articles/part_2/2395.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 3.
 20. Franois Balembois ET Sbastien Forget Laser: Fundamentals / / Spectroscopic systems used to create a laser - prn1.univ-lemans.fr/prn1/siteheberge/optique/M1G1_FBalembois_ang/co/Contenu_08.html (Англ.) . Prn1.univ-lemans.fr. (Недоступна посилання)
 21. Сивухин Д. В. Загальний курс фізики. Електрика - М .: Наука, 1985. - Т. 3. - С. 624-627. - 713 с.
 22. Franois Balembois ET Sbastien Forget Laser: Fundamentals / / Operating conditions for the cavity - prn1.univ-lemans.fr/prn1/siteheberge/optique/M1G1_FBalembois_ang/co/Contenu_11.html (Англ.) . Prn1.univ-lemans.fr. (Недоступна посилання)
 23. В. П. Биков Оптичний резонатор - www.femto.com.ua/articles/part_2/2643.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 3.
 24. Єлісєєв П. Г. Напівпровідниковий лазер - www.femto.com.ua/articles/part_2/2979.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 4.
 25. А. Н. Рубінов Лазери на барвниках - www.femto.com.ua/articles/part_1/1905.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 2.
 26. С. І. Яковленко Лазер з ядерною накачуванням - www.femto.com.ua/articles/part_1/1893.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 2.
 27. Hecht, Jeff (May 2008). "The history of the x-ray laser". Optics and Photonics News 19 (5): 26-33. (Англ.)
 28. United States Nuclear Tests 1945-1992 - www.nv.doe.gov/library/publications/historical/DOENV_209_REV15.pdf (Англ.) (Pdf). United States Department of Energy. Статичний - www.webcitation.org/61AmMY7mJ з першоджерела 24 серпня 2011.
 29. Г. Г. Петраш Газовий лазер - www.femto.com.ua/articles/part_1/0645.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 1.
 30. А. С. Бірюков газодинамічний лазер - www.femto.com.ua/articles/part_1/0647.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 1.
 31. А. В. Єлецький ексимерний лазер - www.femto.com.ua/articles/part_2/4625.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 5.
 32. А. В. Єлецький Хімічний лазер - www.femto.com.ua/articles/part_2/4470.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 5.
 33. В. Л. Братман, Н. С. Гінзбург Лазери на вільних електронах - www.femto.com.ua/articles/part_1/1906.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 2.
 34. Faist, Jerome; Federico Capasso, Deborah L. Sivco, Carlo Sirtori, Albert L. Hutchinson, and Alfred Y. Cho (April 1994). " Quantum Cascade Laser - www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/264/5158/553 "(abstract). Science 264 (5158): 553-556. DOI : 10.1126/science.264.5158.553 - dx.doi.org/10.1126/science.264.5158.553. PMID 17732739. Перевірено 2007-02-18. (Англ.)
 35. Kazarinov, RF; Suris, RA (April 1971). "Possibility of amplification of electromagnetic waves in a semiconductor with a superlattice". Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov 5 (4): 797-800. (Англ.)
 36. А. В. Андрєєв Рентгенівський лазер - www.femto.com.ua/articles/part_2/3418.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 4.
 37. А. В. Андрєєв Гамма-лазер - www.femto.com.ua/articles/part_1/0676.html / / під. ред. А. М. Прохорова Фізична енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1988. - Т. 1.
 38. Charles H. Townes The first laser / / A Century of Nature: Twenty-One Discoveries that Changed Science and the World - www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/284158_townes.html - University of Chicago Press, 2003. - С. 107-112. - ISBN 0-226-28413-1. (Англ.)
 39. Лазерна різка та прошивка отворів - www.laser-reserv.ru/ltech/rezka_proshivka_ot/. Laser-reserv.ru. Статичний - www.webcitation.org/61AmN3krm з першоджерела 24 серпня 2011.
 40. А. Найдьонов А що ще можна зробити з натурального дерева за допомогою лазера? - www.i-laser.ru/content/view/158/1/. I-laser.ru (24 січня 2008). Статичний - www.webcitation.org/64vYoYcKk з першоджерела 24 січня 2012.
 41. Н. В. Карлов Лазерна хімія / / під. ред. А. М. Прохорова Фізичний енциклопедичний словник. - М .: "Радянська енциклопедія", 1984. - С. 340-341.
 42. Лазерне охолодження і полон нейтральних атомів - www.isan.troitsk.ru / win / LLS / lctna.htm. Інститут спектроскопії РАН. Статичний - www.webcitation.org/61AmNhMyO з першоджерела 24 серпня 2011.
 43. В. Саків Бойовий 100-кВт лазер Northrop Grumman. Майже портативний - www.3dnews.ru/news/boevoi_100_kvt_lazer_northrop_grumman_pochti_portativnii/. 3dnews.ru (21 березня 2009).
 44. Pae, Peter Northrop Advance Brings Era Of The Laser Gun Closer (Англ.) / / Los Angeles Times. - 2009-03-19. - С. B2.
 45. Лазери для хірургії і косметології - www.medlaser.ru / applic.htm. Medlaser.ru. Статичний - www.webcitation.org/61AmOHxMk з першоджерела 24 серпня 2011.
 46. А. В. Іевскій, М. Ф. Стельмах Оптична зв'язок - bse.sci-lib.com/article084692.html / / під. ред. А. М. Прохорова Велика радянська енциклопедія. - М .: "Радянська енциклопедія", 1977.

Література


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Твердотільний лазер
Лазер на вільних електронах
© Усі права захищені
написати до нас