НДР

НДР - "науково-дослідна робота". Термін увійшов у вживання в радянський час, однак продовжує широко використовуватися і зараз.

Згідно з нормативним визначенням: "За договором на виконання науково-дослідних робіт виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження ..> <... а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її".

Проведення НДР регламентується ГОСТ 15.101-98 (порядок виконання) та ГОСТ 7.32-2001 (оформлення звіту) і регулюються ГК РФ [1]. Основним результатом НДР є звіт про виконання наукових досліджень, але також допускається створення дослідних зразків, на відміну від ДКР, результатом якої можуть бути зразок виробу, конструкторська документація або нова технологія.

Розрізняють фундаментальні НДР, пошукові НДР, прикладні НДР. [2]


Примітки