Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Марійський мову


Прапор Марій Ел

План:


Введення

Марійський мова (або лучно-східний марійський) - один з фінно-угорських мов. Поширений серед марійців, головним чином у Республіці Марій Ел і Башкортостані. Стара назва - "черемісскій мова".

Належить до фінно-пермської групи цих мов (разом з прибалтійсько-фінськими, саамська, мордовськими, удмуртська і комі мовами). Крім Марій Ел поширений також в басейні річки Вятки і на схід, до Уралу. У марійській (лучно-східному марійській) мові виділяють кілька діалектів і говірок: луговий, поширений виключно на луговому березі (у Йошкар-Оли); а також примикають до луговому т. н. східні (уральські) говірки (в Башкортостані, Свердловської області, Удмуртії тощо); на північно-західному наріччі лугового марійського мови розмовляють у Нижегородської і деяких районах Кіровської та Костромській областях. Окремо виділяється горномарійскій мову, поширений переважно на гірському правому березі Волги (близько Козьмодемьянськ) і частково на луговому правом її березі - на заході Марій Ел.


1. Чисельність

1.1. Лучно-східний марійський

Федеральний округ / Суб'єкт РФ Чисельність в 2002

(% Від загальної чисельності)

Приволзький ФО, в тому числі 413209 (91,6%)
- Республіка Марій Ел 254108 (56,3%)
- Республіка Башкортостан 95405 (21,2%)
- Республіка Татарстан 15435 (3,4%)
- Кіровська область 28161 (6,2%)
- Удмуртська республіка 6981 (1,6%)
Уральський ФО, в тому числі 21818 (4,8%)
- Свердловська область 14770 (3,2%)
Південний ФО 4942 (1,1%)
Сибірський ФО 4016 (0,9%)
Центральний ФО 3295 (0,7%)
Північно-Західний ФО 2783 (0,6%)
Далекосхідний ФО 970 (0,2%)
ВСЬОГО 451033 (100%)

1.2. Горномарійскій

2. Історія мови

Історія марійського мови порівняно мало відома. Достовірно відомо лише те, що він сформувався в Поволжі, але на територіях набагато більш західних, ніж сучасні території його поширення. Деяку опору в справі встановлення хронологічних дат дають запозичення. Так, можна стверджувати, що перехід старого / с / в / ш / стався в марійській мові пізніше початку татарського впливу, тобто не раніше XIII століття.

3. Граматичний лад

Як і в більшості інших фіно-угорських мов, у марійській мовою наявності досить розвинене відмінювання (значне число відмінків, два числа, сім пологів - один беспрітяжательний і шість присвійних, а саме "мій", "твій", "його", "наш", "ваш", "їх") і порівняно слабко розвинене відмінювання (шість осіб-чисел, невелике число часів і нахилень).

Словотвір побудовано на словоскладання і суфіксація.

В області синтаксису характерні відсутність узгодження, крім узгодження дієслова з іменником в особі і числі, і вживання негативного дієслова, при якому знаменний дієслово замінюється особливими віддієслівним восполнітельнимі формами.


4. Словниковий склад

Титульній сторінці першого марійської граматики (1775)

У словнику марійського мови зазвичай встановлюють багато нашарувань. На час до н. е.. падають запозичення з мови аріїв південно-східної Європи. На час з VII століття падають запозичення з мови волзьких булгар. Число цих запозичень колосально. Причина проникнення в марійська мова такого числа Волзько-булгарських запозичень полягає поза сумнівом в тому, що марійці протягом багатьох століть жили в сфері напруженого економічного, політичного і культурного впливу волзьких булгар.

На більш пізній час падають запозичення з татарського та російського мови. У післяжовтневий епоху в зв'язку з соціалістичною реконструкцією економіки, суспільно-політичних відносин і побуту в марійський мову проникло багато інтернаціональних (через російське посередництво) слів з області політичної та виробничої термінології.


5. Фонетика марійського мови

В даний час літературні марійські мови ( горномарійскій і луговомарійскій) користуються листом, побудованим на основі т. зв. російської цивільної азбуки. Побудова листи раціонально, принцип його - фонетичний. Склад буквених знаків наступний:

 1. Голосні: а, о, у, ӧ, ӱ, е, і, також й і (горн.) ӹ;
  ӧ, ӱ - це передні голосні, відповідні заднім о, у;
  й - Це редукований (ослаблений) задній голосний;
  ӹ - це редукований (ослаблений) передній гласний;
  й - це голосний у функції приголосного (неслоговой)
 2. Приголосні:
Заднеяз. Переднеяз. Губні
Вибух. дзвінки. г д б
"Глухий. до т п
Трив. дзвінки. - з ж в
"Глухий. з ш
Взрив.-трив. глухий. - ц (горн.) ч
Л-ові л ль
Р-ові р
Носові Н н нь м

"Г" і "д" у більшості положень вимовляються з ослабленим вибухом, так що багато дослідників приймають їх у більшості положень за тривалі приголосні (що невірно); іноді з ослабленим вибухом вимовляються і інші вибухові приголосні, "в" вимовляється як губно-губною тривалий дзвінкий приголосний; "л" належить до т. зв. середньоєвропейських


6. Сингармонізм

За своїм фонетичному строю марійська мова дуже своєрідний, і в цьому відношенні він різко відрізняється від інших фіно-угорських мов. І голосні і приголосні підкоряються сингармонізм. Особливо повно розвинутий сингармонізм в гірському говіркою.

Якщо в якому-небудь складі є а, о, о або й, то в наступних складах виступають крім е і і тільки а, о, о або й, коли ж в будь-якому складі є ӧ, ӱ або ӹ, то в подальших складах виступають крім е і і тільки ӧ, ӱ або ӹ. У складах з ӧ, ӱ, ӹ, а також е і і приголосні (крім ль і нь, які завжди м'які) звучать напівм'якої. У луговому говіркою сингармонізм діє кілька більш обмежено.


7. Числівники

Кількісні числівники в марійській мові мають коротку і повну форму.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20
Ік, ікте (ікит, іктит) Кок, кокит (Кокто) Кум, кумит Нив, нилит Віз (вич), візит Куд, кудит Шим, шимит Кандаш, кандаше Індеш, індеше Лу Латик, Латик Коло
30 40 50 60 70 80 90 100 1000 10000 1000000 1000000000
Кумла Нилле Вітле Кудла Шимле Кандашле Індешле Шӱдӧ Тӱжем Тӱмем Аміон Камисир

8. Займенники

Правопис Займенник
Ний Я
Тий Ти
Тудо Він, вона, воно
Ме Ми
Ті Ви
Нуно Вони

9. Історія досліджень мови

Перші дослідження марійського мови з'являються на початку XVIII століття.

Перша граматика гірського прислівники - "Черемісская граматика", Казань, 1837 (без імені автора). Перша граматика лугового прислівники - "Твори, що належать до граматики черемісского мови", СПБ, 1775 (архієпископа Веніаміна Пуцека-Григоровича). Надалі вивчення марійського мови ведеться російськими, фінськими та угорськими вченими. За радянських часів вивченням марійського мови займалися, в основному, марійські вчені. Марійський мова ще не достатньо вивчений.

В даний час існує два в достатній мірі оформлених літературних марійських мови: марійський луговий і марійський гірський. Деякі питання будівництва цих літературних мов досі однак не є цілком дозволеними. Не цілком благополучно йде, наприклад, справу зі словником реконструктивного періоду.


10. Писемність

Марійська писемність на основі кирилиці виникла у другій половині XVIII століття. Нинішній алфавіт (з деякими змінами) використовується з 1870-х років. На марійській мовою виходять журнали " Ончико "(" Вперед ")," Пачемиш "(" Оса "), газети" Кугарня "(" П'ятниця "), "Марій Ел", " Чолман "(" Кама ") і" Морков мланде "(" Моркінская земля ").


Джерела

Бібліографія:

 • Троїцький В. П., Черемісско-російський словник, Казань, 1894 (горн. і лугів.);
 • Васильєв В. М., Записки з граматики народу маорі, Казань, 1918 (горн. і лугів.);
 • Шорін В. С., Маро-російський словник гірського прислівники, Казань, 1920;
 • Кармазін Г. Г., Матеріали до вивчення марійського мови, Краснококшайск, 1925 (лугов.);
 • Його ж, Підручник марійського мови лучно-східного наріччя, Йошкар-Ола, 1929;
 • Васильєв В. М., Марій Мутер (словник горн. І лугів.), Центріздат, М., 1929;
 • Castrn MA, Elementa grammaticae tscheremissicae, Kuopio, 1845 (горн.);
 • Wiedemann F., Versuch einer Grammatik der tscheremissischen Sprache, SPB, 1847 (горн.);
 • Budenz J., Erdei s hegyi cseremisz sztr, Pest, 1866 (березень, угор., Лат. Словник, горн. І лугів.);
 • Szilasi M., Cseremisz sztr, Budapest, 1901 (березень, угор., Нім. Словник горн. І лугів.);
 • Ramstedt C., Bergtscheremissische Sprachstudien, Helsingfors, 1902 (крім текстів Мар., Нім. Словник, горн.);
 • Beke О., Cseremisz nyelvtan, Budapest, 1911 (грам. горн. І лугів.);
 • Rsnen M., Die tschuwassischen Lehnwrter im Tscheremissischen, Helsinki, 1920;
 • Lewy E., Tscheremissische Grammatik, Lpz., 1922 (лугов.);
 • Wichmann Y., Tscheremissische Texte mit Wrterverzeichnis und grammatikalischem Abriss, Helsingfors, 1923 (крім текстів словник і грам. Нарис, горн. І лугів.);
 • Rsnen, Die tatarischen Lehnwrter im Tscheremissischen, Helsinki, 1923.

Частина матеріалів надана проектом Фундаментальна електронна бібліотека "Російська література та фольклор" (ФЕБ 2004) Д. Бубріх.


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Марійський державний театр опери і балету імені Еріка Сапаева
Древнегутнійскій мову
Пракартвельскій мову
Убихскій мову
Андійський мову
Ахвахском мову
Багвалінскій мову
Ботліхского мову
Годоберінскій мову
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru