Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

НДДКРПлан:


Введення

Науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи ( акронім НДДКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.

НДДКР (в англійській мові використовується термін "Research & Development" (R & D)) включає в себе:

Науково-дослідні роботи (НДР) - роботи пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконуються з метою визначення технічної можливості створення нової техніки в певні терміни. НДР підрозділяються на фундаментальні (отримання нових знань) і прикладні (застосування нових знань для вирішення конкретних завдань) дослідження.

Дослідно-конструкторські роботи (ДКР) і технологічні роботи (ТР) - комплекс робіт по розробці конструкторської та технологічної документації на дослідний зразок виробу, виготовлення та випробувань дослідного зразка виробу, виконуваних за технічним завданням.


1. Етапи НДДКР

Процес виконання НДДКР може складатися з однієї або декількох стадій. В науково-технічної діяльності під стадією (етапом) розуміється сукупність робіт, що характеризується ознаками їх самостійного планування та фінансування, спрямована на отримання передбачених результатів і підлягає відокремленої приймання. Кожен окремий етап може бути самостійним результатом інтелектуальної діяльності, факт впровадження якого не залежить від моменту закінчення робіт в цілому. В залежності від життєвого циклу виробів, можуть бути виділені наступні типові етапи НДДКР [1] :

Дослідження

Розробка

 • Розробка ескізного проекту;
 • Розробка технічного проекту;
 • Розробка робочої конструкторської документації на виготовлення дослідного зразка;
 • Виготовлення дослідного зразка;
 • Проведення випробувань дослідного зразка;
 • Відпрацювання документації
 • Затвердження робочої конструкторської документації для організації промислового (серійного) виробництва виробів.

Поставка продукції на виробництво та експлуатація

 • Коригування конструкторської документації за виявленими прихованим недоліків;
 • Розробка експлуатаційної документації.

Ремонт

 • Розробка робочої конструкторської документації на проведення ремонтних робіт.

Зняття з виробництва

 • Розробка робочої конструкторської документації на утилізацію.

1.1. Приклад етапів виконання ДКР

Порядок етапів виконання ДКР на оптико-електронний прилад:

 1. Вивчення існуючих виробів подібного типу
 2. Вивчення елементної бази придатної для побудови необхідного виробу
 3. Вибір елементної бази
 4. Розробка оптичної схеми прототипу вироби
 5. Розробка структурної електричної схеми прототипу вироби
 6. Розробка ескізів корпусу виробу
 7. Узгодження із замовником фактичних технічних характеристик і зовнішнього вигляду виробу
 8. Розробка електричної принципової схеми виробу
 9. Вивчення виробничої бази та можливостей виробництва друкованих плат
 10. Розробка тестової друкованої плати вироби
 11. Розміщення замовлення на виготовлення тестової друкованої плати вироби
 12. Розміщення замовлення на поставку елементної бази для виготовлення виробу
 13. Розміщення замовлення на пайку тестової друкованої плати вироби
 14. Розробка тестового кабелю вироби
 15. Виготовлення тестового кабелю вироби
 16. Випробування тестової друкованої плати вироби
 17. Написання програмного забезпечення для тестової друкованої плати вироби і комп'ютера
 18. Вивчення виробничої бази та можливостей виробництва оптичних елементів
 19. Розрахунок оптичних елементів виробу з урахуванням можливостей виробництва
 20. Вивчення виробничої бази та можливостей виробництва пластмасових корпусів, металевих елементів і метіз
 21. Розробка конструкції корпусу оптичного боксу вироби з урахуванням можливостей виробництва
 22. Розміщення замовлення на виготовлення оптичних елементів та корпусу оптичного боксу вироби
 23. Досвідчена збірка оптичного боксу вироби з підключенням тестової друкованої плати
 24. Випробування режимів роботи тестової друкованої плати вироби та оптичного боксу
 25. Корекція програмного забезпечення, принципової схеми і параметрів оптичної частини виробу, з метою отримання заданих параметрів
 26. Розробка корпусу виробу
 27. Розробка друкованої плати за фактичними розмірами корпусу виробу
 28. Розміщення замовлення на виготовлення корпусу прототипу вироби
 29. Розміщення замовлення на виготовлення друкованої плати прототипу вироби
 30. Распайка та програмування друкованої плати вироби
 31. Забарвлення корпусу прототипу вироби
 32. Виготовлення кабелю прототипу вироби
 33. Остаточна збірка прототипу вироби
 34. Тестування всіх параметрів і надійності роботи прототипу вироби
 35. Написання технології виробництва вироби
 36. Написання інструкції користувача до виробу
 37. Передача технічної документації, програмного забезпечення та прототипу вироби замовнику з підписанням документів про закінчення контракту

2. Види НДДКР

Відповідно до нормативним регулюванням [2] за способом обліку витрат НДДКР поділяються на:

Товарні НДДКР (поточні, рекомендовані) - роботи, що відносяться до звичайного вигляду діяльності організації, результати яких призначені для реалізації замовнику.

Капітальні НДДКР (ініціативні, для власних потреб) - роботи, витрати по яких є вкладеннями в довгострокові активи організації, результати яких використовуються у власному виробництві та / або надаються в користування іншим особам.


3. Договір на виконання НДДКР

Порядок виконання Товарних НДДКР регулюється договором на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Законодавство РФ виділяє два види даного договору [3] :

 1. Договір на виконання науково-дослідних робіт (НДР). За договором на виконання НДР виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження.
 2. Договір на виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт (ДКР). За договором на виконання ДКР виконавець зобов'язується розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію.

Сторонами договору на виконання НДДКР є виконавець і замовник. Виконавець зобов'язаний провести наукові дослідження особисто. Залучати до виконання НДР співвиконавців допускається тільки за згодою замовника [4]. При виконанні ДКР виконавець вправі залучати третіх осіб, якщо інше не передбачено договором. До відносин виконавця з третіми особами у разі їх залучення до виконання НДДКР застосовуються правила про генерального підрядника та субпідрядників [5].

На відміну від інших видів зобов'язань договори на виконання НДДКР характеризуються:

 • Наявністю технічного завдання [6], в якому визначається тематика робіт, встановлюється об'єкт розробки, практичне використання планованих результатів, техніко-економічні параметри і вимоги до рівня розробки об'єкта. Крім того, технічне завдання встановлює етапи виконання робіт, програму дослідження та перелік документації та виробів, що підлягають здачі при прийманні виконаних за договором робіт.
 • Встановленням розподілу прав сторін на отримані результати робіт [7]. Права на отримані результати можуть належати замовникові або виконавцю або замовнику і виконавцю спільно.
 • Встановленням рівня розробок, що визначає статус отриманого результату як об'єкт інтелектуальної власності або не охороняється інтелектуальний продукт.
 • Зобов'язаннями про конфіденційність відомостей, що відносяться до результатів інтелектуальної діяльності.

Специфічною особливістю НДДКР є те, що для даних видів робіт великий ризик неотримання, з об'єктивних причин, результату, встановленого в технічному завданні. Ризик випадкової неможливості виконання договорів на виконання НДДКР несе замовник, якщо інше не передбачено законом або договором. Виконавець зобов'язаний негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або про недоцільність продовження роботи. Обов'язок доведення факту неможливості отримати передбачений результат лежить на виконавця. Рішення про припинення робіт приймається замовником.

При виконанні Капітальних НДДКР, функції замовника і виконавця здійснюються одним і тим же особою і складання договору, отже, не потрібно. Таким чином, умови виконання Капітальних НДДКР визначаються технічним завданням і календарним планом (планом наукових робіт), затвердженим виконавчим органом організації та / або науково-технічною радою. Факт закінчення робіт і отриманий результат встановлюються в технічному акті, затвердженому виконавчим органом організації.


4. Статистичні дані

Згідно з даними дослідницького інституту Battelle Memorial Institute [8], в 2011 році світові витрати на НДДКР виростуть на 3,6% і складуть 1,2 трлн. доларів США.

Перше місце за обсягом НДДКР займають США (382,6 млрд.; 2,7% від обсягу власного ВВП)

Друге місце займе Китай (153,7 млрд.; 1,4% ВВП)

Третє місце належить Японії (144,1 млрд.; 3,3% ВВП)

Росія замикає десятку світових лідерів (23,1 млрд.; 1% ВВП)

Довідково:

В СРСР обсяг внутрішніх витрат на НДДКР становив 5% ВВП [9].

Структура фінансування за всіма видами НДДКР в 1985 р. [10]

Види дослідних робіт СРСР США Японія
Фундаментальні дослідження 12,8% 14% 13%
Прикладні дослідження 60,3% 22% 25%
Дослідно-конструкторські розробки 26,9% 64% 62%

Джерела фінансування НДДКР в США [11]

Федеральний бюджет Приватні компанії Університети
35% [12] 60% 5%

Структура приватного інвестування в НДДКР в США [11]

Пенсійні фонди і страхові компанії Засоби корпорацій Інші
55% 10% 35%

5. Література і нормативні акти


Примітки

 1. ГОСТ 15.105-2001 "Система розробки і постачання продукції на виробництво. Порядок виконання НДР та його складових частин"; ГОСТ 15.203-2001 "Система розробки і постачання продукції на виробництво. Порядок виконання ДКР по створенню виробів та його складових частин" - www.1bm .ru/techdocs/kgs/gost/910/info/27874 /
 2. Положення з бухгалтерського обліку "Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи" ПБУ 17/02, затверджене Наказом Мінфіну РФ від 19.11.2002 № 115н. -
 3. Пункт 1 ст.769 ГК РФ. - www.gk-rf.ru/statia769
 4. Пункт 2 ст.770 ГК РФ. - www.gk-rf.ru/statia770
 5. Стаття 706 ГК РФ. - www.gk-rf.ru/statia706
 6. Стаття 773 ГК РФ. - www.gk-rf.ru/statia773
 7. Пункт 1 ст.772 ГК РФ, ст.432 ГК РФ. - www.gk-rf.ru/statia772
 8. [1] - www.vesti.ru/doc.html?id=414734 | Державний інтернет-канал "Росія" ".
 9. [2] - www.rair-info.ru/publication/publication16/ | Т.А. Тормишева "Чи можливо в Росії побудувати національну інноваційну систему?".
 10. Nelson R., National Innovation System. New York, Oxford, 1993.
 11. 1 2 [3] - www.bankclub.ru / files / case-study / mustafin.pdf | М.А. Мустафін "Інноваційна політика в розвинених країнах світу".
 12. Розмір державних асигнувань відрізняється в залежності від галузі. Наприклад, в аерокосмічній промисловості за рахунок бюджетних коштів здійснюється 75% всіх НДДКРПерегляд цього шаблону Цивільно-правові договори
Угода Недійсність угоди Договір Оферта Акцепт Квазіконтракт
з передачі майна
у власність
купівлі-продажу (роздрібної поставки поставки для державних і муніципальних потреб контрактації енергопостачання продажу нерухомості продажу підприємства) міни дарування ренти ( постійної довічної довічного утримання з коштом) приватизації житла
з передачі майна
в користування
оренди ( транспортних засобів підприємства будівель і споруд прокату лізингу) найму житлового приміщення позики
з виконання робіт підряду ( побутового будівельного на виконання проектних та вишукувальних робіт на виконання робіт для державних і муніципальних потреб) участі в пайовому будівництві НДДКР
про надання послуг
фактичні возмездного надання послуг зберігання перевезення ( фрахтування) транспортної експедиції довірчого управління майном
юридичні доручення комісії агентський
фінансові факторингу позики кредитний банківського вкладу банківського рахунку страхування зобов'язання за безготівковими розрахунками ( платіжне доручення акредитив інкасо чек)
по реалізації результатів
інтелектуальної діяльності
відчуження виключних прав ліцензійний авторський комерційної концесії
про спільну діяльність простого товариства установчий про заснування товариства з обмеженою відповідальністю про створення акціонерного товариства
інші дія в чужому інтересі без доручення уступки права вимоги про заставу ( іпотеці) угода РЕПО зовнішньоторговельний про розподіл продукції

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru