Модуляція (музика)

Модуляція ( лат. modulatio - Співмірність, розміреність; в термінологічному сенсі - мелодія, розмірене числовими відношеннями, музичними інтервалами; від modulari [← modulus ← modus] - розміряти, вимовляти / співати у відповідності з мірою) - найважливіша категорія гармонії (звуковисотного структури); із декількох значень модуляції нині найбільш поширене - перехід з однієї тональності в іншу ..


1. Модуляція в античності, Середньовіччя, Відродження

Починаючи з Цензорін ("Die die natali", 238 р. н. е..) в античності (у Августина, Боеція, Кассиодора та ін) і на всьому протязі Середньовіччя (починаючи з трактатів каролінзького Відродження, IX в.), аж до XVI століття (в Німеччині і пізніше) поняття мелодії було "арифметичним", протилежним тому лірико-емоційному поданням, яке встановилося в епоху Нового часу і утримується в суті до наших днів [1]. Сама музика визначалася як наука (техніка, мистецтво) хорошою (правильної) домірності (musica est scientia [vel ars] bene modulandi) [2]. Латинські слова modulatio / modulari, мабуть, були перекладами грецьких слів μελῳδία / μελῳδεῖν . На відміну від дієслова "співати" ( ἀείδω , Стяжа. форма ᾄδω ) "Мелодіровать" означало співати дискретними інтервалами, "переступаючи через проміжки між висотами, зупиняючись ж на самих висотах і озвучуючи тільки їх; це і називається" співати "( μελῳδεῖν ), Тобто рухатися по інтервалам "( Арістоксен) [3].

Мелодія, що розуміється як упорядковане / лагідний розгортання в часі музичних інтервалів (тобто ісчіслімих і дискретних звуків), і є модуляція в корінному і історично найбільш значущу сенсі цього слова.


2. Модуляція в епоху бароко

Поширений в XVII і XVIII століттях термін musica modulatoria означав мистецтво (техніку) музичного виконавства, вокального або інструментального. Значення modulari (і дериватів), реферується музичне виконавство, маргінально з'являлися вже в Середні століття в зв'язку з нестрогим (нетермінологіческім) вживанням слова в значенні "співати" (вокальну музику) або "виконувати" (музику на музичному інструменті).

3. Модуляція в Новий час

У пізньому значенні модуляція - перехід з однієї мажорній або мінорній тональності в іншу, мажорну або мінорну, тональність. У цьому значенні термін "модуляція" вперше вжив Олександр Малколм в 1721 р. [4] У вживанні Малколма "модуляція" синонімічна "відхиленню" (у нинішньому шкільному значенні терміну), всяке тимчасове зміна тональності (зміна ЦЕС = тоніки) названо словом "модуляція ". У Німеччині терміни відхилення (Ausweichung) і модуляція (Modulation) вживались термінологічно невиразно до середини XIX століття. Нинішнє слововживання остаточно закріпилося в роботах Г. Рімана [5]. У цьому значенні (з німецької музичної теорії) термін перейшов в радянські підручники гармонії [6]; інші (історично більш стійкі) значення терміна modulatio у вітчизняній шкільній практиці не розглядаються.

Модуляція (і відхилення) в гармонійної тональності класико-романтичного типу - один з типових способів розгортання лада, засіб динамізації музичної форми в діапазоні від невигадливих пісень до масштабних сонат і симфоній.

Елементами модуляції є:

 • Вихідна тональність - та, з якої відбувається перехід;
 • Нова тональність - та, в яку відбувається перехід;
 • Модулюючий акорд - перший акорд новій тональності, що не укладається в звукоряд вихідної тональності і нехарактерний для неї;
 • Допомогою (загальний, що вкладався в звукоряди обох тональностей) акорд, що стоїть перед модулюючим акордом.

Модуляції класифікуються за трьома ознаками:

 • За спорідненню тональностей - на модуляції першої, другої і третьої ступені;
 • За способом переходу (тобто по відношенню посередницького акорду до нової тональності) - на модуляцію поступову, енгармонічні, еліптичну;
 • За значущістю тональностей - на модуляцію досконалу і відхилення.

Зустрічається також так звана раптова модуляція, здійснювана без загального акорду шляхом зіставлення тонік і секвентной (на інший висоті) повтору музичного побудови.


4. Модуляція в естрадній музиці (XX століття і пізніше)

У сучасній естрадній музиці раптова модуляція є часто використовуваним прийомом для кульмінаційного розвитку пісні перед її фіналом. Звичайно модуляція застосовується перед останнім приспівом шляхом підвищення його на півтону або цілий тон. Особливо широке поширення такий тип модуляції отримав в поп-музиці, що виконується на конкурсі пісні Євробачення і національних відборах до нього.

Приклад "грамофонній" модуляції в форматі Євробачення після паузи на 2:22:


5. Інші значення слова

Словом модуляція (modulation) англомовна музична наука також називає давньогрецьку Метаболіт.

Примітки

 1. СР у Пушкіна: "Средь насолод життя однієї любові музика поступається, а й кохання - мелодія".
 2. Прототипом цього визначення Цензорін (ретельно розібраного Августином, повтореного Кассиодор і багатьма іншими вченими аж до XVI в. [Втім, у "законодавця" музичної теорії нової Європи Боеція це визначення відсутнє, хоча термін modulatio в зазначеному значенні, звичайно, є]) в філологічній і музичній науці вперто вважають Варрона, однак у жодному зі збережених фрагментів Варрона такого визначення музики немає. Мало того, взагалі-жоден з античних і середньовічних учених, у яких проходить визначення музики через "модуляцію", не приписує його Варрону.
 3. Переклад В.Г.Ципіна.
 4. У трактаті "A Treatise of Musick" (Edinburgh, 1721), pp.441, 446.
 5. Ріман Г. Систематичне вчення про модуляції як основа вчення про музичних формах. Переклад з німецької Ю. Енгеля. - М, 1929.
 6. Перш за все, у так званий "бригадний" підручник гармонії, підготовлений групою професорів Московської державної консерваторії в 1930-і роки. Див у списку літератури до цієї статті.

Література

 • Модуляція / / Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона : В 86 томах (82 т. і 4 дод.). - СПб. , 1890-1907.
 • Riemann H. Systematische Modulationslehre als Grundlage der musikalischen Formenlehre. Hamburg, 1887.
 • Ріман Г. Систематичне вчення про модуляції як основа вчення про музичних формах. Переклад з німецької Ю.Енгеля. М, 1929.
 • Дубовський І.І., Євсєєв С.В., Соколов В.В., Способін І.В. Підручник гармонії, ч.1. М., 1937.
 • Дубовський І.І., Євсєєв С.В., Способін І.В. Підручник гармонії, ч.2. М., 1938.
 • Blumrder, Ch. von. Modulatio, Modulation / / Handwrterbuch der musikalischen Terminologie. Freiburg i. Br., 1983.
 • Холопов Ю. Н. Гармонія. Теоретичний курс, М., 1988.
 • Холопов Ю. Н. Гармонія. Практичний курс. Частини 1, 2. М., 2003, 2005.
 • Двоскіна Є.М. Від modulatio до модуляції. У пошуках спільного знаменника / / Музична академія, 2004, № 3.