Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Мовний звукПлан:


Введення

Мовний звук - звук, утворюваний проізносітельним апаратом людини з метою мовного спілкування (до вимовного апарату відносяться: глотка, ротова порожнина з мовою, легкі, носова порожнина, губи, зуби).

Наука про звуки мови називається фонетикою.

В цілому звуки мови поділяються на шуми і тони : тони в мові виникають в результаті коливання голосових складок; шуми утворюються в результаті неперіодичних коливань виходить з легких струменя повітря. Тонами є зазвичай голосні; майже же всі глухі приголосні належать до шумів. Дзвінкі приголосні утворюються шляхом злиття шумів і тонів. Шуми і тони досліджуються за їх висоті, тембру, силі і багатьом іншим характеристикам.

Найбільш відомою характеристикою мовного сигналу є основний тон. Ця характеристика являє собою звичайну частотну модуляцію сигналу, параметри якої легко вимірюються (установлено, що частота основного тону різних людей (чоловіків, жінок, дітей) знаходиться в діапазоні 50-250 Гц.). Класифікується відносна зміна частоти, і траєкторія в часі при проголошенні слова чи фрази. Відносне зміна частоти може досягати 15%, що в європейських мовах передає емоційну складову мови (так, в російській мові різні траєкторії викликають відчуття до 28 типів емоцій, а проте наголос - музичне), а в деяких східних - смислове (див., наприклад, три явища в китайській фонетиці).

В силу своєї специфіки звуки мови розглядаються з трьох точок зору:

 • акустичної, оскільки звук є акустичним явищем;
 • фізіологічної, так як звуки є продуктом діяльності центральної нервової системи і утворюються органами мовлення;
 • лінгвістичної (соціальної), так як за допомогою мовних звуків здійснюється спілкування; звуки визначають відмінності сенсу слів у кожному окремому мовою. Розглянуті в цьому аспекті, звуки отримують назву фонем, які в кожній мові утворюють свою систему. Лінгвістична точка зору є переважаючою: саме вона розглядає окремі звуки мови.

1. Акустична класифікація звуків мови

З точки зору акустики, мовні звуки представляють собою коливання пружною середовища (спочатку мовного апарату, потім повітря, в кінці - барабанних перетинок), що володіють певним спектром, інтенсивністю та діапазоном.

Спектр мовного звуку можна розкласти на тонову (періодичну) і шумову (неперіодичні) складові. Тонові звуки утворюються за участю голосових зв'язок, шумові - перешкодами в порожнині рота. За наявності цих складових можна провести першу класифікацію мовних звуків:

 • Голосні - тонові
 • Глухі приголосні - шумові
 • Сонорні приголосні - тонові зі слабкою домішкою шуму
 • Дзвінкі приголосні - шумові за участю тону

Більш тонкий аналіз спектра (у тому числі приймає до уваги поведінку спектра в часі) дозволяє наступну класифікацію звуків [1] :

 • Вокальні / невокальние звуки. Вокальні звуки володіють яскраво вираженими формантами (частотами, сигнал яких посилюється з часом). Всі голосні і сонорні приголосні - вокальні звуки, всі галасливі приголосні - невокальние.
 • Консонантних / неконсонантние звуки. Консонантне називаються звуки зі слабким загальним рівнем енергії. Всі приголосні звуки - консонантних, всі голосні - неконсонатние.
 • Високі / низькі звуки. Розподіл відбувається залежно від частини спектра, в якій розташовані основні складові звуку. Голосні переднього ряду, а також передньо - і задньоязикові приголосні - високі звуки, непередніе голосні, а також губні і задньоязикові приголосні - низькі.
 • Компактні / дифузні. Розподіл відбувається залежно від компактності спектра звуку. Голосні верхнього підйому, а також губні і зубні приголосні - дифузні звуки, всі інші - компактні.
 • Діезние / недіезние. Розподіл відбувається залежно від положення формантов в спектрі. М'які приголосні, а також голосні переднього ряду і голосні, вимовлені між двома м'якими приголосними - діезние звуки.
 • Бемольние / небемольние. Бемольнимі називаються звуки, спектр яких (цілком або частково) знижується з часом. Огубленние приголосні і голосні - бемольние звуки.
 • Перервані / безперервні. Безперервними називаються звуки, енергія яких рівномірно розподілена в часі, тоді як енергія перерваних звуків має максимум на початку звуку. Смичние приголосні - перервані.
 • Різкі / нерізкі. Різкими називаються звуки з яскраво вираженою неоднорідністю спектра. Co-art і тремтячі приголосні - різкі звуки.
 • Дзвінкі / глухі. Дзвінкими називаються звуки, основний тон звуку яких - найнижча складова спектра (до 300 Герц). Дзвінкі приголосні і голосні - дзвінкі звуки.

