Магнітна ланцюг

Магнітні ланцюги
Магнітна проникність \ Mu

Магніторушійна сила \ Mathbf {F}
Магнітний потік \ Phi
Магнітне напруга \ Mathbf {U} _M
Магнітне опір \ Mathbf {R} _M

Закон Ома
Закони Кірхгофа

Магнітогідродинаміка
Магнітне натяг

Магнітна ланцюг - послідовність взаємопов'язаних магнетиков, по яких проходить магнітний потік. [1]

При розрахунках магнітних кіл використовується майже повна формальна аналогія з електричними ланцюгами.

У схожому математичному апараті також присутній закон Ома, правила Кірхгофа й інші терміни та закономірності. [2]

Магнітна ланцюг і супутній математичний апарат використовується для розрахунків трансформаторів, електричних машин, магнітних підсилювачів і т. п. [2] [3]


Класифікація

Залежно від джерела магнітного потоку магнітні ланцюги поділяють [1] на поляризовані і нейтральні. На відміну від нейтральних, поляризовані магнітні ланцюги містять постійні магніти. [1]

Примітки

  1. 1 2 3 Магнітна ланцюг в БСЕ
  2. 1 2 Теоретичні основи електротехніки. Лекц.32
  3. Теоретичні основи електротехніки. Лекц.33