Мавродін, Володимир Васильович

Володимир Васильович Мавродін (21 лютого 1908, Рильськ, Курська губернія [1] - 20 листопада 1987, Ленінград) - радянський історик, професор історичного факультету ЛДУ.


1. Біографія

Батько, Василь Костянтинович (1856-1911) - офіцер прикордонної варти. Мати, Наталія Григорівна (пом. у 1929) - педагог.

Закінчив історичне відділення історико-лінгвістичного факультету ЛДУ, де навчався у 1926-1930 роках, учень Б. Д. Грекова. Потім був залишений в аспірантурі Історико-лінгвістичного інституту (ЛІЛІ), де на нього справив великий вплив С. Н. Валк, в 1933 захистив кандидатську дисертацію "До питання про великому панщинній господарстві в XVII столітті" (науковими опонентам були Б. Д. Греков і М. М. цвібак, виступали також М. Н. Мартинов і О. М. Малишев), але так як саме в цей час перестали присуджуватися вчені ступені, то Мавродін став кандидатом історичних наук тільки в 1938 році, коли йому було присвоєно ступінь.

В 1930 - 1937 роках молодший, потім старший науковий співробітник ГАИМК.

Подальша діяльність В. В. Мавродін пов'язана з історичним факультетом ЛДУ, в якому він трудився з моменту його заснування і до кінця життя. З 1939 по 1971 (з перервами) був деканом факультету, завідував кафедрою історії СРСР. Один з перерв був пов'язаний з війною і евакуацією: з 1943 по 1944 В. В. Мавродін очолював кафедру кафедру історії СРСР на історико-філологічному факультеті Саратовського університету. З 1940 - доктор історичних наук (до захисту була представлена ​​опублікована монографія "Нариси історії Лівобережної України", наукові опоненти - І. І. Яковкін, В. І. Равдонікаса, Б. Д. Греков).

У 1970 В. В. Мавродін висувався кандидатом у члени-кореспонденти АН СРСР по Відділенню історії [2], але не був обраний.

Основні наукові інтереси: історія Давньої Русі, Росія в XVIII столітті (правління Петра I і класова боротьба в другій половині століття), історіографія.

Син - Мавродін, Валентин Володимирович, історик. Володимир Васильович похований на кладовищі міста Зеленогірська.


2. Основні праці

 • Спотворення М. Н. Покровським питань історії освіти Російської держави / / Вчені записки / Ленінгр. держ. ун-т. - 1938. - Т. 4, № 19. - С. 163-185.
 • Про народних рухах в Галицько-Волинському князівстві XII-XIII століть / / Вчені записки / Ленінгр. держ. ун-т. - 1939. - № 48. - С. 3-15.
 • Нариси історії Лівобережної України: (З найдавніших часів до другої половини XIV ст.). - Л. , 1940. 320 с. (Переізд.: СПб. : Наука, 2002. - 415 с. - (Російська бібліотека). - ISBN 5-02-026834-8.)
 • Боротьба російського народу за Невські береги. - Л. : Госполитиздат, 1944. - 56 с.
 • А. А. Брусилов. - М .: Госполитиздат, 1942. - 48 с.
 • Освіта Давньоруської держави. - Л. : Изд-во Ленінгр. ун-ту, 1945. - 432 с.
 • Давня Русь: (Походження російського народу та освіта Київської держави). - М .: Госполитиздат, 1946. - 311 с., [12] л. мул.
 • Початок мореплавства на Русі. - Л. : Изд-во Ленінгр. ун-ту, 1949. - [3], 148 с. + [2] л. карт.
 • Мавродін В. В., Сладкевич Н. Г., Шилов Л. А. Ленінградський університет: (Короткий нарис). - Л. : Изд-во Ленінгр. ун-ту, 1957. - 128 с.
 • Народні повстання в древній Русі XI-XIII ст. - М .: Соцекгіз, 1961. - 118 с., [1] л. карт.
 • Радянська історична література про селянських війнах в Росії в XVII-XVIII ст. / / Питання історії. - 1961. - № 5.
 • Полювання в Київській Русі / / Мисливські простори. - М ., 1962. - Т. 18.
 • Класова боротьба і суспільно-політична думка в Росії в XVIII в. (1725-1773 рр..): (Курс лекцій). - Л. : Изд-во Ленінгр. ун-ту, 1964. - 194 с.
 • Радянська історіографія Давньоруської держави / / Питання історії. - 1967. - № 12.
 • Радянська історіографія селянських воєн у Росії / / Радянська історіографія класової боротьби і революційного руху в Росії. - Л. , 1967. - Ч. 1. - С. 53-82.
 • Борис Дмитрович Греков (1882-1953). - Л. : Изд-во Ленінгр. ун-ту, 1968. - 23 с. - (Видатні вчені Ленінградського університету).
 • Мавродін В. В., Фроянов І. Я. В. І. Ленін і деякі проблеми історії Київської Русі / / Вісник Ленінградського університету. - 1970. - № 8.
 • Освіта Давньоруської держави та формування давньоруської народності. - М .: Вища школа, 1971. - 192 с.
 • Мавродін В. В., Фроянов І. Я. Ф. Енгельс і деякі питання еволюції общинного землеволодіння на Русі X-XII ст. / / Радянська етнографія. - 1972. - № 1.
 • Російські учасники заколоту Беніовского і їх плавання на Мадагаскар і в Європу / / Проблеми вітчизняної та загальної історії. - Л. , 1973. - Вип. 2. - С. 103-110.
 • Під прапором Селянської війни. - М.: Думка, 1974. - 151 с.
 • Класова боротьба і суспільно-політична думка в Росії в XVIII столітті (1773-1790 рр..): Курс лекцій. - Л. : Изд-во Ленінгр. ун-ту, 1975. - 214 с.
 • Єжов В. А., Мавродін В. В. Ленінградський університет у роки Великої Вітчизняної війни. - Л. : Изд-во Ленінгр. ун-ту, 1975. - 88 с., 8 л. мул.
 • Мавродін В. В., Сот Р. Ш. Радянська історіографія вітчизняної стрілецької зброї XIX - початку XX в. / / Вісник Ленінградського університету. - 1976. - № 14.
 • Валентин Пікуль / / Аврора. - 1978. - № 3.
 • Тмутаракань / / Питання історії. - 1980. - № 11.
 • Мавродін В. В., Мавродін Вал. В. З історії вітчизняної зброї: Російська гвинтівка - Л. : Вид-во ЛДУ, 1981. - 112 с. (2-е изд.: 1984. 168 с.)
 • Підстава Петербурга. 2-е изд. - Л. : Лениздат, 1983. - 208 с., [16] л. мул. - (Бібліотека молодого робітника).
 • Народження нової Росії. - Л. : Вид-во ЛДУ, 1988. - 534, [1] с. - ISBN 5-288-00114-6.

Література

 • Генезис феодалізму на Русі в працях В. В. Мавродін / А. Я. Дегтярьов, І. В. Дубов, В. А. Єжов, І. Я. Фроянов / / Генезис і розвиток феодалізму в Росії. - Л. , 1983. - С. 3-13.
 • Дворниченко А. Ю. Володимир Васильович Мавродін: Сторінки життя і творчості. - СПб. : Філол. фак. СПбГУ, 2001. - 191 с. - (Історія науки, персоналії). - ISBN 5-8465-0039-0.
 • До 100-річчя з дня народження Володимира Васильовича Мавродін / / Проблеми вітчизняної історії: джерела, історіографія, дослідження. Сб наукових статей. Відп. ред. М. В. Друзін. - СПб. ; К. , Мн. , 2008. - С.7-56.
 • Під прапором Селянської війни. В. В. Мавродін. - Видавництво "Думка", 1974.

3.1. Бібліографія

 • Список наукових праць В. В. Мавродін / Сост. В. А. Петрова / / Проблеми історії феодальної Росії. - Л. , 1971. - С. 257-267.
 • Список наукових праць В. В. Мавродін (1971-1976 рр..) / Сост. В. А. Петрова / / З історії феодальної Росії. - Л. , 1978. - С. 190-194.
 • Список наукових праць В. В. Мавродін (1977-1981) / Упоряд. А. Ю. Дворниченко / / Генезис і розвиток феодалізму в Росії. - Л. , 1983. - С. 210-211.
 • Список наукових праць В. В. Мавродін (1982-1986) / Упоряд. Ю. В. Кривошеєв / / Генезис і розвиток феодалізму в Росії. - Л. , 1987. - С. 224.