Народність

Народність - історична спільність людей, що виникає з окремих племен при розпаді родоплемінних відносин, на ранній стадії феодалізму, заснованого на натуральному господарстві, до виникнення міцних економічних зв'язків і єдиної економіки. Характеризується єдністю мови, території, звичаїв і культури. Більш високим ступенем розвитку суспільства є народ.

Термін "народність" у наш час часто використовується в якості синонімів слів етнос, народ, національність. У сучасній літературі йде дискусія про ознаки і співвідношенні народності і нації [1].

Автори часів романтичного націоналізму розуміли під цим терміном національний дух (наприклад, таке його значення в гаслі " Православ'я, Самодержавство, народність ").