Левківський

Левківський ( польськ. Lewkowski , укр. Левківські ) - Старовинний дворянський рід панцирних бояр овруцьких ("обслуговуються коньмі а Вь панцирах', Посполитої зь бояр Вруцкімі"), а пізніше зем'ян і шляхти ("іж' вони здавна суть земяне шляхта повіту Київського", " шляхта загродова в повіті Овруцькому, якій предком був татарин Булгак, син Давида, осілий на Волині коло року 1480 -го. Напевно він вже прийняв хрест, тому що його Родзін виступає в першій половині XVI століття, яко християнська " [2]). Татарські імена та прізвиська Левківський зустрічаються і в наступних поколіннях: онук Булгака Велавского - Хіней (Гвен) Неліповіч ( 1571), сусід (зять?) Левківський та Невмержицький, Петро Солтан у Левкович ( 1576), зять овруцького шляхтича Івана Доротича - Росметко Геєвичі ( 1571) [3] і його нащадки Розмейкови (1775) [4], Юсупченкі, Йосафат, Сапати, Коршак, Барбарукі, Джигун, Едрок, Гурій та ін (XVIII-XIX століття). [5]

Після того, як "князь Семен', на його (Доротича) [6] діда Давида і на його батька Павла і на дядьки його роз'гневався, і вняв' в них дедізну і вчізну їхні "( Велавск), вже з останньої чверті XV століття "владної вітчизною землею" Велавскіх стали сусідні землі на Овруччині - Смольчанская (Левковська, Верповская-Тишковщізна), Лавдиковская (геївських) і острів Литовський, за яку вони безпосередньо служать київському князю або воєводі: "Земяне наші Київського повіту" Левківський разом "зь брата своєю" "під всяких речах' і справах' своіх' перед судом' земскім' албо кгродскім' кіевскім' справоваті се мают, а перед судом' їм НЕ належним', яко перед урядом' зам'ку Овруцького і ніде інде не винних становіті ся ". [7] [8]

Родовим гніздом Левківський було село Левковичі на території Овруцького староства, яке, як вотчинні землі Овруцький зем'янина Булгак Белавскій (Велавскій), підтвердив в 1486 у короля Казимира [9]. Село Левковичі, ймовірно, існувало до появи Булгаков, адже згідно з сучасними археологічними даними - верп, Кобилін, Левковичі, Можари, Гаєвич відносяться до поселень давньоруського періоду (Х-ХІІІ століття), [10] а в сусідньому селі Збраньки виявлена ​​навіть стоянка періоду палеоліту. [11] В опису Овруцького замку від 1545, [12] [13] згадується "городня" зем'ян Левківський, "підданих господарскіх' Ширковіч', Доропіч' а Гаевіч'", за словами ж В. Антоновича, починаючи з 1548, окремими гілками роду Валевських-Левківський були Верповскіе і геївської. [14] В актах Литовської Метрики зустрічається ще більш рання згадка про Геєвичі від 1523 : "... зем'лю пустов'скую пут'ную під В'руц'ком' повіті Вольненіц'кую а дворищо порожнє ж в місці нашом' Вручц'ком' Зен'ков'ское, іно до тієї зем'лі блізскіі ся вишукали на ім'я Геєвичі а Ложчичи". [15] [16] Прізвище Валевська (Валевська-Левківський) є похідною від топонімічного прізвиська Велавскіе і не має ніякого відношення до польського роду Валевських [5] [17].

Левківський були внесені в гербовник Адама Бонецкий, [18] і Северина Уруський, [19] під літерою "Л" в VI частину багатотомної Родоводу книги дворян Волинської губернії та її друкований варіант Список дворян Волинської губернії. [20]


1. Походження Левківський від Булгаков Велавскіх

1.1. Велавск - "дедізное" маєток Булгаков

Левківський походять від литовських татар Булгаков Белавскіх (вроджених Велавскіх) [21] [22], отчину і "дедізной" яких до середини XV століття був маєток Велавск в басейні річки Словечно на території Овруцького князівства. [23] Автори "Słownikа geograficznogo", своєрідно витлумачивши Новицького [24], гніздом роду Булгаков вважали село Булгаков в Заушье: "Булгаковська земля в басейні Метушні, в повіті Овруцькому, увійшла згодом до складу с. Левкович і верп. Було то гніздо сім'ї Булгаковських. Із люстрації 1552 є згадка про гонах бобрових в Булгаков. У 1581 році належить Стрібилам, захоплена перед цим з добрий метрополії київської, як виявляється з люстрацією 1616 року. У 1592 році фіксується куріння золи для поташу в ліс булгаковського. У 1628 році Ян Стріба вносить з Булгаков від 3 димів і 2 огродніков і з містечка Нові Булгаков новоотсроенного від 3 димів ". [25] Але, перша письмова згадка про це село Булгаков (тепер Буглаки) за 1415, в актових записах зустрічається вже, як про отчині київської метрополії: "А се боярські люди, данина дають Святої Софії Премудрості Божі: з вручили Тинейчічі з Межиріцького землі дає відро меду; ... у Нородічах' с'Хотінов'ской землі відро меду дають ... Ондреевскій острів на Вуха под Мартиновичі, а з нього йде 5 ведер' меду ... У Булгаковічох' 2 лукне чотирьпядних', а третє пятіпядное ". [26] Подібно до цього, в Люстрації Овруцького замку 1545 згадується інше сільці Булгаківське, не належало вже Булгаков, як вислуга овруцького боярина Василя Панкович.


1.2. Добровільний перехід Булгаков на литовську службу

Служилихтатар у Великому князівстві Литовському джерела фіксують з кінця XIV століття, хоча, як слушно зауважив М. Грушевський, поселення татар повинне було початися ще в часи правління Ольгерда Гедиміновича, а Вітовт тільки продовжив і розвинув цей процес. Саме литовські служилі татари в наступні століття складали частину ополчення литовських земель. [27]

Павло Клепатському вважав, що татари просочувалися в середу київського боярства двома шляхами: за допомогою добровільного виходу з Орди заради господарською служби або ж шляхом полону. Булгаков, служили військову службу господарю, за що і були подаровані отчинами. Але можна було потрапити в число місцевих бояр і інший спосіб - на службі толмача. Київська земля, завдяки своєму сусідству з Ордою, мала завжди велику потребу у Толмачах для зносини з татарами. Товмачі необхідні були в Києві - при воєводі, в Каневі і Черкасах - при старостах. За свою службу вони отримували іноді відому винагороду грошима - з мита та інших джерел, а найчастіше - землями. Таким чином до складу київського боярства потрапили, наприклад, Солтановічі (Альбеевічі) [28], Берендеї, Малікбаші та інші. [29] Є також новітні дослідження, коли татари переходили в підданство ВКЛ (середина XV століття), в якості подарунка кримського хана ( історія, так званих, "Семенових людей"). [30] Багато дослідників сходяться в тому, що Булгаков дійсно належали до групи добровільних "оседленцов" тюркського походження в київській землі на правах боярських, в яку входили Аксакова (Норинськ, охів, Червоне) , Болсуновський (Болсунов, Чорногубовская і Чеголаевская земля) і Виговські - нібито, нащадки князя Богдана Глинського [31], Коркошко-Долматов (Губаревскій грунт - Пещаніца, Корчівка з 1478), Бутович прідомка Брусіловічей, Ленковічі - нащадки татарського тлумача Берендея (Вишеньки) [32], Солтан Шишкін-Ставецкіе (Велавск, з 1494), Ущапи (Ущаповічі, Кончаковська земля), Круки (Кубилін, острів Круковський, Закусілов), Терпиловський прідомка Кантемир, Кокорічі (Глєбов), Кобизевічі, прідомка Ходика, Яголдаевічі (по жіночій лінії), Товлуевічі і Кодишевічі (Мозирський повіт) , Половці, Малікбаші, Кунцевич, Байбузи. [22] [33] [34] [35]


1.3. Зв'язок Булгаков з князями Глинськими

За словами відомого польського історика Станіслава Крічінского, Булгаков прибутку в Литву з "Орди" між 1380 і 1397 роками разом з Глинськими. [36] Даною точки зору дотримуються й інші історики:

"Мансур-Kіят (син Мамая) оселився в Придніпров'ї з усім своїм улусом. Ні поразка на Куликовому полі, ні на річці Калка не призвело до негайного розпаду улусів, підпорядкованих Мамаю. Емір не тільки встиг зібрати своїх послідовників на землі Литви, але й намагався пручатися протягом деякого часу в Криму. Дані генеалогії показують, що в цей час з'явилося у Великому князівстві Литовському, принаймні, кілька десятків сімей з татар, які після прийняття християнства вкоренилися в литовсько-російській суспільстві. Відразу після 1380 року прибули в Литву, зокрема, предки Аксаков, Балакірєва, Бердібековічей, Бірбашей, Болсуновський і Булгаков. " [37]

В 1408 частина цих Булгаков у свиті Свидригайла виїхала на російську службу, де отримала землі під Новгородом і Москвою. У XV столітті відомі як бояри північно-східній Русі, в 1481 році відзначений намісник у Новгороді. Прізвище Булгак походить від тюрских-татарського - "горда людина". [38]

Внаслідок збережених зв'язків кліентарного типу, що беруть початок ще в Орді, серед слуг одного князя-сюзерена існував загальний шлюбний ринок, продиктований не кланові, а бажанням зберегти в незмінному вигляді інвентар землеволодінь. [39] У документах Литовської метрики зафіксовані маєтки князів Глинських у київській землі : Богдану Глинському в Олевській волості належало село Борове і в Завской (Заушской) волості - Голубеев; король Олександр підтвердив це дарування в 1495 році. Понад те, батько Богдана - Федір Глинський купив село Некрашов на річці Красній в Київському повіті і Жукин на Десні, підтверджені в 1498 році, а Івану Глинському - Гостомель в Київському повіті та Пірхаловское, на ім'я Ставок у Житомирському повіті (1499 рік). [ 40] Згідно ж "Родоводу нащадків Мамая - князів Глинських", вони отримали волость Гладковичі в Овруцькому повіті ще за князя Вітовта: "І Князь Великий Вітовт прия (прийняв) їх (зело) чесно не яко слуг, але яко [єдиних від] зріднився (сродников) своїх, і дав їм [на наказ] вотчини волості: Станку (зграйка), Хорозов (Хозоров), Сереков, Гладковичі (Гладковичі) " [41], після смерті Василя Дашковича Глинського - черкаського намісника 1504-1507 рр.. [ 42] і поразки повстання Глинських в 1508 році, що перейшли Сеньку Полозович (1508. 04. +10 привилеем п (а) ну СЕНКОМ Полозович на іменя: у Київському повіті Гостомляни, в Житомирському повіті Ставок', а під Вруцком повіті Глядковічі, по смерті кн ( я) зя Василя Дашковича на зрадец кн (я) Зеї Лвовічов Глинських спав, йому і нащадком його у отчину). [43]

Булгак Лісічін син, і Михайло Волчковіч "дві дельніци свої Селище Івонінцов', лежачого при речце Червоної, ріллі, сіножатей, і млина", записали в 1499 на Київський Свято-Нікольський пустельний монастир, [44] а "Ваверци а про Сен'ков'щину, а про мест'цо під В'ручом ... в 1522 Суриновая Духно Волков'на і зь сином своїм Стасем' Суриновічом' отримала ..., як именье дядка її Булгака Лісічен'ка ". [45] Булгаков Лисичій були безпосередньо причетні до повстанні Глинських : зять Булгака Лісічонка по дочки Феде, Івашко Немирич, за виразом короля Жікгімонта, "... зь зрадцою нашім' з Глінскім' був і панства, землю нашу, казіл'. І потом' ... біл' нам чолом' і поведіл' перед нами, штож' він мешкал' Вь зрад'ці нашого в Івана Глинського". [46] Природно, до заколоту Булгак Лисичій займав високе положення серед боярства і володів навіть землями (селище Бузіковское) в районі Черкас, яке з 1509 року передано Києво-Печерському монастирю. [47] Можна навести й деякі спостереження про його службі. Серед пожалувань Казимира від "1488. 04. 06. Петриков на Веліцедні:" є запис про видачу "Бул'гаку Лисиці 15 коп' з мита кіев'ского і путивльського" .. [48] "[1507.05] У Любліні, їдучи з Кракова, і про г Любліна по дорозе їдучи давано: Бул'гаку Лисичанка на 13 коп' грошів з мита київського аргішового скасування. " [49] Несецький, спираючись на Папроцького і генеалогію, складену Ігнація Яльцем, пише про Булгаков і Лисиці - синах Яцини Ігнатовича Єльця з роду Воронич. [50] Більшість польських геральдики, починаючи вже з Красицького, розкритикували цю родовід, навіть називаючи її "фантастичною" [51], оскільки Ігнацій Єлець з метою звеличення власного роду, змішав в одну купу безліч гучних прізвищ, пов'язаних один з одним узами шлюбу: Булгаков, Тиша-Биковський, Єльцов, Кміт, Поцеев, Немиричів, Олізарів. [52] [53] На думку українського історика, Наталії Яковенко, Булгак Велавскій і Булгак Лісічонок належали до одного роду тих же Булгаков з улусу Мансур-Кіят. Польський історик Олександр Яблоновський опублікував документ з Актів Люблінського Трибуналу, який, в якійсь мірі, підтверджує спорідненість їхніх нащадків: Wyciac z summaryucza aktow Trybunalu Lubelskiego. Книга № 3 1618 року. Лист 144. Збори справ декретових, поточних і запісових з книги російської воєводства Київського 1618, до виконання віпісани: "15 травня 1618 року. Прийнято декрет в судовому покличте між Яцьком Гриневич Лисичій, Яном Макаровичем, Богданом та іншими Геєвичі Ловдиковскімі і Мацеєм Вінським, який напав на їх будинок і двір Бодке. " [54]

Ще один князь з тих же Булгаков, Семен Булгак - мурза татарський і товариш Євстафія Дашкевича [55] разом з Євстафієм, який нарешті, за словами Сигізмунда І, "від зрадци нашого Глинського до нас вдався" [56], також учасник змови Глинських. Його нащадки - Булгаков герба Сирокомля зміненого (півтора золотих хреста) осіли в Білорусії. [57]


1.4. Шишки Ставецкіе і Солтан в Велавске, Давидковічах і Левкович

Друку бояр Велавскіх (Михайла, Теодора, Насіння Івановичів Гуль Ставецкіх) і герб Солтан, 1585 р., Zbior (archiwum) Zygmunta Luba Radzimińskiego we Lwowie
 • Після Давида Велавского і Федько Горловіча між 1492-1506 роками Велавск, Давидковічі і Давидковская земля перейшли спорідненим щодо Левківський боярам з Волині - Солтані Стецковічам (Бутятіцкім) і шишки Ставецкім. [58] Прізвище Ставецкіе утворена від їх маєтки Ставок у Турійському районі, яке Стецько Шішкініч отримав 11 вересня 1471 від волинської земянкі Марії Вохновой як придане з дружиною Матрушкой Вохновой, Бутятіцкіе - від села Будятичі, яке "сестрінец" Стецько з дружиною отримав від Юшка Камке. [59]
 • "Привілеі Грицку, Солтані а Бог'дану Стецковічом' Шіш'кіним на деякі частини імен їх по дядку їх небощику Грицку Івановичу спав у Кіев'ском' і під Вруцкомь повіті" від 1 липня 1523 показують відомих зем'ян київських та волинських, Стецковічей, власниками Велавска і Давидковічей по їх дядько Грицьку Івановичу шишки і Грицькові Стецковічу шишки: "Били нам' чолом' дворяни н (а) ши Грицко а Солтан' а Богдан' Стец'ковіч' Шіш'кіни про тім, што брат н (а) ш'слав'ное пам'яті Алек'сан'др', корол його м (і) л (о) сть, дав дядку їх Грицку Івановичу а Гритцу Стецковічу чотири служ'би людеі у Кіев'ском' повіті у Олев'ском волості на ім'я Собечиних, а під Вруц'ком' повіті п'ять служоб', у Велав'ску чотири служ'би а п'яту служ'бу Давидковічов' ... ".
 • Ті ж імена братів Стецковічей згадані в листі господаря до воєводи київського від 28 січня 1526 "В впоратися Гришка а Богдась [на] Стецковічов з братом їх Солтаном про взрушіване справі, учіненог (о) ви саме їх у Київському повіті: скаржитися дворяни Гришко а Богдан' Стецковічі на брата свого Солтана, што ж мілину з ними дель ви імен'ках' дядковшчіне у Кіев'ском' повіті у Велав'ску, у Собічіне а у Давидковічах' ... "
 • У випіс з гродських книг Київського господарського замку від 4 липня 1576 Петро Солтан у Левкович - син Солтана Стецковіча показаний сусідом Неліповічей-Левковська (зятем?). Схематично родовід Петра Солтана виглядає так: Стецько Шішкініч (1471) - батько Солтана, Іван Стецковіч (1541), вітчим Митко Липський (1501) і його дружина Юліана Левковна (1504) - Солтан Стецковіч (Федір Стецковіч Солтан, 1523) - Петро Солтан ( 1576). Згідно з цим "випіс" з книг гродських київських, возний київської землі Семен Олександрович Мочульський вчинив "свідомість", що він будучи з намісником Київського воєводства Ефстафьев Івановичем Ружинського у справі господарських зем'ян Київського повіту, дворян Петра Солтана, морив, Теодора, Григорія Неліповічей, Зиновія Сидоровича, Олехно Устимовича Левківський, Михайла Сосновського 1576 7 червня дня і їм скаржилися про маєтки своїх Левкович і Невмірічах дворяни Левківський та Невміріцкіе Теодор, Андрій, Севастян, Опанас і Василь і всі разом розповідали возному, що 20 травня дня 1576 Філон Семенович Кміта Оршанський староста, незважаючи на боже і людські закони, наслав насильно на селища Левківці і Немиричі на шляхетські їх будинку підлеглих своїх, які пограбували майно, худоба, коні, корови, воли і т. д., і завдали фізичні образи шляхтичам. У числі постраждалих згадуються Зіновій Сидорович, Григорій Неліповіч, Петро Солтан, Панас Сідкевіч, Тит Севастьянович, Андрій Невміріцкій. А "... копію оного (документа) Петру Солтані та його соседом' дворяном' Левковскім' і Невміріцкім' за подпісом' і прітісненіем' друку виданий ...". [5]
 • Відповідно до роздільним аркушем між братами Солтані Стецковічамі від 23 жовтня 1576 (писаний в Овручі), Петро Солтан разом із братами Іваном і Павлом від батька свого, небожчіка, Федора Стецковіча Солтана отримав частини свої в Білокоровичах, Давідковічах на реце Вуха, КГРУ ( з) чи (суч. Давидки Народицького району) і чернігівці на річці Норинь, а також від братаніча свого Івана Григоровича Шишки частина у Велавску, дворище батьківське у місті Овручі і двір свого старшого брата, дворянина господарського, небожчіка, Стрета Солтана - Котловщіну біля Овруча , брати Богдан - Ятковічі в повіті Овруцькому, а Федір - Бутятічі в повіті Володимирському, крім того Іван і Павло Солтан - палац Пятковічі від матері їх Богдани Суріновни. [60]
 • Імена київських зем'ян Солтані та їх велавскіе володіння також підтверджуються документом з Литовської Метрики: "Років [а] Бож [його] Нарож [енья] 1563, м [есе] ца травня, 4 дні. Відкладення справи капітули Віленське з зем'ян повіту Київського Солтановічамі про Острови маєтки сіл Стодолішского і Куплянского волості Убортское, також про багато і ворожнечі кривди. Што княз Валериян його м [і] л [о] сть, з ласки Боже біскуп віленьскій, з Капітула костелу головного віленьского світла Станіслава покликали ... зем'ян г [ оспо] д [а] рскіх повіту Київського Федора, Богдана, Петра, Павла, Івана Солтановічов, а Солтанова-Богдану Суріновну про острови маєтки його м [і] л [о] сти двох сіл Стодолішского, Купляньского волості Убортское, про покаженье кордонів звечистих , про порубанье дерева бортні, про половенье ловів, про торбу п [е] незей, на них прісужоную, про вирубання пущі на три милі, про видранье бчол через заруку г [оспо] д [а] рскую тісечу коп грошей і про іншие багато і ворожнечі кривди ... " [61]

1.5. Східні традиції нащадків Овруцької шляхти

Сучасні історико-етнографічні дослідження Середнього Полісся певним чином підтверджують зв'язок нащадків Овруцької шляхти зі східними традиціями:

 • Так, в похоронних обрядах Околична шляхти ще на початку XX століття існували реліктові явища. Серед них, зокрема, традиція перевезення до могили труни на санях, а також участь в похоронах неодруженого хлопця - коня, покритого килимом, або кінних вершників, що супроводжували хід: "При похоронах хлопчика вели кілька пар коней, покритих килимами, заперезаних крайками. Окремо кілька Верховцев з чорними хустками, з рушниками через плече. Один з них з чорним прапором у руках. У коней в гривах червоні стрічки. На хоругвах і хресті теж рушники ". (Черв'як К. до похорону звічаїв околічної шляхти ... НАНФ ІМФЕ, ф. 1, оп. 4, спр. 249, арк. 1, Шляхта околічності ..., стор. 18). Також вдалося виявити інший елемент цього звичаю, згідно з яким під час ходу похоронної процесії вершник заїжджав в будинку. Примітно, що в місцевій весіллі існував аналогічний звичай введення коні в будинок. (Несен І. Культурні символи давнини: кінь у весільному рітуалі К., 2003), проте в похоронах кінь виступає, перш за все медіатором між тим і цим світом. Очевидно, саме вона по міфологічним уявленням минулого, супроводжує душу померлого господаря в царство мертвих. Тому супровід конем померлого, як цілком архаїчну, зустрічаємо і в ритуальній традиції інших народів, зокрема осетин. (Дюмезиль Ж. Осетинський епос і міфологія. Москва, 1976, стор 42). " [62]
Фронтон будинку з стіжковим зрубовим верхом ("дарбазі") середини - третьої чверті XIX в. с. Левковичі Овруцького р-ну Житомирської обл. (За Р. Радович).
 • Під час постчорнобильських експедицій по території Середнього Полісся вдалося обстежити майже два десятки коморах (в одному блоці з житлом і без нього), в яких перекриття даху одночасно виконувало функцію стелі. Зокрема, такі комори (в одному блоці з житлом) зі стіжковим зрубовим верхи обстежені в селах: Левковичі (будинку першої половини XIX ст. Та середини - третьої чверті XIX в.), Млинах (будинок середини XIX в.), Ігнатпіль (будинок першої половини XIX ст.) Овруцького району; Дідковичі (будинок середини XIX в.) Коростенського р-ну; Закусило (будинок середини XIX в.), Великих Мінько (будинок середини XIX в.) Народицького району. [63] [64] З . Таранушенко ще раніше досліджував шпихлір (комору) із суцільним накатом без стелі в селах Левковичі Овруцького, Дідковичі Коростенського та Свіржі колишнього Новгород-Сіверського (нині Шосткинського району Сумської обл.) [65] [66] Археологам невідомі конкретні факти побутування багатогранних або прямокутних жител із стіжковим зрубовим верхи у древніх слов'ян, а лише на Кавказі: у грузинів і осетинів - "дарбазі", вірмен - "азарашен" ("лгхатуні"), азербайджанців - "карадам". Відомий грузинський учений Лонгіноз Сумбадзе проводить численні паралелі з дарбазним житлом, виконаним із застосуванням дерева або каменю, в таких країнах, як Таджикистан, Індія, Китай, Корея, Персія, Туреччина, а також на північному сході Африки. Грузинське "дарбазі" - це квадратне в плані приміщення, перекрите стіжковім центрично-венчастим верхи. На території Грузії та Осетії воно мало досить значне поширення ще в ХIХ в. Грузинські вчені вважають "дарбазі" одним з найдавніших автохтонних типів житла, широко розповсюдженого в минулому на сході і півдні етнічній території. Вони пов'язують його з Колхидськая будинком, який описав римський архітектор Вітрувій в I в. до н. тобто [67] Абсолютно унікальні горн замість варістой печі в селі Копище Олевського району, датований 1920 роком [68], який відомий був також в селах верп і Можари Овруцького району: "На чотирьох стовпчиках дерев'яних варто горн. Горн - дошки на стовпчиках, на досках - глина, на глине огонь кладётся, очаг горит, на очаге горна варится блюдо. Горн топится по-чёрному. Потолок-столь закопчены от лёгкого сухого дыма. Стены побеленые, закопчены сверху вниз, особенно сверху. Внизу от пола земляного в метр высоты - чистые стены, дым выходит в приоткрытую дверь. Дом во время топлиння курит - курница." [69] Типологически близки им и пастушьи сезонные жилища - "курницы" из окрестностей села Левковичей, что на территории Овруччины. Ещё в 30-х годах ХХ ст. местные полищуки возводили на отдалённых от села весенних лесных пастбищах сезонные однокамерные срубные жилища. Срубная четырёхугольная клеть высотой 2 м имела размер стен примерно 45 м, потолок (?) и была покрыта двускатной дощатой крышей. Дверей и окон в здании не было. Посреди такой "курницы" строили "горен" - открытый очаг, возвышенный над полом. Его основу составлял четырёхугольный в плане сруб с размером сторон примерно 1,51,5 м и высотой 0,5-0,7 м. Полость конструкции засыпали песком ("землей"), покрывали слоем глины, которую хорошо утрамбовывали и выравнивали с верхним венцом. На утрамбованной глиняной поверхности "горна" пастухи разжигали огонь и ставили вокруг него горшки, готовя таким образом горячее. Дым из "курницы" выходил через входное отверстие. Также зафиксирован в с. Скураты Малинского района Житомирской области способ ночёвки под открытым небом: пастухы жгли костры, потом выгребали угли, немного давали остыть, клали солому на горен (место, где горел огонь) и на ней спали. На территории Среднего Полесья "горен" использовали также для обогрева "стебки" - теплого хозяйственного помещения для хранения овощей, корнеплодов, картофеля и т. д.. В частности, в с. Бегуне Овручского района Житомирской области в углу помещения, где обычно стоит печь, устанавливали на полу деревянный ящик ("сундук"), который наполняли песком, в нём делали небольшую ямку. Зимой во время морозов раз в сутки сюда приносили из дома жар и сыпали его на "ящик". В с. Левковичи Овручского района Житомирской области его заменял "горен" - невысокий (высотой 2-3 венца) сруб, заполненный песком. [70]

