Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Михайло ПселлПлан:


Введення

Афонська мініатюра зображає Пселла з учнем - імператором Михайлом VII

Михайло Пселл ( греч. Ψελλός , 1018, Константинополь - близько 1078 або пізніше) - учений візантійський чернець, наближений до багатьох імператорам; автор історичних та філософських праць. Одним з перших висунув на противагу середньовічному захопленню Аристотелем вчення Платона, ніж підготував розквіт платонізму в роки Відродження.


1. Біографія

Син бідних батьків, які внаслідок колишніх їм уві сні видінь призначили його до наукового кар'єрі, 10-ти років вступив до школи, де навчався граматиці і пиитике; в 16 років перейшов до вищої освіти і вивчав риторику, філософію та юриспруденцію; в 1037 р. поступив на службу в месопотамської Феме, де, завдяки зв'язкам, отримав місце судді. До постригу носив ім'я Костянтин. При Михайла V Пселл був асікрітом (чиновником імператорської канцелярії). У цей час він ревно займався науками, особливо філософією, вивчав Аристотеля, Платона і Прокла.

В 1043 р. Пселл написав панегірик Костянтину Мономаху і в тому ж році опинився в числі найбільш наближених до імператора осіб; він став протосінкрітом, а потім Вестом і вестархом, тобто досяг 7 чину за візантійською табелі. У царювання Мономаха їм складені були ще 4 панегірика імператору, дуже улесливі і не заслуговують віри; нагородою йому за це були васілікат Мадіта, тобто право збирати податки з цього міста, і передача йому в управління (харістікію) кількох монастирів. Коли під кінець царювання Мономаха положення Пселла було розхитані, він постригся і прийняв ім'я Михайла, а коли імператор помер, пішов на малоазиатский Олімп в монастир.

Викликаний звідси Феодорою, він знову був наближений до двору і нагороджений титулом іпертіма. В 1057 р. Пселл імператором був посланий до повсталого Ісааку Комніну, щоб умовити його на світ; Пселл дуже сподобався Комніну, і при вступі його на престол, зроблений був проедром і пізніше, як видно з його листування, був дуже близький з усім домом імператора. За бажанням Комніна, Пселл написав обвинувальний акт проти колишнього свого друга, скинутого патріарха Михайла Кірулларія. В 1059 р. Пселл інтригував на користь зведення на престол Костянтина Дуки, досяг успіху в цьому, був наближений і до цього імператора і отримав від нього чин протопроедра. Для сина імператора, Михайла Дуки, Пселл написав кілька підручників.

Сходження на престол Романа Діогена в 1068 р. зменшило значення Пселла при дворі, зате після полону Романа Пселл подав Михайлу Дуке рада розіслати по всій імперії укази, з оголошенням, що Роман Діоген позбавлений престолу, а проте, коли останній був засліплений, Пселл вважав за потрібне звернутися до нього з втішним листом. При Михайла VII Пселл грав дуже значну роль: писав листи від імені імператора, становив хрисовулом, розбирав позови і т. п.

Дата смерті Пселла точно невідома. Деякі вчені датують її 1078 роком (або близько 1076 -77 рр..), інші вважають, що в 1096 він був ще живий [1].


2. Творчість

Служив при дев'яти імператорів Пселл не міг похвалитися стійкістю переконань; хитрість і улесливість, якими він відрізнявся, роблять його типовим візантійським чиновником, не цурався він і хабарів. Тим не менш, він - видатна за здібностями та знанням особистість. Дуже довгий час він був викладачем заснованої ним в Константинополі школі, де навчав риториці, філософії та історії права; особливу увагу він звертав на філософію Платона. Риторичні його вправи представляли часто дивний вибір тим, на зразок, наприклад, похвали блосі, воші або клопи; очевидно, для нього важливим здавалося лише вміння красиво складати фрази. Твори Пселла надзвичайно різноманітні. Він писав трактати з усіх наук: філософії, граматиці, права, агрономії, медицині, математиці, риториці, музиці; за його творами можна скласти собі загальну картину візантійської освіченості XI століття. Спеціальний інтерес представляють твори Пселла для російської історії, бо в них йдеться про варяг -російської дружині імператорів і докладно описаний останній похід Русі на Візантію. Дуже важливі живі і цікаві мемуари Пселла і численні листи його до імператорів, патріархам, різним високопоставленим особам, ченцям та іншим. Перше видання творів Пселла вийшло в 1503 р.


