Мовна інспекція (Естонія)

Мовна інспекція ( ест. Keeleinspektsioon ) - Служба, що складається під управлінням Міністерства освіти і науки Естонської республіки. Завданням Мовний інспекції є нагляд за виконанням закону про мову, а також інших правових актів, що регулюють знання та застосування державної мови. Відомству надані значні права з адміністративного впливу на широке коло державних і громадських організацій, на приватні структури та осіб.


1. Історія

Історія Мовне інспекції сходить до 23 листопада 1990, коли в сфері управління Державної канцелярії Естонської РСР було створено Державний департамент з питань мови, головним завданням якого було впровадження мовної політики та розробка правових актів на підставі та у виконання закону про мову 1989.

З 1995 Департамент мови був переведений до сфери управління міністерства освіти, а в 1998 реорганізований у мовну інспекцію.

У 1995 році генеральним директором інспекції призначений Ильмар Томуск.


2. Завдання, компетенція і методи

Згідно із затвердженим 13 червня 2002 постановою № 55 міністра освіти "Положення про мовну інспекції", Мовна інспекція є чинним під управлінням Міністерства освіти урядовою установою, основними завданнями якого полягають у здійсненні державного нагляду і застосування заходів державного примусу на підставах і в обсязі, передбачених законом.

Як сказано на сайті Мовний інспекції, її головне завдання полягає

у забезпеченні справедливого і незалежного нагляду за дотриманням закону про мову, що виходить з мовних прав як естонців так і представників національних меншин.

[1]

У компетенцію інспекції входять:

  • нагляд за виконанням вимог до вживання мови в діловодстві органів державної влади та місцевих самоврядувань, у сфері обслуговування, торгівлі та охорони здоров'я
  • нагляд за відповідністю офіційного вживання мови літературної нормі
  • контроль за виконанням вимог до знання державної мови працівниками, зобов'язаними знати його з обов'язку служби.

Для досягнення поставлених перед інспекцією цілей інспектори мають право пpименять різні меpи адміністративного впливу, від попереджень до досить значних штрафів, що стягуються з організацій і приватних осіб, а також приписів державним установам і приватним підприємствам про звільнення працівників.


3. Діяльність та оцінки

Найвідоміша [2] [3] [4] частину роботи Мовний інспекції полягає в проведенні регулярних перевірок в різних установах, де є значна кількість російськомовних працівників, формально зобов'язаних знати і використовувати естонську мову (до таких відносяться, наприклад, вчителя російської мови в російських школах чи вихователі в російських дитячих садах [4]).

Широко поширена думка про Мовний інспекції як про репресивний органі [5], головною функцією якого є постійний тиск на російськомовну частину суспільства Естонії [6]. Міжнародна організація Amnesty International охарактеризувала це відомство як "репресивний орган, який перешкоджає поширенню прав людини" [5]. Серед російської частини населення Естонії одержало широке поширення неофіційну назву інспекції - Мовна інквізиція [3] [7] [4] [8].

В опублікованому 2 березня 2010 доповіді Європейської комісії з боротьби з расизмом та нетерпимістю було відзначено, що на думку деяких представників російськомовної меншини Естонії, Мовна інспекція користується необмеженою владою. Комісія рекомендувала створити механізм контролю за діяльністю інспекції та проводити регулярні консультації про цю діяльність з представниками російськомовної меншини, з метою поліпшення їхнього ставлення до інспекції [9].

Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації у своєму рішенні про становище в Естонії, опублікованій 27 серпня 2010 року, рекомендував владі Естонії переглянути роль Мовний інспекції і відмовитися від карального підходу в мовній політиці [10].

Діяльність інспекції користується схваленням і підтримкою естонських націоналістів [5].