Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь ( белор. Міністерства ўнутраних спраў Республікі Білорусь ) - Республіканський орган державного управління, який очолює систему органів внутрішніх справ і внутрішні війська МВС, який здійснює в межах своїх повноважень регулювання та управління у сфері боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки і координацію діяльності у цій сфері інших республіканських органів державного управління.

Положення про Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь затверджено Указом Президента Республіки Білорусь від 04.12.2007 № 611 "Про деякі питання Міністерства внутрішніх справ та організацій, що входять в систему органів внутрішніх справ"


1. Структура

  • Міністр
Штаб
Оперативне управління
Управління правового забезпечення
Контрольно-інспекторські управління
Інформаційний центр
Головне управління власної безпеки
Управління режимно-секретної діяльності
Контрольно-ревізійне управління
Військово-мобілізаційний відділ
Спеціальний підрозділ по боротьбі з тероризмом "Алмаз"
Департамент виконання покарань
Департамент фінансів і тилу
БФСО "Динамо"
  • Перший заступник міністра внутрішніх справ - начальник головного управління кримінальної міліції
Головне управління карного розшуку
Головне управління по боротьбі з економічними злочинами
Головне управління оперативно-розшукової діяльності
Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією
Національне центральне бюро Інтерполу в Республіці Білорусь
Управління з наркоконтролю та протидії торгівлі людьми
Управління з розкриття злочинів у сфері високих технологій
  • Заступник міністра внутрішніх справ - начальник головного управління міліції громадської безпеки
Головне управління міліції громадської безпеки
Головне управління охорони правоворядка і профілактики
Управління оперативно-чергової служби
Управління державної автомобільної інспекції
Департамент охорони
Департамент по громадянству і міграції
Бюро паспортизації населення
Спеціалізований підрозділ ДПС "Стріла"
Будівля МВС РБ
  • Заступник міністра внутрішніх справ - командуючий внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ
Головне управління командувача внутрішніми військами, з'єднання, частини і підрозділи військ
Факультет внутрішніх військ Військової Академії Республіки Білорусь
  • Заступник міністра внутрішніх справ - начальник попереднього розслідування
Попереднє розслідування (центрального апарату та нижчих рівнів) [1]
Державний експертно-криміналістичний центр
  • Заступник міністра внутрішніх справ - начальник головного управління кадрів (статс-секретар)
Головне управління кадрів
Управління міжнародного співробітництва
Управління інформації і громадських зв'язків
Установи освіти Міністерства внутрішніх справ
Академія Міністерства внутрішніх справ
  • Територіальні та на транспорті органи та підрозділи внутрішніх справ
Пам'ятник "Загиблим співробітникам і військовослужбовцям МВС" в Мінську

2. Чисельність

У відповідності зі статтею 8 Закону Республіки Білорусь "Про органи внутрішніх справ Республіки Білорусь" штатна чисельність органів внутрішніх справ визначається Президентом Республіки Білорусь.

3. Керівництво

Міністром внутрішніх справ відповідно до указу Президента Республіки Білорусь від 11 травня 2012 призначений генерал-майор міліції Ігор Анатолійович Шуневич.


4. Професійне свято

4 березня - день білоруській міліції

Примітки

  1. В даний час Головне управління попереднього розслідування скасовано, функції передані Слідчому комітету