2.1. Математичні твори Пселла

З математичних творів Пселла більшою популярністю особливо в XVI ст. користувалося перекладене на латинську мову Ксіландером і видане в 1556 р. під заголовком: "Arithmetica, Musica, Geometria et Astronomia". Крім цього повного видання, у світ вийшли також і деякі окремі частини твору. З видань цього роду в даний час відомі: "Ψέλλόυ τών περί άριθμητικής συνοψις" (П., 1538), "Arithmetica, Musica et Geometria Mich. Pselli" ( 1592), "M. Pselli compendium mathematicum" ( 1647). Твір Пселла носить на собі яскравий відбиток представляється їм епохи повного занепаду грецької математики. Арифметична його частина містить тільки одні імена та підрозділи чисел і відносин, між якими зрідка зустрічаються твердження на кшталт наступних: "одиниця не число, а корінь і початок чисел", "двічі два і два, складене з двома, рівні, чого з іншими числами не буває ". У відділі музики даються пояснення тонів і їх видів. Нарешті, відділи геометрії та астрономії займаються тільки поясненнями окремих навчань без жодних доказів. З інших творів Пселла були надруковані: "Liber de lapidum virtutibus" (Тулуза, 1615) і "De terrae situ, figura et magnitudine".


2.2. Богословські твори Пселла

Найбільш детальна бібліографія богословських творів Пселла, виділених з його величезної спадщини, міститься в книзі архімандрита Амвросія (Погодіна) [2], крім того, вказівки на деякі релігійно-філософські трактати і загальний огляд творінь також міститься у К. Крумбахера [3], в Лексиконі богослов'я і Церкви [4] і Католицької Енциклопедії [5]. До догматичним витворам Пселла належить вірш "Про догматі" [6], а також початкові глави Διδασκαλία Παντοδάπη ("Всебічного навчання"), де міститься сповідання віри, розглядається трійчастий догмат, пояснюється християнська термінологія [7]. Єдиним літургійним твором Пселла, присвяченим цілком тлумачення євхаристійних обрядів, є віршована поема "Про літургійної жертві". Проповіді Пселла - це "Слово на Благовіщення", на Усікновення глави Іоанна Хрестителя, на перенесення мощей архідиякона Стефана, про дива Архистратига Михаїла, на Великдень і ін Найважливіше екзегетіческіе твір Пселла - тлумачення на біблійну книгу "Пісня пісень" [8]. Трактати з антропології найбільш численні, це глави "Всесторонненго навчання" - "Про розум" (гл. 20-26), "Про душу" (гл. 27-31), "Про чесноти" (гл. 48-58) [9 ], а також вагома частина видання трактатів Пселла "Philosophica Minora", де серед інших міститься також трактат "Про приречення смерті" [10], який спростовує вчення про безумовне приречення Богом всіх подій у житті людини. Трактати з демонології являють собою синтез античних і святоотецьких навчань про демонів. Це твори - "Про демонів" [11], "Про дії демонів" [12], "Деякі уявлення еллінів про демонів" [13], "Розташування демонів у еллінів" [14]. Крім усього перерахованого у Пселла є цікаві трактати: "Про богослов'ї і поділі з навчаннями еллінів" [15] - присвячений пошуку точок дотику античності і християнства, а також "Заперечення вчення орігеністов про відновлення тіл, і частково його спростування", де Пселл викриває вчення про загальне відновлення, називаючи його "нерозумним нечестием" [16].

У найбільш об'ємному виданні богословських творів Пселла "Michaelis Pselli theologica" опубліковані трактати, присвячені тлумаченню творінь святий. Григорія Богослова, а також деяких висловів Священного Писання [17]. Видання "Michaelis Pselli poemata" містить віршовані твори: богослужбові канони (служба Симеону Метафраста і Косьми Майумскому), вірші про створення Адама, його вигнанні і про Антихриста (καί περί τοῦ Ἀντιχρίστου), літургійну поему Пселла, полемічний твір - вірші проти латинян, про Хрещенні, "до душі", - піітіческім вірш, продовжує, очевидно, жанр "сповіді", заснований ще блаж. Августином, а також короткі вірші на свята і різні релігійні теми.