2. Фізіологічна класифікація звуків мови

Звуки мови людини генеруються, як правило, артикуляційним апаратом. Загалом його математичну модель можна представити у вигляді збуджуючих генераторів тонового і білого шуму і групи фільтрів, модуляторів і ключів (рот, ніс, язик, губи), що забезпечують фільтрацію і формування певного відчуття звуку. Мовний апарат людини при генерації мови використовує наступні фізичні принципи для отримання різних типів звуків:

 • гласний - в цьому випадку голосова щілина генерує звукові імпульси;
 • шиплячий приголосний - в цьому випадку голосова щілина відключена і артикуляційний апарат формує шумовий сигнал;
 • змішані шіпяще-тонові звуки типу [з] [ж], де одночасно присутня шумова складова модульована голосовою щілиною, або типу [р], де модулюється тоновий сигнал;
 • вибуховий приголосний - генерація звуку заснована на перекритті потоку повітря артикуляційними органами і наступному акустичному ударі;
 • пауза - відсутність звуку, довжина паузи впливає на відчуття наступного за нею звуку;
 • зміна параметрів артикуляції в процесі генерації (їх динаміка) також створює відчуття певного звуку ( дифтонги);
 • інтонація - відносна зміна основного тону.

Примітки

Література

Транскрипція слова Це заготовка статті по фонетиці або фонології. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.
Фонетика і фонологія
Основні поняття
Фонетика Мовний звук Мовний потік Сегментація Артикуляційний апарат Фонації Артикуляція Місце освіти приголосних Спосіб освіти Форманта Голосні Приголосні Наголос Тон Інтонація Склад Мора МФА РЛА Фонетична транскрипція Універсальні фонетичні класифікації
Фонологія Фонема Опозиція Позиція Нейтралізація Диференціальний ознака Мінімальна пара Фонологізація Аллофон Варіант фонеми Варіація фонеми Архіфонема Гіперфонема Чергування Фонематическая транскрипція
Персоналії І. А. Бодуен де Куртене Н. С. Трубецкой Л. В. Щерба Л. Р. Зіндер М. І. Матусевич Л. В. Бондарко В. Б. Касевич Р. І. Аванесов В. Н. Сидоров А. А. Реформатський М. В. Панов Р. О. Якобсон Н. Хомський М. Халле Г. Фант
Фонологічні концепції Казанська лінгвістична школа Фонологічна концепція М. С. Трубецького Петербурзька фонологічна школа Московська фонологічна школа Фонологічна концепція Р. І. Аванесова Фонологічна концепція М. В. Панова Породжуюча фонологія
Розділи та дисципліни Артикуляційний фонетика Акустична фонетика Перцептивная фонетика Просодія Акцентології Орфоепія Екстранормальная фонетика

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Звук
Об'ємний звук
Музичний звук
Англійська звук
Звук падаючого дерева в лісі
Другий звук в рідкому гелії
Мовний знак
Мовний закон
© Усі права захищені
написати до нас