2. Ларион Велавский - родоначальник Левковских

Родоначальником Левковских был Ларион Валевский, отец Давыда Велавского и дед Булгака Белавского (Велавского), слуга, позднее боярин киевского князя из села Валева (Велавска) - теперешнее село Валавск (Ельский район) Гомельской области. [71]

Печать князя Олелька Владимировича, 1433 г., Muzeum Narodowe w Krakowie - Biblioteka Książąt Czartoryskich, ul. św. Marka 17

19 февраля индикта 13-го [72] удельный князь киевский Олелько Владимирович из литовской династии Гедиминовичей - сын киевского князя Владимира Ольгердовича, пожаловал в Овручском замке грамоту Лариону Валевскому ("Мы, Александр Владимирович пожаловали нашего слугу Лариона Велавского"), согласно которой, Ларион Валевский переходил в разряд литовских служивых бояр - земян, и должен был служить "господарскою, военною, земскою службою конём", "конно и оружно" по призыву князя "ехати на послугу господарскую при воеводе, як их (земян) обошлёт". Кроме этой повинности земяне не несли никакой другой повинности, не подчинялись суду княжеских замков и их державцев, а судились или перед лицом самого князя, или его воеводы, или же комиссиями, назначаемыми князем для каждого отдельного случая. После возвращения Велавских из Волыни их новые Смольчанские земли были подтверждены Мартином Гаштольдом, а затем и листом великого князя Казимира Ягайловича в 1486 году, а остров Литовский в 1496 году. Земли Смольчанские, Левковские, Ловдыковские и остров Литовский были подтверждены за Левковскими, Геевскими и Булгаковскими с 1574 года Грамотой короля Генриха III и "вписаны до гроду киевского в 1597 году". [9] [73] По оценке некоторых исследователей земяне первоначально исполняли роль при удельном киевском князе "что-то наподобие личной гвардии". [74]

Родные братья Булгака Белавского (Велавского) - Павел, Яков Покалевский, Андрей Глушко Велавский, Вольнянец. Сынами Павла с женой Дорот были Малко, Пётр, Антон, Андрей Доротичи (1496, 1510), а их "деверечич" Михайло (сын Вольнянца), в которых потомки Иван (1571), Логмин и Артём (1614) встречаются в числе владельцев с. Геевичи и Литовского острова. Потомки Якова Покалевского : Кузьма - Богдан Покалевский с женой Опраньей Денисовной (1545, 1556, 1558) - Лев - Грегор (1581) - Дмитрий Грегорович Покалевский с его женой Гальшкой Пайрасовной Покалевской (1618). [75] [76]. В Помяннике Киево-Печерской лавры расписан род Покалевской Стефаниды Денисовны с Овруча - родной сестры Опраньи Денисовны (ветка по женской линии Покалевских): Иона, Акулина, Хвомы, Евгы, Дмитрия (сын Фомы и Евгы), Деонисия. [77]

Ключом к пониманию родословного дерева Левковских является "привилей" короля Казимира 1574 года, включающий в себя более ранние грамоты, из которого очевидно, что Ларион Валевский, как общий предок Булгаковских (Верповских), Левковских и Геевских ("...1574... ziemianie owruccy: dwaj Bulhakowscy, jeden Lewkowicz i dwaj Hejewicze występują z bracią swą", jako potomkowie jednego ich przodka Łaryona Walewskiego..."), [78], а Нелиповичи-Зиневичи и Сенютичи-Ивановичи выступают правнуками Булгака Белавского :

"земяне наши Киевского повету на имя Павел а Семен Ивановичи Болгаковские, Гридко Нелепович Левкович, Родивон а Охрем Геевичы зъ братею своею, листъ славное памети князя Александра Володимеровича киевского, который листомъ своимъ продка ихъ Ларивона Валевского, с которого онъ(sic!) поколеня вышли, вызволити рачилъ от всяких робот и повинностей, а зоставитъ ихъ рачилъ на службе шляхетской, а другий листъ - потвержене славное памети Казимера кр. его мл., прадеду ихъ земянину овруцкому, на имя Булгаку Белавскому потвердит рачил землю ихъ отчизную на имя Смолчанскую" [79]


2.1. Потомки Булгака Белавского (Велавского)

Согласно актовых записей, у Булгака Белавского известно следующее потомство :

 • Сенюта (Сенько) и его сын Иван Булгаковский на Верпе (Сенютичи - бояре велавские, 1510);
 • Нелипа, в которого родились Сезин, Гвени (Хиней), Макар Геевич (все уп. 1571). В Акте Литовской Метрики от 14 августа 1571 года о разделе острова Максимовского, названного Слушов между Гридковичами (две части) и Сидковичами (одна часть) Невмерицкими проходят свидетелями "бояре господарские овручские Макар Геевич и сыны его Радивон, Августин, Афем Нелеповичи Левковские" [80], поэтому уже в Грамоте короля Генриха III Валуа от 18 марта 1574 года - Родивон и Охрим названы Геевичами.
 • У Гвена - Оникий (уп. 1614) - земянин в Левковичах.
 • У Макара Геевича - Иван Ловдыковский (уп. 1597), Родивон, Августин (Устим), Афим или Охрим (уп. 1571).
 • В Устима или Августина (уп. 1571) - Олехно (уп. 1576), он же Олешко (уп. 1578) и Пашко (уп. 1614) Левковичи.
 • У Сезина - Клим, Олехна, Григорий, Томило и Фёдор (уп. в привилее 1592, где Григорий, Томило, Фёдор (Теодор уп. 1576), Клим и Олехна названы Зиневич Нелиповичами Левковскими) [81].
 • У Гридька (Григория) Левковича - Мартин (уп. 1604), земянин в Невмерицком.
 • У Томила - Яцько (уп. 1614).
 • У Ивана - Павел и Семён Булгаковские (уп. 1574), а их потомки Булгаковские-Верповские. [82]. [5] [9] [83]

2.2. Булгаки - родословная схема

 Булгак (Болгак)? (род. ок. 1360 года) (Земли-выслуги: Булгаки на Возне, Велавск на Словечне, Смольчинские (Верпа, Левковичи), Геевичи и Литовский остров, Покалев, Пещаница, Корчовка, Мочульня, Давыдковичи на Грезле, Собечины Олевской волости, Сельцо (Булгаки) на Мытве, Варевцы на Уши) | | | | | | ? ? | | |_____________________________________|__________________|___________|_________| | | | | | | N. Павшанка | | | Ларион Велавский _________ Шишка (мать Мих. Павши) Яков Лисица Роман Немира | | | | | |_____Абрам Давыд Велавский Шишки Ставецкие Булгак Булгак Олехно | |_____________________________________________________ | | | | | | | | | Федя Булгаки Микула Грицко___ Булгак Вольнянец Андрей (Глушко) Яков Покалевский Павел + Дорота |______ | |_______________________________________________ |_________________________ | | Немира | | | | | | | | | Гридко Сидко Нелипа Геевич Нестергеевич Ешута Сидор Сенюта Малко Петро Антон Андрей | | | |________________________ Солуян Иван__________ | | | | | Сезин Гвени Макар Геевич Павел Семён | | | ________________________________________ | Оникий | |________________________________ | | | | | | | | | Иван Родивон Охрим Устим Гридко Томило Терех Клим Олехна | | | ____|____ Мартин Яцько | | Олехно Пашко 

3. Розділ отчины между потомками Лариона Велавского

Между потомками Лариона Велавского Левковскими с одной стороны, Булгаковскими-Верповскими и Нелиповичами-Геевскими с другой стороны, был произведён раздел его отчины - Смольчанской земли, который был засвидетельствован овручским державцею Иосифом Михайловичем Халецким (1548 год) и подтверждён грамотой короля Генриха III (1574 год). Тогда же Левковские получили раздельный лист с Виленской капитулой [84].

В объявлении дворян Левковских от 18 декабря 1649 года о том, что, во время войны казаки сожгли документы, хранившиеся у Стефана Левковского, заключавшие доказательства о дворянском происхождении и о правах на земли Левковских, Булгаковских-Верповских и Геевских ("Войско запорожское в тутейшем крае шло и часть полку каневского в тамтых краях будучи, те скрыни поменённого пана Степана Левковского, в закопани, в острови Моровином нашедши и оне нашедши и оне выкопавши, добра и сведоцтва побравши, а те вшистки справи попалили и в попил обротили"), а также в объявлении дворянина Дмитрия Васильевича Левковского, подтверждённого присягой, от 18 июня 1691 года, наводится перечень уничтоженных документов, а также принадлежащих им земель:

В числе уничтоженных документов названы раздельные листы: " Первый раздельный лист предков Левковских, Булгаковских, Верповских, Геевских; панов Левковских, а добр Верповских, Булгаковских, земли Смольчинские, которые делилися перед Овруцким державцею Йосипом Михайловичем Халецким. Раздел был списан под датой 15 июля 1548 года. Второй раздельный лист на каменные Островы, панам Левковским служачие, между грунтами их милости князей капитулов Виленских, которые в своих межах так ся граничат: с Каменным лугом Нивенским, остров Трунив, с Трунива острова вдоль реки Словечна до болота Заремин, до реки Жидовой, вдоль реки Жидовой до Передела, с Передела до Лав, з Лав до Перетимля, з Перетимля Михасевым болотом, з Михасева в болото Тывров, до Чёрного-Острова, до реки Словечной, гранича с грунтами Невмержицкими, речка Роговка, лесами и поплесками, идя до волоки Кисиной, а Кисинска гранича до Окетых? В том раздельном листе, за словами пана Левковского, были минованы островы: Остров Спасский и Крушинна, которые граничат до болота Люблинского мха, до Деснового, до Савинца, з Савинца в Великий Лес, з Великого Леса в волоку до Власова селища граничат" [85].

 • Булгаковским, земля сына Давыда Велавского - Булгака Белавского (Павел и Семён Ивановичи Булгаковские, 1574, Захарко, Яцко и Семен Верповицы уп. 1614) - часть Смольчанской земли, Булгаковская, она же Верповская земля от названия реки Верпа. В конце XVII века Булгаковские упоминаются, как владельцы Верповской земли и встречаются в документах, как Верповские-Булгаковские. [86] [87]. Но часть села Верпе, Тышковщизна названа, также была отчиной Невмержицких и находилась севернее с. Веледники. К примеру, в Тариффе подымной подати Киевского воеводства от 3 мая 1631 года указаны " Панове Невмержицкие з села своего Верпович : з огродников 5-и по полтора злотых - сумма за 6 поборов злотых 7, грошей 15." [88] Это обстоятельство служило не раз причиной судебных разбирательств между Верповскими и Невмержицкими: жалоба Конона, Фёдора и Яна Верповских-Булгаковских от 28 августа 1685 года, на Стефана, Фёдора, Афанасия и Прокопия Невмержицких о наездах, грабежах, нанесении побоев, захвате земель [89], жалоба Невмержицких от 20 сентября 1718 года на Верповских Стефана и Яцька и Ярмолинских, что они захватили земли истцов, нанося им побои и оскорбления и портят хлеб, завивая его чарами, где Невмержицкие утверждают, что Верпе-Тышковщизна - владения Мариськи Багриновской Йержине Невмержицкой, бабки Дмитрия и Грегора Невмержицких [90], и встречная жалоба от 12 февраля 1719 года дворян Стефана Верповского-Булгаковского и других на дворян Дмитрия и Григория Невмержицких о захвате ими у жалобщиков части с. Верпь, наз. Тышковщиной, сожжении пасеки и причинении им разных обид [91]. Вероятно, что "Тышковщизна" - от Тишка Диаконовича Невмерицкого (1614). [92] В выписке из книг гродских Овручского замка от 20 июля 1773 года, Смольчанская (здесь с. Верпа) и Левковская земля (здесь с. Левковичи) стали объектом насилий и грабежей со стороны управителей соседней Каменецкой волости, которая принадлежала Виленской капитуле. Так, в протесте дворян Ивана Деивича Валевского-Левковского, Ивана Стецкого и Михаила Булгаковского Верповского против виленского епископа Игнатия Массальского говорилось, что его управляющими Петрушевичем и Сильвестровичем насильсвенным образом у протестантов забраны острова Камень, Нива и Жидовцы на 4 мили простирающиеся, трое лошадей, 22 свиней и другое имущество, а также нанесены побои и увечья топором им и их родственникам. [5]
 • Геевским-Ловдыковским - земля Давыда Велавского (с. Геевичи), а с 1524 года и его сына Вольнянца возле Горлович (с. Клинец), "земълю пустовъскую путъную во Въруцъкомъ повете Вольненицъкую ино к той земъли близскии ся выискали на имя Геевичы а Ложчычы" [15] (Макар Геевский 1571, Иван Макарович Ловдыковский 1595, 1614, Родивон, Августин и Охрим Нелиповичи 1571, Григорий (Грин) Геевич от 1578 и 1581, Огапья Оникеевна з Невмержицких Леонова Геевичова от 1613, Логмин и Артём Доротичи (1614), Яцко Гриневич Лисич, Богдан Геевич Ловдыковский от 1614, 1618, Васко Геевич 1614) - Ловдыковская земля (теперь село Гаевичи). Село Геевичи в 1571 году приписано к овруцкому замку. В селе было 5 бояр путных, которые давали 50 грошей. В 1579 году належит до староства овруцкого и имеет 4-х бояров. В 1628 году Геевичи платят налоги от 4-х дымов. Позже село было занято Франциском Любичем Потоцким и в 1687 году уступлено Максиму Булыге. (Słownik geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw słowiańskich) В 1710 году Стефан Геевский-Ловдыковский, сын Максимилиана, "зложил до акту тестамент отца своего" (Арх. ЮЗР, IV, 1)
 • Смежное село с Левковичами - Невмерицкое досталось Геевичам- Невмержицким (Нестер Геевский или "Нестергеивич" от 1510, его нива Нестеровская в с. Невмерицком уп. 1552, а "земли пустовское во Вруцъскомъ повете, на которои земли два браты седели на имя Нестер а Яшута у Левковичохъ" [93] уп. 1525). А Солуян Сидорович и "двоюродные братья": Гринь, Оникий, Фёдор и Андрей Невмирицкие (Невмержицкие) получили землю в силу грамоты Сигизмунда I, выданной 1539 года в Кнышине и подтверждённой им же в 1544 году в Берестии. Между братьями произведён был делёж этой земли в 1552 году и потом между их потомками в 1589 году. В исторических документах Невмержицкие постоянно упоминаются, как "земяне господарские". [94] Остров Коннорога и сосна в районе пяты и дороги от замку до Каменца (Словечно) (Солуяну Сидоровичу Невмержицкому и его сынам Дмитрию и Якову), остров Максимовский на имя Слушов (Гриню и Оникию Сидковичу, Фёдору и Андрею Гридковичу Невмержицким), разделены на две части Селище и выгон до леса Колок - теперь район села Левковичи. [95] Исключение составляет два эпизода: Мартин Левковский судился 1604 г. с князем Збаражским о записи на Левковичи и Невмирицкое, и в 1624 г. получил в наследство часть Невмерицкого и Михал Максимович и Васько Якович Левковские приобрели в 1664 г. часть села Невмерицкого у Стецкого [9].
 • Валевська-Левковська (сезіни, Томило, Гвін та Грідко Неліповічі), Войнакам-Городецьким (Сидор Остапович і Зінков Серковіч) [96], 1571, земля сина Давида Велавского - Булгака Белавского - частина Смольчанской землі (Левковська земля, тепер село Левковичі ). Кам'яний луг Нівенскій (урочища Кам'яна Нива і жидів) з 1792, як частини землі Смольчанской - спадкові володіння-маєтки Даченков, Василенков, Голубенко, Бойненков, Якініченков, Доревічей, Єщенко, Короленка Валевських-Левківський, "природних власників маєтків с. Левковичі землі Смольчанкі",... які були введені у володіння возним Юрковська "в силу прав подарованих з привілеїв від Августійших Королів Польських на підставі указів про спадковому володінні вишепоіменованнимі островами з давніх часів з усіма до тих островів приналежними землями, полями, зораними і незораних, засіяними і незасіяними, борами, лісами, деревом бджолиним і без бджіл, з бджолами і без таких, сіножатями, волосінями, лісовими розробками, млинами, мельниками, приладдям, рудних, садибами, з усіма взагалі і зокрема приладдям, в тому вигляді в якому ці острови і землі в своїх межах і кордонах складалися і полягали ... " [97]. Польські джерела в 1571 році називають 6 шляхтичів Левківський в Левкович, "які вносили побори" по 12 грошів, а в 1581 - 3-х бояр Левківський, які сплачували по 15 грошів [98]. Недалеко від Левкович знаходився острів Заясенецкій. У Справі Швабів ВДДС (Житомирський архів) знаходиться духовний заповіт Богдана Федоровича Шваба від 1689: "Я, Богдан Федорович Шваб, будучи в тому посвідчений, що усякої людина помре повинен, то перебуваючи в похилий лети страждаючи тяжолой недугами, продовжує зближатися мою кончину, то поки перебуваю при здоровій пам'яті, припустив я люб'язно моєму синові Юзько Швабу учинити следущее розпорядження - тобто, хату з сіньми, току і обор, власними моїми працями вибудувані, а також частина вотчинного мого грунту Борсовщізна іменованим, в селищі Швабах складається, по смерті батька мого Федора, діда Павла і прадіда теж Федора Швабів, правом спадщини на мене ніспадшую; а також частина грунту в селищі Левкович по дружині моїй з Валевських-Левківський Левківській, що належить; та в Острові теж в селищах Левкович Заясеніцком в соснах 10-ти пщел і сіножаті в тому ж Острові Заясеніцком і в різни урочищах про чом купчі фортеці по дружині моїй засвідчують ... "За цим острову також збереглася скарга від 10 травня 1713 дворянина Федора та інших геївських на вдову овруцького старости Катерину Потоцьку про несплату нею скаржникам присуджених грошей і неповерненні, всупереч судовому рішенню, ділянки землі, званого островом Заясенецкім і Акт від 26 вересня 1713 про розмежування судовим з'їздом Київського земського суду, в силу рішення Люблінського трибуналу, землі, званої Ясенецьким островом, по річці ясенцем, що належить дворянину Федору та іншим геївських- Ловдиковскім, від Скребеліцкой землі (інакше Баранковского острова на річці черес), що належить спадкоємцям овруцького старости Францішка Потоцького. [99] Згадується острів з такою ж назвою (Заясенецкій) в документах Житомирського архіву ("Справа Невмержицький"), а також в Литовській Метриці, як Вітчизни маєток Грідковічей Невмержицький ("10.VII.1570. Варшава Потверженье земяном' землі Кіев'ское Федору, Ан'дрею, Совостяну, Івану а Степану Грігоревічом' Невміріцкім' на імени їх вітчизна, острів, названиі Заесеніч'е, над рекою Словешною") [100].
 • Доротич, земля сина Давида Велавского - Павла і його дружини Дороти (дітям Дороти Павлової: Петру, Антону, та Андрійка, і її "деверічічу" Михайлові з 1496 і Малка Доротич від 1510, Івану Доротич і його зятеві Росметку (Розмейку) Геєвичі від 1571 і 1581 їх нащадкам ), Родіону і Охрім Геєвичі по привилей 1574 року, Яцентію геївських згідно актових записів від 1713, що підтверджує скарга дворянина Яцентія та інших геївських від 14 серпня 1713 на житомирського підстілля Казимира Прушинського про видирання його скороденскімі селянами бджіл, порубки в лісі і захопленні землі у скаржника у маєтку Литовському острові, поблизу села Скородного. [101] - острів Литовський (село Доротич або Доропіч' [102]). З Литовської Метрики і білоруських архівів відомо, що ще в другій половині XV століття Овруцькому та волинські земяне Русинович (Митко Петрович) і геївської ( Давид Велавскій) судилися в Вільно за право володіння спірними територіями на прикордонній річці Желонь і за Литовський острів. В результаті, Литовський острів залишився за Велавскімі. Так, в вироке короля Олександра земянам Вруцкого повіту Ваську і брату його Русинович з земянкою Вруцкою Павловою Дороті, від 27 липня 1496 острів Литовський був присуджений вдові Павлової, Дороти та її деверічічу Михайлу, а також онукам Давида (синам Павла) - Петру, Антону і Андрійка [103]. У реєстрі збору людей на військову службу з королівських маєтків у воєводствах Волинському, Брацлавському і Київському від 1579 в описі староства Овруцького сказано: "До того староства належать бояр ... с. Гаєвич - димів 4, с. Доротич - димів 4, с. Левковичі - димів 7, с. Невмержицький - димів 10, с. Верповское - димів 3 ... " [104]
 • Покалевскім-Велавскім, земля синів Давида Велавского, Якова Покалевского і Андрія Глушка Велавского (Богдан Покалевскій 1545, 1556, Грегор Покалевскій і Опранья Покалевская від 1581) - Покалів, Давидковічі [105].

Согласно военно-топографической карты Ф. Ф. Шуберта (данные 1867 года), земли предков Левковских и "братии их" в период с начала и до конца 60-х годов XV века находились на юге Ельского района Гомельской области, после чего несколько лет Велавские жили на Волыни (не раньше, чем до 1471 года), а с 1474 года по судовому решению Мартина Гаштольда, занимали территории на северо-западе Овручского района Житомирской области (на карте отмечены Левковичи-Невмиричи, Верпа, Геевичи, Покалёв, Возничи, многочисленные хутора, речка и урочище Жидова, Передел, Чёрный остров, Тывров остров, болото Рога, Великий Лес, урочище Крушина).