Найбільші вітчизняні дослідження життя та літературної діяльності Пселла - монографії П. В. Безобразова і Я. Н. Любарського дають найбільш повну, на сьогоднішній день, картину біографії Пселла і його творчості [18].


3. Перелік творів Пселла

 • Про смерть
 • Лист ченцеві Іоанну Ксіфіліну, що став патріархом
 • Міркування щодо визначення смерті
 • Слово на Благовіщення Пресвятої Богородиці
 • Всебічне вчення
 • Тлумачення на "Пісня над піснями"
 • Енком блосі

4. Видання творів Михайла Пселла

 • Διδασκαλία Παντοδαπή / / PG V. 122. Col. 687-784.
 • Dyck, AR Michael Psellus: The essays on Euripides and George of Pisidia and on Heliodorus and Achilles Tatius. Wien, 1986.
 • Fisher EA Image and Ekphrasis in Michael Psellos 'Sermon on the Crucifixion / / Byzantinoslavica 55 (1994) fasc. 1. 44-55.
 • Garzya A. Un encomio del vino, inedito di Michele Psello / Byzantion. 35 (1969) 418-428.
 • Gautier P. Lettre au Sultan Malik-Shan Rdige par Michel Psellos / / REB 3 (1977) 73-97.
 • Joannou P. Aus den unedierten schriftes des Psellos: das lehrgedicht zum messopfer und der traktat gegen die vorbestimmung der todesstunde / / BZ 51 (1958) 1-14.
 • Joannou PP Dmonologie populaire - demonologie critique au XIe sicle. La vie inohte de S. Auxence par M. Psellos. Wiesbaden, 1971.
 • Περί δόγματος / / PG V. 122. Col. 812-817.
 • Pselli ad imperatorem dominum Michaelem Ducam solutiones breves quaestionum naturalium / / PG V. 122. Col. 783-810.
 • Psello Michele. Autobiografia: encomio per la madre. Ed. by Criscuolo U. Naples, 1989 S. 85-153.
 • Psellos Michel. Chronographie ou histoire d'un sicle de Byzance (976-1077). Texte tablit et traduit par Renauld E. I-II. Paris, 1926-1928. [TLG 2702 1].
 • Psellos Michael. De Omnifaria Doctrina. Critical text and Introduction of LG Westerink. Utrecht, 1948.
 • Psellos Michael. De operatione daemonum. Ed. Boissonade F. Nurenberg. 1838.
 • Psellos Michael. Encomio per Giovanni plissimo mitropolita di Euchaita. Padora, 1968.
 • Psellus Michael. In Mariam Sclerenam. Ed. by Spadaro, MD Catavia, 1984. S. 71-88.
 • Psellus Michael. Orationes forenses et acta / Ed. by Dennis GT Stuttgart, 1994.
 • Psellus Michael. Orationes panegyricae / Ed. by Dennis GT Stuttgart, 1994.
 • Psellus Michael. Oratoria minora / Ed. by Littlewood, AR Leipzig, 1985
 • Psellus Michael. Philosophica minora (Opuscula logica, physica, allegorica, alia) edr. Duffy, JM Leipzig, 1992. VIS 1-283. [TLG 2702 10]
 • Psellus Michael. Philosophica minora (Opuscula psychologica, theologica, daemonologica) / Ed. by DJ O  Meara. Leipzig, 1989. V.2.
 • Psellus Michael. Poemata / Ed. by LG Westerink. Stuttgart, Leipzig, 1992. [TLG 2702 15].
 • Michaelis Pselli Scripta minora magnam partem adhuc inedita / Ed. Kurts E., Drexl F. Milano, Vol. I. 1936; Vol II. 1941.
 • Psellus Michael. Theologica / Ed. by P. Gautier. Leipzig, 1989. V.1. [TLG 2702 12].
 • Безобразов П. В. хрисовулом імператора Михайла VII Дуки / / ВВ 6 (1899) 141-143.
 • Істрін В. М. Грецькі списки Заповіту Соломона. Одеса, 1898.
 • Михайло Пселл. Богословські твори / пер. архим. Амвросія (Погодіна). СПб., 1998.
 • Михайло Пселл. Огляд риторичних ідей. Про поєднання частин мови. Вестарху Пофосу. Запитаєте, хто краще писав вірші, Евріпід або Пісідіі / Додаток / / Античність і Візантія. М., 1975. С. 158-160.
 • Михайло Пселл. Про душу. Про час. Про рух. Якомусь вчителю. Співучневі Роману. Якомусь учня. Митрополиту Васілеона синіти. Лист ченцеві Іоанну Ксіфіліну, що став патріархом / / Пам'ятники візантійської літератури IX-XIV століть. М., 1969. С. 148-155.
 • Михайло Пселл. Хронограф. Коротка історія / Пер. Я. Н. Любарський, Д. А. Черноглазов, Д. Р. Абдрахманова. СПб., 1978.

