Метод (програмування)

Метод в об'єктно-орієнтованому програмуванні - це функція або процедура, що належить якомусь класу або об'єкту.

Як і процедура в процедурному програмуванні, метод складається з деякої кількості операторів для виконання якоїсь дії, має набір вхідних аргументів і повернене значення.

Розрізняють прості методи і статичні методи (методи класу):

  • прості методи мають доступ до даних об'єкта (конкретного екземпляра даного класу),
  • статичні методи не мають доступу до даних об'єкта і для їх використання не потрібно створювати екземпляри (даного класу).

Методи надають інтерфейс, за допомогою якого здійснюється доступ до даних об'єкта деякого класу, тим самим, забезпечуючи інкапсуляцію даних.

В залежності від того, який рівень доступу надає той чи інший метод, виділяють:

  • відкритий ( public) інтерфейс - загальний інтерфейс для всіх користувачів даного класу;
  • захищений ( protected) інтерфейс - внутрішній інтерфейс для всіх спадкоємців даного класу;
  • закритий ( private) інтерфейс - інтерфейс, доступний тільки зсередини даного класу.

Такий поділ інтерфейсів дозволяє зберігати незмінним відкритий інтерфейс, але змінювати внутрішню реалізацію.

У function-oriented-мовах ( C + +, C # або Pascal) методи реалізовані як класичні процедури (функції), які неявно використовують покажчик на об'єкт (екземпляр класу). У message-oriented-мовах ( smalltalk) прийнято говорити про повідомленнях і про те, що об'єкти обробляють повідомлення.Перегляд цього шаблону Unified Modeling Language
Актори

Організації: Object Management Group UML Partners Люди: Граді Буч Джеймс Рамбо Айвар Якобсон

Інше
Концепції
Структура

Актор Артефакт Атрибут Інтерфейс Клас Компонент Об'єкт Пакет

Поведінка

Діяльність Метод Прецедент Подія Повідомлення Стан

Відносини
Розтяжність

Профіль Стереотип Інші поняття: Потужність відносин

Діаграми
Структурні
Поведінки
Взаємодії

Комунікації Огляду взаємодії Послідовності Синхронізації