4. Велавские-Левковские в актах Литовской метрики

4.1. Лист князя Олелька Владимировича

Киевский князь Олелько (Александр) Владимирович (Гедиминовичи)

Этим листом от 19 февраля 1420 года Олелько Владимирович подтверждал Лариона Валевского к сословию бояр (земян):

"Мы Александро Володимеровичъ пожаловали есмо на того слугу Ларивона Вела(в)ского: не надобе ему нам з слугами службы служити, а поплатовъ платити и иных никоторыхъ пошлин в Чорнобыли не велели: подводами, ни стеречи, служити ему служба з бояры. И на то дали есмо ему сес нашъ листъ з нашою печатю, потверждаючи ею к бояромъ. И писан у Вовручомъ февраля девятогонадцят дня индикъта третегонадцять.". [8]


4.2. Лист короля Казимира

Тракайский замок - резиденция великих князей литовских, где Булгак Белавский (Велавский) получил грамоту от Казимира 3 марта 1486 года

Наступний лист короля Казимира от 3 марта [106] 1486 года подтверждал Булгаку Белавскому (Велавскому) лист киевского воеводы Мартина Гаштольда (1471-1475) [107] на владение Смольчанскою землею:

"Самъ Казимир, Божою милостю корол полский, великий князь литовский, русский, княжа прусское, жомойтский и иныхъ. Наместнику Вовруцкому пану Роману Ивашкевичу. Билъ намъ чоломъ земянин въруцкий на имя Булгакъ Белавский и поведилъ намъ, штожъ земле его отчизная на имя Смолчанская от него была прочь отышла. И как небожчикъ пан Мартинъ Кгаштолтович Киев от нас держалъ, и о томъ доведавши се и права досмотревши и светковъ опытавши, тую землю ему далъ. И листъ пана Мартинов на тую земълю перед нами клалъ и просил нас, абыхмо тую землю ему потвердили нашимъ листом. И мы пана Мартинова листу выслухавши и тую землю ему потвержаемъ симъ нашимъ листомъ, нехай он тую землю держит и намъ с того служить по тому, якъ перво того с тое земли служба шла. Писан в Троцехъ м-ца марца третего дня индикъта четвертого.". [8]


4.3. Вырок короля Александра о Литовском острове

В результате суда киевского воеводы Мартина Гаштовта между овручскими боярами Русиновичами [108] и боярами Велавскими, Литовский остров был присуждён Давыду Велавскому, а после вырока короля Александра - Доротичам:

27 июля 1496 года. Вырокъ земяномъ Вруцкимъ, Васку и брату его Русиновичомъ зъ земянкою Вруцкоюжъ Павловою Доротою и деверичомъ ее Михайломъ о Островъ Литовский.

"Самъ Александръ Божию милостию. Смотрели есмо того дела. Жаловалъ намъ земенинъ Вруцкий Васко и зъ братомъ своимъ Русиновичи на земянку Вруцкую, на Павловую Дороту и на сыновъ ее, на Петра, а на Антона, а на Андрейка и на деверичича ее, на Михайла, штожъ они держатъ отчину ихъ, на имя Литовский Островъ. И они вказали передъ нами листъ пана Мартиновъ Гастовтовича, штожъ деда ихъ Давида Велавского зъ дедомъ Русиновичомъ, зъ Миткомъ Петровичомъ, о томъ судилъ зъ бояры Лиевскими (в другом издании Литовской метрики: бояры киевскими [109]), и тотъ Островъ Велавъскимъ присудилъ, старины ся доведавши, и тот судъ свой отцу нашому, королю е. м., отписалъ, й отецъ нашъ е. м. подлугъ суда пана Мартинова на то имъ и листъ свой далъ. И тотъ листъ отца нашого передъ нами вказывали. И мы, того досмотревши, тотъ Островъ Литовский Павловой Дороте, и детемъ ее, и деверичу ее Михайлу есмо присудили подлугъ листу отца нашого и суду пана Мартинова; нехай они тотъ Островъ держатъ со всимъ по тому, какъ и передъ того держали, а намъ съ того службу служать по давному, а тымъ Русиновичомъ въ то вже ненадобе уступати ся. Писанъ у Вилни. Июль 27 день. Индиктъ 14." [110]


4.4. Свидетельство Немиры в справе Сурина с Доротичом

Сосед и родственник Велавских по Лисичах и Солтанах, дворянин господарский Павел Сурин [111], ввёл в заблуждение великокняжескую канцелярию и выпросил в короля овручских бояр Велавских и их земли в свою собственность. Началась судебная тяжба, о которой сохранился документ в Литовской метрике с изложением родословной бояр Велавских:

Без даты (ок. 1509-1510 гг.) Описанье сведецтва, вчиненого черезъ Немиру, въ справе Суриново зъ Доротичомъ, которие се на него сослали о земъли, в того Сурина подъ Доротичомъ упрошоные.

"Што Суринъ а Доротичъ сослалися на мене, на Немиру, а тое светъчу, што запомню: Перъво, за князя Семена Киевъского, дедъ и отецъ и дядьки его седели на вчизне своей; и князь Семенъ, на его деда Давыда и на его батька Павла и на дядьки его розъгневався, и внявъ въ нихъ дедизну и вчизну ихъ, и далъ пану Федьку Горловичу; а ихъ самыхъ головами не далъ; и они пошли прочъ, къ Волыню, зъ жонами и зъ детьми и со со всими статки своими. И потомъ князь Семенъ Киевъски умеръ; ино его дедъ Давыдъ и втецъ его Павелъ и всии дядьки его били чоломъ господару Казимеру королю, абы имъ далъ, напротивъ тое ихъ вчизны, на чомъ седети. И господаръ король Казимиръ далъ деду и отцу и всимъ дядькомъ его, напротивъ ихъ вчизны, тыи земли, што теперь Суринъ у господаря его милости выпросилъ. Ино дедъ и втецъ и дядьки того Доротича съ тое вчизны своее, што въ нихъ князь Семенъ внялъ, служивали коньми а въ панцырахъ, посполу зъ бояры Вруцкими; а съ коланъными людьми и съ слугами Ордынъскими не служивали, и жадного потягу не тягнули. А после деда и вца и дядьковъ его, имъ Доротичомъ, тыи земли осталися, и они съ тыхъ земль, дедизны и вчизны своее, тепере по тому жъ конемъ служать, а колану жадного не служать. А какъ я запомню, за своее памяти, штожъ то и зъ веку слывуть бояре Велавскии. А для лепъшого сведомъя, ешче старей мене, во Вручомъ панъ Мезъ а Костюшко Митьковичъ, и мещанъ много старыхъ: нехай господаръ кажеть надто впытати ихъ, бо вни еще большей помнять. А дядьку того Доротича, Анъдрею Глушку Велавъскому далъ господаръ Казимиръ король землю зъ братомъ его Яковомъ Покалевъскимъ, а другому дядьку его, Вольнянце, далъ господаръ другую землю, а третему дядьку его, Булъгаку, далъ господаръ третюю землю. А то господаръ давалъ имъ, напротивъ ихъ вчизны, што въ нихъ князь Семенъ за гневъ свой внялъ. А тыи всии дядьки его калану не служать, а ни кому еще господаръ ихъ не роздавалъ." [7]


4.5. Вырок Сигизмунда I между боярами Велавскими и дворянином господарским Сурином

В 1510 году после свидетельства Немиры, писем Яцька Мезя и Костюшка Митковича и других старожилов овручских на имя господаря, и после поездки Велавских в Краков на аудиенцию к королю, противостояние Сурина и Велавских завершилось их полной победой:

1510.08.18 Вырокъ межи бояри Вруцкого повета вилавскими а межи дворенином г(оспо)д(а)ръским Суриномъ, которые их былъ упросил за простых людей.

"Жикгимонт, Божю милостью корол полскии. Смотрели есмо того дела, стояли перед нами очевисто, жаловали намъ тыи бояре Вруцкого повета вилавскии Малко а Андреи Доротичи, а Сенютичи, а Нестергеивич на дворанина нашого Сурина, штож онъ выпросилъ их в насъ за простых людей, а они поведили передъ нами, штожъ они звечныи бояре вилавскии, и сослали ся о томъ на всих бояръ вруцких. Ино панъ Янко Мезь и Костюшко Милгковичъ, и иншии земяне и мещане вруцкии писали к намъ поведаючи, штожъ они бояре звечные а не простыи люди, а служать намъ посполъ з ынъшими земяны вруцкими. И мы, того межи ними досмотревши, подлугъ сведоства пана Мезева и земянъ, и мещанъ вруцъких, при томъ теки есмо их зоставили и казали им зася намъ служит по-старому службою бояръскою, а Суринъ вжо в них не маеть вступати ся вечно. И на то есмо имъ дали сесь нашъ листъ судовый з нашою печатю. Писан в Кракове, августа 18 день, индикт 13." [112]


4.6. Судьба Вольняницкой земли

Землю одного из сыновей Давыда Велавского - Вольнянца, находившуюся в районе села Горлович (теперь район с. Клинец), первоначально получил овручский земянин Федько Омельянович Вешняк. Но в 1524 году эта земля уже перешла Геевским и Ложчичам (Лозкам), как ближайшим родственникам Вольнянца. В Метрике об этих событиях свидетельствуют два листа господаря Сигизмунда Старого.

Лист первый: от 1523 сентября 16 дня Листъ писаный до наместника вруцъкого пана Михаила Михаиловича Халецкого, абы Федку Омеляновичу на земълю пустую путьную на имя Волненицкую и на дворыщо пустое в месте Вруцъкомъ увязанье далъ.

"Жыкгимонтъ, Божю милостъю. Наместнику вруцкому пану Михаилу Михаиловичу Халецъкому и инымъ наместъникомъ, хто будетъ от нас Вручеи держати. Жаловал намъ слуга н(а)шъ вруикин Федко Омеляновичъ о томъ, што есмо перъво сего дали ему землю пустовъскую путьную во Въруцъком повете на имя Волненицкую близко Горловичъ на особъливую службу дворыщо пустое в месте н(а)шомъ Вруцъкомъ на имя Зеньковъское Пострыгалова, и писали есмо до наместьника вруцъкого пана Семена Полозовича, ажъбы его в тую землю и въ дворыщо увязал, и он деи его не въ[в]язывалъ. А потомъ и до тебе есьмо о томъ писали, ажъбы еси его увязал. И ты деи его такъжо в то не въвазывал. И тын онъ листы н(а)ши перед нами вказывалъ. Ино тыми разы мещане вруцкии поведили перед нами, штож то земля и дворыщо пустыи, а намъ с нихъ службы никоторое нетъ. Ино кгды жъ тая земля и дворыщо пустыи, прыказуемъ тобе, ажъбы еси его в то увязал. Пакъ ли жъ бы еси в то увезати его не хотел, и мы казали дворянину н(а)шому Грынку Збранъниковичу его в тую земълю у Волненицкую и въ дворыщо увезати. А который будуть поля и сеножати тое земли Вольненицъкое запроданы, ино естли они будуть закупили без дозъволенья н(а)шого, мы казали его в то увязати. А тыи нехаи собе п(е)н(я)зеи своихъ на истъцах смотрят, кому ихъ давали. А онъ нехаи тую землю Волненицкую и дворыщо Зенъковъское держыть со въсим по тому, какъ то здавъна в собе ся маеть, а намъ с того служъбу служыть конем водлуг перъвое данины и листу нашого. Писанъ у Кракове, под лет Божего нароженъя 1000 пятъсотъ 23, месяца сенътября, 16 дня." [113]

Портрет Сигизмунда Старого, Художник Марчелло Баччиарелли, 1771 год

Лист второй: от 7 октября 1524 года. Листъ даныи земянину вруцъкому Федку Омельяновичу Вешъняку на земълю пустую и на дворыщо пустое Зенковское в месте Вруцъкомъ, во Въруцком же повете.

"Жыкгимонтъ. Державъцы вруцъкому пану Михаилу Михаиловичу Халецъкому. Бил намъ чоломъ земянинъ вруцъкин Федко Омеляновичъ Вешъняк о томъ, штожъ есьмо дали были ему земълю пустовъскую путъную во Въруцъкомъ повете Вольненицъкую а дворыщо пустое ж в месте нашомъ Вручцъкомъ Зенъковъское, ино к той земъли близскии ся выискали на имя Геевичы а Ложчычы, о чомъ жо ты межы ними смотрел и тую земълю водле их близскости имъ прысудилъ и листъ свои судовыи на то имъ далъ, как же они с тымъ листомъ твоимъ к намъ здеся прыездили, и мы водлуг суда и листу твоего судового тых Геевичовъ а Ложчычъ такъжо пры той земли зоставили. И тоть Федко билъ намъ чоломъ, абыхмо напротивку тое земъли инъшую земълю пустую ему дали тамъ жо во Въручскомъ повете у Чорногубовичах на имя Беховскую, а поведал намъ, штож тая земъля пуста а служъбы намъ з нее неть. Ино коли намъ с тое земъли служъбы неть, мы тую земълю Беховскую напротивъку тое земли Волненицъкое ему дали со въсимъ с тымъ, какъ ся тая земъля зъдавна в собе маеть, и ты бы ему в тую земълю увязанье далъ. А што ся дотычеть того дворыща Зеньковъского, ино деи ты того дворыща ему не дал для того, штожъ онъ его просилъ за пусто, а на том дворыщы вдова мешъкаеть. Ино штобы еси напротивъку того дворыща обыскал ему инъде пустое дворыщо во Въручомъ и в то его увязал. Писанъ у Львове, под лет Божьего нарож(енья) 1000 пятьсоть 24, м(е)с(е)ца октября) 7, инъдыкъ[т] 13. В томъ листе рука королевская. Копот, писар" [114]


4.7. Привилей овручскому мещанину Макару Ивановичу на Нестеровщину и Яшутевщину в Левковичах

Поскольку земля Невмержицких - Нестера (тот же Нестергеивич, 1510) и его брата Яшуты в Левковичах находилась определённое время "в пусте", господар Сигизмунд I передал её в 1525 году овручскому мещанину Макару Ивановичу (Вручанин, родоначальник Макаровичей?), хотя уже в 1552 году Нестеровщина перешла их племяннику Солуяну Сидоровичу, в соответствии с раздельным листом между "господарскими земянами Невмержицкими ".

1525. 09. 17 Лист писаный до наместника вруцкого мещанину вруцкому Макару Ивановичу на землю пустовскую Нестеровщину а Яшутевщину, на службе и повинности

"Жикгимонт. Наместънику вруцъкому пану Михаилу Михаиловичу Халецъскому. Билъ намъ чоломъ мещанинъ вруцъкии на имя Макар Ивановичъ и просилъ в нас земли пустовское во Вруцъскомъ повете, на которои земли два браты седели на имя Нестер а Яшута у Левковичохъ, и поведилъ намъ, иж тая земля пуста лежить а службы и подачокъ с нее никоторихъ неть. Ино коли тая земля будеть пуста а службы и подачокъ намъ с нее никоторихъ неть, мы, на его чоломъбитье, то вчинили: тую землю Нестеровщину а Яшутевщину ему дали. Нехаи онъ тую землю держить со всимъ, какъ ся тая земля здавна в собе мает, а намъ с тое земли службу особную служить и подачки дает по тому, какъ и перед тымъ с тое земли бывало. И ты бы вжо в тую землю не казалъ никому ничимъ ся вступати". [115]


4.8. Покалевская земля

В 1556 году овручский земянин Богдан Кузьмич Покалевский, правнук Давыда Велавского, записал своей жене Опранье Денисовне третью часть именья Покалева, а в 1568 году его лист подтвердил господар Сигизмунд II Август.

1556.02.14 / 1568.03.05 Богдану Покалевскому албо жоне его потверженье на третюю часть имени Покалевского, от него ей записаного

"Жикгимонт Август, Божью м(и)л(о)стью и прочее. Ознаимуемъ симъ нашимъ листомъ. Поведи перед нами земенин нашъ овруцкии Богдан Кузмич Покалевскии, иж он понявши за себе в малженство Опранью Денисовну и узнавши по неи, малжонце своеи, во всемъ верное а цнотливое захованье в милость малженскую, а хотячи то еи вызнати и нагородити, ни щиего припуженя, одно самъ по своеи доброи воли, дал, даровал и на вечность записал перво менованои малжонце своей Опраньи Денисовне третюю часть именя своего Покалева, у повете Овруцкомъ лежачого, на вечность, зо всимъ на все, ничого на себе, детеи, близких и кровных, и повиноватыхъ своих не оставуючи ани выимуючи, на што и лист свои записныи под печатью своею и под печатями некоторыхъ людеи добрых еи дал, и ачъ колвекъ первеи сего тот дар свои на враде овруцкомъ оповедал, одно ж для скутечнемшое моцы и твердости донесши то до нас, г(о)с(по)д(а)ра, лист свои записныи передъ нами покладалъ, и билъ намъ чоломъ, абыхмо то ку ведомости н(а)шои г(о)с(по)д(а)рьскои припустивши и оныи лист его записныи, от него еи даныи, при моцы зоставивши, оную третюю часть в ымени Покалевском малжонце его Опраньи Денисовне на вечност потвердили. А такъ мы, за чоломъбитьемъ оного Богдана Покалевского, того листу его записного огледавши, велели есмо его слово от слова в сес нашъ листь уписати, и такъ ся в собе маеть: Я, Богданъ Кузмичъ Покалевскии, вызнавамъ и явно чиню всимъ посполите, такъ нинешнимъ и напотомъ будучимъ, кому будеть потреба того ведати, што ж з воли и зраженья Божого, а водле закону хрестиянского н(а)шого, взял есми за себе в малъженство п(а)нею Опранью Денисовну, а за нею взял посагу яко п(е)н(е)зми готовыми, такъ теж в шатах, клемнотах, золоте, сребре, в перлах и в иных некоторых речах, суму немалую. А такъ я, Богдан Кузмич, чинечи еи, малжонце моеи, п(а)неи Опраньи Денисовне, за тое внесенье ее нагороду, а иж узнавши по неи, малжонце своеи, великую м(и)л(о)сть и поволность ку собе, и во всемъ верную а цнотливую м(и)л(о)сть малженскую и захованье ее справедливое, даю, дарую и записую еи, малжонце моеи милои, в ыменю своем Покалеве третюю часть як двора з будованьемъ и теж з людми, и с пашнею дворною, зъ землями бортными и пашными, з селищи и сеножатьми, з дубровами, з ловы зверынными, пташими, и зо всими пожитки, якимъ бы колвекъ именемъ мели названы быти, зо всимъ тымъ, яко ся тая третяя часть сама в собе, в границах и обыходех своих маеть и мети будеть, на вечност, отдаляючи то от всих детеи моих, которых мне з нею Пан Бог дати рачит, и от всих иных кревных и близких моих, на вечные ч(а)сы. И вжо она, малжонка моя, мает тую третюю част в ыменью Покалеве тепер при животе и по животе моимъ держати и ее вживати водле воли своее вечными ч(а)сы. И если бы, чого Б(о)же уховаи, первеи рачил Пан Бог на мене, малжонка, смерти допустити, нижли на нее, тогды она волна будеть тую третюю часть от мене записаную по своемъ животе кому хотечи отдати, даровати, записати, заменити, водле воли своее вживати, а дети мои и никоторые близкие и кревные мои не мают ся в тую третюю часть, от мене еи, малжонце моеи милои на вечность записаную, ничимъ ся вступовати и никоторое переказы в том еи чинити, и ни жадным правом того под нею, малжонкою моею, самою ани под тым, кому бы то она по своемъ животе записала, позыскивати, але вечне того молчати мают. Пак ли бы теж она, малжонка моя милая, п(а)ни Опраня Денисовна мела первеи вмерети, нижли я, чого Боже не даи, тогды волна будет тую третюю част она, от мене на вечност записаную, кому хотечи отидати, даровати и описати, а я того еи, малжонце своеи, забороняти не маю. А што ся дотычет маетности н(а)шое сполное, золота, сребра, шать, конеи, быдла и всю; рухомых речеи, што ся колвекъ по животе моемъ зостанет, то все даю, дарую и отписую малжонце моеи милои, до тог(о) близкие мои ани хто з ыншихъ кревных не мають ничого мети и на неи жаднымъ правомъ поискивати, мають еи о то вечне молчати. И на томъ дал малжонце моеи милои п(а)ни Опрани Денисовне сес мои листь з моею печатью. А при том были и будучи того добре ведоми, за прозбою моею печати свои к сему листу моему приложили, их м(и)л(о)сть пан Солтан Стецкович, пан Богдан Стецкович а пан Тихно Михаилович Коркошка. Писан у во Вручомъ, лета Бож(его) нарож(енья) тисеча пятисот пятдесят шестого, м(е)с(е)ца февраля 14 дня. И кгды ж оный Богдан Покалевскии самъ по своеи доброи воли третюю часть именья своего Покалевского в повете Овруцкомъ лежачого малжонце своеи Опрани Денисовне записавши до нас, г(о)с(по)д(а)ра, донес, мы, оныи листь его записныи перед нами покладаныи при моцы зоставуючи, третюю часть именья Покалева на вечность потверъжаемъ. Маеть малжонка его Опранья Денисовна сама и ее потомки, кому она запишет, оное третее части в ыменью Покалеве держати и вживати, волно будучи в нем всякую владность мети и подле воли своее шафовати, заховуючи ся во всемъ водле листу Богдана Покалевского записного, еи на то даного и в семь листе нашомъ описаного, вечными часы. И на то есмо Богдановой Покалевской Опраньи Денисовне дали сес нашъ лист з нашою печатью. Писан у Кнышине, лета Бож(его) нароженья тысеча пятсот шестьдесят осмого, месяца марца пятого дня." [116]


4.9. Привилей Филону Кмите на именье Чорнобыль

За словами самих дворян Левковских, Филон Кмита обманом добился в господаря передачи ему имения Чернобыль вместе с сёлами Левковичи и Кубелином (отчина Левковских, Невмержицких, Верповских, Кубелинских) взамен подольских имений: "Обмен земель произошёл вследствие обмана Кмиты, но узнав о нём дворяне не допустили Кмиту вступить во владение землями, пожалованными им под условием служить земскую службу и доказали свои права на них...". Привилей Филону Кмите на имене Чорнобыл, заменою даное на вечность от 29 марта 1566 года послужил началом конфликта Левковских с Филоном Кмитой, что в дальнейшем переросло в двухсотлетнее противостояние с овручскими старостами:

"Жікгімонт Август, король. Не по однокрот', альо від кольканадцаті років бив нам чолом дворанін наш небощік', пане Семен' Кміта, а потом' також від чималого годині і син його, ротмістр' наш пан Філон' Кміта прозби свої чоломбіт'ем до нас господарь доносіл', поведаючі, іж' для уставно послуг' на нього преложоних, від імені своїх Подільських, які в повіті Вініцком' мает', тобто маєтки Летінен, Полтевіч' і Солаші і двору Веніцкого і всих людей своїх тамтешніх, яко від безвісного уторгненья Татарського там' в ті Країни наші прикордонні, так'же від кривд' і шкод, які ся йому і тою саме його зь боку корони Полска обивателів, на остаток' і від Врадій нашого Веніцкого деют', боронити не може. У цьому всьому бачить він великі а незносние шкоди для себе і обращаеца до нас господарь, з просбою, взявши його саме Подільський на нас, замінити їх йому іншим ім'ям. І на його прохання ми відправили нашого двораніна Василя Мацкевича у Подільському маєтку пана Кміти списати їх у їхніх кгрунтех і обиходех', людех' і пожітках' і наказали передати до скарбу їх реестр', складений двораніном нашим Мацкевічем і, взяв' Подільської землі до рук і до столу свого, дали Філону Кміть от'меною, яко нагорода йому за його служби лежачий в Київській землі замок Чорнобая з местом' і з міщан тамтешніми і з бояр, слуги порожнім ним стане і їх кгрунти і селічбамі і селищами зо всім' на все, яко се то саме в собе, в межах та вжитку своіх' здавна мает', з усім тим і з усіма доходами, што Чорнобая замок' до сього часу був держан' на нас господарь, а мінова з двема Сельці під Овручім', тамже в землі Київській на ім'я Кубеліном', Алевковцамі, бояри, слуги порожнім ним стане і їх подсуседамі з їх селічдбамі і зо всим кгрунти ріллі і бортні, також у Чорнобая людми тягли і подсусед'кі, з митому головним' і посполітим', сухою і Воден дорогою, з корч'мамі всякого пиття шинку, з річками і річками, езамі, з озерами, з бобровими гони, з лови зверін'нимі і пташімі, з деревом' бортним' і зо всім' на все, яко се то саме в собе, в межах і обиходех своіх' здавна мает, з чім' і з якими пожитки той замок' наш' Чорнобильської на нас господарь до сього часу був держан', нічого там на собі і на нащадки наші не зоставуючі ". [117]


4.10. Лист Сигізмунда Августа 1569

Коли обман Філона Кміти став відомий королю Сигізмунду Августу, Левківський вдалося отримати від нього підтвердження своїх шляхетських і майнових прав у 1569 році листом, виданим на ім'я київського воєводи князя Костянтина Костянтиновича Острозького, де король наказував йому невідступно захищати дворян Левківський, Кобилінський, Невмержицький, Верповскіх , Мошковський, геївських, Барановський та інших від домагань Філона Кміти, який вимагав з них боярської (замковій) служби. Дійсно, крім вирішення спірного питання з Філоном Кміть, цей лист стверджував майнові і шляхетські права Левківський, нарівні з іншого шляхтою київської, про що красномовно свідчить наступний лист короля Генріха від 1574 року: "... преречоних' земян' кіевскіх' з братом і потом'ством' їхніх при вшелякіх' волностях' і свободах шляхетскіх', здавна од продков' нашіх' шлях'те київське Надання і при унією, албо злученю великого князтва Литовського і князтва Київського з короною Полска, за панованя славне паметі Жікгімонта Августа, короля його милості, попрісежоних і упрівелееваних, так і теж і при тих' іменях' і землях' їхні отчізних' виший менених', котрих вони з давніх годині в триманні і уживаності суть, зоставив есмо ... " (Див. нижче). У 1766 році Левківський представляли, цей лист (оригінал) Сигізмунда Августа від 1569 року в судових спорах з Овруцьким старостою Стецько. [118]


4.11. Лист короля Генриха III Валуа

Панорама Вавельского королевского замка, 2007 год. (Здесь Левковские получили грамоту от Генриха III 18 марта 1574 года).

Лист короля Генриха III Валуа "Потвержене земаномъ Киевъского повету Павлу, Семену Болгаковским, Гридку Нелеповичу, Радивону а Охрему Геевичом на имена их землю Смолчанскую и на листы Казимера корола его мл. и Володимера Киевского" [119] от 18 марта 1574 года, выданный на сейме коронации монарха, правнукам Булгака Белавского - Гридку Нелиповичу Левковичу, Павлу и Семёну Ивановичу Булгаковскому, Родиону и Охриму Геевичу "и братии их", включавший предыдущие пожалования господаря, стал базисным документом, подтверждавшим за ними отчизную Смольчанскую землю и их собственные земли: Левковскую, Ловдыковскую и остров Литовский, а также принадлежность Левковских, Булгаковских Верповских и Геевских к шляхетскому состоянию:

"Генрыкъ, Божою милостю корол полски. Ознаменуемъ тымъ листомъ нашимъ всимъ вобец и каждому з особна, кому того ведати належит, нинешнимъ и на потомъ будучимъ, ижъ указовали перед нами земяне наши Киевского повету на имя Павел а Семен Ивановичи Болгаковские, Гридко Нелепович Левкович, Родивон а Охрем Геевичы зъ братею своею, листъ славное памети князя Александра Володимеровича киевского, который листомъ своимъ продка ихъ Ларивона Валевского, с которого онъ(sic!) поколеня вышли, вызволити рачилъ от всяких робот и повинностей, а зоставитъ ихъ рачилъ на службе шляхетской, а другий листъ - потвержене славное памети Казимера кр. его мл., прадеду ихъ земянину овруцкому, на имя Булгаку Белавскому потвердит рачил землю ихъ отчизную на имя Смолчанскую водлугъ листу на онъ часъ воеводы киевского пана Мартина Кгаштолта, яко то на тыхъ листехъ ширей описано есть, которые слово от слова такъ ся в собе маютъ: Мы Александро Володимеровичъ пожаловали есмо на того слугу Ларивона Вела(в)ского [120] : не надобе ему нам з слугами службы служити, а поплатовъ платити и иных никоторыхъ пошлин в Чорнобыли не велели: подводами, ни стеречи, служити ему служба з бояры. И на то дали есмо ему сес нашъ листъ з нашою печатю, потверждаючи ею к бояромъ. И писан у Вовручомъ февраля девятогонадцят дня индикъта третегонадцять. Самъ Казимир, Божою милостю корол полский, великий князь литовский, русский, княжа прусское, жомойтский и иныхъ. Наместнику Вовруцкому пану Роману Ивашкевичу. Билъ намъ чоломъ земянин въруцкий на имя Булгакъ Белавский и поведилъ намъ, штожъ земле его отчизная на имя Смолчанская от него была прочь отышла. И как небожчикъ пан Мартинъ Кгаштолтович Киев от нас держалъ, и о томъ доведавши се и права досмотревши и светковъ опытавши, тую землю ему далъ. И листъ пана Мартинов на тую земълю перед нами клалъ и просил нас, абыхмо тую землю ему потвердили нашимъ листом. И мы пана Мартинова листу выслухавши и тую землю ему потвержаемъ симъ нашимъ листомъ, нехай он тую землю держит и намъ с того служить по тому, якъ перво того с тое земли служба шла. Писан в Троцехъ м-ца марца третего дня индикъта четвертого. Ку тому теж поведели перед нами прерочоные земяни наши киевские, их властную отчизную землю свою названую Ле(в)ко(в)скую, Ло(в)диковскую и остров Ли(тов)ский з давныхъ часов од продковъ своихъ держать и спокойне от колькодесят летъ з братею своею уживают, и службу нашу земскую военную заровно з иншими земяны шляхтою киевскою завжды служивали, будучи под присудомъ суду киевского такъ земского яко и кгродского, а тепер дей имъ некоторые земяне киевские в томъ трудност задают, притягаючи ихъ до суду имъ не належного, перед державцу овруцкого, ку великой кривде и уближеню волностей ихъ. И показовали перед нами листы славное памети короля его милости Жикгимонта Августа, до державец овруцкихъ писаные, абы их под присуд свой до замку Овруцкого не примушалъ, але жебы се перед судом Киевскимъ водлугъ здавна звыклого обычаю судили заровно з иною шляхтою киевскую. И били нам чоломъ помененые земяне наши киевские, абыхмо их при волностях шляхетскихъ, од продков наших имъ наданых, также теж и при именяхъ ихъ отчизных, земляхъ названых, то есть земли Смолчинской, земъли Ле(в)ко(в)ской, земъли Ловдик(ов)ской и острове Ли(тов)скомъ, которыхъ они од предков своих з вечныхъ часовъ в держаню и уживаню сут, зоставивши то им, листомъ привилеемъ нашимъ на вечност потвердити велели якож и воевода киевский вельможный Константын княжа Острозкое, будучи овде при нас на коронацыи нашой, за ними ся причинял, поведаючи, иж они здавна заровно зъ шляхтою воеводства Киевского службу земъскую военную служивали и о всякие речи перед судомъ земъскимъ и кгродскимъ киевскимъ справовали се. Мы теды, взявши в томъ певную ведомостъ от воеводы киевского о от иных панов радных коронныхъ, видечи того быть речь слушную, вырозумевши и обачивши то з листов продковъ нашихъ, ижъ они здавна суть земяне шляхта повету Киевского, з ласки нашое господарское за радою и причиною панов рад нашихъ коронныхъ, на томъ сойме коронацыии нашое при насъ будучихъ, преречоныхъ земянъ киевскихъ з братею и потомъствомъ ихъ при вшелякихъ волностяхъ и свободах шляхетскихъ, здавна од продковъ нашихъ шляхъте киевское наданых и при унией, албо злученю великого князтва Литовского и князтва Киевского с короною Полскою, за панованя славное памети Жикгимонта Августа, короля его милости, поприсежоных и упривелееваных, так и теж и при тыхъ именяхъ и земляхъ ихъ отчизныхъ вышей мененыхъ, которыхъ они з давных часовъ в держаню и уживаню суть, зоставили есмо, якож и тымъ нинешним листомъ нашимъ зоставляем и утверждаемъ на вечность, так и преречоные земяне Киевские, з братией своей, так все вместе, яко и кожны з особна, дети и потомки их, помененые земли свои отчизные, то есть земълю Смолчинскую, Ле(в)ковскую, Ло(в)дико(в)скую и остров Лито(в)ский зо всими пожитки и доходы такъ, яко те земъли здавна сами в собе, в пожиткахъ а обиходахъ грунтов мают, з лесами, реками, озеры, з сеножатми, з ловы рыбными и зверинними, з бобровыми гоны, мають держати и всякихъ свобод и волностей шляхетскихъ, од продковъ наших князства Киевского обывателе[м] наданых, упривилееваных, поприсежоныхъ и статутомъ описаныхъ, уживати и в них ся веселити сполом ровно зо всими обывателми шляхтою земъли Киевское на вечъные часы, служачи нам господару и речи посполитое службу земъскую военную. Такъ теж во всякихъ речахъ и справахъ своихъ перед судомъ земскимъ албо кгродскимъ киевскимъ справовати се мають, а перед судомъ имъ не належнымъ, яко перед урядомъ замъку Овруцкого и нигде инде не повинни становити ся окримъ еслибы роки земские судовые албо кгродские тамъ в замъку Овруцкомъ зъ зезволеня всихъ обывателей албо з росказаня нашего были сужоны. И на то есмо преречонымъ земяномъ нашимъ киевскимъ, брат и потомкомъ ихъ дали тотъ нашъ листъ, до которого на сведецтво и печать нашу коронную привесити есмо росказали. Данъ в Кракове дня осмогонадцать марца месяца року от нароженя Сына Бож. тысеча пят соть семдесят четвертого, а панованя нашего року першого, при бытности панов рад нашихъ коронныхъ и великого князтва Литовскаго, духовных и светских и послов земъских, под час коронацыи нашей при нас будучих; Valentego Debinskie, kacler.". [8]


4.12. Лист короля Стефана Батория

Король Польши Стефан Баторий 1576 год.
Королевский замок в Варшаве.

"Лист упоминальныи до старосты овруцкого" короля Стефана Батория от 23 февраля 1578 года, назначал "закладъ" (штраф) на старосту Овручского А. М. Мышку Варковского по поводу чинимыхъ имъ "похвалокъ" (угроз) на земян Киевского повета шляхетных Григория и Охрима Геевичей, Павла Булгаковского и Олешка Устимовича Левковского:

"Стефанъ, Божью милостью король Польский, великий князь Литовский, Руский, Пруский, Мазовецкий; Жомоитский, Ифлянтский, княжа Семикгродское. Урожоному Абраму Михайловичу Мышце, старосте нашому овруцкому, верне намъ милому ласка наша кролевская. Урожоный, верне намъ милый! Жаловали намъ земяне наши повету Киевского шляхетные Григорий а Охримъ Геевичи, Павелъ Булгаковский а Олешко Устимовичъ Левковский о томъ, ижъ вирность твоя имъ великий кривды, наезды кгвалтовпыи на домы ихъ властныи чинишъ, маетности ихъ забираешь, на остатокъ имъ самымъ отповеди и пофалки самъ черезъ себе и черезъ слугъ своихъ чинишь и на здоровье ихъ стоишъ, хотячы ихъ самыхъ безвинне имати, до возенья сажать и о легкость, або о горло приправити, для чего они, не будучи отъ тебя безпечни здоровья своего, били намъ чоломъ, абыхмо имъ о томъ оборону учинили а закладъ нашъ на тебе положити казали. А про то, будетъ ли такъ яко намъ справу дано, ижъ бы ся имъ таковыи кривды и утиски, наезды, кгвалты и небезпечность здоровья ихъ самыхъ деяти мели, напоминамы и приказуемъ тобе подъ закладомъ нашимъ на кождого зъ нихъ особу пятьмасты копами гроший литовскихъ, абысь самъ черезъ себе и слугъ своихъ никоторыхъ отповедей и пофалокъ не чинилъ и чинити не казалъ, на домы ихъ властный кгвалтомъ не наеждачалъ, ани посылалъ и жадного утисненья и кривды имъ не чинилъ и на здоровье ихъ ничимъ не стоялъ, словомъ, ани рукою не сягалъ и во всемъ ся ку нимъ снокойне заховалъ; а былобы до насъ тобе которое дело, ты бы ся въ томъ зъ ними правомъ обходилъ, иначей, подъ ласкою нашою и закладомъ вышше описанымъ, абысь чинити не смелъ. Данъ у Варшаве на сойме вальномъ короннымъ дня 23-го месяца февраля року 1578-го, а королеванья нашого року 2-го. " [121]


4.13. Лист короля Сигизмунда III

Король Польши Сигизмунд III Ваза. 1590-й год.
Копия 1-й страницы Подтвердительной Грамоты Сигизмунда III Вазы Левковским и Булгаковским от 27 сентября 1592 г.

В 1592 году Левковские и Булгаковские на основании листа короля Генриха III, получили в Варшаве подтвердительный лист короля Сигизмунда III "Потверженье прав и волностеи Болгаковским и Левковским, земаном киевским" на вольности шляхетские и имения отчизные в земле Левковской и Смолчинской, копия которого находится сегодня в Литовской метрике и в делах Волынского Дворянского Депутатского Собрания, где была заверена 14 марта 1844 года. [5] :

"Сигизмунд Третий, Божей милостью Корол Польски. Ознаменуем тым листом нашим всем вместе и каждому в особенности, кому видеть належить, нынешним и на потом будущим. Иж показывали пред нами земяне наши повету Киевского: Павел и Семён Ивановичи Булгаковские, Григорий, Томило, Фёдор, Олехно и Клим Зиневич Нелиповичи Левковские лист подтверждения, на пергаменте писанный, Короля Его Милости Генриха, славной памяти продка нашого з печатью Корунною и подписом руки вельможного Валентого Дембинского на Сейме коронации поменённого продка нашого у Кракови выданный, которым Его Королевская Милость Генрик поменённым земяном нашим Киевским листы нижей написанные, один славной памяти Короля Казимира, а другий Князя Александра Володимировича подтверждает, а притом и при вольностях шляхетских од предков наших им наданых и правом посполитым обдарованых, так же и при уживанню имений их отчизных земли Левковской, земли Смолчинской заховует на вечность, просили же нас абыхмо тот лист нижей написанный потверженье продка нашого Короля Его Милости Генрика и Мы подтвердили листом нашим, который целый и ничом не нарушоный, од слова до слова, так як в собе мает: Генрик з ласки Божей корол полски... (Далее следует текст Листа короля Генриха III Валуа от 18 марта 1574 года в полном объёме)... - И Мы, Господар, ласкаво прислухавши просьбы поменёных земян повету Киевского, тот лист наш в верху писанный, предка нашого славной памяти Короля Его Милости Генрика во всих пунктах артикулех так яко сам в собе мает тым листом нашим потвержаем... поменённых земян наших при всём яко в том листе предка нашого есть описано; а для лепшой веры и сведецтва тот лист рукой нашой подписавши, печать нашу Корунную завесить розказалисмо: Писан в Варшаве на Сейме Коронном лета по нароженью Сына Божого 1592, месяца сентября 27 дня, а панованя нашого року пятого." [122]


5. Польские гербы Левковских

5.1. Герб Труби

Герб Трубы в Родословной книге дворян Волынской губернии
Герб Трубы в Дворянском Деле Левковских
Герб Трубы (Traby) в замке г. Баранова-Сандомирского (Польша)

В период позднего средневековья Левковские из Левкович, кроме родовых клейнотов (знаков-тамгы и печатей бояр Велавских), начали использовать польский герб Трубы (Trąby) [123]. Герб Трубы получил название по фигурам в гербе: три охотничьи рожка (трубы), сложенные в виде трискелиона. Герб Трубы также использовали литовские князья Радзивиллы, Волковы, Нарбуты и ещё 182 шляхетских рода, находящиеся с Левковскими в "гербовом родстве" [124] [125]. Только в Литовско-Польском государстве (Речь Посполитая) существовала традиция приписывать к одному гербу много семей (иногда сотни родов), в отличие от Западной Европы, где каждая семья имела свой фамильный герб. [126]. Герб Трубы с девизом "Нам советует Бог " ("Bg nam radzi") Радзивиллы приняли в 1451 году.

Существует легенда происхождения герба Трубы: " Лиздейка, верховный жрец в языческой Литве посоветовал (по-белорусски - радзiў) великому князю Гедимину заложить столицу княжества Вильню на том месте, где ему приснился вещий сон о рычащем железном волке. От этого радзiў Вильню якобы и стали потом именовать потомков Лиздейки Радзивиллами. За расшифровку сна князь щедро отблагодарил жреца - приказал отмерить ему земельный надел по звуку охотничьего рога - так появились в гербе Радзивиллов (гербе Трубы) три рожка." [127].

Валевские-Левковские Трубы поместили под литерой "Л" в многотомную Родословную книгу дворян Волынской губернии и в "Дело Волынского дворянского депутатского собрания о дворянском происхождении Валевских-Левковских. Описание герба Тромбы в Родословной книге и "Деле Левковских":

"В белом серебряном поле три чёрные охотничьи роги в треугольник уложенные, тоншими концами будто в один пункт снисходящиеся, каждый с них о четверых золотавых ободах с золотою наводкою, над шлемом становлен левый рог чёрный, правый жёлтый, отведённые над короною" [5].


5.2. Герб Лук

герб Лук
Герб Абданк

По мнению некоторых польских геральдиков - гнездом рода Левкович герба Лук в XVI веке также были Левковичи в повете овручском. Родоначальником этой линии был, якобы Гудым Левкович. Другие представители этой ветки: Сидор Левкович, боярин овруцкий 1530 года, (хотя одновременно, другой Сидор Левкович (герба Дрогослав), как боярин трокский встречается в Переписи войска ВКЛ за 1528 год [128]), Михаил, Якоб, Амбросий и Ян Левкович 1542 года, Богдан Левкович, придворный короля Сигизмунда 1542 года, Гаврило Левкович получил воеводство в Самборе 1568 года. Левковичи герба Лук проживали в Брацлавском, Минском, Витебском, Брест-Литовском воеводствах, Гродненской губернии Белоруссии и в Польше [129] Также см.: Гудимы-Левковичи.

Описание герба:

"W polu czerwonym łuk napięty srebrny, z takąż strzałą. Klejnot: Trzy pira strusie. Labry czerwone, podbite srebrem". [130]


5.3. Герб Абданк

Потомки Лариона Валевского : Геевские (польськ. Hejewski ), Булгаковские (польськ. Bulhakowski ), Верповские ( польск. Werpowski) использовали герб Абданк. [123] Левковские, внесённые в 1-ю часть Родоводу книги дворян Подольской губернии, также приняли герб Абданк. Хотя, во второй половине XIX века, Левковские попали в число исключённых из Списка дворян Подольской губернии, в результате процесса деклассации и разборов шляхты, которому подверглась значительная часть шляхты западных губерний [131].


6. Левковские - околичная шляхта Овручского староства

6.1. Левковский мужской базилианский монастырь

Левковские, в большинстве своём, в силу сложившихся исторических обстоятельств, придерживались униатства, вплоть до третьего раздела Речи Посполитой (1795 год), хотя до Брестской унии (1596 год), а также в краткий период после заключения Вечного мира (1686), исповедовали православие. Отдельные представители фамилии принимали католицизм. Одна из ветвей рода Левковских - "Газиленки-Гридюченки", которые выехали на проживание в город Радомышль, город Луцк, город Сквира, приняли католицизм и уже в середине XIX века имели двойные или тройные имена. Это относится и к Левковским, которые к середине XVIII века переселились ближе к католическому Житомиру, приобретя там имения. Одним из таких был Прокофий Васильевич Левковский, купивший часть села Меленцы с крестьянами в Киевской губернии у Плоцкого чешника - дворянина Плуховского. Его многочисленные потомки, в основной своей массе, были католиками. Степан Иванович 1821 года рождения стал католическим священником в Житомире. Потомок "Газиленков-Гридюченков" католик Левковский Леопольд Станиславович (Степанович) - был органистом костёла села Крымок Радомышльского уезда Киевской губернии. [132]

Центром религиозной жизни шляхетских околиц в XVII веке был Левковский мужской базилианский монастырь (Reguly swietego Bazylego wielkiego - Устава св. Василия Великого) [133], основанный в селе Невмерицком (теперь село Левковичи Овручского района) "коштом Левковских, Невмерицких и братии их". Точная дата основания монастыря неизвестна. Но из завещания дворянина Андрея Малюшицкого, которым он дарил монастырю "остров Шепелевский в грунтах Кобылинских", очевидно, что монастырь основан в первой половине XVII века, а его первым игуменом был Еремия Гдишинский. "wsie Lewkowicze i Niewmierzyce. Była to typowa osada okolicznej szlachty, skorej do korda i do łajanki, ktra nie powściągnęłaby się od pierwszej epszej wycieczki hajdamackiej, ale dbała o zbawienie dusz grzesznych, założyła nawet sobie monaster - własny - Lewkowski, reguły św. Bazylego, w ktrym modliła się i ktry utrzymywała własnym groszem i legatami. Z zakonnikami tego monasteru ritus graeci żyła na stopie poufałej; szukiwała tam nieraz pociechy w rżnych frasunkach, ale też i tuzała się nieraz" [134] Левковский монастырь пользовался особенным уважение околичных шляхтычей. В праздничные дни, особенно в храмовый праздник монастырской церкви, в день св. Николая, все шляхтичи сходились из околичных сёл в село Левковичи. В духовных завещаниях Пелагеи Фёдоровны Невмержицкой (1647 год - "Тело моё грешное земли, из которой оно сотворено, поручаю, согласно звычаю христианскому, зятю моему пану Илье Максимовичу Левковскому поховать и погребение учинить должен будет при церкви Святого Николая в монастыре Левковском Невмирицком") [135]. Семёна Мартыновича Левковского (1680 год), Николая Думинского (1689 год), Марьяны Невмержицкой (1713 год) помещались требования, чтобы тело их было погребено в Левковском монастыре, и чтобы в нём наследники их отслужили сорокоуст за упокой души завещателя. [136]. Многие лица из числа околичной шляхты делали вклады в пользу монастыря, поступали в число монастырской братии, другие, состаревшись, отправлялись на упокой жить в монастыре. В 1690 году Левковский монастырь был приписан к Киево-Межигорскому монастырю, где игуменом был околичный шляхтич Феодосий Васьковский. Кроме Левковского монастыря во многих околичных сёлах были также христианские церкви. В период с 1650 по 1720 год в Овручском старостве существовало 13 церквей: в с. Мошках, Дидковцах, Меленях, Шкуратах, Выгове, Ходаках, Чоповичах, Белошицком, Невмерицком, Больших Сингаях, Васьковичах, Пашинах, Закусилах. В эти церкви обыкновенно на храмовые праздники со всех сёл съезжались околичные шляхтичи. Так, к примеру, в Актах Киевского архива встречается выражение: "Дело происходило на празднике в селе Левковичах, на святого Николая русского, куда с околичных сёл собралось множество народа для молитвы и где соседи, отдыхая, вели общий разговор" [137]. 18 июня 1714 года между Левковскими распространилось известие, что наместник Левковского монастыря Макарий Недзельский и монах Феодосий дали слово овручским езуитам участвовать в процессии по поводу католического праздника "Божьего тела", и что они уже собираются в дорогу. Левковские толпою побежали в монастырь, побили монахов и запретили им отправляться на езуитскую процессию. Но монахи сбежали в Овруч. Узнав об этом, Левковские отправились в погоню и настигли беглецов в местечке Веледниках. Не решаясь назвать истинную причину погони, Левковские, вбежав толпою в местечко, объявили жителям, что Макарий и Феодосий похитили церковное имущество. Левковские отняли у монахов богослужебные книги, отобрали у Макария патент на звание наместника, сняли с них рясы и клобуки и, оставив их в одном белье, лишили возможности продолжать путешествие, участвовать в процессии и публично осрамили. Игумен Тарнавский, встретившись потом с Левковскими на ярмарке в Веледниках, получил от них публичный выговор за несоблюдение правил монастырской дисциплины [138].

Левковский монастырь закрыт был 19 октября 1745 года, а его имущество передано Овручскому аббатскому монастырю согласно Акта по Делу Польской базилианской провинции с провинцией Литовской о 12 монастырях № 44, 60::

"Монастыри, кои, по совершенному недостатку фундуша, совершенно оставляются Русской провинцией, пока наследники и благочестивые Фундаторы не обезпечатъ ихъ пожертвованьемъ, достаточнымъ для содержания по крайней мере 8-ми монашествуюшихъ лицъ: Бакоцинский, Боложиновский, Выспенский, Бильченский, Деквинячский, Винницкий, Грабовский, Городенский. Натайковский, Косовский, Короловский, Сынковский, Левковский, Тышичский, Тлумачевский, Бржуховицкий, Улучский, Клодечский, Крупецкий, Замшезощский, Ладовский, Манковский, Бершадский, Лебединский, Анофрейский. Движимый же церковный и домашния имущества сихъ имъющихъ уничтожиться монастырей мы полагаемъ передать слъдующимъ монастырямъ: движимое имущество монастыря Бакоцинскаго - монастырю Добржанскому; Боложиновскаго - Деревяннскому, Выспенскаго - Добржанскому; Бильченскаго- Каменецкому кафедральному; Джвипячскаго- Трембовельскому; Винницкаго- Шаргородскому; Грабовскаго- Добржанскому; Городекскаго - Погоньскому; Натайковскаго - Малеевскому; Косовскаго - кафедральному - Крылосскому, Короловскаго -кафедральному Каменецкому; Сынковскаго- тому же кафедральному Каменецкому; Левковскаго - аббатскому Овручскому; Тышичскаго- Деревяннскому; Тлумачскаго - кафедральному Крылосскому; Бржуховскаго- Добромыльскому; Клодечскаго - тому же Добромыльскому; Замшезищскаго - Люблинскому; Ладавского - Шаргородскому". [139]

Точных документальных данных о месте расположения монастыря нет. Местные краеведы предполагают, что монастырь находился на территории, где проживал Невмержицкий Н. (Дубинка), около 1 км от нынешней церкви. Историк Ирина Несен собрала некоторые рассказы в Левковичах:

Сьогодні село Невмержицьке і монастирський комплекс не існують, однак серед селян ближнього с. Левковичі про монастир збереглися деякі легенди: "За сєлом в сторону Сорокопеня (назва села І.Н.) був монастир, над ровом стояв. Коло цього монастира батько оддавав сина у віці 22 год, коня, харч на коня, всей реманент, зброю і якийсь срок вон там ньос службу по охрані села і монастира від нашествія монголов і татар. Так нашіє люді отстаівалі свою нєзавісімость. Тут пана нє було. Кажний чєловєк мав свою землю, свой сєнокос, свой клаптік лєса". Храмовим святом був день Св. Миколи: "В Левковичах два раза в гості йдуть весною і взимку, на Миколи". [140]


6.2. Участие в основании Киево-Братской коллегии

Митрополит Пётр Могила

Левковские, кроме местной религиозной жизни принимали участие и в важных событиях общегосударственного значения. Так, при основании Киево-Братской коллегии митрополитом Петром Могилой в 1632 году в числе 30-и киевских шляхтичей под "Актом Киевского Братства, данным Киевопечерскому архимандриту Петру Могиле с изложением условий, на которых воспоследовало соединение лаврской Могилянской школы с братской Богоявленской 1631 года декабря 30", стояли подписи Куприяна (Супреяна) Левковского и Ивана Невмержицкого [141]. [142]


6.3. Свято-Николаевская церковь в селе Левковичи

Свято-Николаевская церковь в селе Левковичи, 2009 год

На сегодняшний день в селе Левковичи действует православная Свято-Николаевская церковь (деревянная), первое письменное упоминание о которой относится к 1647 году. Нынешняя церковь построена в 1815 году, вместо сгоревшей деревянной церкви в 1810 году. Храм был возведён на средства прихожан Левковских и Невмержицких, а в 1880 году на средства церкви и прихожан к церкви была пристроена новая колокольня. У входа в эту колокольню висит старая хоругвь, на которой написано: "От дворянина села Возничи Левковского Фёдора, 1903 годъ." [143] 31 липня 1840 года Михаил (Голубович) - архиепископ Минский посетил церковь села Левковичи, где совершил обряд священнодействия антиминса. В 1904 году церковь посещал Амвросий (Гудко) - єпископ Кременецкий, в 1916 году - Скаржинский Пётр Васильевич - волынский губернатор. 9 - 22 июня 1923 года храм посещал Леонтий (Матусевич) - епископ Коростенский и Овручский, [144] который был репрессирован и умер в заключении 23 декабря 1942 года. [145] Кстати, на церковном кладбище сохранилась могила некой "Нечаевной", которая согласно легенде подарила землю под строительство церкви, и так же, как Жанна Д'Арк, спасла Левковичи от завоевателей (татар) - на белой лошади объехала село и враги отступили. Её день смерти поминают в церкве с. Левковичи после праздника Петра в первое воскресенье. Каждый раз во время богослужения вспоминают её в разряде святых.


6.4. Левковские в освободительной войне Богдана Хмельницкого и в период Руины

Левковские принимали участие в освободительной войне под руководством Богдана Хмельницкого на стороне козаков. Так Левковские создали козацкий отряд, который в продолжение многих лет нападал на соседние шляхетские дворы, убивал помещиков, грабил их имущество, разорял имения. Враждебное отношение Левковских к польской шляхте продолжалось и в период Руины. Так, в 1679 году, сосед Левковских помещик Франциск Потоцкий, жаловался, что они "прельстившись своеволием и пребывая в нём постоянно, набрали толпу людей всякого звания бьют и истязают проезжих шляхтичей, опустошили его имения, присвоили себе его борти и не допускают собираться ярмаркам в его имении Веледниках." [146].Из персоналий в источниках встречаются Мартин, атаман козацкий, Фёдор, Даниил, Григорий и Пётр Левковские 1663 года. [129]


6.5. Конфликт с Кмитой Чернобыльским, державцами и старостами Овручского замка

Отношения околичных шляхтичей и администрации Овручского староства были крайне сложными (державцами и старостами: Михаилом Вишневецким, Павлом Руцким, Франциском Потоцким, Иосифом Бржуховским, Станиславом Ольшанским, Францишком Загурским, Яном Стецким). А конфликт с чернобыльским наместником Филоном Кмитой возникший из-за противоречивых листов, изданных канцелярией великого князя, начался 29 марта 1566 года, когда Жикгимонт Август дал " Привилей Филону Кмите на имене Чорнобыл, заменою даное на вечность ". В привилее говорилось, что господар "...взявъ Подольския земли до рук и до столу своего, дали Филону Кмите отъменою, яко награда ему за его службы лежащий в Киевской земле замок Чорнобыли з местомъ и з мещаны тамошними и з бояры, слуги путными и их кгрунты и селичбами и селищами зо всимъ на все, яко се то само в собе, в границах и обиходах своихъ здавна маетъ, со всем тем и со всеми доходами, што Чорнобыл замокъ до сего часу был держанъ на нас господара, а меновите з двема сельцы под Овручимъ, тамже в земли Киевской на имя Кубелиномъ, Алевковцами, бояры, слуги путными и их подсуседами з их селичдбами и зо всим кгрунты пашными и бортными..." (Лит. Метр. , I A-49, Лист 2, 2 об.)

Из Листа Филона Кмиты до Остафея Волловича, каштеляна Троцкого (05-07.XII.1573) имеются ввиду сёла под Овручем - Левковичи и Кобылин: "А прото ж прошу покорне пана своего милостивого, абым мог за милостивым призволением вашей милости панов рад для пильных долеглостей моих з сего краю староства моего до его кролевской милости, пана нам пришлого, зъехать а за милостивыми причинами вашей панской милости, опатрением которым государским, упадлость мою поратовать так, як того з самое милостивое жичливости вашей милости, государя моего, рада и наука мне ест, и яко заслужоное в скарбе, так и селка тые под Овручем, которыем вже з милостивого розсудку вашей милости панов рад и правом перевел, жебых вже всего того скутком дойти мог ", а из следующего листа (01.III.1574) видно уже, что судебное дело Филона Кмиты с Левковскими затягивается: "Государю! Борони мя, слугу, так теж покорне прошю о прычыну мандату государского с канцелярыи корунное о Кобылиньцы и Левковцы, жебых вже з ними конец прынял, коло чого справу достатечную тот выросток мой Лосятинский вашей милости, пану моему милостивому, дасть. А я все тые милостивые ласки вашей милости вечне з жонечкою моею и детками заслуговать буду..." В Листе до Миколая Радзивилла, воеводы Виленского (30.VI.1574) Филон Кмита также просит воеводу помочь в деле Левковских и Кобылинских: "Ижем позвал мандатом е(го) к(о)р(олевской) м(илости) подданых государских слуг путных у замку овруцкого на имя кобелиньцов и левковцев з их себрами, которые сельца государ король е(го) м(илость) славное светое памяти рачыл мне за отмену имений моих подольских при замку своем государском Чорнобильском у в отчызну дати; которие, не хотечи мне служити, менечысе быти шляхтою, позывали мене перед государя е(го) м(илостью) зошлого пана нашого. Коло чого за позвы их, справедливость за розказанем е(го) к(оролевской) м(илости) перед паны рады их м(илостей) на сойме Городенском была им чынена. И гды до выроку государского прышло, тые подданые з двора государского в неведомости зъехали, выроку государского не дождавшись, по которых там же на тот час дан и был мандат, которым были знову до выроку позваны. А в том смерть е(го) к(о)р(олевской) м(илости), пана нашого милостивого, зашла. А мне се и до того часу звлока стала и идет ку великой крывде моей... И покорне ниско челом бью пану государю моему милостивому о милостивую причыну ку е(го) к(оролевской) м(илости), а особливе до е(го) м(илости) пана канцлера корунного, которые естли се на двор государский покажут, абы, ведле розсудка их милости панов рад, на выписе, з канцелярии мне выданом, што и перед маестатом е(го) к(о)р(олев)ской м(илости) покажет, абым вже неотвлочный, милосердный, справедливый вырок е(го) м(илости) государский на тых подданых за милостивою причыною в(ашей) м(илости), м(илостивого) м(оего) пана и государя, яко вжо на осужоных, одержал и отнесл. За что бым пана бога с потомством моим вечне за щастливое пановане в(ашей) п(анской) м(илости) просил и вечне заслуговал". [147] В Выписе из гродских книг Киевского господарского замка в лето от Рождества Христова 1576 года июля 4 дня сказано, что "... мая 20 дня 1576 года Филон Семёнович Кмита Оршанский староста, несмотря на божие и людские законы наслал насильственно на селения наши Левковцы и Немиричи на шляхетские наши домы подчинённых своих, которые пограбили имущество, скот, лошади, коровы, волы и т. д., и нанесли физические обиды шляхтичам." В числе пострадавших упоминаются Зиновий Сидорович, Григорий Нелипович, Пётр Солтан, Панас Сидкевич, Тит Севастьянович, Андрей Невмирицкий. Известен в этом процессе и документ от 4 сентября 1578 года: "Отложение королём Стефаном разбора дела между паном Кмитою, державцею чернобыльским, и Кубылинцами, Левковцами, Невмиринцами и Верпковцами, желавшими доказать, что они бояре, а не слуги путные." [148] В Литовской Метрике также сохранилось множество документов по этому делу, которое впоследствии продолжали потомки Филона Кмиты: [149]

 • Книга РМ 4

РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 194:

14). 20.VIII.1576. Служив. Преложене року Кубилинцом, Левковцом, Невмировцом и Верпковцом с Филоном Кмитою, Листы 85 об - 87 об. H: Przelozenie roku Lewkowcom, Kublincom, Niemierowcom z Filionem Kmita˛ 85 C: Przelozenie roku Lewkowcom, Kublincom, Niemierowcom z Filonem Kmita˛ 85

 • Книга РМ 6

РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 195:

178). 1.III.1581. Варшава. Отложенье сравы межи Кубилинцами и иными а межи Филоном до соиму близкого о право и волност шляхетскую, Листы 369 об. - 371. H: Reiecta do seymu miedzy Kubylincami y Filonem 369 C: Reiecta do seymu sprawy mie˛dzy wielmoznym Filonem Kmita˛ Czornobylskim, w[oie]w[o]da˛ smolenskim, starosta˛ orszanskim, a mie˛dzy Kublincami, Lewkowcami, Neumiryncami y Werpkowcami o prawo y wolnosc szlachecka˛ 369

 • Книга РМ 7

РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 196:

59). 4.XII.1582. Варшава. Лимитацыя до соиму близко пришлого межи воеводою смоленскимъ а Кубилинъцами и потужники ихъ, Листы 119 об. - 120 об. H: Limitatia do seymu woiewodzie smolenskiemu z Kublincami 119 C: Limitacya do seymu mie˛dzy p. Filonem Kmita˛ Czornobylskim, w[oie]w[o]da˛ smolenskim, starosta˛ orszanskim, a mie˛dzy Kublincami, Lewkowcami, Neumiryncami y Werbkowcami o wolnosci szlacheckie 119

 • Книга РМ 9

РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 198:

3). 4.III.1585. Варшава. Лимитацыя межи воеводою смоленскимъ а Кубилинцами и потужъники ихъ, Листы 6 - 7 об. H: Limitatia sprawy woiewody smolenskiego 6 C: Limitacya sprawy mie˛dzy wielmoznym Filonem Kmita˛ Czornobylskim, w[oie]w[o]da˛ smolenskim, starosta˛ orszanskim, a mie˛dzy Kublincami, Lewkowcami, Newmeryncami y Werbkowcami 6

 • Книга РМ 11

РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 200:

35). 14.I.1591. Варшава. Лимитацыя меж потомки Филоновыми а Кубылиньцами о шляхецъство, Листы 30 - 31 H: Limitatia Filoney [!] z Kubylinczami 31 C: Limitacya Filona Kmity Czornobylskiego z Kublincami, Lewkowcami y Niemiryncami o wolnosci szlacheckie [30]

108). 19.X.1592. Варшава. Лимитацыя межи потомками Филона Кмиты Чорнобылского а Кубылинцами, Листы 93 об. - 94 H: Limitata Filonow z Kubylincami 93 C: Limitacya sprawy mie˛dzy Filonem Kmita˛ Czornobylskim a Kublincami, Lewkowcami, Neumiryncami y Werbkowcami o wolnosci szlacheckie 93

 • Книга РМ 12

РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 199:

18). 17.IV.1589. Варшава. Лимитация до пришълого соиму межи Кубилинцы и потужники их а межи опекуны и потомки пна Филоновыми о волност шляхетскую, Листы 3131об. H: Reiecta do seymu mie˛dzy Potuszynskim[!] y Filonami 31 C: Reiecta do seymu mie˛dzy Kublincami, Lewkowcami, Werbkowcami y Neumiryckimi a Filonem o wolnosci szlacheckie 31

78). 18.IV.1590. Варшава. Лимитацыя соимовая межи потомъки Филоновыми и Кубилинцами и сябры ихъ, Листы 125125 об. H: Limitatia Filonom z Kubilincami 125 C: Limitacya mie˛dzy Filonem Czornobylskim a mezy Kublincami, Lewkowcami, Newmiryncami y Werbkowcami o wolnosci szlacheckie 125

В 1614 году в Варшаве было издано пять декретов королевскаго суда, выданных по иску старосты овруцкого князя Михаила Корибута Вишневецкого к различным группам держателей королевских сёл в старостве о том, что эти держатели, владея землями, обложенными службою боярской путной и поляницкой, уклоняются от исполнения её и тянут с землями своими в земство. В числе других бояр названы многие потомки Давыда Велавского: "вамъ Пашку Истимовичу, Мартину Гридковичу, Яцку Тумиловичу, Оникию Хыневичу Ледковцомъ, Тишку Диаконовичу, Степану а Ивану Невмирицкимъ, бояромъ нашимъ, также иншой шляхте и всимъ державцомъ и поплечникомъ села Ледковцовъ, до староства нашого и присуду замку Овруцкого належачихъ, вамъ Захарку, Яцку и Семенови Верповицомъ, бояромъ нашимъ, также шляхте державцомъ и поплечникомъ всимъ вашимъ села Верповъ; вамъ Ивану, Васку и Богдану Геевичомъ Лондиковцомъ, Логмину, Артемю Доротичомъ и Росметкомъ, бояромъ нашимъ, также шляхте державцомъ а поплечникомъ всимъ села Геевичъ, до староства нашого и присуду Овруцкого належачимъ" [150]

Экстракт короля Станислава Понятовского (ГАЖО)

Вышеуказанные противоречия особенно обострились в 1670 - 1690 -х годах, когда большинством земель в Левковичах владели Левковский Михаил и его сыновья Пётр и Роман (младший) Левковские. О сложных отношениях Левковских с овручским старостой Франциском Потоцким свидетельствует жалоба дворян: Романа, Михаила, Петра и Прокопа Левковских на дворянина Франциска Потоцкого от 7 июля 1682 года. В жалобе сказано, что, пригласивши в свой дом Романа Левковского Франциск Потоцкий, приказал слугам своим изрубить его, причём угрожал поступить со всеми Левковскими так, как поступил его отец с Антонием Невмирицким, которого он убил, волочил труп, привязав к хвосту лошади, дом его сжёг и имение присвоил себе. Потом Потоцкий обвинил несправедливо Левковских в укрывательстве беглых крестьян, и наконец позволил своему управляющему, Хмелёвскому, похитиь жену Прокопа Левковского, отказался выдать её мужу и когда Прокоп Левковский явился с требованием в имение Потоцкого Веледники, то по приказу Хмелёвского был посажен в тюрьму, а потом избит до полусмерти [151].

Показательным в плане борьбы Левковских с овручским старостою Яном Стецким, является документ - "Ответ дворян овруцкого уезда на доказательства, приведённые по тяжебному с ними делу, овруцким старостою, Стецким (1766 год)", опубликованный в Варшаве. [152]. По данному делу в 1775 году была назначена Сеймовая комиссия. [153] [154] Наконец, король, Станислав Август Понятовский специальным листом от 22 сентября 1775 года освободил Левковских и других шляхтичей от преследований овручского старосты Яна Стецкого и обязал его восстановить их в имущественных и дворянских правах.


6.6. Столкновение с хоругвями польско-литовского войска

Всадник польской панцирной кавалерии. Й. Брандт, XIX в.
Товарищ панцирной хоругви

Также, противоречия Левковских с польско-литовской администрацией наглядно проявлялись в постоянных столкновениях шляхтичей с хоругвями польско-литовского войска. В 1685 году татарская хоругвь стародубовского маршала Криштофа Литава, принадлежавшая к литовскому войску, отпущена была из лагеря на зимние квартиры. Путь её пролегал через смежные шляхетские сёла Невмерицкое и Левковичи. Перед засеком встретили их в качестве парламентёров Пётр и Роман Левковские. Они объявили Сенькевичу, командиру хоругви, что отряд его не имеет права входить в село, не приславши писарей, чтобы известить жителей о своем приходе; в заключение Левковские показали гетманские универсалы, освобождавшие их от военного постоя. Вместо ответа Сенькевич обнажил саблю, ткнул острием в универсал и пронзил его вместе с рукою Петра Левковского; вслед за тем он обратился к своей команде со словами: "Бейте до смерти такого-то сына!" "Если бы меня не спас жупан из толстой лосьей кожи, то я наверно был бы искрошён в куски", - жаловался впоследствии Пётр Левковский. В это время в Левковском монастыре ударили в набат: женщины и дети бежали в монастырь, мужчины вооружались чем попало и выходили на улицу. Жолнёры спешились и пошли в атаку. В результате серьёзно были ранены Андрей Невмерицкий, Павел Левковский, Прасковья Левковская, Василий Левковский, Александр Невмерицкий, Андрей Невмерицкий, Елена Левковская, Иван-Вилимонт Невмерицкий, Самуил Невмерицкий, Степан Кобылинский, Станислав Пожарницкий. Между тем количество жолнеров значительно уменьшилось, потому что многие из них остались на пути, увлекаемые грабежём: они врывались в дома и кладовые, хватали одежду, разбивали шкатулки, рвали попадавшиеся им документы, забирали хлеб и мёд из пасек. Число защитников в то же время усиливалось. Из монастыря, из соседних домов, садов и огородов раздавались выстрелы, люди вооружённые пиками, топорами, дубинами начали теснить жолнеров со всех сторон: повалилось несколько товарищей и рядовых. Жолнеры принуждены были отступить во двор Андрея Невмерицкого и стали отстреливаться. Осаждавшим прибывали в подмогу из соседних сёл шляхтичи и крестьяне. Ночью жолнеры тайно бежали в село Велавск (современное село Валавск Ельский район Гомельской области), оставив свои запасные лошади, повозки, захваченных днём пленных и добычу. Три года спустя рота пехотного полка литовского канцлера опять явилась в Левковичи и расположилась постоем, но она встретила прием не слишком дружелюбный и пробыв на месте только 4 дня, оставила село. При уходе жолнеров Левковские сопровождали их угрозами и не советовали попадаться в Левковичи по одиночке. Действительно, несколько времени спустя, труп одного жолнера был найден на рубеже села. Этот факт отразился в жалобе от 29 апреля 1688 года Якова Приборовского, капитан-лейтенанта пехотного полка литовского канцлера на дворян Левковских и Невмержицких о том, что они, озлобившись за постой в их селе одной роты полка его, обещали убить каждого, попавшегося солдата этой роты и что они действительно захватили в своем селе и убили одного из этих солдат - Якова Гудзевича. [155] А когда Левковские, Кобылинские и Невмерицкие столкнулись на ярмарке в Веледниках с панцырною хоругвью коронного войска, то затеяли с нею драку, солдат и офицеров стащили с коней, побили, поранили и прекратили драку только после вмешательства местного управляющего. В 1699 году овручский староста в своем позове обвинял околичных шляхтичей в том, что они "беспрестанно громят хоругви, находящиеся в службе речи посполитой, и убивают жолнеров". [156].


7. Под властью двуглавого орла

7.1. Левковские в Родословной книге дворян Волынской губернии

Герб Российской империи
Родословная книга дворян Волынской губернии (литера "Л")
Левковские в Родословной книге дворян Волынской губернии 01
Левковские в "Списке дворян Волынской губернии" Часть VI, Житомир 1906 г.
Левковские в Родословной книге дворян Волынской губернии 02

После присоединения Правобережной Украины к России (1795 г.) дворянские права Левковских были узаконены Департаментом Герольдии Российской империи, так как в 1802 году почти все Левковские, проживавшие в сёлах Левковичи, Возничи, Гошев, Болсуны, Васьковичи, Выгов, были внесены под литерой "Л" в многотомную Родословную книгу дворян Волынской губернии.

Но, немного спустя, в результате "Разбора шляхты" (19 октября 1831 года Правительствующим сенатом был издан закон "О разборе шляхты в Западных губерниях и об упорядочении такого рода людей"), в Родословную книгу дворян Волынской губернии вносили только тех Левковских, кто смог доказать своё дворянское происхождение. Согласно Указа от 11 октября 1832 года Левковские были отнесены к дворянам 2-го разряда. По истечении трёх лет, Левковские, кто не успел или не смог в силу финансовой несостоятельности подать через Дворянское собрание в департамент Герольдии прошение и подлинные доказательства дворянства (дворянские свидетельства, выписки из актовых книг, копии указов и определений о причислении к дворянству), были включены в сословие міщан. В редких случаях Левковские записывались как однодворцы до 1868 года, вольные люди и из-за этого иногда их записывали как крестьян. В результате определённой политики царского правительства по отношению к шляхте в западных губерниях империи, и после Указа Сената от 19 февраля 1868 года только некоторая часть Левковских была записана потомственными дворянами (Гридюченки и Супруненки), а большинство мещанами и крестьянами.

Левковские-дворяне были внесены в 6-ю часть Родословной книги дворян Волынской губернии под литерой "Л", а с 1906 года в официальное печатное издание Волынского дворянского депутатского собрания - Список дворян Волынской губернии. В шестую часть вносились роды, дворянство которых насчитывало столетие на момент издания Жалованной грамоты. Формально запись в шестую часть родословной книги не давала никаких привилегий, кроме одной: в Пажеский корпус, Александровский (Царскосельский) лицей и в училище правоведения зачислялись только сыновья дворян, записанных в пятую и шестую части родословных книг. [157].


7.2. В гавенде "Овручане. 1794" Чайковского (Садык-Паши)

Время действия гавенды - между вторым и третьим разделами Речи Посполитой. Действие происходит в уездном городе Овруч. Шляхта обсуждает возможность восстания против " москалив ", вырабатывают совместную стратегию и тактику. Левковские в числе "целой многой шляхты Овруцкой [158] ножи острят на Москаля, кони уеджая, прираджая списы, чтобы по своему, по козацкому звычаю завесть танец, загулять з Москалем Головой и сердцем рвутся до бою, руки готовы до брони., од свету до вечора ждут только сигнала дзвонов, а ночью сница и марица о войне." Но заговор оказался неудачным. Ксьондз Эзехиль (Куликовский) донёс на шляхту и вооружённые "москали" врываются в василианский монастырь и арестовывают 11 человек главных овручан, которых позже было вывезено в Сибирь: "Забрано 11 начальников Овруцких и вивезено геть на Сибирь Овручане под дубы под сосны поховали броню, кони выпасают по луках и держат в стайнях, повторяя, то в мыслях, то словами: - Прийде час, прийде час." [159]


8. Репресії

В 30-е годы Левковские, как и многие граждане Советского Союза, стали жертвой сталинских репрессий. Типичные обвинения Левковским: участие в контрреволюционной повстанческой организации, антисоветская агитация, контрреволюционный саботаж, контрреволюционная агитация, шпионаж, кулаки. Приписывалась в это время Левковским и польская национальность, хотя они поляками никогда не были. В Книгах памяти сохранились точные сведения о 58-ми репрессированных Левковских [160], но по данным Житомирского областного архива, их было намного больше. Есть сведения, что осуждённые Левковские участвовали в строительстве Беломорканала. [161] Ярким примером безвинно пострадавших за свои убеждения может служить трагическая судьба Левковского Александра Евменьевича и Левковского Леопольда Станиславовича (Степановича). [162]


9. Генеалогическое древо Левковских

9.1. Продовження генеалогических исследований

Титульная страница Дела № 133 Волынского дворянского депутатского собрания о дворянском происхождении Левковских

Генеалогическое древо Левковских, начиная от Нелипы и до 1915 года находится в многотомной Родословной книге дворян Волынской губернии и "Деле Волынского дворянского депутатского собрания о дворянском происхождении Левковских" [5], а в данное время составляется его продолжение овручскими краеведами (Левковский Сергей Васильевич).

Согласно документов "Дела" и других актовых записей, Левковских можно разделить на условные ветки рода (прозвища):

1. Якименки (Ещенки): Збатюки, Барбаруки, Коршак, Зябчук, Таназюки, Шимоник, Леватюк, Журка.

2. Лисовцы: Шапира и др

3. Яневичи: Пухир, Жура.

4. Бойненки (хутор Савов)

5. Даченки: Гонтик, Касьян, Шимончук, Демидко, Костюки, Зелепан, Валенка, Бомбик, Коменда, Карась, Немец.

6. Короленки: Эдрок, Кедар, Кот, Ковтуны, Матрос.

7. Григоренко: Муха, Гринич, Курка, Барин, Дещук, Грибок.

8.Петровичи

9. Возниченки: Цудик, Козак, Вознич, Максимович, Лексуха, Бенцик, Мельник, Митрофан, Циркун, Онько, Довгый, Джигун, Мельник, Ликерич, Синичка, Просюки, Галах, Цюпалька, Чван, Бомар, Безногие, Карайчук, Семы, Большевик, Лисовец, Рысь, Складаный, Чмар, Керенский, Есель, Гайкалюки (Хльом, Заяц), Истельные, Бобом, Безрукий, Лукеев, Кирпа, Чепа, Вовк, Топтун, Шмонька, Козлы, Шостка, Саввы, Байдюки.

10. Осипчуки: Гриць, Довбаш.

11. Голубенки: Матрос, Голуб.

12. Василенки: Глухой, Химич, Стешук-Хапик, Таназюк-Проська, Хлист, Миколка, Чёрный, Цыган, Примачек, Коршак.

13. Романенки: Марчук, Гришечко, Сапат, Щербатые, Газовский, Коваль, Наконечный, Паращук.

14. Мацьки: Баранчук, Йоник и др.

15. Газиленки.

16. Гридюченки.

17. Деивичи: Кучерявые, Русский, Плотка, Погорелый, Кеблы, Карук, Адамчик (с. Граки).

18. Супруненки: Домикан, Куцый, и др. - Невмержицкая сторона с. Левковичи.

19. Рубанчуки: Климчик, Пулемётчик, Рубан, Писар, Чемер.


9.2. Поколенная роспись Левковского Мечислава Иосифовича

Потомственный дворянин Левковский Болеслав Антонович с женой Верой Леонтьевной и сыновьями Георгием и Леонидом. Внесён в Родословную книгу и Список дворян Волынской губернии (Опр. ВДДС от 11 сентября 1870 года). Фото 1915 года.
Потомственный дворянин Левковский Иосиф Антонович, внесён в Родословную книгу и Список дворян Волынской губернии (Опр. ВДДС от 11 сентября 1870 года)
Метрическая запись о браке Мечислава Иосифовича с Лидией Зоркиди (русск. фамилия Поволяева), 1909 г.
Левковский Мечислав Иосифович с женой Лидией Димитриевной Зоркиди в день свадьбы, 1909 г.
Киевский дворянин Левковский Мечислав Иосифович c дочерью Тамарой, предки которого были внесены в Список дворян Волынской губернии
Потомственный дворянин Левковский Александр Иосифович с семьёй
Левковский Мечислав Иосифович в юности
Співачка Киевской оперы Тамара Мечиславовна Левковская (после замужества - Ильина) (1943 г.)
Лидия Зоркиди (Левковская) с родителями

Поколенная роспись дворян Левковских-католиков, которые были внесены в Родословную книгу и Список дворян Волынской губернии :

 1. Булгак (Болгак). - I колено
 2. Ларион Валевский. 1. - II колено.
 3. Давыд Велавский. 2. - III колено
 4. Булгак Белавский (Велавский). ( 1486). 3. - IV колено.
 5. Нелипа Геевич. 4. - V колено
 6. Сезин Нелипович Левкович (Левковский) (от топонимов - Левковичи, Левковская земля). 5. - VI колено
 7. Гридко (Зиневич) Нелипович Левкович. (Левковский). 6. ( 1574) - VII колено.
 8. Дмитрий Левковский (упомин. 1604 г.). 7. - VIII колено
 9. Стефан (Степан) Левковский. 8. - IX колено
 10. Василий Левковский (выкупил с. Зубщизну у дворян Дубровских). 9. - X колено
 11. Прокофий (Фома) Левковский (купил часть с. Меленец с крестьянами в Киевск. губ. у Плоцкого чешника - дворянина Плуховского). 10. - XI колено
 12. Андрей Левковский (жена Елена Светон). 11. - XII колено
 13. Иван Левковский (1750 - 1812), жена Дорота Клодицкая. В 1781 году продал имение в с. Меленцы. 12. - XIII колено
 14. Cтепан 1-й Левковский (1812 г. р.), жена Надежда Забудьская (Киев), 13. - XIV колено
 15. Степан 2-й Левковский 1821 г. р. (католический священник), 13. - XIV колено
 16. Виктория Левковская 1809 г. р., 13. - XIV колено
 17. Анна Левковская 1811 г. р., 13. - XIV колено
 18. Игнатий Левковский (1803 р. р.), жена Апполина Станковская. 13. - XIV колено
 19. Матвей Левковский 1817 г. р., 13. - XIV колено. При вспахивании огорода в 1864 году Матвей нашёл 23 старинные серебряные монеты 17 века (Богемские, Венгерские, Австро-Силезские, Австр. Нидерландов), из которых 6 штук приобретены университетом Св. Владимира за 2 рубля 75 коп. серебром.
 20. Станислав-Игнатий Левковский, 14. - XV колено
 21. Людвиг Левковский, жена Эльвира Вильгерд, 14. - XV колено
 22. Антоний-Фелициан Левковский, жена Мария Александра Ружицкая, 18. - XV колено
 23. Иосиф-Константин Левковский (1819-1895), жена Павлина Ивановна Греначевская (ум. 1900). Похоронены на Выборгском римско-католическом кладбище в СПб. 18. - XV колено. Константин Игнатьевич был офицером-воспитателем (ротный командир) в Нижегородской графа Аракчеева военной гимназии (1852-1866), дослужился до чина полковника, был воспитателем отца известного композитора Рахманинова.
 24. Василий-Августин Левковский 1816 г. р., 18. - XV колено
 25. Ольбрахт-Казимир Левковский 1867 г. р., 21. - XVI колено. Подполковник, чье имя внесено в музей войска польского.
 26. Витольд Левковский (1875-1930), 21. - XVI колено. Выпускник Московского пехотного юнкерского училища 1897 года, штабс-капитан 141-го пехотного Можайского полка (г. Орел) 1-ой бригады 36-ой пехотной дивизии, преподаватель танковой школы им Фрунзе, репрессирован.
 27. Казимир Левковский 1878 г. р., 21. - XVI колено. В 1898 году окончил Константиновское артиллерийское училище в Петербурге, штабс-капитан 30-ой артиллерийской бригады (1910 год, город Минск).
 28. Владислав Левковский, 22. - XVI колено
 29. Иосиф Левковский (1854 г. р.) жена Александра Александровна. 20. - XIV колено
 30. Болеслав Левковский (1858-1933), 22. - XVI колено. Болеслав Антонович был женат дважды. Первая жена - польская дворянка (более подробная информация отсутствует), детей у них не было. Вторая жена, Вера Леонтьевна (в девичестве Николаенко) родилась в селе Городня Черниговской губернии в 1888 г. Работал на Демеевском сахарно-рафинадном заводе в киевском пригороде.
 31. Адольф-Фёдор Левковский, 1855 г. р., 22. - XVI колено
 32. Людвиг Левковский (1909-1942), жена Ольга Алексеевна, 27. - XVII колено Потомки Людвига проживают в селе Тойла, Пашинского района, Воронежской области.
 33. Казимир Левковский, 27. - XVII колено
 34. Болеслав Левковский 1895 г. р., 29. - XVII колено. Ветка потомков Болеслава находится на сайте Родовода
 35. Константин Левковский 1893 г. р., 29. - XVII колено
 36. Александр Левковский 1891 г. р., 29. - XVII колено
 37. Иоанн-Максимилиан Левковский 1889 г. р., 29. - XVII колено
 38. Станислав Левковский 1885 г. р., 29. - XVII колено
 39. Мечислав Левківський ( 1880 - 1968), жена мещанка Курской губернии - Лидия Димитриевна Зоркиди (Поволяева) (1890 - 1946). Её родители: отец греческий купец Димитриус Зоркиди, мать русская мещанка Поволяева. Мечислав Иосифович приобрёл имение в селе Демиевка Киевского уезда в районе сахарорафинадного завода (ныне черта города Киева, территория корпорации " Roshen "), был владельцем аптек на Фундуклеевской, Большой Житомирской, на Крещатике, на Институтской. Похоронен в Киеве, на Байковом кладбище 29. - XVII колено [5] [163] У Мечислава Иосифовича родилось две дочери - Тамара (1910) и Надежда (1915). Тамара Мечиславовна окончила Киевскую консерваторию по классу вокала, работала в оперном театре до 1948 года. Вышла замуж за Григория Ильина - киевского инженера-строителя. Их сын, Ильин Вадим Григорьевич, стал известным композитором. Сын Вадима Григорьевича, Максим Ильин проживает в Москве. [164]
 40. Леонид Левковский 1913 г. р., 31. - XVII колено.
 41. Георгий Левковский (1914-1992), 30. - XVII колено. Во время войны был инструктором физподготовки в 556 стрелковом полку, попал в плен в 1941. После войны был краснодеревщиком, преподавал в техникуме, проживал в Демиевке, Киев. Дважды женат. Первая жена Надежда Гавриловна, с которой развелся после войны, вторая жена киевлянка Сухоребрая Анна Дмитриевна (1924-2004).
 42. Леонид Левковский 1937 г. р., 41 (от первого брака). - XVIII колено. Дочь Леонида, Янина, проживает в Киеве.
 43. Олег Левковский (1951-2008), 42 (от второго брака). - XVIII колено.
 44. Александр Левковский 1975 г. р., 43. - XIX колено.
 45. Филипп Левковский 2005 г. р., 44. - XX колено.
 46. Виталий Альбрехтович Левковский (1900-1962, Нью-Йорк), 27. - XVII колено. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского ("Ледяного похода"). Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской дивизии до эвакуации Крыма. Подпоручик л.-гв. Егерского полка. Галлиполиец. 1921 года исключён из полкового объединения и кадра полка. Осенью 1925 года в составе Корниловского полка в Болгарии. В эмиграции там же. Служил в Русском Корпусе. После 1945 года - в США.

9.3. Поколенная роспись Левковского Иосифа Онуфриевича

Прасковья Вырва-Левковская до замужества (в центре) с сестрой (слева) и подружкой Левковской с дочерью (имена не установлены)
Владимир Иосифович Левковский и жена Прасковья в день свадьбы, 1900 г.
Левковский Владимир Иосифович с женой Прасковьей возле своего дома (с. Годотемля)

Поколенная роспись дворянина Левковского Иосифа Онуфриевича - штабс-капитана, кавалера ордена святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, участника Крымской войны и защитника Севастополя :

 1. Булгак (Болгак). - I колено
 2. Ларион Валевский. 1. - II колено.
 3. Давыд Велавский. 2. - III колено
 4. Булгак Белавский (Велавский). ( 1486). 3. - IV колено.
 5. Нелипа Геевич. 4. - V колено
 6. Сезин Нелипович Левкович (Левковский) (от топонимов - Левковичи, Левковская земля). 5. - VI колено
 7. Терех (Теодор-Фёдор) Зиневич Нелипович Левкович. (Левковский). 6. - VII колено
 8. Тимофей Левковский. 7. - VIII колено
 9. Супрун-Семён Левковский (уп. 1632), жена Анна Марковна Невмержицкая. 8. - IX колено
 10. Ралион (Роман) Левковский, жена Анастасия Кобылинская. 9. - X колено
 11. Тимофей Левковский (уп. 1684), жена Оксана Ходаковская. 10. - XI колено
 12. Пётр Левковский, жена Евдокия Ущаповская. 11. - XII колено
 13. Степан Левковский (1750 - 1816), жена Феофила Белоцкая. (село Гаевичи). 12. - XIII колено
 14. Яким Левковский (1809 г. р.), жена Левковская Марина. 13. - XIV колено
 15. Онуфрий Левковский (1813 - 1874), жена София Максимовна. 14. - XV колено
 16. Иосиф Левковский (1833 г. р.) - штабс-капитан, кавалер ордена святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, участник Крымской войны и защитник Севастополя, жена Фёкла Фёдоровна - дочь помещика Готальского. 15. - XVI колено
 17. Лев Левковский - капитан 15-го саперного батальона (город Варшава), согласно "Списка офицерскихъ чиновъ на 1-е января 1910 года", погиб в бою (1916). 16. - XVII колено
 18. Владимир Левковский (1875-1921), в 1900 году женился на Прасковье Вырве, проживал в Овручском уезде (с. Годотемля при реке Норынь волости Покалёвской, церковь во имя св. А. Первозванного приписана к приходу с. Клинец и находилось от него в 3-х верстах [165]), в 1921 году расстрелян Советской властью, как "контрреволюционный элемент". 16. - XVII колено [5]
 19. Александр Староверский (жена Левковская Екатерина 1913 г. р.)
 20. Тамила Староверская (Соколова) 1931 г. р., проживает в Нью-Йорке, (США).

10. Известные представители рода Левковских

 • Ларио́н Вале́вский - родоначальник шляхетских родов Велавских, Левковских, Геевских-Невмержицких, Геевских-Ловдыковских, Булгаковских-Верповских, Шишек-Ставецких
 • Давы́д Вела́вский - родоначальник шляхетских родов Валевских-Левковских, Геевских-Невмержицких, Булгаковских-Верповских, Геевских-Ловдыковских, Доротичей-Павловичей, Покалевских
 • Михал Левковский - возный гродский овруцкий (1647?)
 • Ян Левковский - вицерегент гродский львовский (1666)
 • Криштоф-Станислав Левковский - наместник бельский (1666)
 • Матеуш Левковский - поручник войск коронных (1668)
 • Теодор Левковский - подстароста овруцкий (1682), наместник овруцкий (1683)
 • Даниил Левковский (жена Варвара Левковская, 1718) - регент гродский овруцкий (1696), скарбник овруцкий (1710)
 • Симон Андреевич Валевский-Левковский - войский житомирский и коморник (1716), регент гродский киевский (1717), войский овруцкий (1735)
 • Ян Валевский-Левковский - наместник и вицерегент гродский киевский (1721)
 • Лаврентий (Вавржинец) Валевский-Левковский - наместник подвоеводства киевского (1735)
 • Стефан Левковский-Валевский - бурграф и вицерегент гродский (1749)
 • Антоний Левковский - скарбник овруцкий (1750)
 • Василий Левковский - скарбник мстиславльский (ум. 1762) [9] [129]
 • Дмитрий Левковский (1759 - 1821) - популярный поэт, монах-базилианец, автор песенных произведений духовного характера. [166]
 • Иосиф Иосифович Левковский (1820-1881), служил в роте дворцовых гренадеров, происходил из дворян села Лещинцы (Погребищенский район). [5]
Знак ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами
Справка РГВИА, выданная на штабс-капитана Левковского Иосифа Онуфриевича
 • Иосиф Онуфриевич Левковский (1833 г. р.) - штабс-капитан, кавалер ордена святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, участник Крымской войны и защитник Севастополя, жена Фёкла Фёдоровна - дочь помещика Готальского. Из справки Российского Государственного Военно-Исторического Архива (107005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 3. Тел.: 261-20-70.) на Левковского Иосифа Онуфриевича (из Геевской ветки Левковских):

"Из послужного списка штабс-капитана Иосифа Онуфриевича Левковского за 1863 г. видно, что он родился 2 апреля 1833 года, происходил из дворян Волынской губернии; кавалер ордена святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, имел медали - серебряную за защиту Севастополя в 1854-1855 годах, и бронзовую в память войны 1853-1856 года. Женат на дочери помещика Готальского Фёкле Фёдоровне; на время составления послужного списка (1863 г.) детей не имел." [167]

Аннинское оружие - сабля, с прикреплённым к её эфесу знаком ордена Св. Анны 4-й степени.
 • Лев Иосифович Левковский, сын Иосифа Онуфриевича - штабс-капитан 2-го Восточно-Сибирского саперного батальона, согласно Списков Всемилостивейше награжденных в русско-японскую войну, награждён орденом Св. Анны 4-й степени с надписью "за храбрость" (Высочайший приказ от 27 марта 1905 года). [168] В 1910 году Лев Иосифович - капитан 15-го саперного батальона (город Варшава), [169] погиб в первую мировую войну (1916 год). Из свидетельства о рождении его сына Евгения:

"На основаніи ст. 925 Св. Зак. т. IX (о состояніях) изд. 1899 года, дано сіе, съ приложеніем казенной печати, въ удостовереніе того, что въ метрической книге церкви 4-й Саперной бригады за 1910 годъ части I о родившихся муж. пола въ статье подъ № 15-мъ записано : тысяча девятьсотъ десятаго года Сентября третьяго родился и того же года Октября перваго крещенъ Евгений. Родители его: Капитанъ 15-го саперного батальіона Левъ Iосифович Левковский и законная жена его Лидия Афанасьевна, оба православнаго вероисповедания. Петроградъ, Декабря 30 дня 1914 г. Гербовая печать, подписи Члена Духовного Правления при Протопрествитере Военного и Морского Духовенства, делопроизводителя и столоначальника."

 • Константин Игнатьевич Левковский (1819 г. р. ) служил ротным командиром в чине капитана на должности офицера-воспитателя в Нижегородской графа Аракчеева военной гимназии в 1852-1866 годах. [170] [171] Константин Игнатьевич дослужился до полковника и похоронен на Выборгском римско-католическом кладбище (г. Санкт-Петербург) 16 февраля 1895 года, а его жена Полина - 13 ноября 1900 года. [172]

Казимир Людвигович Левковский (1878 г. р. ) В 1898 году окончил Константиновское артиллерийское училище в Петербурге и направлен офицером в артиллерию. [173] Согласно "Общего списка офицерским чинам Русской Императорской армии, составленного по 1-е января 1910 года" - штабс-капитан 30-ой артиллерийской бригады (город Минск). [169] В 20-х годах арестован и заключён в Москве в госпитале Бутырской тюрьмы. По обмену политзаключёнными между Польшей и СССР в межвоенный период был обменян на польского коммуниста за списком "Б" №8 и отправлен в Польшу ("LISTA "В" ... 8. LEWKOWSKI Kazimierz Oficer artyl. wojsk rosyjsk. Więziony w Moskwie w szpitalu Butyrskim"). [174]

 • Левковский Альбрехт Людвигович (1867 г. р. ), родной брат Казимира, ещё раньше, в 1889 году окончил то же военное училище в Петербурге (тогда называлось 2-е Константиновское училище) и направлен офицером в пехоту. [173] Он же Lewkowski Olbracht Kazimierz (13 lipca 1867), [175] - майор пехоты и вышел в отставку в чине подполковника, Белосток. [176]
 • Сын Альбрехта Людвиговича разделил судьбу многих патриотов России, как русский офицер и участник Белого движения :
Первопоходники у могилы ген. Корнилова
Знак 1-го Кубанского (Ледяного) похода
Эвакуация Русской армии из Крыма. Ноябрь 1920

" Левковский Виталий Альбрехтович, родился в 1900 году. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского (Ледяного похода). Награждён Знаком 1-го Кубанского (Ледяного) похода. Під ВСЮР и Русской Армии в Корниловской дивизии до эвакуации Крыма. Подпоручик л.-гв. Егерского полка. Галлиполиец. 1921 года исключён из полкового объединения и кадра полка. Восени 1925 года в составе Корниловского полка в Болгарии. В эмиграции там же. Служил в Русском Корпусе. Після 1945 года - в США. Умер 11-12 декабря 1962 года в Нью-Йорке." [177] [178] Похоронен на кладбище монастыря Новое Дивеево, штат Нью-Йорк, США (по материалам журнала "Новик": 1963, отд. 3, стр. 11; переизд. стр. 60)

(Белая армия (видео). В начале сюжета Николай II принимает парад потешных, Овруч 1911 год)

 • Витольд Людвигович Левковский (1875 г. р. ), ещё один брат Казимира и Альбрехта - выпускник Московского пехотного юнкерского училища, согласно списка юнкерам Московского пехотного юнкерского училища с военно-училищным курсом, удостаиваемых производства в офицеры в 1897 году. [179] В 1910 году, он уже - штабс-капитан 141-го пехотного Можайского полка (город Орёл) 1-ой бригады 36-ой пехотной дивизии. [169] В советское время - преподаватель танковой школы имени Фрунзе, житель города Орёл. Репрессирован. (Арест: 1930 Приговор: 3 года ссылки на Урал). [180]
Знак ордена Св. Анны 2-й степени
 • Левковский Аристарх Михайлович (14.04.1865, с. Васильевка Бузулукского уезда Самарской губернии - 09.03.1922, Саратов). Психиатр, доктор медицины, статский советник, профессор Саратовского университета. Из духовного звания. Окончил Самарскую духовную семинарию, медицинский факультет Императорского Томского университета. С 1902 по 1903 гг. находился в клиниках Франции, Бельгии, Германии, Австро-Венгрии. С 1913 года - профессор кафедры нервных и душевных болезней Императорского Николаевского университета в Саратове. В 1915 году награждён орденом Святой Анны второй степени. Скончался от сыпного тифа.
Протоиерей Левковский, Александр Евменьевич, 1920-е годы.
 • Левковский, Александр Евменьевич (1887 - 1931) - протоиерей, один из идеологов Российской Истинно-Православной (Катакомбной) церкви
 • Также известно, что большой любовью во французском Лионе пользовался Русский литературный кружок под руководством Сергея Левковского, созданный в 1930-е гг. при Доме русского разведчика (21, rue des Capucines). Здесь детей знакомили с произведениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылова, Тургенева. Каждому русскому писателю посвящалась специальная встреча. Читались их произведения, ставились спектакли. [181] Очевидно, что он из бывшых русских офицеров. Известно, что в период революции 1905-1907 гг. младший унтер-офицер 2-го Восточно-Сибирского телеграфного батальона, Сергей Левковский, был участник Читинского вооружённого восстания. [182]
Георгиевский крест 3-й степени
 • Левковский Фёдор Иосифович - герой первой мировой войны, подполковник 310-го пехотного Шацкого полка, награждён Георгиевским орденом, согласно Высочайшего приказа от 02 декабря 1916 года. [183] В бою 14 мая 1915 года у Тержаковского леса 310-й пехотный Шацкий полк шестью ротами разбил внезапной атакой 70-й и 71-й венгерский полки, захватив 28 офицеров, 1300 нижних чинов и 14 пулеметов. 31 мая полк сокрушил пять неприятельских (200-й, 201-й, 202-й, 203-й австрийские и 17-й германский полки), взяв 68 офицеров, 3000 нижних чинов и 26 пулеметов. В один из следующих дней утомленный полк, располагаясь на отдых, выставил плакат неприятелю: "Перед вами - Шацкий полк. Советуем оставить нас в покое". За всю ночь австрийцы не дали ни одного выстрела. [184]
 • Левковский Иван (прозвище "Матрос") и Левковский Фёдор (прозвище "Матросик") из села Левковичи в 1905 году служили матросами на броненосце "Потёмкин". Незадолго перед восстанием " Потёмкина" их перевели на барбетный броненосец " Георгий Победоносец ".
Георгиевский кавалер, Левковский Максим Иванович, село Возничи
 • Левковский Максим Иванович (1888 - 19 марта 1978, Возничи) - участник первой мировой войны, кавалер Георгиевского креста, участник битвы 8-й армии генерала Брусилова с 12-м австрийским корпусом на реке Гнилая Липа в ходе Галич-Львовской операции (конец августа 1914 года). Отличился беспримерной храбростью в рукопашном бою с австрийцами, за что лично Государь Император Николай II поблагодарил Максима Ивановича при вручении Георгиевского креста во время посещения Львовского госпиталя с первым Георгиевским кавалером этой войны, Козьмой Крючковым. После госпиталя, в бою ранен в ногу, потерял её (отсюда прозвище "Безногий"), демобилизовался и уехал в Полтаву, работал сапожником, но в 1916 году, узнав всё, жена Онисья Ивановна (1896 - 1975) забрала его и привезла в Возничи. Пережил оккупацию и принудительное содержание в лагере для беженцев (Николаевская область) вместе с семьёй в 1943 году.
Сын Георгиевского кавалера Левковский Николай Иванович, остарбайтер, № 160, Люнебург, 1942 г.
Відзнака за заслуги перед Овруцьким районом Левківському Миколі Юхимовичу.JPG

Примітки

 1. Архив Юго-Западной России: Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России, Часть VIII, Том V, стр. 406 - books.google.com.ua/books?id=KHfUAAAAMAAJ&q=Росметкомъ села Геевичъ&dq=Росметкомъ села Геевичъ&hl=ru&sa=X&ei=n23kT9fMBYLHsga03b2NCQ&ved=0CDQQ6AEwAA
 2. Dziadulewicz Stanisław. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, стр. 386, Wilno, 1929.
 3. Zrodła Dziejowe, T. XX, стр. 28. Warszawa, 1894.
 4. Volumina legum: Przedruk Zbioru praw staraniem XX. pijarw w ..., Том 8 - books.google.com.ua/books?id=LKGPAAAAMAAJ&pg=PA296&dq=Roz-meykowie, Dorotyczy&hl=ru&sa=X&ei=4mbkT4v0L8XesgaSwOCFCQ&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=Roz-meykowie, Dorotyczy&f=false
 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Дело Волынского дворянского депутатского собрания о дворянском происхождении Валевских-Левковских. Жит. обл. гос. архив. Ф. 146. Оп. 1. № 1178
 6. Доротичи - потомки Павла, сына Давыда Велавского и его жены Дороты, владевшие Литовским островом возле села Скородного.
 7. 1 2 Литовская метрика. Том I. Книга судных дел II, Лист 348-349 (482), стр. 1190-1192. Новые регесты: РГАДА, Фонд 389, оп.1, Дело 222, Лист 348 об. - 349 об. Опубл.: Русская историческая библиотека, издаваемая императорскою Археографическою комиссиею. Том XX, Петербургъ, 1903 - www.runivers.ru/bookreader/book428311/#page/778/mode/1up
 8. 1 2 3 4 Коронная Метрика Московского архива Министерства юстиции, IВ., Кн. № 2, f. 167. Новые регесты: РГАДА, Фонд 389, оп.1, Дело 192, Лист 166 об. 168. Опубл.: Михайло Грушевський. Твори: у 50 томах, Том 5, Світ, 2003, стор. 111-115
 9. 1 2 3 4 5 Adam Boniecki. Herbarz Polski, Tom XIV, стр. 208-209, Warszawa, 1911
 10. А. П. Томашевський, С. В. Павленко ДОСЛІДЖЕННЯ ОВРУЦЬКОЇ ВОЛОСТІ У ПІВНІЧНИХ р-нах ЖИТОМИРСЬКОЇ обл. У 2008 р. - www.arheolog-ck.ru/ADU_2008.pdf
 11. Телегин Д. Я. Палеолитическая стоянка Збраньки на Житомирщине // Советская археология. № 1, 1980 г.
 12. Архив Юго-Западной России. Часть IV. Том 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. Киев, 1867, разд. X, с. 37 - runivers.ru/bookreader/book9519/#page/156/mode/1up
 13. М. Грушевский данную опись Овручского замка соотносит с 1552 годом (М. Грушевський. Історія України-Руси. Том V. Розділ II. Стор. 2 - litopys.org.ua/hrushrus/iur50202.htm).
 14. Архив Юго-Зап. России Ч.IV. Т. 1, К., 1867, стр. 18 - books.google.com.ua/books?id=Hj8OAAAAQAAJ&pg=PA16&dq=Верповских" Гшскихъ, Левковскихъ&hl=ru&sa=X&ei=ZMS7T6C-OMratAa5r8G1CA&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Верповских" Гшскихъ, Левковскихъ&f=false.
 15. 1 2 Эгидийус Банионис. Лиетувос метрика, Книги 12, 2001
 16. Ложчычы (Лозки) - земяне гнездовые Подляшья брестского, с начала XVI века имели владения и на Киевщине. Так, согласно раздела фамильного 1507 г. имели владения в повете брестском (Милетичи) и мозырьском (Щерейковичи), тогда к Киеву принадлежащие, а в бассейне Тетерева - Феневщизна, Зарудье, над Здвижем - местечко Розаев и волость околичная, входили и Пуков и Батыев (со временем подупавшие), Высокое, Ставище, Бутовичам в 1600 г. до Брусилова проданные. Кроме того, - значительные владения на Заднепровье по реке Каране: земли Жеребьятинская, с городищами Глебовское, Бусурманское, Рагози, Кнегинин, Ярославское, Воронковиче и другие, которые в 1629 году принадлежат уже Олизарам Волчковичам. В этого рода остаётся волость Розаевская. Добра на Тетереве отделились по Юхновичах-Олехновичах (Źrdła dziejowe. Т. XXI, стр. 475-481, Варшава, 1894). К тому же, в Овручском повете на 1623 год Лозчины владели Серковщизной и Безсолицами - "...dobra Serkowszczyznu y Bezsolicy, w starostwie owruckim leza˛ce" (РМ 23, РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 209, Листы 286 об.288 )
 17. Niesiecki Kasper. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ozdobiona, potomnym zaś wiekom na zaszczyt podana. T. 4, стр. 450-451, Львов, 1728.
 18. Гербовник Адама Бонецкого - www.ornatowski.com/index/herbarzpolski_l.htm
 19. Seweryn Hrabieg Uruskie. Rodzina Herbarz szlachty polskiej. T. IX., стр. 18-19, Warszawa, 1912 - www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=82839&dirids=1.
 20. Список дворян Волынской губернии. Волынская губернская типография. Житомир., 1906 год.
 21. Źrdła dziejowe. Т. XXII, Warszawa, 1897, S. 638
 22. 1 2 Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і Центральна Україна.- Видання друге, переглянуте і виправлене.- К. 2008, с. 248-252
 23. Михайло Грушевський. Твори: у 50 томах, Том 5, Світ, 2003, стор. 111 - books.google.com/books?id=kQppAAAAMAAJ&q=Валавськ&dq=Валавськ&hl=ru&ei=k8jUTqupM8XusgbijKnNDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDYQ6AEwAQ
 24. Новицкий И. П. Указатель к изданиям Временной комиссии для разбора древних актов, учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. (С 1845 по 1877 год). Т. 2. Имена географические. 1882: "Булгаковская земля (в Овручском повете) вошла впоследствии в состав села Левкович и деревни Верпы Верпа или Верпы (также Верповские земли, Тышковщизна), деревня Овручского уезда к северо-западу от Веледник Смольчанская или Смольчинская земля, урочище около Левкович Левковичи, Левковцы (также Левковская земля; Булгаковские земли, Невмиричи, с которым состоит в непосредственном соединении); село Овручского уезда, при верховье реки Ясенца, к северу от Веледник."
 25. Słownik geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw słowiańskich, Tom XV cz.1 - dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/274
 26. Акты, относящіеся к исторіи западной Россіи: 1340-1506 - books.google.com.ua/books?id=w3gZAAAAYAAJ&pg=PA38&dq=У Булгаковичохъ&hl=ru&ei=FKHkTqDdAo6h-QaOg-muBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=У Булгаковичохъ&f=false
 27. Черкас Б.В. - Служиві татари в обороні українських земель Великого князівства Литовського XV-XVI століть - histans.com/JournALL/nad/1/10.pdf
 28. Акты, относящиеся къ истории южной и западной России, Том 1, стр.60-61 - books.google.com.ua/books?id=lEZFAAAAYAAJ&pg=PA61&dq=толмача нашего Солтана АлбЬевича&hl=ru&sa=X&ei=3K4VT4f3BIH0-gaSjv2bBA&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=толмача нашего Солтана АлбЬевича&f=false
 29. П. Клепатский. Очерки по истории Киевской земли. Т. 1. Одесса, 1912. С. 447-452
 30. Феликс Шабульдо "Семeновы люди": их территория и роль в политических отношениях между Крымом и Литвой на исходе XV века - histans.com/JournALL/ruthenica/ruthenica_2010_9/7.pdf
 31. Jozef Wolff. Kniaziowie litewsko-ruscy od konca czternastego wieku, Warszawa, 1895, стр. 685
 32. Акты, относящиеся къ истории южной и западной России, Том 1, № 161
 33. Dziadulewicz Stanisław. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, с. 368, 377, 382, 386, 401-402, 410, 412, 448. Wilno, 1929.
 34. Aleksander Walerian Jabłonowski. Źrdła dziejowe. Zieime ruskie. Ukraina. Kijow - Bracław (т. XXII, стр. 108, 295). Варшава, 1897
 35. Wiktor Wittyg. Nieznana Szlachta Polska I Jej Herby, с. 37-38 Krakow, 1912.
 36. Kryczyński S. Początki rodu książąt Glińskich, Prace historyczne w 30-lecie działalności profesorskiej S. Zakrzewskiego, Lww 1934, S. 404
 37. Piotr Borawski, Aleksander Dubiński. Tatarzy polscy: dzieje, obrzędy, legendy, tradycje. Стор. 22., Iskry, 1986
 38. Альфред Халиков. 500 РУССКИХ ФАМИЛИЙ БУЛГАРО-ТАТАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ - kitap.net.ru/halikov5.php
 39. Яковенко Н. Витоки роду Немиричів / Н. Яковенко // Mappa Mundi : зб. наук. пр. на пошану Я. Дашкевича з нагоди його 70-річчя. - Л. ; К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1996. - С. 166-167
 40. Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. I (1340-1506 гг.), 1846, стр. 151, 178, 195.
 41. Шенников А. А. Княжество потомков Мамая - zarusskiy.org/history/2008/06/29/mamay/
 42. Леонтій Войтович. Князівські династії Східної Європи (кінець IX - початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. - Львів: Інститут українознавства ім. І.Кріп 'якевича, 2000. - 649 с. ISBN 966-02-1683-1. - Розділ 5.3. Князі ординського походження. Чингізиди - litopys.org.ua/dynasty/dyn60.htm
 43. Лиетувос метрика, Книги 7, стр. 252 - books.google.com.ua/books?ei=AorkT7-YFYS1tAa6weT1CA&hl=ru&id=LH0rAQAAIAAJ&dq=П[и]сан в Кракове, април 8 д(е)нь, инъ- дикт 11. ... бобровы[ми]&q= бобровы[ми]3гоны#search_anchor
 44. Коронная Русская Метрика. Книга Записей 304, Лист 18-21
 45. Эгидийус Банионис. Лиетувос метрика: Книги 12, стр. 121, 2001
 46. Эгидийус Банионис. Лиетувос метрика, Книги 7, 2001
 47. Źrdła dziejowe. Т. XXII, Warszawa, 1897, S. 695
 48. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479-1491), стр. 72 - rushares.com/f/143705
 49. Эгидийус Банионис. Лиетувос метрика: Книги 8, стр. 402, 2001
 50. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego - books.google.com.ua/books?id=_H_RAAAAMAAJ&pg=PA479&dq=Bulhak Lisicza&hl=ru&ei=xS7mTpXmPMeh-Qae66joBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&sqi=2&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=Bulhak Lisicza&f=false
 51. Jozef Wolff. Kniaziowie litewsko-ruscy od konca czternastego wieku, Warszawa, 1895, стр. 684-685.
 52. Dzieʺla Krasickiego: dziesię℗c tom℗ow w jednym - books.google.com.ua/books?id=448AAAAAcAAJ&pg=PA623&dq=Krasicki herbarz&hl=ru&ei=YCfmTpWtD8Sc-wbCrtnfBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 53. Bułhakowie: zarys historii rodu - books.google.com.ua/books?ei=9jnmTtysOYGM-waF2Z3nBQ&ct=result&sqi=2&hl=ru&id=J8oWAQAAIAAJ&dq=dziedziczyli po nim Bułhak i&q=Lisicza#search_anchor
 54. Źrdła dziejowe, Т. XXI, Варшава, 1897
 55. ДАШКЕВИЧ (Дашкович) ОСТАФІЙ // Довідник з історії України - history.franko.lviv.ua/Id.htm
 56. Матеріали міжнародного наукового симпозіуму: "Велика Волинь". - Т. 23. - Старокостянтинів, 2001. - С. 32
 57. Seweryn Hrabieg Uruskie. Rodzina Herbarz szlachty polskiej. T. II., стр. 81, Warszawa, 1912.
 58. Родословное дерево Шишек Ставецких и Солтанов Овручских-Бутятицких от историка Левковского И. С. на форуме ВГД - forum.vgd.ru/file.php?fid=107452&key=1083509848
 59. Архив ЮЗР, Часть VIII, Том 3, стр. 627-628 - www.runivers.ru/bookreader/book9529/#page/748/mode/1up
 60. Волинські грамоти XVI ст. / Упорядники В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. - К.: Наукова думка, 1995, стор. 202-205 - litopys.org.ua/djvu/gramoty_volyn_xvi.htm
 61. "Солтан Стецкович з бискупом виленьским от 16 января 1551 года" - РГАДА, Фонд 389, оп.1, Дело 239, Лист 122 об. - 104. "Отложенье справы капитулы Виленское з земяны повету Киевского Солтановичами о островы именья сел Стодолишского и Куплянского волости Убортское, также о многие и розные кривды от 4 мая 1563 года" - РГАДА, Фонд 389, оп.1, Дело 259, Лист 71- 71 об.; а также Литовская метрика: Книги 12 и 14; Archiwum książąt Lubartowiczw Sanguszkw w Sławucie. T.3 1432-1534 - www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=81122&from=publication, Lww, 1890, стр. 310; Archiwum książąt Lubartowiczw Sanguszkw w Sławucie. T.4 1535-1547 - www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=81134&from=publication, Lww, 1890, стр. 68
 62. Ірина Несен. Поховальні та поминальні обряди в середовищі "околичної шляхти" північно-східної Житомирщини (кінець XIX - поч. XX ст.), стор. 252 - www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Ist/2009_44/09.pdf
 63. Радович Р. Релікти архаїчного поліського житла // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 1999. Вип. 2: Овруччина. 1995. С. 87- 98
 64. Радович Р. Деякі специфічні риси житла та господарських будівель на Поліссі (ХІХ - початок ХХ ст.) // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 2003. Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. С. 89
 65. Таранушенко С. Давнє поліське житло // Народна творчість та етнографія. 1969. № 1. С. 9.
 66. Роман РАДОВИЧ РОЗВИТОК ПОЛІСЬКОГОЖИТЛА: ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСУ СТЕЛІ - www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Ist/2008_43/05.pdf
 67. Сумбадзе Л. Грузинский дарбази. Тбилиси, 1960. С. 7-9.
 68. Сілецький, Роман. До питання про відкрите вогнище як опалювальний пристрій народного житла на Правобережному Поліссі // Вісник Львівського університету. Серія історична. - Випуск 34. - Львів, 1999. - С. 495-500 - www.anthropos.org.ua/jspui/handle/123456789/2813
 69. Брицун-Ходак М. Літописна земля древлян. Археологія. Історія. Етнографія. Коростень, 2002. С. 335-336
 70. Роман СІЛЕЦЬКИЙ ОПАЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ НАРОДНОГО ЖИТЛА СЕРЕДНЬОГО ПОЛІССЯ (КОНСТРУКТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА СВІТОГЛЯДНИЙ АСПЕКТИ) - www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Ist/2008_43/05.pdf
 71. В работе Н. Яковенко и Боряк Г. В. "Родовая антропонимия Правобережной Украины как отражение социальной структуры общества (по актам конца XIV-XVI вв.)" упоминается Ларион Валевский : " Ларион Валевский - подтверждение кн. Олелька на службу з боярами из с. Валева..."
 72. Индикту 13-му соответствуют 1450 год, 1435 год, 1420 год, 1405 год. (Н. И. Горбачевский. Краткие таблицы, необходимые для истории, хронологии, вообще для всякого рода археологических исследований и в частности для разбора древних актов и грамот Западного края России и Царства Польского. Вильна, 1867 - books.google.com.ua/books/about/Kratkija_tablicy_neobchadincyja_dlja_ist.html?id=NQhBAAAAcAAJ&redir_esc=y, параграф 35, 36). Но после публикаций Владимира Антоновича в научной среде, включая М. Грушевского и М. Любавского, закрепилось мнение, что индикт 13-й отвечает исключительно 1450 году, поскольку 1443-1455 гг. были годами правления киевского князя Олелька: "Родоначальникъ ЛевковскихъЛаріонъ Валевскій, получилъ грамоту на владѣніе землею отъ князя Олелька Владиміровича 1450 года". (Архив Юго-Западной Россіи: Акты о происхожденіи шляхетских родов в ... - Страница 16 - books.google.com.ua/books?id=B3PUAAAAMAAJ&pg=PA16&dq=Родоначальникъ ЛевковскихъЛаріонъ Валевскій, получилъ грамоту на владѣніе землею отъ князя Олелька Владиміровича 1450 года.&hl=ru&sa=X&ei=4aAwUYz0PPLU4QS3wwE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false). Также в другом издании Архива ЮЗР члены Археографической комиссии, так это и объясняют: "Так, как в годы правления князя Александра Владимировича (1440-1455) индикт 13-й падает на 1450 год, то к нему мы и приурачиваем акт." (Архив ЮЗР, Часть 8, Том 6, стр. 1 - www.runivers.ru/bookreader/book9532/#page/117/mode/1up). Но новейшие научные публикации утверждают, что Витовт отдал Киев Олельку Владимировичу намного раньше: в 1408-1422 годах - (Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 1: Абаленскі - Кадэнцыя. - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. С. 218). Подобное мнение присуще было ещё и польским авторам многотомного издания в 1883 году, по мнению которых, в битве на Ворскле в 1399 году погиб киевский наместник Иван Борисович. В 1422 году старостой Киева уже был Михайло Иванович, позже наместником князь Андрей Иванович Друцкий. В дальнейшем речь идёт о воеводе Юрше. Кто же был в период 1400-1422 годов киевским наместником точно не известно. Авторы Словника предполагают, что это был Александр Владимирович, поскольку уже в 1408 году князь Олелько указан в хрониках, как руководитель киевских полков (Słownik geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw słowiańskich Tom IV strona 75 - dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/75). Также в известной работе Павла Клепатского "Очерки по истории земли Киевской. Литовский период" отмечалось, что Ларион Велавский был родоначальником бояр Велавских, включая Шишек Ставецких, из-за чего 1450 год неприемлем, поскольку, следуя логике Клепатского, уже в 1471 году упоминается внук Лариона Велавского - дворянин господарский, земянин Стецко Шишкинич. Следующая дата - 1435 год, отвечающая индикту 13-му, по мнению многих исследователей, совпадает со временем заключения Олелька Владимировича Сигизмундом в Кернове: "ОЛЕКСАНДР (ОЛЕЛЬКО) ВОЛОДИМИРОВИЧ... у 1432-1440 рр. утримувався в ув'язненні у Кернові, а дружина та сини Семен і Михайло - в Утянах". (Леонтій Войтович. Князівські династії Східної Європи. - Ізборник - litopys.org.ua/dynasty/dyn49.htm). Отсюда, учитывая более современные исследования, датой выдачи листа Лариону Велавскому можно считать не 1450, а 1405 или 1420 годы. Данного мнения придерживаются и некоторые участники Всероссийского генеалогического форума ВГД (историк Ivan Levkovskiy - forum.vgd.ru/1231/18290/910.htm?a=stdforum_view&o=).
 73. Книга гродская киевская записовая и поточная 1716 года, № 32, лист 15 на обороте. Из книги: Архив Юго-Западной России. Часть IV. Том 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. Киев, 1867, стр. 1-6 - runivers.ru/bookreader/book9519/#page/120/mode/1up
 74. Коростенский край в период татаро-монгольского и литовского господства (1240-1569 гг.) - www.korosten.biz/krs_region6.php
 75. Лиетувос метрика, Книги 51 - forum.vgd.ru/156/18290/220.htm?a=stdforum_view&o=
 76. Wyciac z summaryucza aktow Trybunalu Lubelskiego. Книга № 3 1618 года. Собрание справ декретовых, поточных и записовых с книги русской воеводства Киевского 1618 года. Из книги: Źrdła dziejowe. Т. XXI, стр. 209; Варшава, 1894
 77. Голубев С. Т. Древний помянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI столетия) // ЧИОНЛ. 1892. Кн. 6., стр. 85 - litopys.org.ua/rizne/pomyanyk_xvi.pdf
 78. Źrdła dziejowe. Т. XXII, Warszawa, 1897, S. 644
 79. Там же, стр. 111-117
 80. Дело ВДДС о дворянском происхождении Невмержицких. Жит. обл. гос. архив, Ф. 146. оп.1, д. 444, "Делъ о кгрунты межи бояры овруцкими Гринковичи а Сидковичи учиненный" - РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 191, Листы 208215
 81. РГАДА, ф. 389, оп.1, Дело 200, Листы 74-76 (Книга РМ 11, №91, стр. 442).
 82. Zrodła Dziejowe, T. XX, стр. 25-29. Warszawa, 1894.
 83. Архив ЮЗР. Ч.4. Т. 1. с. 96, К., 1867 - books.google.com.ua/books?id=Hj8OAAAAQAAJ&pg=PA96&dq=Konstanty Wcrpej Buhakowski - Bielawski&hl=ru&sa=X&ei=68y7T7ixHo3Xsga9jJnLBw&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Konstanty Wcrpej Buhakowski - Bielawski&f=false.
 84. Книга гродская киевская записовая и поточная 1716 года, № 32, лист 15 на обороте. Архив ЮЗР.
 85. Архив Юго-Западной России. Часть IV. Том 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. Киев, 1867, стр. 96-99 - books.google.com.ua/books?id=KT4zAQAAIAAJ&pg=PA96&dq=дворянъ Левковскихъ войны,&hl=ru&sa=X&ei=ssu7T_CSMY6LswaA9cnnBw&sqi=2&ved=0CD4Q6AEwAg#v=onepage&q=дворянъ Левковскихъ войны,&f=false
 86. ЦГИАК, Киевский гродский суд, актовая книга записовая 1691 года ф.2 оп.1 дело 6, (старая сигнатура - книга № 5) акт № 34 лист 49 на о.
 87. Архив ЮЗР, Ч. IV, Т. 1, стр.388 - books.google.com/books?id=Hj8OAAAAQAAJ&pg=PA388&dq=Werpie&hl=ru&ei=tqpyTc7NL5HysgbUnKSEDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Werpie&f=false
 88. Книга Луцкая гродская записовая 1631 года, № 2144, Лист 576
 89. Киевская гродская поточная книга 1685 года, Лист 235.
 90. Архив ЮЗР, часть 4, том 1, стр. 387 - books.google.com/books?id=Hj8OAAAAQAAJ&pg=PA388&dq=Werpie&hl=ru&ei=tqpyTc7NL5HysgbUnKSEDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Werpie&f=false
 91. Книга киевская записовая 1719 года, Лист 141
 92. Архив Юго-Западной Росии. Часть VIII, Т. 5, стр. 405 - runivers.ru/bookreader/book9531/#page/526/mode/1up
 93. Эгидийус Банионис. Лиетувос метрика: : Книги 12, стр. 415
 94. Архив Юго-Западной России. Часть IV. Том 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. Киев, 1867 г. В. Антонович "Содержание актов об околичной шляхте", стр. 10. - books.google.com/books?id=B3PUAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:
 95. Книга гродская киевская записовая и поточная, № 4, год 1689-1690; лист 286, лист, 46. Архив Юго-Западной России. Часть IV. Том 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. Киев, 1867 - books.google.com/books?id=B3PUAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:"Архив Юго-Западной Россіи"&lr=&hl=ru&cd=17#v=onepage&q=&f=false
 96. Jan Kurczewski. Kościł Zamkowy czyli Katedra wileńska : w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. - kpbc.umk.pl/publication/13605 Cz. 2, Źrdła historyczne na podstawie aktw kapitulnych i dokumentw historycznych. 1910, S. 188
 97. Книга гродская и земская овруцкая записовая от 8 февраля 1792 года
 98. Słownik geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw słowiańskich, Tom XV cz.2 - dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/225
 99. Книга киевская гродская записовая и поточная 1713 года. № 30. Лист 77. Лист 146.
 100. Регесты оригинала документа в РГАДА: фонд 389, опись 1, Дело 192, Листы 22 об. - 24. Опубликовано: РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА: Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673; Київ, 2002. - www.history.org.ua/?litera&kat=11&id=7669
 101. Книга Киевская гродская записовая и поточная 1713 года № 30, Лист 174(57).
 102. В Люстрации Овруцкого замка 1545 года - books.google.com/books?id=KT4zAQAAIAAJ&pg=RA1-PA36&dq=Ширковичь, Доропичь Гае- вичь&hl=ru&ei=t0hyTs7AE8aOswaVkJymBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Ширковичь, Доропичь Гае- вичь&f=false - это село детей Дороты Павловой - Доротичей (то есть, Литовский остров, согласно привилея короля Александра 27 июля 1496 года), которое в описи замка стоит вместе с Геевичами, а именно: " Городня подданных господарскихъ Ширковичъ, а Доропичъ а Гаевичъ "
 103. Литовская Метрика. Кн. Зап. Кор. V. Лист 82 (коп. 111)-304.
 104. Архив Юго-Западной России, Часть 7, Т. 3, стр. 27
 105. Zrodła Dziejowe, T. XX, стр. 36-47. Warszawa, 1894.
 106. В другом источнике этот привилей датируется от 7-го марта. Архив Юго-Западной Россіи: Акты о происхожденіи шляхетских родов Ч. 4-я, Т. 1, с. 404 - books.google.com.ua/books?id=B3PUAAAAMAAJ&pg=PA404&dq=пожаловаывая к!евскимъ вняземъ Александромъ Владим1ровичемъ 19 февраля, индикта 13 дворянину Ларишу Ва- левсвому, радоначальнику дворянъ:&hl=ru&sa=X&ei=9fYYUeniF4_54QTg2YD4Cw&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q=пожаловаывая к!евскимъ вняземъ Александромъ Владим1ровичемъ 19 февраля, индикта 13 дворянину Ларишу Ва- левсвому, радоначальнику дворянъ:&f=false
 107. Нариси історії України - history.franko.lviv.ua/index.htm
 108. Русиновичи, как и Солтаны Стецковичи, были земянами Волынской земли. Так, в ревизии Владимирского замка 1545 года указана городня Андрея Русиновича и его брата (Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. Т.4. - К., 1859, стр. 106 - books.google.com.ua/books?id=2CgEAAAAYAAJ&pg=RA1-PA106&lpg=RA1-PA106&dq=городня Андрея Русиновича&source=bl&ots=_aAz71rIzQ&sig=selPje8RkKaVvMPUUUtzk3qR9y8&hl=ru&sa=X&ei=rocbUP2HC8nQsgbHnYAY&redir_esc=y#v=onepage&q=городня Андрея Русиновича&f=false)
 109. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (14941506): Uraymų knyga 6 / Lietuvos istorijos institutas; parengė A. Baliulis. Vilnius: LII leidykla, 2007, стр. 147.
 110. Литовская Метрика. Кн. Зап. Кор. V. Лист 82 (коп. 111)-304, стр. 118. Новые регесты: РГАДА, Фонд 389, оп.1, Дело 6, Лист 164 (82). Опубл.: Акты Литовской метрики, Том I, 1413-1498 гг., собр. проф. Ф. Леонтовичем. Варшава, 1896.
 111. Имя этого Сурина просматривается из актовой записи от 3 апреля 1504 года: "На страстной недели в середу дворянину королевскому Павлу Сурыну пять локоть сукна лунского зеленого дано". (Скарбовая книга. Литовские упоминки татарским ордам / Подг. М.В.Довнар-Запольский // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Вып. 28. Симферополь, 1898, стр. 41)
 112. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8. Uzrasymu knyga 8 (1499-1514) [Литовcкая Метрика. Книга Записей, 8]. / Parenge A. Baliulis, R. Firkovicius, D. Antanavicius. - Vilnius: Ibidem, 1995. - 710 р. Knyga Nr. 8. Uzrasymu knyga 8 (1499-1514) [Литовcкая Метрика. Книга Записей, 8]. / Parenge A. Baliulis, R. Firkovicius, D. Antanavicius. - Vilnius: Ibidem, 1995., стр. 371
 113. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522-1529): Uraymų knyga 12 / Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius, 2001. стр. 247
 114. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522-1529): Uraymų knyga 12 / Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius, 2001. стр. 333
 115. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522-1529): Uraymų knyga 12 / Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius, 2001. стр. 415
 116. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51 (1566-1574): Uraymų knyga 51 / Parengė Algirdas Baliulis, Raimonda Ragauskienė, Aivas Ragauskas/. Vilnius, 2000, стр. 121
 117. Лит. Метр. , I A-49, Лист 2, 2 об. Новые регесты: РГАДА, Фонд 389, оп.1, Дело 49, Лист 4 об. 5 (2, 2 об.) а также микрофильм в НИАБ (КМФ-18).
 118. Архив ЮЗР, Часть 4, Том 1, стр. 404 - books.google.com.ua/books?id=Hj8OAAAAQAAJ&pg=PA404&lpg=PA404&dq=Сигизмунда Левковскихъ&source=bl&ots=0PlJk7WUZX&sig=828xGFnFZ_ZqypYw5f8kAF2BdZM&hl=ru&sa=X&ei=xvUfULH8IoTXtAa9rYHYCA&redir_esc=y#v=onepage&q=Сигизмунда Левковскихъ&f=false
 119. Здесь ошибка писаря Е. Высоцкого, следует читать Александра Владимировича Киевского (см. содержание листа ниже)
 120. Опираясь на рукопись РГАДА, историк Кулаковский это место читает так: "Мы Александре Володимеровичь пожаловали есмо нашого слугу Ларивона Велавского..." (Кулаковський П. М. Михайло Грушевський як дослідник Руської (Волинської) метрики // Український історик. 1998. Т.ХХХV. С.166171).
 121. Книга Коронных Записей 26/27 лл. 74 об.~75. Новые регесты: РГАДА, Фонд 389, оп.1, Дело 216, Лист 74 об.-75.
 122. РГАДА, Фонд 389, оп.1, Дело 200, Листы 74-76.
 123. 1 2 Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodw, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003. - www.ornatowski.com/index/herbyszlacheckie_l.htm
 124. Польский веб-сайт "Dynastic Genealogy" - www.jurzak.pl/gd/szablony/herb.php?lang=pl&id=0183
 125. А. Б. Лакиер "Русская геральдика" (1855) - www.heraldrybooks.ru/book.php?id=1.
 126. Сайт Ольшанских - www.olfamily.ru/gerb.htm
 127. Куда исчезли сокровища Радзивиллов? - rgo.msk.ru/commissions/tourism/2007-09-22.html
 128. ПЕРЕПИСЬ ВОЙСКА ВКЛ 1528 ГОДА. - kdkv.narod.ru/1528-VKL/1528-11l.htm
 129. 1 2 3 Seweryn Hrabieg Uruskie. Rodzina Herbarz szlachty polskiej. T. IX., стр. 18-19, Warszawa, 1912.
 130. Sławomir Grzyński, Jerzy Kochanowski. Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990
 131. Подольское дворянство - www.rodovoyegnezdo.narod.ru/Podolia/noblepodolia.htm
 132. Католическая Россия - www.catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=1979
 133. Архив ЮЗР, Ч. 4, Т. 1, стр. 61-62 - books.google.com.ua/books?id=Hj8OAAAAQAAJ&pg=RA1-PA61&dq=monasters Lewkovskiego, reguiy switego Bazylego&hl=ru&sa=X&ei=9R4gT-v2AsjpOejppMUO&sqi=2&ved=0CEAQ6AEwAA#v=onepage&q=monasters Lewkovskiego, reguiy switego Bazylego&f=false
 134. Franciszek Rawita-Gawroński. Studya i szkice historyczne. Nakl. Tow. Wydan., 1900, S. 202 - books.google.com.ua/books?id=V9hWAAAAMAAJ&q=monaster - własny - Lewkowski, reguły św. Bazylego&dq=monaster - własny - Lewkowski, reguły św. Bazylego&hl=ru&sa=X&ei=7j8-T_DVLYi2-wbs7LXmBQ&ved=0CDgQ6AEwAA
 135. Книга овруцкая гродская записовая и поточная, 1678-1680 года, № 3209, лист 230. Из книги: Архив Юго-Западной России. Часть IV. Том 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. Киев, 1867 г. стр. 93-96 - books.google.com/books?id=B3PUAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:"Архив Юго-Западной Россіи"&lr=&hl=ru&cd=17#v=onepage&q=&f=false.
 136. Книги киевские гродские, № 4, № 31, № 134, № 135.
 137. В. Антонович "Содержание актов об околичной шляхте", стр. 29
 138. В. Антонович "Содержание актов об околичной шляхте", стр. 26-28
 139. Труды Кіевской духовной академіи, Объёмы 1-2 - books.google.com.ua/books?id=B-MQAAAAYAAJ&pg=PA354&dq=Левковскаго монастыря&hl=ru&sa=X&ei=Zf4jT9ulJYbS-gbQjZnwAQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Левковскаго монастыря&f=false
 140. Ірина Несен ОКОЛИЧНА ШЛЯХТА НА ТЕРЕНАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ: ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЕТНОГРАФІЧНОГО ЖИТТЯ - www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzzui/2008_21/84_97.PDF, стр. 90
 141. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том VII. Розділ VII. Стор. 5 - litopys.org.ua/hrushrus/iur70705.htm
 142. Памятники изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов. Т. 2, стр 412-415.
 143. Клировые ведомости православного прихода Свято-Николаевской церкви села Левковичи Овручского уезда Волынской епархии
 144. Летопись православного прихода Свято-Николаевской церкви села Левковичи Овручского уезда Волынской епархии, начатая в 1915 году
 145. Православные епископы, служившие на украинских кафедрах и подвергшиеся репрессиям - www.pravoslavye.org.ua/index.php?action=fullinfo&r_type=article&id=5896
 146. Архив ЮЗР Ч.4 Т.1; В. Антонович "Содержание актов об околичной шляхте", стр.50 - books.google.com/books?id=B3PUAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:"Архив Юго-Западной Россіи"&lr=&hl=ru&cd=17#v=onepage&q=&f=false.
 147. Помники старажытнай беларускай письменнасци / Уклад., уступ. артыкулы, каментарыи - канд. филалагичных навук А.Ф. Коршунау. Мн., 1975. - starbel.narod.ru/kmita/kmita.htm
 148. Архив ЮЗР, Часть VIII, Т. 5, стр. 212-214 - runivers.ru/bookreader/book9531/#page/333/mode/1up
 149. Регесты каждого документа содержат три описательные позиции: оригинальный заголовок, предоставленный документу при его внесении в книги серии; заголовок этого же документа с поактового реестра Русской метрики, составленного в 1673 г. ее тогдашним писарем Стефаном Казимиром Ганкевичем, отмечено буквой H; соответствующий заголовок с более позднего описания Яна Францишка Цивинского (ок. 1765-1775) отмечено буквой C. РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА: Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673; Київ, 2002. - www.history.org.ua/?litera&kat=11&id=7669
 150. Книга Коронных Записей XVI, Листы 19-26, 51 на обор.- 60. Опубликовано: Архив ЮЗР, Ч. 8, Т. 5., стр. 404-427 - www.runivers.ru/bookreader/book9531/#page/525/mode/1up
 151. Книга овруцкая гродская записовая и поточная, 1681-1682 года, № 3210, лист 400. Из книги: Архив Юго-Западной России. Часть IV. Том 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. Киев, 1867 г. стр. 161-165 - books.google.com/books?id=B3PUAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:"Архив Юго-Западной Россіи"&lr=&hl=ru&cd=17#v=onepage&q=&f=false.
 152. (1760 год, указанный в источнике, скорее всего, опечатка, Ян Стецкий - овручский староста с 1766 года) Архив Юго-Западной России. Часть IV. Том 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. Киев, 1867 г., с. 403-416 - runivers.ru/bookreader/book9519/#page/522/mode/1up.
 153. Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarw w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego, Том 8, стр. 296 - books.google.com.ua/books?id=LKGPAAAAMAAJ&pg=PA296&lpg=PA296&dq=Werpowscy, Lewkowscy, Niewmierzyccy, Kobylinscy&source=bl&ots=Ir3uwBN-I5&sig=y7iuzhYMOlvNxSuDXexQWCaS-mQ&hl=ru&sa=X&ei=8HMVUMD4EYmQ4gT4ooGQBA&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=Werpowscy, Lewkowscy, Niewmierzyccy, Kobylinscy&f=false
 154. Там же, стр. 546 - books.google.com.ua/books?id=LKGPAAAAMAAJ&pg=PA546&lpg=PA546&dq=Urodzeni Lewkowscy, Werpowscy, Nieumierzyccy, Kobylinscy&source=bl&ots=Ir3uwBN2H6&sig=VDB9RyzCjzkyvee75vwJhcv4zO0&hl=ru&sa=X&ei=E3UVUJGdAYffsgas8oD4BQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Urodzeni Lewkowscy, Werpowscy, Nieumierzyccy, Kobylinscy&f=false
 155. Книга гродская овруцкая записовая и поточная, 1688-1689 год; № 3214, лист 254 на обороте
 156. В. Антонович "Содержание актов об околичной шляхте", стр.57-60. .
 157. Думин С. В. Списки дворянских родов Российской империи по губерниям. Библиографический указатель. Опубликовано: Летопись Историко-родословного общества в Москве, вып. 3. Москва, 1995 г.
 158. Чоповские, Бехи, Меленевские, Козинские, Ходаковские, Васьковские, Барановские, Ребчинские, Швабы, Дидковские, Зелинские, Коркушки, Кобылинские, Корчевские, Ущаповские, Невмержицкие и др.
 159. Michal Czajkwskie. Powiesci kozackie i gawedy, Lipsk, 1863
 160. Жертвы политического террора в СССР - lists.memo.ru/
 161. Чухин И. И. Каналоармейцы: История строительства Беломорканала в документах, цифрах, фактах, свидетельствах участников и очевидцев. - Петрозаводск: Карелия, 1990.
 162. КНИГА ПАМЯТИ РАССТРЕЛЯННЫХ И ПОГИБШИХ В ТЮРЬМАХ, ЛАГЕРЯХ И ССЫЛКАХ КАТОЛИЧЕСКИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ - www.memo.ru/history/religion/katoliki.htm
 163. Житомирский областной государственный архив. Фонд 146, оп. 1, д. 7.
 164. Из истории одной семьи Левковских-Ильиных(Vorzel) - forum.vgd.ru/156/18290/10.htm?a=stdforum_view&o=
 165. Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Т. 1. Почаев, 1888 -
 166. Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядники: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За редакцією А. В. Кудрицького. - К.: "Українська енциклопедія", 1997, стор. 361. - books.google.com.ua/books?id=BETuAAAAMAAJ&q=левковський дмитро поет&dq=левковський дмитро поет&source=bl&ots=Op7iECoD9c&sig=HeYZVmi9rwz-kITaIYoED2XH_ac&hl=ru&sa=X&ei=PS82UKaRH87Oswaxy4CwBQ&sqi=2&redir_esc=y
 167. Из личного архива Левковских (США) - forum.vgd.ru/156/18290/10.htm?a=stdforum_view&o=
 168. Списки Всемилостивейше награжденных в русско-японскую войну согласно Высочайших приказов 1905 года. - www.genrogge.ru/hwj/hwj-award2-53.htm
 169. 1 2 3 Общий список офицерским чинам Русской Императорской армии. Составлен по 1-е января 1910 г. СПб., 1910
 170. Военно-исторический журнал, Выпуски 1-3 Воен. изд-во., 1997.
 171. Общій составъ Главного управленія военно-учебныхъ заведеній. С.- Пб, 1866, стр. 89 - dlib.rsl.ru/viewer/01003840217#?page=89
 172. Пожарский К. Бывшее Выборгское римско-католическое кладбище в Санкт-Петербурге (1856-1950). Книга памяти. СПб. - Варшава, 2003, стр. 128.
 173. 1 2 История "Дворян" и "Константиновцев" 1807-1907, стр. 93 - dlib.rsl.ru/viewer/01003748968#?page=182
 174. Wojciech Materski. Wymiana więźniw politycznych pomiędzy II Rzecząpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym: dokumenty i materiały. Instytut Studiw Politycznych (Polska Akademia Nauk); 2000, стр. 104
 175. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie - www.muzeumwp.pl/oficerowie/?letter=L&page=15
 176. Rocznik oficerski 1923. Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa, 1923, стр. 1583.
 177. Волков С. В. Офицеры российской гвардии: опыт мартиролога. М., Русский путь, 2002, стр. 277.
 178. Волков С. В. Первые добровольцы на Юге России. Посев, 2001., стр. 177
 179. РГВИА, ф. 725 (Фонд Главного управления учебных заведений), оп. 52, д. 821
 180. Книга памяти Орловской обл.
 181. Русские эмигранты в Лионе : 1920-1945 - russie-europe.ens-lyon.fr/article.php3?id_article=65#tocto4
 182. Высший подъем революции 1905-1907 гг: вооруженные восстания ноябрь-декабрь 1905 года. Изд-во Академии наук СССР, 1955
 183. Георгиевские кавалеры периода Первой мировой войны: именные списки Л. - www.history-ryazan.ru/node/11675 РГВИА, Ф.409. Оп.1. п/с 2003 (1909)
 184. Последняя война Петровской армии - militera.lib.ru/h/kersnovsky1/17.html
 185. Де Лазари А. Н. Химическое оружие на фронтах первой мировой войны - supotnitskiy.ru/book/book5_3_6.htm
 186. Мнухин Л. А . Письма к Наталье Гайдукевич, Русский путь, 2003
 187. Государственный архив Хмельницкой области. Фонд 230, Дело № 209, Дело № 224.

Література

 1. Архив Юго-Западной России. Часть 4. Том 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Зап. России. Киев, 1867 г. - books.google.com/books?id=B3PUAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:"Архив Юго-Западной Россіи"&lr=&hl=ru&cd=17#v=onepage&q=&f=false со вступительной статьей В. Антоновича.
 2. Батюшков П. Н. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края. С-Пб., 1888 г.
 3. Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута: исторические очерки. Издательство: Москва, Университетская типография, 1892 г.
 4. БОПЛАН И ЕГО ОПИСАНИЕ УКРАИНЫ - www.vostlit.info/Texts/rus12/Boplan2/choroskevic.phtml?id=1591
 5. Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имён. С-Пб., 1903 г.
 6. Военно-статистическое обозрение Российской империи Департамента Генерального Штаба. Т. 10. Ч. 3. Волынская губерния. С-Пб., 1850 г. - ovruch.moy.su/load/voenno_statisticheskoe_obozrenie_rossijskoj_imperii_t_10_ch_3_1850_g_volynskaja_gubernija/1-1-0-48
 7. Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і Центральна Україна.- Видання друге, переглянуте і виправлене.- К. 2008
 8. Тимошенко В. У лещатах двоглавого орла (Овруцька околична шляхта XIX-на початку XX ст.) - www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1594&search=шляхта.
 9. Яковенко Н. Н. Боряк Г. В. Родовая антропонимия Правобережной Украины как отражение социальной структуры общества (по актам конца XIV-XVI вв.). Вспомогательные исторические дисциплины. Вип. 19., Ленинград, 1987 г.
 10. Большая советская энциклопедия в 30-и томах. Издательство "Советская энциклопедия" М., 1969-1978 гг. Онлайн-версия - slovari.yandex.ru/dict/bse/.
 11. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
 12. Список дворян Волынской губернии. Волынская губернская типография. Житомир., 1906 год. - ovruch.moy.su/load/spisok_dvorjan_volynskoj_gubernii/1-1-0-49
 13. Думин С. В. Списки дворянских родов Российской империи по губерниям. Библиографический указатель. Опубликовано: Летопись Историко-родословного общества в Москве, вып. 3. Москва, 1995 г.
 14. Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863). - К., 1996.
 15. Родин Ф. В. Социально-политические аспекты распространения польско-литовской геральдики в России. // Уральский родовед. Вип.2. Єкатеринбург, 1997. С.87-88.