Примітки

 1. Михайло Пселл. Хронограф. М., 1978. С.198 (стаття Я. М. Любарського); Пам'ятники візантійської літератури IX-XIV століть. М., 1969. С.134; Культура Візантії. Друга половина VII-XII століття. М., 1989. С.49
 2. Див: Михайло Пселл. Богословські твори / Пер. з грец. попер. і прим. архімандрита Амвросія (Погодіна). СПб., 1998. С. 30-31, 33-45.
 3. Krumbacher K. Geschichte der Byzantinischen Literatur (527-1453). Munchen, 1891. S. 177-178.
 4. Lexicon fur theologie und Kirche. Freiburg im Breisgau, 1962. Bd. 7. S. 398-399.
 5. Adrian Fortescue. Michael Psellus / / The Catholic Encyclopedia. 1911. V. XII. P. 545.
 6. Περί δόγματος / / PG. V. 122. Col. 811-818.
 7. Глави 1-19, см.: Διδασκαλία Παντοδάπη / / PG. V. 122. Col. 819-876.
 8. Михайло Пселл. Богословські твори. С. 103-276.
 9. Διδασκαλία Παντοδάπη / / PG. V. 122. Col. 687-725.
 10. Michaelis Pselli Philosophica Minora (далі Phil. Min.) / Ed. DJ O  Meara. Leipzig, 1989. V. II. S. 160-162. У російській перекладі см.: Михайло Пселл. Богословські твори. С. 97-102.
 11. Περί δαιμόνων / / Phil. Min. V. II. S. 158-159.
 12. Περί ενέργειας δαιμόνων / / PG. V. 122. Col. 819-876.
 13. Τίνα περί δαιμόνων Δοξάζουσιν Έλληνες / / PG. V. 122. Col. 875-882.
 14. Ἑλληνικαί διατάξεις περί δαιμόνων / / Phil. Min. V. II. S. 123-126.
 15. Περί θεολογίας καί διακρίσεως δογμάτων Ἑλληνικῶν / / Phil. Min. V. II. S. 117-120. / / Phil. Min. V. II. S. 117-120.
 16. Ἔκθεσις τοῦ δόγματος τῶν Ὠριγενιαστῶν τῆς τών σωμάτων ἀναστάσεως καί μερική τούτου ἀνατροπή / / Phil. Min. V. II. S. 75-76.
 17. Michaelis Pselli theologica / Ed. P. Gautier. Leipzig, 1989. V.1.
 18. Див: Безобразов П. В. Любарський Я. М. Дві книги про Михайла Пселл. СПб., 2001.

Література

 • Сметанін В. А. Про критерії і рівні науковості енхірідія Михайла Пселла "Синопсис законів". - В: Свідок Істини: пам'яті протопресвітера Іоанна Мейендорфа. Сост. А. В. Левитський. Екатеринбург, 2003, 380-411.
 • Ларіонов А. В. Михайло Пселл як богослов і історик Церкви / / Світ Православ'я. СБ статей. Вип. 6. Волгоград: Изд-во Волги, 2006. С. 45-46.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Михайло V Калафат
Когелнічану, Михайло
Михайло I Шишман
Агєєв, Михайло
Михайло Ярославович
Михайло Олександрович
Дорошенко, Михайло
Глинський, Михайло
Бітяговскій, Михайло
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru